Vapauttava 8043/UL/22
Helsingin Sanomat

Yksityisyyden suoja, erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto, olennainen asiavirhe

Vanhemman yksityisyyttä ei loukattu jutussa, jossa haastateltava kertoi oman huostaanottonsa taustoista. Tietoja ei kohdistettu yksittäiseen henkilöön. Vanhempi ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen, jonka takia häntä olisi ollut välttämätöntä kuulla.

Vapauttava 8016/PL/22
Meän Tornionlaakso

Tietojen tarkistaminen, erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti esitti kunnanjohtajan toiminnasta kiistanalaisia tulkintoja. Asemansa takia kunnanjohtajan täytyy sietää työnsä kärkevääkin julkista arviointia. Jutussa referoitiin myös kantelijan näkemyksiä, eikä julkisuus ollut niin kielteistä, että häntä olisi tullut kuulla samassa yhteydessä laajemmin.

Vapauttava 8015/UL/22
Turun Sanomat

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehden verkkojutussa kerrottiin kuolemaan johtaneesta liikenneonnettomuudesta. Uhri ei ollut jutusta tunnistettavissa. Jutun nopealla julkaisemisella oli paikallista merkitystä, eikä lehdellä ollut tiedossaan sellaisia syitä, joiden vuoksi jutun julkaisemista olisi ollut syytä viivyttää. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Vapauttava 7988/UL/22
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi verkkojuttunsa keskusteluosiossa kommentin, jossa nimimerkillä esiintynyt keskustelija halvensi toista nimimerkillä esiintynyttä keskustelijaa alatyylisesti. Kommentti oli ymmärrettävissä ylilyönniksi, eikä se loukannut ihmisarvoa tai yksityisyyttä.

Vapauttava 7984/EJ/22
Aamun Koitto

Lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehden julkaisemassa sitaatissa ei ollut olennaista asiavirhettä, mutta lehden käyttämillä, sitaattia levittäneillä lähteillä saattoi olla vahingoittamistarkoitus. Ne olivat tehneet sitaatista vääristyneen tulkinnan, joka välittyi myös lehteen. Lehden lähdekritiikki oli moitittavan heikkoa. Lehti kuitenkin pyrki korjaamaan tilanteen kertomalla lähteistään lukijoille selvästi ja niin nopeasti kuin oli mahdollista.

Vapauttava 7939/UL/22
Helsingin Sanomat

Tietojen tarkistaminen, virheen korjaaminen

Lehti julkaisi virheellisesti lähteytetyn sitaatin. Tieto virheestä ei saanut toimituksen huomiota, sillä se sisältyi viestiin, joka oli otsikoitu mielipidekirjoitukseksi. Lehti korjasi virheen näkyvästi kokonaan uutena juttuna saatuaan siitä tiedon Julkisen sanan neuvostolta. Korjauksen huomioarvo oli riittävä suhteessa virheen vakavuuteen.

Vapauttava 7906/UL/21
Iltalehti

Ihmisarvo, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Toimittajan kommenttikirjoitus ei ollut ihmisarvoa loukkaava eikä siinä tuotu kansanedustajan adhd:tä esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. Mainitsemalla kansanedustajan adhd kirjoituksessa viitattiin siihen, miten kansanedustaja itse on selittänyt sillä käytöstään julkisuudessa. Kyseessä oli kansanedustajan julkisen toiminnan arviointi, joka ei synnyttänyt hänelle oikeutta kannanottoon.

Vapauttava 7885/UL/21
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe

Toimittajan kommenttikirjoituksessa ei ollut olennaista asiavirhettä, vaan kyseessä oli tulkinta, johon oli perusteet.

Vapauttava 7860/UL/21
Ilkka-Pohjalainen

Lähdekritiikki

Lehti julkaisi jutun, jossa tutkija esitti arvioitaan perussuomalaisesta puolueesta. Jutussa ei ollut välttämätöntä mainita, että tutkija itse toimii toisessa puolueessa. Lehdellä oli perusteet suhtautua haastateltavaan tutkijana, jolla on akateemisten ansioidensa ja tutkimusaiheidensa vuoksi asiantuntemusta arvioida perussuomalaisia tutkijan ominaisuudessa.

Vapauttava 7847/UL/21
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, virheen korjaus, uutistapahtuman seuraaminen, otsikko, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi analyysikirjoituksen, jossa kritisoitiin ministeriön antamaa vastausta lehden tekemään tietopyyntöön. Tietopyyntö oli koskenut kansliapäällikön ja ministerin sähköpostikirjeenvaihtoa toistensa sekä ministeriön ulkopuolisten henkilöiden kanssa. Kantelija mainittiin jutussa yhtenä tietopyynnössä nimetyistä henkilöistä. Tämä ei asettanut häntä erittäin kielteiseen julkisuuteen. Jutussa oli epätarkkaa ilmaisua, mutta lehti tarkensi muotoiluja nopeasti.

