Langettava 8045/YLE/22
Yle

Olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus, oma kannanotto, haastateltavan oikeudet, lähdekritiikki

Kantelija joutui MOT-ohjelmassa erittäin kielteiseen julkisuuteen. Kantelijaa oli kuultu samassa yhteydessä mutta rajatusti ja eri näkökulmasta. Kantelija ei kuitenkaan saanut kommentoida toimintaansa kohdistettua vakavaa epäilyä eikä kantelijan omaa kannanottoa julkaistu.

Vapauttava 8044/A/22
Seiska

Yksityisyyden suoja

Lehti ei rikkonut kantelijan yksityisyyden suojaa siteeraamalla hänen sosiaalisen median päivitystään. Julkisuudessa toimivat henkilöt eivät voi itse määrittää rajoja sille, mitkä mediat saavat käsitellä heitä journalismissaan.

Vapauttava 8043/UL/22
Helsingin Sanomat

Yksityisyyden suoja, erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto, olennainen asiavirhe

Vanhemman yksityisyyttä ei loukattu jutussa, jossa haastateltava kertoi oman huostaanottonsa taustoista. Tietoja ei kohdistettu yksittäiseen henkilöön. Vanhempi ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen, jonka takia häntä olisi ollut välttämätöntä kuulla.

Vapauttava 8023/UL/22
Lapin Kansa

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehden seurantajutun etusivunostossa oli olennainen asiavirhe, jonka lehti korjasi heti netissä ja seuraavana päivänä lehden printtiversiossa. Korjauksen julkaiseminen lehden oikaisuille tarkoitetussa osiossa oli huomioarvoltaan riittävä suhteessa virheen vakavuuteen. Vakavuutta lievensi se, että asia oli kerrottu oikein lehden sisäsivun jutussa ja aikaisemmassa uutisoinnissa.

Vapauttava 8018/UL/22
Helsingin Sanomat

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi valokuvia Ukrainan sodassa kuolleiden ihmisten ruumiista. Julkaisemisella oli painavat journalistiset perusteet ja yhteiskunnallinen merkitys. Se ei rikkonut Journalistin ohjeiden hienotunteisuusvaatimusta.
    

Vapauttava 8016/PL/22
Meän Tornionlaakso

Tietojen tarkistaminen, erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti esitti kunnanjohtajan toiminnasta kiistanalaisia tulkintoja. Asemansa takia kunnanjohtajan täytyy sietää työnsä kärkevääkin julkista arviointia. Jutussa referoitiin myös kantelijan näkemyksiä, eikä julkisuus ollut niin kielteistä, että häntä olisi tullut kuulla samassa yhteydessä laajemmin.

Vapauttava 7999/UL/22
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti puolusti pääkirjoituksessaan iltapäivälehtien sotauutisointia. Pääkirjoituksessa ei ollut välttämätöntä mainita, että siinä esimerkkinä mainittu iltapäivälehti kuuluu pääkirjoituksen julkaisseen lehden kanssa samaan konserniin. Lehti käsitteli aihetta yksittäistä mediaa yleisemmällä tasolla sanan- ja lehdistönvapauden ja yleisön tiedonsaantioikeuden näkökulmasta.

Vapauttava 7991 & 7992/UL/22
Ilta-Sanomat

Ihmisarvo

Pakinassa viitattiin ryssä-sanalla Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin asiayhteydessä, joka ei loukannut venäläisten ihmisarvoa. 

Vapauttava 7988/UL/22
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi verkkojuttunsa keskusteluosiossa kommentin, jossa nimimerkillä esiintynyt keskustelija halvensi toista nimimerkillä esiintynyttä keskustelijaa alatyylisesti. Kommentti oli ymmärrettävissä ylilyönniksi, eikä se loukannut ihmisarvoa tai yksityisyyttä.

Vapauttava 7984/EJ/22
Aamun Koitto

Lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehden julkaisemassa sitaatissa ei ollut olennaista asiavirhettä, mutta lehden käyttämillä, sitaattia levittäneillä lähteillä saattoi olla vahingoittamistarkoitus. Ne olivat tehneet sitaatista vääristyneen tulkinnan, joka välittyi myös lehteen. Lehden lähdekritiikki oli moitittavan heikkoa. Lehti kuitenkin pyrki korjaamaan tilanteen kertomalla lähteistään lukijoille selvästi ja niin nopeasti kuin oli mahdollista.

Langettava 7983/UL/22
Kainuun Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehden julkaisemassa mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut korjauspyynnöstä huolimatta. Lehti korjasi virheen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7979/MTV/22
MTV

Uutistapahtuman seuraaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat, tietojen tarkistaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

MTV:llä ei ollut velvollisuutta seurata oma-aloitteisesti uutistapahtumaa uutisoimalla siitä, että käräjäoikeus peruutti uhkasakon, johon oli viitattu aiemmin kanavan haastattelussa. Kyse oli varsinaisen uutistapahtuman sivujuonteesta.

