BESLUT 2014

Friande 5536B/SL/14
Syd-Österbotten

Intervjuobjektets rättigheter, Respekt för människovärdet

Tidningen publicerade en artikel om ett bråk vid kiosken på en tvåspråkig stads campingområde som uppmärksammats i sociala medier. Tidningen publicerade också en skämtteckning där campingföretagaren jämfördes med Pekka Puupää. Skämtteckningen var inte nedsättande och företagaren fick i tidningen redogöra för sin syn på händelserna.


Friande 5492B/SL/14
Hufvudstadsbladet

Korrigering av fel

Tidningen publicerade på sin webbplats FNB:s nyhet om de kostnader som alkoholen orsakar. Tidningen rättade artikeln när FNB korrigerat sin ursprungliga nyhet.

Friande 5462/SL/14
Nya Åland

Privat och offentligt, användning av bild

Tidningen publicerade en artikel om en person som intervjuades i radion och illustrerade artikeln med en skärmdump från den intervjuades Facebooksida. Artikeln innehöll inga fel och baserade sig på offentliga källor.

Fällande 5341/SL/13
Borgåbladet

Uppgifter om minderårig, samtidigt hörande, intervju

Föräldrar berättade i tidningen om att deras barn blivit mobbade i skolan. Den elev som påstods vara mobbaren kunde identifieras på basis av artikeln. Detta var oskäligt för barnet som gick i första klass.

Fällande 5319/SL/13
Hufvudstadsbladet

Hufvudstadsbladet

Tidningen publicerade en felaktig uppgift om ungdomsarbetslösheten i Grekland och rättade inte felet trots begäran.