Uutisarkisto

20.9.2021
Julkisen sanan neuvosto hakee yleisön edustajaa ja varaedustajaa kaudelle 2022-24
26.8.2021
JSN: Neljä vapauttavaa, kaksi langettavaa Vaikuttajamarkkinointi ja samanaikainen kuuleminen puhuttivat neuvostoa
21.6.2021
Julkisen sanan neuvoston vuosikertomus 2020
17.6.2021
JSN otti kantaa energiayhtiön sponsoroimaan ilmastonmuutosjournalismiin ja yksityishenkilöiden kiinteistökauppojen julkaisemiseen
7.6.2021
Neuvoston kokoukset syyskaudella 2021
25.5.2021
Neljä uutta mediaa mukaan itsesääntelyyn
14.5.2021
Paikallislehden lähdekritiikki petti mielipidekirjoituksen julkaisemisessa
8.4.2021
Kirkko ja kaupunki -lehdelle langettava kolumnin poistamisesta
8.4.2021
JSN:n kannanotto: yleisön olisi syytä saada tieto eduskunnan  turvakameroiden kuvamateriaalin olennaisesta sisällöstä
17.3.2021
Susan Heikkinen valittiin JSN:n valmistelijan sijaiseksi
4.3.2021
Raskauden alkuvaiheesta kertominen ja päihtyneen videokuvan julkaiseminen pandemiauutisen yhteydessä rikkoivat yksityisyyttä
3.2.2021
Haku päättynyt: JSN hakee valmistelijan sijaista ajalle 1.4. – 30.11.2021
3.2.2021
JSN järjestää webinaarin mielipidesivujen tuottajille
28.1.2021
Koronajuttu rikkoi sairastuneen yksityisyyden suojaa
28.1.2021
Miten saan nimeni tai kuvani pois nettijutusta?
28.1.2021
JSN valitsi varapuheenjohtajansa vuodelle 2021
5.1.2021
Kanteluiden ja langettavien määrä nousi vuonna 2020
14.12.2020
JSN:n kokouspäivät keväälle 2021
10.12.2020
JSN otti kantaa koronauutisointiin yksityisyyden suojan näkökulmasta
8.12.2020
Tutkija Lauri Haapanen: Uutisautomatisaatio ei ole vielä hypensä veroista, mutta siihen on herättävä viimeistään nyt
<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

JSN otti kantaa koronauutisointiin yksityisyyden suojan näkökulmasta

Julkisen sanan neuvosto ratkaisi kokouksessaan 9.12.2020 kaksi kantelua, jotka käsittelivät sitä, oliko tiedotusväline loukannut yksityisyyden suojaa uutisoidessaan koronavirustapausten vuoksi työpaikoilla tehdyistä toimenpiteistä.

JSN totesi, että koronaviruspandemian kaltaisessa tilanteessa, jossa yleinen tiedonintressi on poikkeuksellisen suuri, tiedotusvälineillä on tärkeä tehtävä tarkan ja ajantasaisen tiedon julkaisijana. Yleisön on tärkeää saada tietoa sekä pandemian kehittymisestä että sen hallitsemiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Neuvosto kuitenkin muistutti myös, että yksilön terveyteen liittyvät tiedot ovat yleisesti ottaen hänen yksityisyyden suojansa piiriin kuuluvia asioita ja tiedotusvälineiden on kiinnitettävä erityistä huomiota yksityisyyden suojaan käsitellessään tartuntatauteja.

Svenska Yle sai vapauttavan päätöksen uutisesta, jossa kerrottiin, että erään kauppapuutarhan henkilökunnan jäsenellä oli todettu koronavirustartunta. JSN katsoi, että tartunnasta ja sen vuoksi tehdyistä toimenpiteistä kertomisella oli paikallisesti poikkeuksellista merkitystä, eikä tartunnan saanut henkilö ollut uutisesta tunnistettavissa muiden kuin korkeintaan niiden ihmisten piirissä, jotka tiesivät hänen sairauslomastaan.