Vapauttava 7946/YLE/22
Yle

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Jutuissa oli kantelijan irtisanoutumisen ajankohtaan liittyvä virhe, jonka Yle korjasi. Jutuissa ei otettu kantaa siihen, mikä oli kantelijan irtisanoutumisen syy, joten jutuissa ei ollut tältä osin korjausta vaativaa olennaista asiavirhettä. Kantelijaa ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla jutuissa, sillä hän ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 7939/UL/22
Helsingin Sanomat

Tietojen tarkistaminen, virheen korjaaminen

Lehti julkaisi virheellisesti lähteytetyn sitaatin. Tieto virheestä ei saanut toimituksen huomiota, sillä se sisältyi viestiin, joka oli otsikoitu mielipidekirjoitukseksi. Lehti korjasi virheen näkyvästi kokonaan uutena juttuna saatuaan siitä tiedon Julkisen sanan neuvostolta. Korjauksen huomioarvo oli riittävä suhteessa virheen vakavuuteen.

Vapauttava 7918/UL/21
Itä-Savo

Journalistinen päätösvalta

Verkkomoderoinnin teettäminen toimituksen ulkopuolella ei ollut journalistisen päätösvallan luovuttamista. Lehti oli hyväksynyt moderointilinjan itse ja sillä oli lopullinen päätösvalta myös yksittäisiin moderointipäätöksiin.

Vapauttava 7906/UL/21
Iltalehti

Ihmisarvo, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Toimittajan kommenttikirjoitus ei ollut ihmisarvoa loukkaava eikä siinä tuotu kansanedustajan adhd:tä esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. Mainitsemalla kansanedustajan adhd kirjoituksessa viitattiin siihen, miten kansanedustaja itse on selittänyt sillä käytöstään julkisuudessa. Kyseessä oli kansanedustajan julkisen toiminnan arviointi, joka ei synnyttänyt hänelle oikeutta kannanottoon.

Langettava 7901/MTV/21
MTV

Piilomainonta, konserniyhteys

Juttu perustui valmisruokasarjan markkinointimateriaaliin, eikä lähdettä kerrottu lukijalle muiden kuin kuvien osalta. Lukijalla ei ollut mahdollisuutta esimerkiksi päätellä, etteivät sitaatit olleet haastattelusitaatteja vaan tuotetta markkinoivaa tiedotemateriaalia.

Vapauttava 7885/UL/21
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe

Toimittajan kommenttikirjoituksessa ei ollut olennaista asiavirhettä, vaan kyseessä oli tulkinta, johon oli perusteet.

Langettava 7871/UL/21
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Lehti väitti rokottamattomien koronapotilaiden vieneen kaikki yliopistosairaalan tehohoitopaikat. Väitteessä ei ollut perää. Lehti korjasi juttuaan vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7870/UL/21
Helsingin Sanomat

Toimittajan asema, oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Vastaava päätoimittaja kommentoi kirjoituksessaan lehtensä toimittajiin kohdistuvia syytteitä ja puolusti niiden perusteena ollutta lehden journalistista työtä. Journalististen päätösten perusteleminen ja puolustaminen julkisesti kuuluu päätoimittajalta odotettuihin tehtäviin, eikä se ole journalistin aseman väärinkäyttöä. Kirjoittajan kytkös käsiteltävään aiheeseen perustui hänen ammattiasemaansa lehden vastaavana päätoimittajana. Syytteen yhteiskunnallisten vaikutusten kriittinen arvioiminen ei ollut Journalistin ohjeiden vastainen asiaton pyrkimys vaikuttaa tuomioistuimen ratkaisuihin. 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 8044/A/22

Vastaaja: Seiska

Asia: Yksityisyyden suoja

Ratkaistu: 15.6.2022

Lehti ei rikkonut kantelijan yksityisyyden suojaa siteeraamalla hänen sosiaalisen median päivitystään. Julkisuudessa toimivat henkilöt eivät voi itse määrittää rajoja sille, mitkä mediat saavat käsitellä heitä journalismissaan.

Kantelu 4.5.2022

Kantelu kohdistuu Seiskan 4.5.2022 julkaisemaan nettijuttuun Bikini fitness -kisoihin tähtäävä Cheyenne Järvinen paljastaa vauvaunelmansa: "Jännittää puhua tästä ääneen".

Kantelun mukaan Seiska teki jutun kantelijalle erittäin arkaluonteisesta asiasta ilman minkäänlaista lupaa tai suostumusta. Juttu perustui kantelijan 3.5. tekemään Instagramin story-päivitykseen, jossa kantelija kertoi lapsihaaveistaan ja peloistaan tulla vanhemmaksi. Storyt ovat Instagramissa rajoitetun ajan näkyvissä olevia videoita ja kuvia. Kantelija kertoo, että tehdessään päivitystä hänen mielessään ei käynyt, että Seiska tekisi päivityksestä jutun.

