Taustayhteisömerkinnät päivitetty

Julkisen sanan neuvostolle tehdyt kantelut numeroidaan toimistolla saapumisjärjestyksessään. Esimerkiksi kantelun koodi 7374/R/20 kertoo, että kantelu on järjestyksessään 7374. JSN:lle tehty kantelu, että se kohdistuu kaupalliseen radiokanavaan, joka on Radiomedia ry:n jäsen, ja että kantelu on tehty vuonna 2020. Kauttaviivojen välissä oleva kirjain tai kirjainyhdistelmä kertoo siis sen, minkä taustayhteisön kautta kantelun kohteena oleva tiedotusväline kuuluu JSN:n itsesääntelyn piiriin.

JSN otti käyttöön uudet taustayhteisömerkinnät 9.11.2020 alkaen. Taustalla oli toisaalta tarve yhtenäistää merkintätavat ja toisaalta kahden taustayhteisön, Aikakausmedia ry:n ja Uutismedian liitto ry:n, nimenmuutokset.

Uudet merkinnät

A - Aikakausmedia ry

R - Radiomedia ry

UL - Uutismedian liitto ry

PL - Paikallislehtien Liitto ry

SJL - Suomen Journalistiliitto ry (Radio- ja televisiotoimittajien Liitto ry)

YLE - Yleisradio Oy

MTV - MTV Oy

SMF - Sanoma Media Finland Oy

KULTTI - Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry

EJ - JSN:n toimintaperiaatteisiin allekirjoituksellaan sitoutuneet JSN:n kannatusyhdistyksen erillisjäsenet.

OJ - Oppilaitokset, joilla on julkaisutoimintaa.

L - Lausumapyyntö esimerkiksi pyrkimyksistä vaikeuttaa sananvapauden käyttöä.