Uutisarkisto

5.1.2022
Kanteluiden määrä nousi ja käsittely nopeutui vuonna 2021
3.1.2022
Neuvoston kokoukset kevätkaudella 2022
9.12.2021
JSN antoi langettavan päätöksen ihmisarvon loukkaamisesta huumoripalstalla
30.11.2021
JSN sai uuden median edustajan kaudelle 2022-24
5.11.2021
JSN valitsi Johannes Koposen yleisön edustajaksi neuvostoon
4.11.2021
Mainos pitää erottaa journalismista myös sosiaalisessa mediassa
4.11.2021
Julkisen sanan neuvoston kannanotto Helsingin Sanomien journalistien tulevasta oikeudenkäynnistä
1.11.2021
Perusteet paikoilleen – JSN järjestää webinaarin toimittajille
14.10.2021
AlfaTV mukaan JSN:n itsesääntelyyn
30.9.2021
JSN:n päätökset 29.9.2021
20.9.2021
Julkisen sanan neuvosto hakee yleisön edustajaa ja varaedustajaa kaudelle 2022-24
26.8.2021
JSN: Neljä vapauttavaa, kaksi langettavaa Vaikuttajamarkkinointi ja samanaikainen kuuleminen puhuttivat neuvostoa
21.6.2021
Julkisen sanan neuvoston vuosikertomus 2020
17.6.2021
JSN otti kantaa energiayhtiön sponsoroimaan ilmastonmuutosjournalismiin ja yksityishenkilöiden kiinteistökauppojen julkaisemiseen
7.6.2021
Neuvoston kokoukset syyskaudella 2021
25.5.2021
Neljä uutta mediaa mukaan itsesääntelyyn
14.5.2021
Paikallislehden lähdekritiikki petti mielipidekirjoituksen julkaisemisessa
8.4.2021
Kirkko ja kaupunki -lehdelle langettava kolumnin poistamisesta
8.4.2021
JSN:n kannanotto: yleisön olisi syytä saada tieto eduskunnan  turvakameroiden kuvamateriaalin olennaisesta sisällöstä
17.3.2021
Susan Heikkinen valittiin JSN:n valmistelijan sijaiseksi
<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

JSN:n perussopimus on uudistunut

Julkisen sanan neuvoston (JSN) kannatusyhdistys on tänään 15.9.2020 yksimielisesti hyväksynyt JSN:n perussopimuksen muutokset, joiden pääasiallisina tavoitteina on lisätä kanteluprosessien selkeyttä ja avoimuutta yleisölle, tasapainottaa puheenjohtajan ja neuvoston vastuualueita sekä lisätä neuvoston jäsenten tiedonsaantimahdollisuuksia.

Päivitetty perussopimus velvoittaa tiedotusvälineitä myös lisäämään langettavan päätöksen saaneen jutun yhteyteen verkossa aina myös tiedon langettavasta päätöksestä. Tähän saakka menettelystä on ollut voimassa JSN:n puheenjohtajan julkaisema ohjeistus, mutta alalla vaihtelevan käytännön vuoksi ohjeen velvoittavuutta ja painoarvoa haluttiin lisätä kirjaamalla se JSN:n perussopimukseen.

Uudessa perussopimuksessa linjataan myös JSN:n puheenjohtajan valintamenettely sekä toimikausien pituus. JSN:n puheenjohtaja valitaan jatkossakin avoimella haulla ja puheenjohtajan toimikausi pidennetään neljästä viiteen vuoteen. Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi enintään kahdeksi perättäiseksi kaudeksi.

Perussopimus vahvistaa myös integriteettiä ja riippumattomuutta JSN:n kannatusyhdistyksen hallituksen ja neuvoston välillä uudella määräyksellä, joka estää saman henkilön toimimisen samanaikaisesti molempien jäsenenä.

Sopimukseen lisättiin myös määräys niitä tilanteita varten, joissa neuvosto voisi jääviyskysymysten vuoksi tulla toimintakyvyttömäksi. Esimerkiksi, jos kantelu koskisi Julkisen sanan neuvostoa tai sen enemmistöä, kannatusyhdistys voisi nimetä yksittäistä kantelua käsittelemään tilapäisiä jäseniä, tarvittaessa myös tilapäisen puheenjohtajan.

Aiemmin perussopimuksen henkeen on kuulunut, että sen päätökset kannatusyhdistyksessä on tehtävä yksimielisesti. Uuden perussopimuksen myötä sopimusta rikkoneen tai jäsenmaksun laiminlyöneen yhteisön erottamispäätös voidaan kuitenkin tehdä enemmistöpäätöksellä.

Julkisen sanan neuvoston perussopimus on media-alan liittojen ja tiedotusvälineiden yksimielisesti hyväksymä sopimus, johon sitoutuneet toimijat noudattavat sen periaatteita ja myötävaikuttavat siihen, että niiden jäsenet ja niille töitä tekevät noudattavat Journalistin ohjeita ja toimivat sopimuksen tarkoittamalla tavalla.

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen syyskokouksessaan 2019 nimittämän nelihenkisen perussopimustyöryhmän jäseninä toimivat Hanne Aho (Suomen Journalistiliitto), puheenjohtajana Arto Henriksson (Sanomalehtien Liitto/paikallislehdet), sihteerinä Mikko Hoikka (Aikakausmedia) sekä Timo Huovinen (Yle). Edellisen kerran perussopimusta päivitettiin 19.5.2015.

(Linkki päivitettyyn perussopimukseen JSN:n verkkosivuilla.)

Lisätietoja:

Jusanekin JSN-perussopimustyöryhmän puheenjohtaja Arto Henriksson p. 0400 600608
Jusanekin hallituksen puheenjohtaja Jukka Holmberg p. 040 7351690