Kantelija katsoo, ettei Seiskan pitäisi kirjoittaa hänestä mitään. Kantelija ei pidä itseään julkisuuden henkilönä vaan yksityishenkilönä, eikä hän muutoinkaan katso olevansa yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa. Kantelija kertoo ilmaisseensa kantansa myös Seiskan toimittajille ja päätoimittajalle. Kantelijan mukaan keväästä 2018 kevääseen 2021 hänen vaatimustaan kunnioitettiin Seiskassa, mutta vuonna 2021 linja muuttui. Seiska ei ole suostunut poistamaan juttuja kantelijan pyynnöistä huolimatta.

Päätoimittajan vastaus 19.5.2022

Vastaava päätoimittaja Jari Peltomäen mukaan artikkelissa on kyse julkisuudessa vuosikausia omasta tahdostaan olleen kantelijan julkisella Instagram-tilillään tekemästä päivityksestä ja sen uutisoinnista. Päätoimittajan mukaan kantelija on julkaissut kaikille avoimella Instagram-tilillään videopäivityksen, jossa hän kertoo nähneensä unta raskaana olemisesta ja synnytyksestä sekä päättäneensä unen jälkeen yhdessä avopuolisonsa kanssa haluavansa joskus tulevaisuudessa lapsen. Verkkouutinen on varsin lyhyt ja siinä ainoastaan tuodaan esiin kantelijan itse julkaisemat ajatukset lapsen saamiseen liittyen. Kuvituksena artikkelissa on arkistokuvia, jotka Seiskan kuvaaja on kantelijasta ottanut aiemmissa yhteyksissä mm. kantelijan antaessa Seiskalle kotiesittelyä koskevan haastattelun yhdessä avopuolisonsa kanssa vuonna 2017. 

Päätoimittajan mukaan kantelun kohteena olevassa verkkoartikkelissa ei ole mitään arkaluontoisia tietoja, vaan siinä tuodaan varsin toteavaan tapaan esiin vain se, mitä kantelija on itse omaehtoisesti kaikille avoimella some-tilillään itse jo julkaissut. Asiasisältönä on kantelijan näkemä uni ja hänen itsensä julkituoma haave lapsen saamisesta. Kyse ei ole edes raskaudesta, lapsen syntymästä tai muutoinkaan alaikäiseen kohdistuvasta uutisoinnista, vaan ainoastaan kantelijan itse julkituomasta haaveesta/ajatuksista.

Päätoimittajan mukaan uutisoinnin kohteena on yksi Suomen tunnetuimmista tosi-tv- ja some-julkkiksista, joka on täysin omaehtoisesti tuonut itsensä, elämänsä ja myös parisuhteensa julkisuuteen. Kantelija tuli julkisuuteen ilmeisesti alun perin Miss Helsinki -kilpailuista vuonna 2013. Seiskassa hän esiintyi lehden ns. Tähtityttönä bikinikuvissa vuonna 2014. Vuonna 2017 hän osallistui suosittuun tosi-tv-ohjelmaan Temptation Island, jonka ohjelmaideana on päätoimittajan käsityksen mukaan juurikin arkaluontoisten yksityiselämään liittyvien teemojen julkinen käsittely ja kuvaaminen televisiossa. Ohjelmassa kantelija esiintyi alasti tv:ssä valtakunnallisessa lähetyksessä. Kantelijan elämästä – myös yksityiselämästä – on uutisoitu lukuisia kertoja useissa eri medioissa, ja kantelija on antanut lukuisia haastatteluita eri lehdille, myös Seiskalle vuosien varrella. Haastatteluissa hän on kertonut eri medioille mm. kauneusleikkauksestaan, miessuhteistaan ja jopa keskenmenostaan, mitä voidaan päätoimittajan mukaan pitää varsin arkaluontoisena yksityisasiana. Hän on antanut myös kotiesittelyhaastattelun ainakin Seiskalle, jossa hän on esitellyt kotiaan yhdessä miesystävänsä kanssa.

Lehtihaastatteluiden lisäksi kantelija on päätoimittajan mukaan varsin suosittu julkinen somevaikuttaja: Hänellä on kaikille avoimet Instagram-sivut, joilla oli yli 34 000 seuraajaa päätoimittajan vastauksen kirjoitushetkellä. Hän kilpailee vartalon ulkomuodon arvosteluun keskittyvässä bikini fitness -urheilussa ja tekee kaupallista yhteistyötä mainostajien kanssa some-kanavallaan. Kantelija on päätoimittajan mukaan ns. ammatti-influensseri, joka hyötyy taloudellisesti julkisuudessa olosta. Myös kantelun kohteena olevan Seiskan verkkoartikkelin uutinen perustuu kantelijan em. Instagram-tilillään avoimesti kertomiin seikkoihin. 

