JSN:n uudet jäsenet valittu

Julkisen sanan neuvosto JSN valitsi kokouksessaan 22.11.2017 varsinaiseksi yleisön edustajaksi kolmivuotiskaudeksi 2018 – 2020 Etelä-Savon maakuntajohtajan Pentti Mäkisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen nuorisokulttuureihin ja lapsuuteen erikoistuneen tutkijan Anna Anttilan Helsingin kaupungin nuorisopalveluista. Toiseksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin komentaja, yleisesikuntaupseeri Ismo Siikaluoma ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen ihmisoikeuksiin erikoistunut tutkija Heta Heiskanen Tampereen yliopistosta. JSN valitsee yleisöjäsenet avoimen haun perusteella. 

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys valitsi puolestaan 24.11.2017 pitämässään syyskokouksessa neuvostolle neljä uutta median edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat. Uudet median edustajat ovat seuraavat:

Päätoimittaja Taina Tukia Kunnallislehti Paimio-Sauvo-Kaarinasta ja hänen varajäsenensä päätoimittaja Aija Pirinen Viikkosavosta ja Kuopion Kaupunkilehdestä, päätoimittaja Hannele Peltonen Psykologi-lehdestä ja hänen varajäsenensä toimittaja Kaisa Ylhäinen Satakunnan Kansa -lehdestä, Yle Pirkanmaan alueen päällikkö Sinikka Tuomi ja hänen varajäsenensä Yle Asian tuottaja Nina Stenros, toimituspäällikkö Ilkka Ahtiainen Mediahubista ja MTV:n uutisista ja hänen varajäsenensä RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller

Median edustajat valitaan JSN:n kannatusyhdistyksen syyskokouksessa tehtyjen esitysten pohjalta. Julkisen sanan neuvoston jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi. Neuvostossa on viisi yleisön edustajaa ja kahdeksan median edustajaa. 


Neuvoston kokoonpano vuonna 2018

Puheenjohtaja Elina Grundström

Yleisön edustajat ja suluissa heidän varajäsenensä 

Paula Paloranta, OTL, pääsihteeri, (Arja Lerssi-Lahdenvesi, FT, KTM)
Tapio Nykänen, tutkija, (Ulla Virranniemi, lehtori) 
Maria Swanljung, tiedottaja, (Leena Kevätkylä, lehtori)
Pentti Mäkinen, maakuntajohtaja, (Anna Anttila, tutkija)
Ismo Siikaluoma, komentaja, (Heta Heiskanen, tutkija)

Median edustajat ja suluissa heidän varajäsenensä 

Antti Kokkonen, päätoimittaja, (Riitta Raatikainen, toimituspäällikkö)
Lauri Haapanen, toimittaja, (Riikka Mäntyneva, toimitussihteeri)
Riitta Korhonen, päätoimittaja, (Robert Sundman, päätoimittaja)
Johanna Vehkoo, toimittaja (Juha Honkonen, toimituspäällikkö)
Taina Tukia, päätoimittaja, (Aija Pirinen, päätoimittaja)
Hannele Peltonen, päätoimittaja, (Kaisa Ylhäinen, toimittaja)
Sinikka Tuomi, alueen päällikkö, (Nina Stenros, tuottaja)
Ilkka Ahtiainen, toimituspäällikkö, (Stefan Möller, toimitusjohtaja)


Lisätietoja: puheenjohtaja Elina Grundström, 050 5410 479.