JSN otti kantaa koronauutisointiin yksityisyyden suojan näkökulmasta

Julkisen sanan neuvosto ratkaisi kokouksessaan 9.12.2020 kaksi kantelua, jotka käsittelivät sitä, oliko tiedotusväline loukannut yksityisyyden suojaa uutisoidessaan koronavirustapausten vuoksi työpaikoilla tehdyistä toimenpiteistä.

JSN totesi, että koronaviruspandemian kaltaisessa tilanteessa, jossa yleinen tiedonintressi on poikkeuksellisen suuri, tiedotusvälineillä on tärkeä tehtävä tarkan ja ajantasaisen tiedon julkaisijana. Yleisön on tärkeää saada tietoa sekä pandemian kehittymisestä että sen hallitsemiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Neuvosto kuitenkin muistutti myös, että yksilön terveyteen liittyvät tiedot ovat yleisesti ottaen hänen yksityisyyden suojansa piiriin kuuluvia asioita ja tiedotusvälineiden on kiinnitettävä erityistä huomiota yksityisyyden suojaan käsitellessään tartuntatauteja.

Svenska Yle sai vapauttavan päätöksen uutisesta, jossa kerrottiin, että erään kauppapuutarhan henkilökunnan jäsenellä oli todettu koronavirustartunta. JSN katsoi, että tartunnasta ja sen vuoksi tehdyistä toimenpiteistä kertomisella oli paikallisesti poikkeuksellista merkitystä, eikä tartunnan saanut henkilö ollut uutisesta tunnistettavissa muiden kuin korkeintaan niiden ihmisten piirissä, jotka tiesivät hänen sairauslomastaan.

JSN myös päätti, ettei Kouvolan Sanomat loukannut yksityisyyden suojaa, vaikka sen uutisesta saattoi päätellä, keiden opettajien mahdollisen altistumisen vuoksi eräässä lukiossa oli siirrytty osin etänä annettuun opetukseen. JSN totesi, että lukiossa tehdyistä järjestelyistä kertomisella oli paikallista yhteiskunnallista merkitystä eikä mahdollinen altistuminen koronavirukselle ollut yksityiselämään kuuluva erityisen arkaluonteinen seikka, jonka ilmi tuleminen olisi kyseisessä tapauksessa rikkonut Journalistin ohjeita.

Yhteensä kolme vapauttavaa ja kolme langettavaa

Ilkka-Pohjalainen sai kokouksessa vapauttavan päätöksen jutun virheellisyyttä koskeneesta kantelusta. Ruotsinkielinen uutistoimisto Nyhetsbyrån SPT sai langettavan, koska sen jutussa ei kerrottu riittävästi, että juttu perustui kokonaisuudessaan toisen tiedotusvälineen journalistiseen työhön. Lisäksi Yle sai langettavan päätöksen erittäin kielteiseen julkisuuteen joutuneen kuulemisen laiminlyömisestä ja Helsingin Sanomat olennaisen asiavirheen korjaamatta jättämisestä.

Neuvosto kokoontuu seuraavan kerran 27.1.2021.


Alla tiivistelmät 9.12.2020 tehdyistä päätöksistä.

Vapauttava päätös 7440/SL/20
Kouvolan Sanomat 
Lehti julkaisi uutisen, jossa kerrottiin, että paikallisessa lukiossa annetaan osa opetuksesta etäyhteydellä henkilökunnan jäsenten mahdollisen koronavirusaltistumisen vuoksi. Kyseiset henkilökunnan jäsenet oli mahdollista tunnistaa jutussa kerrottujen tietojen perusteella, mutta heidän mahdollisesta altistumisestaan kertominen ei loukannut heidän yksityisyyden suojaansa.

Vapauttava päätös 7420/SL/20
Ilkka-Pohjalainen
Marjanpoiminnasta kertoneesta jutusta saattoi saada harhaanjohtavan kuvan siitä, kuinka suuri osa Suomessa poimituista luonnonmarjoista on ulkomaisten poimijoiden keräämiä. Jutun kokonaisuudesta kävi kuitenkin riittävästi ilmi, että prosenttiosuudella viitattiin myyntiin kerättyihin marjoihin. Jutussa ei siten ollut olennaista asiavirhettä. Äänestyspäätös 11–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava päätös 7418/IL/20
Nyhetsbyrån SPT
Uutistoimisto lähetti asiakkailleen jutun, jossa lukiot asetettiin paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkintotulosten perusteella. Juttu perustui kokonaisuudessaan toisen tiedotusvälineen työhön, minkä olisi pitänyt käydä jutusta yksiselitteisesti ilmi. Lähde olisi pitänyt mainita jo otsikossa tai selvästi heti jutun alussa.

Vapauttava päätös 7391/YLE/20
Svenska Yle
Svenska Yle kertoi erään yrityksen henkilökunnan jäsenellä todetusta koronavirustartunnasta. Tartunnasta ja sen vuoksi tehdyistä toimenpiteistä kertomisella oli paikallisesti poikkeuksellista merkitystä. Tartunnan saanut henkilö oli jutusta tunnistettavissa korkeintaan niiden ihmisten piirissä, jotka tiesivät hänen sairauslomastaan.

Langettava päätös 7354/YLE/20
Yle
Ylen nettiuutinen käsitteli koronapandemian aikaista rajavalvontaa. Kantelija joutui jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla samanaikaisesti tai hänen tunnistetietojensa julkaisemisesta olisi pitänyt pidättäytyä.

Langettava päätös 7389/SL/20
Helsingin Sanomat
Lehti esitti tulkintansa sitaattina oikeudenkäyntiuutisessaan. Tulkinnasta sai harhaanjohtavan käsityksen tuomitun esittämästä väitteestä. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut. Äänestyspäätös 8–1.