Kantelussaan kantelija katsoo, että hän ei ole julkisuuden henkilö. Hän ilmoittaa myös antaneensa Seiskan toimittajille palautetta ja ilmoittaneensa, ettei halua Seiskan enää kirjoittavan hänestä mitään. Päätoimittajan mukaan kantelija kuitenkin julkaisee jatkuvasti vähäpukeisia kuvia somessaan ja antaa haastatteluja edelleen muille medioille.

Päätoimittajan mukaan kantelija ei millään muotoa pyri karttamaan julkisuutta, vaan päinvastoin pyrkii julkisuuteen omilla some-postauksillaan ja myös haastatteluillaan. Kantelun väite siitä, ettei kantelija olisi julkisuuden henkilö, ei päätoimittajan mukaan pidä paikkaansa. Päätoimittajan mukaan kantelija on itse myötävaikuttanut julkisuudessa käsiteltyihin tietoihin ja tuonut aktiivisesti niitä itsekin julki jo vuosien ajan. Kantelija on jo vuosien ajan antanut haastatteluita eri medioille. Hän on päästänyt toimittajat ja valokuvaajat jopa kotiinsa ja esitellyt kotiaan yhdessä puolisonsa kanssa Seiskalle. 

Päätoimittaja huomauttaa myös, että kantelija on viimeksi helmikuussa 2022 antanut Ilta-Sanomille laajan henkilöhaastattelun, jossa hän kertoo varsin yksityiskohtaisia tietoja yksityiselämästään. Artikkelia hän mainostaa päätoimittajan mukaan omalla some-kanavallaan, jossa hän julkaisee linkkejä mm. ko. artikkeliin. Artikkelissa hän avautuu mm. nuoruuden ongelmistaan, perheen alkoholiongelmista ja väkivallasta, syömishäiriöstään, peloistaan, toiveistaan, parisuhteestaan ja sen ongelmista, läheisriippuvuudestaan ym. Päätoimittajan mukaan hän tuo julki siten varsin arkaluontoisiakin yksityiselämäänsä liittyviä tietoja. Päätoimittaja kirjoittaa, että jostain syystä kantelija ei näytä enää toivovan juuri Seiskan uutisoivan hänestä mitään, mutta samaan aikaan hän kuitenkin kertoo avoimesti yksityiselämäänsä liittyvistä arkaluontoisistakin asioista esim. Ilta-Sanomille. Näin menetellen hän on päätoimittajan mukaan antanut eksplisiittisen suostumuksen yksityisasioistaankin kertomiselle. 


Ratkaisu

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 29: Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

Seiska julkaisi nettijutun, jossa se siteerasi kantelijan julkista sosiaalisen median päivitystä. Jutun mukaan kantelija oli kertonut Instagram-tilillään haaveistaan saada muutaman vuoden päästä lapsi. Kantelija on esiintynyt laajasti viihdejulkisuudessa ja hänellä on avoimella sosiaalisen median tilillään kymmeniätuhansia seuraajia.

Julkisen sanan neuvoston vakiintuneen linjan mukaan sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä voi käyttää lähteenä, kunhan niiden julkaisemisessa noudatetaan Journalistin ohjeita kaikilta osin, esimerkiksi yksityisyyden suojan osalta.

Neuvosto toteaa, että Seiskan jutussa kerrottiin kantelijan haaveesta saada lapsi tulevaisuudessa viitaten hänen itse laajalla levikillä julkaisemaansa sosiaalisen median päivitykseen. Kantelija on aiemmin kaventanut omaa yksityisyyden suojaansa käsittelemällä laajasti yksityiselämäänsä julkisuudessa. Seiskan jutussa ei siten kerrottu kantelijan yksityiselämästä erityisen arkaluonteisia seikkoja, eikä juttu rikkonut kantelijan yksityisyyden suojaa.

Neuvosto huomauttaa, että julkisuudessa toimivat henkilöt eivät voi itse määrittää rajoja sille, mitkä mediat saavat käsitellä heitä journalismissaan. Aiemmin julkaistun sisällön poistaminen on hyvän journalistisen tavan mukaan perusteltua vain erittäin harvinaisissa poikkeustapauksissa, jos verkosta löydettävä vanha journalistinen sisältö aiheuttaa kohtuuttomiksi katsottavia seuraamuksia yksityishenkilöille.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Seiska ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj), Kyösti Karvonen, Marja Keskitalo, Anssi Marttinen, Niko Nurminen, Aija Pirinen, Kari Pyrhönen, Harto Pönkä, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Margareta Salonen ja Jani Tanskanen.
 

Tämä päätös on avattu 821 kertaa