Vapauttava 7829 & 7855/A/21
Suomen Kuvalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi kriittisen jutun Kiinan valtion roolista ”perinteisen kiinalaisen lääkinnän” markkinoinnissa. Jutun olennaiset asiavirheet korjattiin kahdessa vaiheessa ja korjauksista kerrottiin lukijoille asianmukaisesti. Korjauksissa oli viivettä, mutta tässä tapauksessa pikainen korjaus ei ollut välttämätöntä.

Vapauttava 7822/UL/21
Salon Seudun Sanomat

Totuudenmukaisuus, mielipiteet ja tosiasiat

Salon Seudun Sanomien juttukokonaisuudessa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja otsikoille löytyi riittävä kate jutuista. Juttukokonaisuus oli paikoin tulkinnanvarainen, mutta mielipiteet eivät sekoittuneet tosiasioihin. Tiedotusvälineillä on oikeus valita haastateltavansa ja näkökulmansa.

Langettava 7819/A/21
Tekniikan Maailma

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, otsikko, piilomainonta

Lehden laitetestijutun kirjoittaneella freelancetoimittajalla oli aiheen suhteen kaksoisrooli, mikä oli omiaan rapauttamaan yleisön luottamusta tiedotusvälineisiin. Juttuun oli linkitetty toimittajan tekemä koneen markkinointivideo, jota oli pienin muutoksin käytetty koneen markkinoinnissa. Jutun otsikolle ei löytynyt katetta jutusta.

Vapauttava 7804/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti havainnollisti kahden meren välistä syvyyseroa virheellisesti, ja oikaisupyynnöt jäivät lehdeltä huomiotta. Merten syvyydet kävivät kuitenkin jutusta selväksi, joten kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7799/EJ/21
Kirkkonummen Sanomat

Mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi kuntavaalimainoksia Facebook-seinällään. Osaan niistä oli liitetty jakoteksti, joka oli osa mainosta, mutta ei ollut sellaiseksi merkitty. Tämä antoi vaikutelman, että kyseessä oli toimituksen kommentti. Menettely hämärsi toimituksellisen sisällön ja mainosten rajaa.

Langettava 7782/UL/21
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon virheestä Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanaviensa saavutettavuudesta ja toimivuudesta sekä siitä, että toimitukselle lähetetyt viestit käsitellään huolellisesti.

Langettava 7778/UL/21
Kouvolan Sanomat

hienotunteisuus

Lehti julkaisi uutisia vain pari päivää aikaisemmin tapahtuneesta itsemurhayrityksestä. Jutuissa julkaistiin yksityiskohtia tapahtumista ja haastateltiin pelastettua henkilöä tämän ollessa haavoittuvassa tilassa. Tämä rikkoi hienotunteisuusvaatimusta sekä tietoja hankittaessa että niitä julkaistaessa.

Langettava 7713/UL/21
Savon Sanomat

Olennainen asiavirhe, tosiasiat ja mielipiteet, erittäin kielteinen julkisuus

Lehden kommenttikirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei vaatimuksesta huolimatta korjannut. Kirjoituksessa esitettiin mielipiteitä tosiasioina. Kantelijat eivät olleet selvästi tunnistettavissa tekstin perusteella.

Vapauttava 7706/UL/21
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, lähdekritiikki, yksityisyyden suoja

Näkökulmakirjoituksessa ei ollut välttämätöntä kuulla samanaikaisesti koirankouluttajaa, vaikka hän saattoikin olla lajipiireissä tunnistettavissa. Kritiikki ei kohdistunut henkilöön, vaan ennen kaikkea hänen edustamaansa koulukuntaan.
 

Vapauttava 7704/UL/21
Helsingin Sanomat

Toimittajan tiedonhankinta, haastateltavan oikeudet

Jutussa siteerattiin kaupungin työntekijän sähköpostiviestiä, joka oli vastaus toimittajan lähettämään tietopyyntöön. Kyse ei ollut haastattelusta. Toimittajalla oli perusteet pitää tietoa ja sen lähdettä julkisena ja julkaistavissa olevana. Tieto välittyi lukijalle sisällöltään oikeana. Äänestyspäätös 7–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Ratkaisua on muutettu neuvoston päätöksellä 3.11.2021 korjaamalla kantelijan palvelussuhde virkasuhteesta työsuhteeksi.
 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7885/UL/21

Vastaaja: Helsingin Sanomat

Asia: Olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 2.3.2022

Toimittajan kommenttikirjoituksessa ei ollut olennaista asiavirhettä, vaan kyseessä oli tulkinta, johon oli perusteet.

