Kanteluiden ja langettavien määrä nousi vuonna 2020

Julkisen sanan neuvostolle tehtiin vuoden 2020 aikana yhteensä 329 kantelua. Nousua edelliseen vuoteen oli 32 prosenttia.

Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan päätöksellä karsittiin vuoden 2020 aikana 256 kantelua ja otettiin neuvoston käsittelyyn 64 kantelua.

Neuvosto kokousti vuoden aikana yhdeksän kertaa ja teki 56 kanteluihin perustunutta ratkaisua. 43 prosenttia ratkaisuista oli langettavia.

Kantelun käsittelyaika neuvostossa oli keskimäärin 131 päivää. Käsittelyaika mittaa päiviä kantelun tekemisestä neuvoston antamaan vapauttavaan tai langettavaan ratkaisuun.

Sekä käsittelyaika että langettavien osuus ratkaisuista nousivat edellisvuodesta. Vuonna 2019 käsittelyaika oli 111 päivää ja langettavien osuus 28 prosenttia. 

Kanteluiden ratkaisemisen lisäksi neuvosto teki vuonna 2020 kolme erillistä kannanottoa.

Neuvosto kokoontuu seuraavan kerran 27.1.2021.

Kantelumäärä saattaa myöhemmin hieman tarkentua, kun vuoden 2020 lopulla tehtyihin kanteluihin perehdytään tarkemmin alkuvuonna 2021.