2019 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7178/SL/19
Helsingin Sanomat

Oma kannanotto, jälkikäteinen kuuleminen, tosiasiat ja mielipiteet

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen, jonka mukaan kirjoituksessa mainittu mediakeskustelija on ”kalibroinut moraalisen kompassinsa uudelleen”. Kyseessä oli tavanomainen kulttuurikritiikki ja yhteiskunnallinen arviointi, joka ei edellyttänyt jälkikäteistä kuulemista.

Vapauttava 7171/SL/19
Helsingin Sanomat

Toimittajan tiedonhankinta, haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli kieltäytynyt haastattelusta. Tämä oli perusteltua jutun aiheen ja kantelijan aseman vuoksi. Jutussa esitetty tulkinta kieltäytymisen perusteluista saattoi olla epätarkka, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7169/SL/19
Keskipohjanmaa

Yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa

Lehti kertoi paikallisen taksiyrittäjän saamasta ajokiellosta ja sen syystä. Taksiyrittäjän henkilöllisyyden kertominen oli perusteltua, koska tapaus oli paikallisesti merkittävä.

Vapauttava 7165/PL/19
Akaan Seutu

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi kaksi paikalliseen kouluväkivaltatapaukseen liittyvää juttua. Jutuissa kerrottiin, miten paikallinen kuntapoliitikko oli ottanut aiheeseen kantaa sosiaalisessa mediassa. Häntä ei ollut tarpeen erikseen haastatella jutuissa.

Langettava 7159, 7167, 7170/SL/19
Iltalehti

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi poliitikon haastattelun ja teki otsikkoon tulkinnan haastattelun sisällöstä. Tulkinta oli virheellinen, eikä otsikolle löytynyt jutusta katetta. Äänestyspäätös 7–2.

Langettava 7147/SL/19
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ulkomaisiin lähteisiin perustuvan jutun, joka käsitteli Kuun pinnalle lähetettyjä karhukaisia. Jutussa käytettiin laajasti myös toisen kotimaisen tiedotusvälineen työtä. Tämä olisi pitänyt mainita jutussa. 

Vapauttava 7146/PL/19
Kotiseudun Sanomat

olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kunnan muuttuneista koulukyytikäytännöistä. Jutussa ei ollut välttämätöntä kertoa poikkeusjärjestelyistä, joten siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7145/AL/19
Suomen Kuvalehti

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa viitattiin aiemmin toisessa mediassa julkaistuun haastatteluun. Siinä kantelija kertoi parantuneensa kroonisesta kivusta rukouksen avulla. Haastattelun sisällöstä kertominen ei loukannut kantelijan yksityisyyden suojaa.

Vapauttava 7137/SL/19
Iltalehti

Nimi rikosuutisissa, yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli veropetosepäilyihin liittyvää tuomiota. Lehdellä oli perusteet kertoa syytteestä vapautetun liikemiehen henkilöllisyys, eikä hänen asumisjärjestelyistään kertominen rikkonut yksityisyyden suojaa.    

Vapauttava 7134/YLE/19
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tosiasiat ja mielipiteet

Yle julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli suomenruotsalaisten maastamuuton syitä tuoreen tutkimuksen perusteella. Jutussa ei ollut asiavirhettä. 

Vapauttava 7133/SL/19
Itä-Savo

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin samana päivänä tapahtuneesta hukkumisonnettomuudesta. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Vapauttava 7124/SL/19
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto, ihmisarvon kunnioittaminen

Uutista seuranneella kommenttipalstalla julkaistu viesti ei loukannut  seksuaalivähemmistön ihmisarvoa. 

Langettava 7121/YLE/19
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen televisiouutisissa oli olennainen asiavirhe, jota Yle ei korjannut saatuaan virheestä tiedon palautelomakkeen kautta.

Langettava 7120/YLE/19
Yle

Uhrin hienotunteinen kohtelu, ihmisarvon kunnioittaminen, journalistinen päätösvalta

Yle Kioski julkaisi YouTubessa ja Yle Areenassa henkirikosta käsittelevän videon. Käsittelytapa loukkasi rikoksen uhrin ihmisarvoa eikä täyttänyt uhrin hienotunteisen kohtelun vaatimuksia.

Vapauttava 7112, 7118/SL/19
Maaseudun Tulevaisuus

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi kolumnin, joka oli kärjistävän yksipuolinen ja antoi siksi asioista epätarkan kuvan. Kolumnissa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7100/SL/19
Aamulehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, joka käsitteli kouluväkivaltatapausta. Jutussa esiintynyt terveydenhoitaja saattoi olla paikkakunnallaan tunnistettavissa. Häneen kohdistunut julkisuus ei kuitenkaan ollut niin kielteistä, ettei jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt.

