Vapauttava 7543/A/20
Suomen Kuvalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet

Erittäin kielteiseen julkisuuteen joutunutta paikallispoliitikkoa kuultiin jutussa niukasti, mutta riittävästi. Lehdellä ei ollut velvollisuutta siteerata kantelijan tutkintavankeudesta lähettämää viestiä laajemmin. Jutusta kävi ilmi, että se perustui suurelta osin kantelijan kanssa tekemisissä olleiden ihmisten kokemuksiin ja tulkintoihin. Jutussa oli myös perusteltu nimeämättömien lähteiden käyttö uskottavasti, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6461/PL/17
Lapuan Sanomat

Haastattelu, kielteinen julkisuus, rikosepäillyn tunnistaminen

Paikallislehti haastatteli mökkikylän asukasta välikohtauksesta, jonka tämä oli itse tuonut julkisuuteen aiemmassa mielipidekirjoituksessaan. Haastateltavalle oli kerrottu, missä asiayhteydessä hänen lausumiaan käytetään. Haastateltavan asumisjärjestelyn luvallisuuden käsitteleminen oli asiayhteyden takia perusteltua, ja hän sai esittää oman näkemyksensä aiheesta jo samassa yhteydessä.

Vapauttava 6116/SL/16
Iltalehti

Lähdesuoja, lähdekritiikki, ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi Suomeen tulleen turvapaikanhakijan anonyymin haastattelun pakomatkasta ja pakenemisen syistä. Päätoimittajan vastauksesta kävi ilmi, että lehti oli ollut lähdetietojen tarkastamisessa huolellinen.

Langettava 5603/YLE/14
Yle, Silminnäkijä

Samanaikainen kuuleminen

Kantelija joutui Yleisradion Silminnäkijässä erittäin kielteiseen julkisuuteen. Yle laiminlöi samanaikaisen kuulemisen eikä kuullut kantelijaa jälkeenpäinkään. Lisäksi ohjelmassa käytettiin vanhentunutta tietoa, vaikka uudempaakin oli saatavissa.

Vapauttava 5352/SL/13
Helsingin Sanomat

Lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, uhrien hienotunteinen kohtelu

Lehden uutinen sisälsi lento-onnettomuuden silminnäkijöiden haastattelun. Eläkeläispariskunnan kokemukset olivat aitoja, vaikka ne saattoivatkin tuntua epäuskottavilta. Kokonaisuus hahmottui lukijalle muista jutuista.

Vapauttava 5247/YLE/13
Yle.fi, uutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen

Yle Uutisten verkkosivuilla julkaistiin uutinen, jonka mukaan musiikkifestivaalin järjestysmiehet muun muassa potkivat yleisöä turva-aidan kaatumisen jälkeisessä tilanteessa. Uutinen perustui silminnäkijän kertomukseen. Festivaalijärjestäjää kuultiin samassa yhteydessä ja hän kiisti väitetyn järjestyksenvalvojien väkivallan.

