ONM startade kampanj för ansvarsfull journalistik

De medier som följer journalistreglerna inleder i dag en omfattande kampanj för att framhäva på vilket sätt ansvarsfull journalistik skiljer sig från annan kommunikation. 

Under kampanjen lanseras Märket för ansvarsfull journalistik, som enbart får användas av medier som omfattas av opinionsnämndens reglering. Kampanjen pågår från den 12 till den 25 mars, men medierna kan införa märket permanent. 

Journalistreglerna är dina rättigheter  

Kampanjen framhäver att medierna följer journalistreglerna för att de garanterar publikens rättigheter. Läsarna, tittarna och lyssnarna har rätt att bygga sina åsikter på tillförlitlig information. 

Webbplatsen för kampanj är www.vastuullistajournalismia.fi/sv. Webbplatsen beskriver vad journalistreglerna, som styr journalisternas arbete och tolkas av ONM, betyder för en vanlig mediekonsument. 

”På webbplatsen förklaras också att ansvarsfull journalistik inte alltid är fullständigt felfri, men att den öppet erkänner sina fel och rättar dem”, säger ONM:s ordförande Elina Grundström. 

Medierna deltar frivilligt i kampanjen. Alla medier som hör till ONM använder alltså inte nödvändigtvis märket. 

Nämndens uppgifter har inte förändrats  

Mediernas självregleringsorgan Opinionsnämnden för massmedier fyller 50 år i år. Största delen av Finlands medier omfattas av nämndens reglering. 

ONM:s uppgift är att tolka god journalistisk sed och försvara yttrande- och publiceringsfriheten.
Nämnden grundades år 1968 för att besvara frågor som i dag blivit aktuella på nytt. Hur kan jag lita på medierna? Hur vet jag att en nyhet är sann?   

Nämnden grundades vid en tidpunkt då skandalmedier börjat etablera sig i Finland. Riksdagen debatterade om pressens verksamhet borde regleras. Förläggarnas och journalisternas organisationer beslutade då att inrätta en självständig nämnd för att övervaka yrkesetiken och säkerställa pressfriheten.

Mer information 

ONM:s ordförande Elina Grundström, tfn 050 5410 479  

Praktiska frågor och materialbeställningar  

Inga-Maaret Aikioniemi, inga-maaret.aikioniemi@jsn.fi