Kantelu 17.11.2021

Kantelu kohdistuu Helsingin Sanomien 20.10.2021 verkkosivuillaan julkaisemaan toimittajan kommenttijuttuun Koronarokotteista tulvii haittavaikutuksia, mutta se ei tarkoita rokotteiden olevan haitallisia.

Kantelun mukaan jutussa on olennainen asiavirhe, kun siinä väitetään, että Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle tehtyjen koronarokotteiden haittavaikutusilmoitusten vakavuusarvio on aina ilmoittajan itsensä tekemä. Kantelija on tehnyt asiasta sähköpostitse korjauspyynnön, jossa hän on viitannut Fimean nettisivuilta löytyvään tietoon: ”Haittavaikutusilmoituksessa esitetty vakavuusarvio on ilmoittajan tekemä. Jos vakavuutta ei ole ilmoitettu, arvioinnin tekee Fimea.” Lehti ei ole tehnyt korjausta.

Päätoimittajan vastaus 7.2.2022

Vastaava päätoimittaja Kaius Niemi toteaa, että koronarokotteista tehtyjä haittavaikutusilmoituksia käsittelevässä mielipiteellisessä tekstissään toimittaja pyrki asettamaan haittavaikutukset mittakaavaan ja arvioimaan sitä, mitä niiden perusteella pystyy päättelemään rokotteiden mahdollisista sivuvaikutuksista. Fimean tilastoimien ilmoitusten kokonaismäärä on huomattavan iso, mutta onko kansalaisen niiden perusteella syytä ollaan huolissaan, ja mikä osa haitoista on vakavia.

Päätoimittaja toteaa, että kirjoitus oli näkemyksellinen teksti, ei uutisjuttu. Juttu oli vinjetoitu kommentiksi, ja siinä kirjoittaja pyrki tosiasioihin nojaten tekemään ilmiötä suhteellistavia päätelmiä haittavaikutusriskeihin liittyen. Vapausasteita on tavanomaista uutisjuttumuotoa enemmän. Kirjoitus tukeutui vahvasti asiantuntija-arvioihin, joita esitettiin jutun sisällä myös haastattelumuodossa. 

Päätoimittajan mukaan kantelun kohteena oleva väite koskee sitä, mihin ja kenen käsitykseen haittailmoituksessa esitetty vakavuusarvio perustuu.  Tekstissä todettiin, että ”vakavuusarvio on aina ilmoittajan itse tekemä ja ilmoituksen voi antaa kuka tahansa. Fimea ei voi jälkikäteen muuttaa ilmoittajan arviota vakavasta ei-vakavaksi”. Päätoimittajan mukaan kommenttikirjoituksessa esitetty väite pitää paikkansa. Fimea toteaa muun muassa verkkosivuillaan, että ”haittavaikutusilmoitukset kuvastavat ilmoittajan havaintoja ja näkemyksiä, eivätkä tarkoita sitä, että rokotteen ja havaittujen haittojen välinen mahdollinen yhteys olisi vahvistettu”. Rokotteen hyödyistä ja haitoista voidaan tehdä päätelmiä vasta, kun kaikki käytettävissä olevat tiedot ovat läpikäyneet tieteellisen arvioinnin, joka on osa rokotteen jatkuvaa turvallisuusseurantaa. Haittavaikutusilmoitus kuvastaa siten rokotteen saaneen henkilön subjektiivista kokemusta, eikä Fimea lähde tätä jälkikäteen ilmoituksesta muuttamaan vakavasta ei-vakavaksi. Lääketieteellisin perustein ilmoitus voidaan kuitenkin korottaa ei-vakavasta vakavaksi.

Lääketurvatoiminnassa haittavaikutus katsotaan Fimean mukaan vakavaksi, jos se on johtanut kuolemaan, hengenvaaraan, sairaalahoitoon tai sen pidentymiseen, aiheuttanut pysyvän vamman, toimintakyvyn laskun tai synnynnäisen epämuodostuman. Kaikki haittavaikutusten ilmoittajat eivät seuraa näitä kriteereitä, vaan saattavat tehdä vakavuusarvioinnin omaan kokemukseensa ja näkemykseensä perustuen.