Vapauttava 4245/YLE/10
Yle, TV2Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeita tietoja, samanaikaista kuulemista ja haastattelua koskevassa asiassa. Silminnäkijän jaksossa suhtauduttiin kantelijaan kriittisesti, mutta sen edustajia kuultiin samanaikaisesti riittävän perusteellisesti.
Vapauttava 4193, 4199/YLE/09
Yle, TV2 SilminnäkijäJulkisen sanan neuvoston antama vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä ja lähteiden käyttöä koskevassa asiassa. Nimettömään lähteeseen perustuva väite on erittäin vakava, mutta neuvoston mielestä Ylellä oli omien selvitystensä perusteella riittävät perusteet väitteelle.
Vapauttava 3988/4/08
Nelonen Kauhajoen koulusurmaajan tallettamien videoiden esittäminen ei vaarantanut rikoksen uhrien hienovaraista kohtelua. Kanava ei myöskään luovuttanut journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle. Päätös sisältää myös muita periaatteellisesti tärkeitä näkökohtia.
Vapauttava 3662/KL/06
AlueviestiKahdessa uutisessa kerrottiin epäilyistä, joiden mukaan etniseen vähemmistöön kuuluneet henkilöt olisivat ryöstäneet miehen ja kioskin. Molemmissa uutisissa yleisöä pyydettiin antamaan tapahtumista vihjeitä poliisille. Neuvosto korosti, että etnisen alkuperän kertominen edellyttää aina tarkkaa harkintaa, mutta näissä tapauksissa taustaa ei tuotu esiin halventavalla tavalla tai asiaankuulumattomasti. Vapauttava.
Langettava 3366/AL/04
Katso!Katso!-lehti julkaisi silminnäkijähavaintoihin perustuneen uutisen julkisen raittiuslupauksen tehneen kansanedustajan väitetystä alkoholinkäytöstä. Kannen otsikosta sai virheellisen vaikutelman, että kansanedustaja olisi myöntänyt juomisen. Lisäksi kannessa väitettiin varauksettomasti, että kansanedustaja oli ”retkahtanut”. Langettava.
Vapauttava 3251/SL/03
Ilta-SanomatIlta-Sanomat kertoi uutisessaan Unkarissa tapahtuneesta linja-auton ja junan yhteentörmäyksestä. Kantelu kohdistui kuvaan, jossa oli surmansa saaneiden turistien ruumiita. Kuvan julkaisemiselle oli riittävät journalistiset perusteet, ja uhrit olivat kuvasta vain vaikeasti tunnistettavissa. Vapauttava.
Vapauttava 3191/SL/02
Helsingin SanomatHelsingin Sanomat kertoi rikosuutisessaan ”arabimiesten” tekemistä maksuvälinepetoksista. Etnisen taustan mainitseminen oli neuvoston mielestä perusteltua muun muassa siksi, että kyse oli osittain ratkaisemattomasta rikossarjasta, jonka kaikkia uhreja ei ollut vielä tavoitettu. Uutisen ja siinä kerrottujen yksityiskohtien avulla he kykenivät yhdistämään rikokset niihin, joiden uhreiksi he olivat joutuneet. Vapauttava.
Vapauttava 3028/YLE/01
Yleisradio TV2
Vapauttava 2776/YLE/99
Yleisradio TV2Yleisradio esittämässä Silminnäkijä-ohjelmassa kerrottiin prostituutiosta norjalaisissa pikkukylissä. Kantelijan mökkikylä osoitettiin kartan "prostituutioreitiltä" muiden Finnmarkin paikkakuntien ohella. Ohjelmassa näytettiin kuvaa mökkikylästä, sen rakennuksista ja alueella olleista autoista. Lisäksi ohjelmassa näytettiin katkelmia kantelijan ja toimittajien välisestä keskustelusta. Ohjelman tekijät eivät tarvinneet erikseen lupaa rakennusten ja autojen kuvaamiseen tai kuvatun materiaalin esittämiseen. Myös haastattelusta kieltäytymisen sai näyttää, koska ohjelmassa käsitellyllä asialla oli yleistä merkitystä. Neuvoston mielestä ohjelmantekijöillä oli riittävät perusteet päätyä ohjelmassa esitettyyn näkemykseen. Yleisradion ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.
Vapauttava 2614/YLE/98
YLE, TV2TV 2:n Silminnäkijä-ohjelmassa tarkasteltiin kriittisesti lasten urheiluharrastusta. Keskustelua käytiin pääosin yleisellä, teoreettisella tasolla. Kautta ohjelman näytettiin kuvituksena urheilevia ja voimistelevia lapsia. Kantelijan poika näkyi kahdessa välähdyksessä, painiottelun tiimellyksessä ja ottelun jälkeen itkuisena haastateltavana. Nämä jaksot olivat peräisin arkistosta. Neuvosto totesi lähtökohtana olevan, että kerran annettu kuvauslupa kattaa kuvatun aineiston arkistokäytön. Välähdykset pienestä painijasta olivat itsessään hellyttäviä, eivätkä leimanneet pikkupoikaa tai hänen vanhempiaan. Kun myöskään ohjelmassa esitetyt kriittiset kommentit eivät kohdistuneet siinä esiintyneisiin lapsiin tai heidän vanhempiinsa, ei Ylen katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.
Vapauttava 2577/AL/97
IltalehtiIltalehti uutisoi kaupungin kadulla sattuneesta välikohtauksesta, jossa tunnettu viihdetaitelija oli silminnäkijöiden kertoman mukaan syyllistynyt väkivaltaiseen käytökseen sivullisia kohtaan. Taitelijan tunnettuisuuden huomioon ottaen neuvosto katsoi, että hänen yksityiselämänsä suoja ei ulottunut tällaiseen, julkisella paikalla sattuneeseen välikohtaukseen. Viihdetaitelija on lisäksi useissa eri tiedotusvälineissä kertonut yksityiselämästään, joten hänen yksityiselämänsä suoja on voimakkaasti kaventunut. Lehti tarjosi hyvän journalistisen tavan mukaisesti hänelle mahdollisuutta kertoa omat näkemyksensä tapahtuneesta. Viihdetaitelija katsoi myös, että lehden valokuvaaja oli rikkonut hänen kotirauhaansa kuvaamalla keittiön ikkunan läpi asuntoon. Lehti kiisti tämän, eikä neuvosto voinut osapuolten ristiriitaisten kertomusten vuoksi ottaa kantaa asiaan. Lehden uutisoinnin ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