Vapauttava 7093/SL/19
Satakunnan Kansa

tietojen tarkistaminen, yksityisyyden suoja, uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi urheiluseuran junioritoiminnan ongelmia käsittelevän jutun. Jutussa kerrottiin alaikäisen joutuneen pahoinpitelyn kohteeksi, mutta tapauksesta kerrottiin niin vähän, ettei julkaiseminen laajentanut niiden ihmisten piiriä, jotka tunsivat tapauksen entuudestaan. Tiedot oli tarkistettu riittävän hyvin.

Langettava 7092/R/19
Järviradio

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radiokanava soitti kappaleen, joka ei yksinään olisi ollut etnistä alkuperää halventava. Juontajan lukemat saatesanat tekivät kokonaisuudesta ihmisarvoa loukkaavan. Äänestyspäätös 11–1.

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7088/SL/19
Savon Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet, nimi rikosuutisissa, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, joka käsitteli erimielisyyksiä Kuopion tennispiireissä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, ja seuran puheenjohtajaan kohdistuvista rikosepäilyistä oli perusteltua kertoa.

<< 1 2 3 >> 

Langettava 7147/SL/19

Vastaaja: Iltalehti

Asia: Lainaaminen

Ratkaistu: 30.10.2019

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ulkomaisiin lähteisiin perustuvan jutun, joka käsitteli Kuun pinnalle lähetettyjä karhukaisia. Jutussa käytettiin laajasti myös toisen kotimaisen tiedotusvälineen työtä. Tämä olisi pitänyt mainita jutussa. 

Kantelu 23.8.2019

Kantelu kohdistuu Iltalehden verkkosivuillaan 8.8.2019 julkaisemaan juttuun Kuussa on elämää – Israel lähetti Kuun pinnalle laatikollisen pirullisen sitkeitä karhukaisia.

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/24185320-227f-43bd-bd50-641280aa72c9

Kantelija on freelance-tiedetoimittaja. Kantelijan mukaan Iltalehden juttu oli suurelta osin kopioitu hänen kirjoittamastaan jutusta, joka oli julkaistu edellisenä päivänä Helsingin Sanomissa. Kantelun mukaan Iltalehti rikkoi Journalistin ohjetta 7, jonka mukaan myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa ja lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

Iltalehti ilmoitti juttunsa lähteiksi The Guardianissa ja BBC:ssä julkaistut jutut Kuuhun päätyneistä karhukaisista. Kantelijan mukaan on kuitenkin täysin selvää, että Iltalehti oli kopioinut suuria osia ja jopa otsikon suoraan hänen Helsingin Sanomiin kirjoittamastaan jutusta, joka myös perustui kansainvälisiin lähteisiin. Kantelussa on eritelty kaikkiaan kahdeksan kohtaa, joissa Iltalehti on kantelijan mukaan plagioinut hänen tekstiään.

Kantelija huomautti asiasta Iltalehdelle Twitterissä, minkä jälkeen Iltalehti muokkasi juttuaan ja pahoitteli asiaa todeten: "Juttua on nyt muokattu. Osa ilmauksista oli liian yhteneväisiä. Toimitus pahoittelee asiaa". Jutun muokkaustietojen mukaan siitä on ”poistettu ja editoitu ilmauksia, jotka ovat muistuttaneet Helsingin Sanomien samasta aiheesta kirjoittamaa juttua”.

Samassa Twitter-viestiketjussa kantelija pyysi, että juttu lähteytettäisiin asianmukaisesti, koska sen lähteenä oli selvästi ollut hänen tekstinsä. Tähän Iltalehti ei kantelun mukaan reagoinut eikä myöskään liittänyt linkkiä kantelijan juttuun.

Kantelun mukaan juttuun jäi vielä muokkausten jälkeenkin tekstinpätkiä, jotka kantelija katsoo omasta jutustaan kopioiduiksi. Yksi näistä perustui kantelijan itsensä aiemmin Helsingin Sanomiin kirjoittamaan juttuun Kuun vedestä, eivätkä vastaavat tiedot käyneet kantelun mukaan ilmi Iltalehden uutiseensa linkkaamista kansainvälisistä lähteistä.


