Hymy-lehden mainosliite ei erottunut riittävän selvästi Hymyn journalismista

Julkisen sanan neuvosto (JSN) antoi kokouksessaan 26.8.2020 langettavan päätöksen aikakauslehti Hymylle, joka julkaisee sekä painetun lehtensä välissä että nettisivuillaan Terveys-Hymy-nimistä liitettä. Päätoimittajan mukaan kyseessä on mainosliite, jonka sisältö on kokonaisuudessaan mainosmateriaalia.

Neuvosto totesi, ettei Hymy ollut erotellut mainosliitteensä sisältöä riittävän selvästi toimituksellisesta aineistostaan. Painetussa Terveys-Hymyssä liitteen mainosluonteesta kerrottiin ainoastaan yhden kerran 24-sivuisen liitteen kannessa, vaikka liitteen sisältö muistuttaa muun muassa ulkoasultaan journalismia. Nettiversiossa mainosmerkinnät puuttuivat kanteluun poimituista mainoksista kokonaan – päätoimittajan mukaan teknisestä ongelmasta johtuen.

Neuvoston mukaan merkintöjen pitäisi olla sellaisia, ettei lukija luule lukevansa terveysjournalismia lukiessaan mainosmateriaalia.

Päätoimittajan mukaan Terveys-Hymy muutettiin toimituksellisesta aineistosta mainosliitteeksi vuonna 2017. Taustalla oli JSN:n antama vakava huomautus, jossa todettiin, että liite on peruskonseptiltaan mainontaa.

JSN:n uusimman päätöksen viesti on, että mikäli liite on kokonaan mainosmateriaalia, se tulee myös merkitä sellaiseksi kauttaaltaan.

 

Neljä langettavaa, kaksi vapauttavaa

JSN käsitteli elokuun kokouksessaan yhteensä kuusi kantelua, joista neljä johti langettavaan päätökseen.

Aamulehti sai langettavan päätöksen kolumnissa olleiden olennaisten asiavirheiden korjaamatta jättämisestä.

Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat saivat langettavat päätökset kanteluista, jotka käsittelivät muun muassa otsikon harhaanjohtavuutta.

Etelä-Suomen Sanomat sai vapauttavan päätöksen uutisesta, jonka kantelija katsoi olevan piilomainontaa. JSN totesi, että lehdellä oli journalistiset perusteet kertoa siitä, että paikallisesti kiinnostava ja historiallisesti merkittävä rakennus oli myynnissä.

Ammattilehti Journalisti sai vapauttavan päätöksen, koska JSN katsoi, ettei lehden jutussa mainittu toimittaja joutunut niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla.

Neuvosto kokoontuu seuraavan kerran 30.9.2020.


Alla tiivistelmät 26.8.2020 tehdyistä päätöksistä.

Vapauttava päätös 7311/SL/20
Etelä-Suomen Sanomat
Lehdellä oli journalistiset perusteet kertoa siitä, että paikallisesti kiinnostava ja historiallisesti merkittävä rakennus on myynnissä. Juttu ei ollut piilomainontaa, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava päätös 7302/SJL/20
Journalisti
Journalistien ammattilehti viittasi jutussaan tunnetusta toimittajasta muualla esitettyyn kritiikkiin. Kantelija ei joutunut jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla samanaikaisesti tai jälkikäteen.

Langettava päätös 7295 & 7309/SL/20
Ilta-Sanomat
Lehti julkaisi uutisen, jossa se referoi Yhdysvaltain presidentin pitämää puhetta. Otsikko antoi harhaanjohtavan kuvan puheen ja jutun sisällöstä. Otsikolle ei siten löytynyt sisällöstä katetta.

Langettava päätös 7292/AL/20
Hymy
Terveys-Hymy-mainosliitteen sisältöjä ei ollut erotettu riittävän selvästi Hymyn toimituksellisesta aineistosta netissä eikä printissä.

Langettava päätös 7285/SL/20
Aamulehti
Alueellista vesihanketta käsitelleessä kolumnissa oli yksi selvä olennainen asiavirhe ja useita kohtia, joista saattoi saada väärän käsityksen asiasta. Lehti ei korjannut virheitä saatuaan niistä tiedon.

Langettava päätös 7288/SL/20
Helsingin Sanomat
Juttu käsitteli kriittisesti maahanmuuttajanuorten kotouttamiseen tähtäävää hanketta. Jutusta sai harhaanjohtavan kuvan hankkeen tavoitteista, mikä oli olennainen asiavirhe. Otsikossa esitetylle tulkinnalle ei löytynyt sisällöstä katetta.