Vapauttava 2577/AL/97

Vastaaja: Iltalehti

Ratkaistu: 14.4.1998

Iltalehti uutisoi kaupungin kadulla sattuneesta välikohtauksesta, jossa tunnettu viihdetaitelija oli silminnäkijöiden kertoman mukaan syyllistynyt väkivaltaiseen käytökseen sivullisia kohtaan. Taitelijan tunnettuisuuden huomioon ottaen neuvosto katsoi, että hänen yksityiselämänsä suoja ei ulottunut tällaiseen, julkisella paikalla sattuneeseen välikohtaukseen. Viihdetaitelija on lisäksi useissa eri tiedotusvälineissä kertonut yksityiselämästään, joten hänen yksityiselämänsä suoja on voimakkaasti kaventunut. Lehti tarjosi hyvän journalistisen tavan mukaisesti hänelle mahdollisuutta kertoa omat näkemyksensä tapahtuneesta. Viihdetaitelija katsoi myös, että lehden valokuvaaja oli rikkonut hänen kotirauhaansa kuvaamalla keittiön ikkunan läpi asuntoon. Lehti kiisti tämän, eikä neuvosto voinut osapuolten ristiriitaisten kertomusten vuoksi ottaa kantaa asiaan. Lehden uutisoinnin ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELU Iltalehti kertoi 1. lokakuuta 1997 välikohtauksesta, joka oli sattunut Jyväskylässä. Kansiotsikkona oli "Silminnäkijä kehuu poliisia/Hiltunen riehui vielä käsiraudoissakin". Sisäsivun otsikkona oli puolestaan "Isto Hiltusen tyttöystävä pahoinpitelystä ’Turha selitellä humalaisten töppäilyjä" ja kainalojutun otsikkona "Ex-manageri Hannele Laurila: Isto hyökkäsi humalassa kimppuuni". Kantelija oli lehden mukaan vetäytynyt julkisuudelta piiloon päästyään edellisenä päivänä poliisiputkasta. Lehti kertoi, että laulaja oli käynyt umpihumalaisena käsiksi kadulla olleeseen tyttöseurueeseen, ja joutunut sitten poliisin kiinniottamaksi. Kantelija haluaa neuvostolta kannanottoa ensinnäkin lehden käyttämän valokuvaajan toimintaan. Valokuvaaja oli kysynyt ensin pihamaalla kantelijan avopuolisolta lupaa kuvaamiseen. Hän sai selvän kieltävän vastauksen, mutta tuli kuitenkin soittamaan ovikelloa ja pyytämään uudestaan kuvauslupaa. Uudistetusta kiellosta huolimatta valokuvaaja kuvasi kantelijan keittiön ikkunan läpi asuntoon sekä asunnon ulko-ovea rikkoen täten kantelijan kotirauhaa. Lehti levitti sitten näyttävästi ympäri maata kantelijan nimen, kuvan ja tapauksesta kertoneen otsikon. Tapaus sai kohtuuttomasti julkisuutta, ja lehti langetti kantelijalle tällä tavoin häpeärangaistuksen. Kantelija on tunnettu taiteilija, mutta hän ei toimi sellaisessa julkisessa virassa tai tehtävässä, että ns. yleinen intressi puoltaisi hänen yksityiselämäänsä liittyvien tapahtumien julkistamista. Tapaus julkistettiin siinä vaiheessa, jossa lehdistön tiedot perustuivat perustunut epämääräisiin lähteisiin ja olivat osittain virheellisiä, ja jossa esitutkintaa ei ole edes suoritettu. Kantelija on lisäksi sopinut uutisointiin liittyvät tapaukset, joten kenelläkään asianomaiselle ei ole häntä kohtaan vaatimuksia. LEHDEN VASTAUS