JSN myös päätti, ettei Kouvolan Sanomat loukannut yksityisyyden suojaa, vaikka sen uutisesta saattoi päätellä, keiden opettajien mahdollisen altistumisen vuoksi eräässä lukiossa oli siirrytty osin etänä annettuun opetukseen. JSN totesi, että lukiossa tehdyistä järjestelyistä kertomisella oli paikallista yhteiskunnallista merkitystä eikä mahdollinen altistuminen koronavirukselle ollut yksityiselämään kuuluva erityisen arkaluonteinen seikka, jonka ilmi tuleminen olisi kyseisessä tapauksessa rikkonut Journalistin ohjeita.

Yhteensä kolme vapauttavaa ja kolme langettavaa

Ilkka-Pohjalainen sai kokouksessa vapauttavan päätöksen jutun virheellisyyttä koskeneesta kantelusta. Ruotsinkielinen uutistoimisto Nyhetsbyrån SPT sai langettavan, koska sen jutussa ei kerrottu riittävästi, että juttu perustui kokonaisuudessaan toisen tiedotusvälineen journalistiseen työhön. Lisäksi Yle sai langettavan päätöksen erittäin kielteiseen julkisuuteen joutuneen kuulemisen laiminlyömisestä ja Helsingin Sanomat olennaisen asiavirheen korjaamatta jättämisestä.

Neuvosto kokoontuu seuraavan kerran 27.1.2021.


Alla tiivistelmät 9.12.2020 tehdyistä päätöksistä.

Vapauttava päätös 7440/SL/20
Kouvolan Sanomat 
Lehti julkaisi uutisen, jossa kerrottiin, että paikallisessa lukiossa annetaan osa opetuksesta etäyhteydellä henkilökunnan jäsenten mahdollisen koronavirusaltistumisen vuoksi. Kyseiset henkilökunnan jäsenet oli mahdollista tunnistaa jutussa kerrottujen tietojen perusteella, mutta heidän mahdollisesta altistumisestaan kertominen ei loukannut heidän yksityisyyden suojaansa.

Vapauttava päätös 7420/SL/20
Ilkka-Pohjalainen
Marjanpoiminnasta kertoneesta jutusta saattoi saada harhaanjohtavan kuvan siitä, kuinka suuri osa Suomessa poimituista luonnonmarjoista on ulkomaisten poimijoiden keräämiä. Jutun kokonaisuudesta kävi kuitenkin riittävästi ilmi, että prosenttiosuudella viitattiin myyntiin kerättyihin marjoihin. Jutussa ei siten ollut olennaista asiavirhettä. Äänestyspäätös 11–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava päätös 7418/IL/20
Nyhetsbyrån SPT
Uutistoimisto lähetti asiakkailleen jutun, jossa lukiot asetettiin paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkintotulosten perusteella. Juttu perustui kokonaisuudessaan toisen tiedotusvälineen työhön, minkä olisi pitänyt käydä jutusta yksiselitteisesti ilmi. Lähde olisi pitänyt mainita jo otsikossa tai selvästi heti jutun alussa.

Vapauttava päätös 7391/YLE/20
Svenska Yle
Svenska Yle kertoi erään yrityksen henkilökunnan jäsenellä todetusta koronavirustartunnasta. Tartunnasta ja sen vuoksi tehdyistä toimenpiteistä kertomisella oli paikallisesti poikkeuksellista merkitystä. Tartunnan saanut henkilö oli jutusta tunnistettavissa korkeintaan niiden ihmisten piirissä, jotka tiesivät hänen sairauslomastaan.

Langettava päätös 7354/YLE/20
Yle
Ylen nettiuutinen käsitteli koronapandemian aikaista rajavalvontaa. Kantelija joutui jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla samanaikaisesti tai hänen tunnistetietojensa julkaisemisesta olisi pitänyt pidättäytyä.

Langettava päätös 7389/SL/20
Helsingin Sanomat
Lehti esitti tulkintansa sitaattina oikeudenkäyntiuutisessaan. Tulkinnasta sai harhaanjohtavan käsityksen tuomitun esittämästä väitteestä. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut. Äänestyspäätös 8–1.