Facebook-siteerauksesta langettava

Julkisen sanan neuvosto teki kokouksessaan 30.9.2020 kolme langettavaa ja kolme vapauttavaa päätöstä. Puoluelehti Verkkouutiset sai langettavan päätöksen kuntapoliitikon rikosepäilyä käsitelleestä uutisesta. Kyseisen poliitikon Facebook-julkaisussaan kertomien tietojen perusteella tehty uutinen antoi lukijoille harhaanjohtavan käsityksen siitä, miksi syyttäjä oli jättänyt asiassa syytteen nostamatta. Lehti ei korjannut virhettä Journalistin ohjeiden mukaisesti.

JSN muistutti päätöksessään, että Journalistin ohjeet koskevat myös haastateltavien lausumia ja muita lainauksia eivätkä tiedotusvälineet voi siirtää vastuuta tietojen oikeellisuudesta haastateltavilleen.

JSN antoi langettavan päätöksen myös Radio Cityn aamuohjelmalle, jossa juontajat arvioivat julkisuuden henkilöitä sijoittamalla heidät sosiaalisesta mediasta lainatun pakkovalintapelin rooleihin ”tapettavaksi, pantavaksi tai naitavaksi”. JSN totesi, että peli oli radiossa lähetettynä mediasisältönä ihmisarvoa loukkaava ja väkivaltaisia ilmaisuja arkipäiväistävä. Ohjelmaan kohdistunut kantelu ei ollut siinä mainittujen henkilöiden vaan kuuntelijan tekemä.

JSN antoi kokouksessaan langettavan päätöksen myös Ylen MOT-ohjelmalle haastattelunauhan harhaanjohtavasta leikkaamisesta. Kolme neuvoston jäsentä äänesti tapauksessa vapauttavan ratkaisun puolesta.

Kolme vapauttavaa

Keskisuomalainen sai vapauttavan päätöksen pääkirjoituksesta, jossa se esitteli samaan konserniin kuuluvaa uutta radiokanavaa. JSN katsoi, että konserniyhteys kävi kirjoituksesta riittävästi ilmi, mutta huomautti, että sen kertominen yksiselitteisesti olisi ollut selkeyden ja avoimuuden vuoksi suotavaa.

Helsingin Sanomat ja Yle sai vapauttavat päätökset muun muassa asiavirheen korjaamista käsitelleistä kanteluista.

Kokous järjestettiin etäyhteydellä. Neuvosto kokoontuu seuraavan kerran 4.11.2020.

 

Alla tiivistelmät 30.9.2020 tehdyistä päätöksistä.

Langettava päätös 7374/R/20
Radio City
Radio Cityn aamuohjelmassa käytettiin sosiaalisesta mediasta lainattua pakkovalintapeliä kolmen julkisuuden henkilöiden arvioimiseen. Humoristiseksi tarkoitettu puhe tappamisesta loukkasi ihmisarvoa.

Vapauttava päätös 7350/SL/20
Keskisuomalainen
Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa se esitteli samaan konserniin kuuluvaa uutta radiokanavaa. Konserniyhteys kävi kirjoituksesta riittävästi ilmi.

Langettava päätös 7336/YLE/20
Yle
Ylen MOT käytti haastattelulausumia harhaanjohtavalla tavalla koostaessaan toimittajan esittämään suoraan kysymykseen irrallisia pätkiä haastateltavan eri kysymyksiin antamista vastauksista. Äänestyspäätös 10–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava päätös 7332 & 7394/SL/20
Helsingin Sanomat
Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. Asia oli osittain tulkinnanvarainen. Lehti julkaisi aiheesta täydentävän jatkojutun kantelijan otettua yhteyttä lehteen.

Langettava päätös 7323/SL/20
Verkkouutiset
Kuntapoliitikon rikosepäilystä kertoneesta jutusta sai harhaanjohtavan käsityksen siitä, miksi syytettä ei nostettu. Tämä oli olennainen asiavirhe, jonka korjaamisesta olisi pitänyt kertoa selvästi lukijoille. Lehti käytti lähteenään ainoastaan epäiltyä itseään eikä pyrkinyt tarkistamaan tältä saamiaan tietoja. Tosiasiat ja mielipiteet sekoittuivat jutussa.

Vapauttava päätös 7315/YLE/20
Yle
Koronapandemiaan liittyviä liikkumisrajoituksia käsittelevä juttu ei perustunut toisen työlle siten, että ulkomainen uutissivusto olisi pitänyt mainita lähteenä. Jutusta kävi riittävästi ilmi, että siinä esitetyssä simulaatiossa oli kyse kuvitteellisesta esimerkistä.