Uutisarkisto

5.11.2021
JSN valitsi Johannes Koposen yleisön edustajaksi neuvostoon
4.11.2021
Mainos pitää erottaa journalismista myös sosiaalisessa mediassa
4.11.2021
Julkisen sanan neuvoston kannanotto Helsingin Sanomien journalistien tulevasta oikeudenkäynnistä
1.11.2021
Perusteet paikoilleen – JSN järjestää webinaarin toimittajille
14.10.2021
AlfaTV mukaan JSN:n itsesääntelyyn
30.9.2021
JSN:n päätökset 29.9.2021
20.9.2021
Julkisen sanan neuvosto hakee yleisön edustajaa ja varaedustajaa kaudelle 2022-24
26.8.2021
JSN: Neljä vapauttavaa, kaksi langettavaa Vaikuttajamarkkinointi ja samanaikainen kuuleminen puhuttivat neuvostoa
21.6.2021
Julkisen sanan neuvoston vuosikertomus 2020
17.6.2021
JSN otti kantaa energiayhtiön sponsoroimaan ilmastonmuutosjournalismiin ja yksityishenkilöiden kiinteistökauppojen julkaisemiseen
7.6.2021
Neuvoston kokoukset syyskaudella 2021
25.5.2021
Neljä uutta mediaa mukaan itsesääntelyyn
14.5.2021
Paikallislehden lähdekritiikki petti mielipidekirjoituksen julkaisemisessa
8.4.2021
Kirkko ja kaupunki -lehdelle langettava kolumnin poistamisesta
8.4.2021
JSN:n kannanotto: yleisön olisi syytä saada tieto eduskunnan  turvakameroiden kuvamateriaalin olennaisesta sisällöstä
17.3.2021
Susan Heikkinen valittiin JSN:n valmistelijan sijaiseksi
4.3.2021
Raskauden alkuvaiheesta kertominen ja päihtyneen videokuvan julkaiseminen pandemiauutisen yhteydessä rikkoivat yksityisyyttä
3.2.2021
Haku päättynyt: JSN hakee valmistelijan sijaista ajalle 1.4. – 30.11.2021
3.2.2021
JSN järjestää webinaarin mielipidesivujen tuottajille
28.1.2021
Koronajuttu rikkoi sairastuneen yksityisyyden suojaa
<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Kannanotto sananvapauden rajoittamispyrkimyksistä

Julkisen sanan neuvosto on seurannut huolestuneena kehityssuuntaa, jossa eri organisaatioiden esimiehet rajoittavat ja jopa suoranaisesti kieltävät direktio-oikeutensa perusteella alaisiaan ilmaisemasta julkisuudessa omia mielipiteitään. Neuvosto törmäsi esimerkiksi erästä kantelua käsitellessään tapaukseen, jossa kaupunki kielsi rehtoria esiintymästä ammattilehden jutussa nimellään ja virka-asemassaan.

Toisessa tapauksessa toimittaja löysi 70:stä päiväkodin johtajasta vain yhden, joka oli valmis haastattelussa puhumaan lasten lomista ja hoitopäivien pituudesta. Haastattelun tarkastamisvaiheessa johtajan esimies ilmoitti, että haastatellun näkemykset eivät vastaa kaupungin virallista linjaa. Päiväkodin johtaja halusi välttää konfliktit työnantajansa kanssa. Haastattelu jätettiin julkaisematta, koska toimitus ei halunnut aiheuttaa hankaluuksia kyseiselle henkilölle.

Nämä kaksi esimerkkiä ovat ainoastaan jäävuoren huippu, mutta ne kuvaavat valitettavan hyvin voimistuvaa asenneilmapiiriä. Se on nähtävissä jopa poliittisen päätöksenteon korkeimmalla tasolla, valtioneuvostossa. Keväällä 2013 käynnistetty valtioneuvoston yhtenäisen strategisen viestinnän uudistusprojekti pyrkii yhdenmukaistamaan ministerien ja ministeriöiden mediaulostuloja. Käytännössä tarkoituksena on ilmeisesti estää haitallisia soraääniä, mutta uudistusprojekti antaa myös väärin käytettynä aseita terveen poliittisen keskustelun vaimentamiseen.

Julkisen sanan neuvosto painottaa, että jokaisella on perustuslaillinen oikeus sananvapauteen ja kenenkään ennalta estämättä ilmaista mielipiteensä julkisuudessa. Tämä periaate on demokraattisen sivistysvaltion perusta. Olipa organisaatio julkinen tai yksityinen, on myös sen oman edun mukaista, että henkilöstö ei joudu työskentelemään pelon ilmapiirissä.

Sanan- ja mielipiteenvapaus ei silti tarkoita, että mitä tahansa voi sanoa tai julkaista. Jokainen on vastuussa omasta toiminnastaan muun muassa työlainsäädännön asettamissa rajoissa. Esimiesten on syytä kuitenkin muistaa, että heillä ei ole oikeutta pelkän asemansa perusteella mielivaltaisesti rajoittaa työntekijän sananvapautta.

Media kantaa oman vastuunsa haastateltavien lausunnoista noudattamalla Journalistin ohjeita ja lainsäädäntöä. Haastateltavalla on mahdollisuus tarkastaa lausumansa ennen niiden julkaisemista. Oikeus koskee vain haastateltua. Esimerkiksi viestintäjohtajilla tai muilla esimiehillä ei ole oikeutta puuttua haastattelun tarkastusprosessiin.

 

Julkisen sanan neuvoston perussopimuksen mukaan JSN:n tehtävänä on tulkita paitsi hyvää journalistista tapaa myös puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Perussopimus antaa neuvostolle myös valtuudet käsitellä viranomaisen ja yksityisen pyrkimyksiä rajoittaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. JSN haluaa tällä kannanotollaan kiinnittää huomiota perustuslaissa turvatun sananvapauden rajoittamiseen.