Päätoimittajan vastaus 24.9.2019

Iltalehden vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi toteaa, että jutun aiheena oli laajasti kansainvälistä huomiota saanut uutistapahtuma, josta kerrottiin värikkäin sanankääntein lukuisissa eri medioissa.
Päätoimittajan mukaan Iltalehden jutun kirjoittaminen oli aloitettu jo ennen Helsingin Sanomien jutun julkaisua, mutta kirjoittaminen jäi muiden uutistapahtumien vuoksi kesken.

Ponnin Iltalehden jutun tekoon ei siis tullut lehden päätoimittajan mukaan Helsingin Sanomista vaan kansainvälisestä mediasta aivan kuten kantelijankin kirjoittamaan juttuun. Kummassakaan jutussa ei käytetty lähteinä tutkijoita tai tieteentekijöitä, vaan molemmat tehtiin siteeraamalla ulkomaisia lähteitä. Juttujen tekoprosessi oli siis sama.

Uutisen lähteenä käytettiin useita kansainvälisiä uutissivustoja, muun muassa The Guardiania ja BBC:tä. Lisäksi Iltalehden uutisen tehnyt toimittaja luki useita muita asiaa käsitelleitä ulkomaisia uutisia.

Koska Iltalehden ja Helsingin Sanomien jutut perustuvat samoihin ulkomaisiin lähteisiin, päätoimittajan mukaan on vain luonnollista, että uutisten sanavalinnat muodostuivat samankaltaisiksi kääntämisprosessissa. Jos Iltalehden uutisen jotkut sananmuodot muistuttivat Helsingin Sanomien tekstiä, se ei johdu päätoimittajan mukaan tarkoituksellisesta plagioinnista vaan siitä, että lähdeaineistot ovat samat.  Lisäksi on huomattava, että myös ulkomaisten medioiden käyttämät kielikuvat ja ilmaisut muistuttavat huomattavasti toisiaan.

Päätoimittaja käy vastauksessaan läpi kohta kohdalta kantelussa osoitetut samankaltaisuudet jutuissa.

Koska Helsingin Sanomat ehti julkaista oman uutisensa ensin ja Iltalehden toimittaja oli lukenut myös tämän, Iltalehti päätti tehdä omaan uutisensa muutoksia sen jälkeen, kun sosiaalisessa mediassa oli esitetty plagiaattisyytöksiä. Iltalehti pitää mahdollisena, että jokin Helsingin Sanomien jutun sananmuoto on jäänyt Iltalehden jutun kirjoittaneen toimittajan mieleen. Tämä ei kuitenkaan ole ollut päätoimittajan mukaan tarkoituksellista.

Päätoimittajan mukaan kantelija ei missään vaiheessa ollut yhteydessä Iltalehteen eikä yksilöinyt niitä kohtia Iltalehden jutussa, joiden hän koki rikkovan Journalistin ohjeita. Näin ollen Iltalehdellä ei olisi päätoimittajan mukaan ollut edes teoreettista mahdollisuutta korjata juttuaan kantelijan toivomalla tavalla, vaikka väitteet olisivatkin pitäneet paikkaansa.


Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

Periaatelausuma lainaamisesta 2010: http://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen-2010/

Iltalehti julkaisi verkkosivuillaan yleistajuisen tiedejutun, joka käsitteli Kuun pinnalle lähetettyjä karhukaisia. Jutussa mainittiin lähteinä kaksi ulkomaista uutissivustoa. 

Journalistin ohjeet edellyttävät, että lähde on mainittava, kun käytetään toisen työtä. Julkisen sanan neuvosto toteaa, että jutussa käytettiin ulkomaisten lähteiden lisäksi laajasti myös toisen kotimaisen tiedotusvälineen juttua, jonka tiedot perustuivat muun muassa kantelijan omiin aiempiin juttuihin.

Neuvosto toteaa, että myös ulkomaisten lähteiden tulkitseminen ja suomeksi kääntäminen voivat olla journalistista työtä. Kantelun kohteena oleva juttu sisälsi niin runsaasti samoja ilmaisuja ja tulkintoja kuin toisen kotimaisen tiedotusvälineen aiemmin julkaisema juttu, ettei se ollut sattumaa. Neuvosto toteaa, että Iltalehden jutussa oli käytetty toisen työtä lähdettä mainitsematta. Tässä tapauksessa myös suomalainen lähde olisi pitänyt mainita ja siihen olisi ollut suositeltavaa linkittää.
Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 7 ja antaa sille huomautuksen.


Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Kyösti Karvonen, Riitta Korhonen, Anna Anttila, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Ismo Siikaluoma ja Nina Stenros.

Tämä päätös on avattu 8536 kertaa