BESLUT

Friande 4888/SL/12
Hufvudstadsbladet

Opinionsnämndens för massmedier friande beslut i ärende som gäller användningen av Facebook som nyhetskälla och samtidigt hörande. Klaganden kritiserade det kommunala beslutsfattandet i en Facebook-grupp. Tidningen hade grunder för att rapportera om klagandens kommentarer, eftersom de var exceptionellt tillspetsade och väckte oro hos de beslutsfattare som blev föremål för kritik. Rådet anser att Facebook utgör ett källmaterial som redaktörer kan använda sig av inom de gränser som Journalistreglerna tillåter.

Friande 4830/SL/12
Nya Åland

Opinionsnämndens för massmedier friande beslut i ett ärende som rör sanningsenlig informationsförmedling och klagandens egen ståndpunkt. Det skrevs om klaganden att han tillsammans med en annan person hade gjort en anonym polisanmälan. Klaganden har inte avgett sin egen ståndpunkt till tidningen.

Friande 4676/SL/11
Hufvudstadsbladet

Opinionsnämndens för massmedier friande beslut i ärende som gäller skydd av privatlivet. Tidningens reportage handlade om inspelningen av en porrfilm. Redaktören hade lovat klaganden att dennes identitet inte skulle avslöjas i artikeln. Klaganden ansåg dock själv att hon kunde identifieras på bilden i artikeln. Hon bad att bilden skulle suddas ut men denna begäran framställdes för sent enligt redaktionen. Dessutom har klaganden uppträtt i andra offentliga sammanhang som proffs inom vuxenunderhållning.

Friande 4617A+B/SL/11
Vasabladet, Syd-Österbotten

Opinionsnämndens för massmedier friande beslut i ärende som rör sanningsenlig informationsförmedling och skydd av privatlivet. Klaganden angavs ha slagit en spelare i ett juniorlag, för vilket han fungerar som tränare. I egenskap av högstadierektor och juniortränare är klaganden en person med betydande makt i samhället. En person med en sådan ställning i samhället bör tåla att hans handlingar bedöms även i offentligheten.

Fällande 4598/SL/11
Nya Åland

Opinionsnämndens för massmedier fällande beslut i ärende som rör rättelse av fel och skydd av namn. Tidningen gjorde ett stort fel men rättade det genast följande dag på ett exceptionellt synligt sätt i papperstidningen. Den felaktiga nyheten publicerades också i nättidningen. Redaktionen tog bort nyheten men rättade inte felet i enlighet med Journalistreglerna.

Friande 4411/SL/10
Östra Nyland

Opinionsnämndens för massmedier friande beslut i ärende som rör bevakning av rättsprocess. Tidningsnyheten behandlade sakenligt en förundersökning gällande en kommunal beslutsfattares privatliv och den påföljande domen i rätten.

Friande 4399/SL/10
Hufvudstadsbladet

Opinionsnämndens friande beslut i ärende som rör människovärde. Genom att använda ordet "finsk" misskrediterade nyheten inte de finskspråkiga. Sammanhanget klargör att texten berättar om en finländsk medborgare och inte en person med finska som modersmål.

Fällande 4303/SL/10
Borgåbladet

Opinionsnämndens för massmedier fällande beslut i ärende som rör skydd för privatlivet. I en artikel om en fastighetsaffär avslöjades sådan information om säljarna som ingår i skyddet för privatlivet.

Friande 4279/L/10
Principuttalande om citat från andras arbete
Friande 4261/YLE/10
Yle Radio 1

Opinionsnämndens friande beslut i ärende som rör radiokolumn. En ironisk granskning av den svenskspråkiga minoriteten och dess ställning äventyrar inte människovärdet.

Fällande 4239/SL/09
Hufvudstadsbladet

Opinionsnämnden för massmediers fällande beslut i ärende som rör samtidigt hörande. På grund av en felaktig kontext fick den klagande så negativ publicitet att skadan inte kunde göras ogjord eller repareras ens med ett i efterskott publicerat eget ställningstagande, d.v.s. genmäle.

Friande 4094/KL/09
Vantaan Sanomat
Friande 3955/SL/08
Hufvudstadsbladet
Friande 3915/SL/08
Nya Åland
Friande 3834/SL/07
Nya Åland
Friande 3832/SL/07
Västra Nyland
Friande 3772/SL/07sve
Ålandstidningen
Friande 3696/SL/06sve
Ålandstidningen
Friande 3664/SL/06sve
Västra Nyland
Friande 3645/SL/06
Syd-ÖsterbottenTidningen berättade i en nyhetsartikel om verksamheten i ett ”båtparadis”, d.v.s. en båtreparationshall, och om den förening som står bakom den. En av personerna i föreningens ledning har blivit polisanmäld. Chefredaktören vägrade publicera den misstänktes namn i en insändare som den klagande skrivit och som tidningen publicerade. Friande.
<< 1 2 3 >>