Iltalehden päätoimittaja Pekka Karhuvaara kertoo, että lehden työtehtävissä ollut free lance -kuvaaja tapasi rivitalon parkkipaikalla kantelijan avopuolison, joka on samalla kantelijan keikkoja myyvän ohjelmatoimiston toimitusjohtaja. Tämä kieltäytyi valokuvauksesta. Tämän jälkeen kuvaaja oli yhteydessä lehden toimittajaan, ja meni sitten tämän pyynnöstä asunnolle tiedustelemaan, halusiko kantelijan avopuoliso antaa lausunnon asiasta. Tähän hän suostui, ja antoi lausuntonsa toimittajalle kuvaajan matkapuhelinta käyttäen. Valokuvaajalla ei ollut tuossa tilanteessa kameraa mukanaan. Valokuvaaja ei ottanut missään vaiheessa kuvia ikkunoiden läpi, minkä lehdessä julkaistut kuvatkin osoittavat. Uutisen yhteydessä otettu valokuva on otettu rivitalon edessä kulkevalta julkiselta kevyen liikenteen väylältä. Uutismateriaalin hankinta ei miltään osin ollut hyvän lehtimiestavan vastaista. Uutisen julkaiseminen oli perusteltua siksi, että kantelija on yksi maan tunnetuimmista iskelmätähdistä ja televisioesiintyjistä. Hän on toistuvasti pyrkinyt ja päässyt julkisuuteen myönteisissä yhteyksissä. Yleistä merkitystä on myös sillä, että kantelija on idoli juuri sellaisten tyttöjen keskuudessa, johon hänen silmitön, humalainen hyökkäyksensä kohdistui. RATKAISU Neuvosto toteaa ensiksi, että osapuolten kertomukset valokuvaajan menettelystä poikkeavat toisistaan. Tapahtumien kulun selvittäminen ei ole neuvoston käytettävissä olevin keinoin mahdollista. Neuvosto ei sen vuoksi tutki asiaa tältä osin, vaan arvioi sitä, noudatettiinko itse uutisoinnissa hyvää journalistista tapaa. Neuvosto toteaa, että kaikilla ihmisillä on oikeus yksityiselämän suojaan. Tämä merkitsee, että tiedotusväline ei voi yleensä julkaista tietoja yksityiselämään liittyvistä asioista ilman asianomaisen suostumusta. Se, mihin seikkoihin yksityiselämän suoja ulottuu, vaihtelee henkilön aseman ja julkistettavaksi halutun seikan myötä. Julkisuudessa, esimerkiksi viihteen ja kulttuurin piirissä toimivilla ihmisillä on tavanomaista alempi suoja niiden asioiden osalta, joilla on liittymäkohta heidän ammatilliseen rooliinsa. Merkitystä on myös sillä, missä laajuudessa henkilö on itse tuonut yksityiselämäänsä julkisuuteen. Nyt lehti uutisoi kadulla sattuneesta välikohtauksesta, jossa kantelija oli silminnäkijöiden kertoman mukaan syyllistynyt väkivaltaiseen käytökseen sivullisia kohtaan. Kantelija on niin tunnettu viihdetaiteilijana, että hänen yksityiselämänään suojattava piiri ei kata enää tällaista, julkisella paikalla sattunutta välikohtausta. Kantelija on lisäksi useissa eri tiedotusvälineissä kertonut yksityiselämästään, joten hänen yksityiselämänsä suoja on voimakkaasti kaventunut. Lehti tarjosi hyvän journalistisen tavan mukaisesti kantelijalle mahdollisuutta kertoa omat näkemyksensä tapahtuneesta.

Tämä päätös on avattu 2949 kertaa