Kanteluiden ja langettavien määrä laski vuonna 2019

Julkisen sanan neuvostolle tehtiin vuonna 2019 yhteensä 250 kantelua. Neuvosto otti käsittelyyn 53 kantelua, joista osa oli tehty jo edellisen vuoden puolella. Puheenjohtaja karsi 165 kantelua. Kantelujenmäärä väheni huomattavasti. Vuonna 2018 neuvostoon kanneltiin 318 kertaa.

Päätöksiä tehtiin 57 sekä 30.10.2019 annettu Lausuma uutisautomatiikan ja personoinnin merkitsemisestä. Myös päätösten määrä väheni edellisvuotisesta 64:stä. Langetusprosentti oli viime vuonna 28, kun se oli edellisenä vuonna 37 prosenttia. Alimmillaan langetusprosentti on ollut 2010-luvulla vuonna 2012, jolloin se oli 26 ja korkeimmillaan vuonna 2015, jolloin se oli 48 prosenttia. 

Kanteluiden käsittelyaika oli viime vuonna 111 päivää, kun se vuonna 2018 oli juhlavuoden projektien vuoksi peräti 148 päivää.

JSN:n puheenjohtaja Eero Hyvönen arvelee, että kanteluiden käsittelyaika voi edelleen lyhentyä, jos kantelumäärät eivät käänny nopeaan nousuun.

Korjaus 10.2.2020 kello 15:43: Kanteluita tehtiin vuonna 2019 yhteensä 250 eikä 249, kuten uutisessa luki aiemmin. Joulukuussa tehtiin yhteensä 21 eikä 20 kantelua.