Koronarokoteilmoituksille tehdään Fimeassa kiireellisyysarvio, ja lääketieteellisesti kiireellisimmiksi arvioidut ilmoitukset käsitellään ensin. ”Haittavaikutusilmoituksessa esitetty vakavuusarvio perustuu ilmoittajan arvioon, jota Fimea ei voi muuttaa vakavasta ei-vakavaksi”, kertoo lääkevalmisteiden arviointiprosessin johtaja Fimean verkkosivuilla. ”Toivommekin, etteivät ilmoittajat arvioisi vakavaksi tyypillisiä ja ohimeneviä haittoja, jotka on jo tunnistettu ja lueteltu pakkausselosteessa, kuten rokotuskohdan kipu, kuume tai päänsärky.”

Päätoimittajan mukaan Fimeaa ja sen verkkosivuilla aihetta kommentoivaa johtajaa on syytä pitää alan parasta asiantuntemusta edustavana tahona Suomessa. Päätoimittajan mukaan lausunto vastaa hyvinkin täsmällisesti Helsingin Sanomien julkaisemassa kommentissa esitettyä näkemystä. Tätä on perusteltua pitää arviona, joka kuvastaa asioiden tosiasiallista tilaa. Koronarokotteiden haittavaikutusilmoitusten koosteen yhteydessä olevassa alaviitteessä Fimea toteaa yksiselitteisesti, että ”ilmoituksessa esitetty vakavuusarvio on ilmoittajan tekemä. Jos vakavuutta ei ole ilmoitettu, arvioinnin tekee Fimea”.

Kantelussa perustellaankin HS:n kommentissa esitetyn tiedon paikkansapitämättömyyttä sillä, että Fimea tekee tarvittaessa haittavaikutusilmoituksen vakavuusarvion. Päätoimittajan mukaan tämä koskee kuitenkin vain sellaisia tilanteita, joissa ilmoittaja itse ei ole esittänyt vakavuusarviota tapauksestaan. Selkeä pääkäytäntö on se, että ilmoittaja tekee itse arvion, ja Fimean arvio liittyy vain puutteellisten ilmoitusten täydennykseen niiden vastaanoton eli ilmoittamisen jälkeen. Näissäkin tapauksissa on päätoimittajan mukaan todennäköistä, että Fimean tekemä ilmoituksen vastaanoton jälkeinen vakavuusarvio perustuu pitkälti ilmoittajan esittämään tapauskuvaukseen. Fimea on esittänyt jutussa ja edellä kuvatun mukaiset vakavuusarvioinnin periaatteet myös Twitter-viestinnässään 27.5.2021.

Helsingin Sanomien näkemyksen mukaan kantelun kohteena olevassa jutussa ja siitä yksilöidyssä tekstikohdassa ei ole oikaisua vaativaa olennaista asiavirhettä. Haittavaikutusilmoitus ja siinä esitetty vakavuusaste on lähtökohtaisesti ilmoittajan itsensä tekemä. Kaikki Fimealle lähetetyissä haittavaikutusilmoituksissa esitetyt vakavuusarviot ovat ilmoittajan itsensä tekemiä. Juuri nämä ilmoittajien tekemät omaehtoiset haittavaikutusilmoitukset vakavuusarvioineen olivat jutussa tarkasteltavana.

Jos lomake on puutteellisesti täytetty, Fimea voi poikkeuksellisesti täydentää vakavuusarviota. Kyse on jälkikäteisestä arviosta, ei jutun tarkoittamasta, ilmoitukseen jo sisältyvästä tiedosta. Tällöinkin vakavuusarvion lähtökohtana on päätoimittajan mukaan ilmoittajan esittämä tapahtuma- ja oirekuvaus. Ilmoitusten mahdollisia puutteellisuuksia täydentävä poikkeusmenettely ei ole pääsääntö, eikä jälkikäteistäydennys edusta jutun fokuksessa ollutta ilmoitusmenettelyä periaatteena. Fimean HS:lle 21.1.2022 antaman tiedon mukaan vain noin 10 prosentissa tapauksista Fimea joko täydentää ilmoittajan puolesta vakavuusarviokohdan tai korottaa vakavuusastetta.


Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Helsingin Sanomat julkaisi toimittajansa kommenttikirjoituksen, jossa käsiteltiin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle tehtyjä koronarokotteiden haittavaikutusilmoituksia. Tekstissä todettiin, että ilmoituksen vakavuusarvio on aina ilmoittajan itsensä tekemä. Kantelija pyysi kohtaan korjausta siksi, että jos vakavuutta ei ole ilmoitettu, arvioinnin tekee ilmoittajan puolesta Fimea.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe, joka olisi pitänyt korjata. Vaikka Fimea voi tarvittaessa täydentää haittavaikutusilmoituksen tietoja, perustuu vakavuusarvio Fimeankin tekemänä ilmoittajan antamiin tietoihin. Siksi lehdellä oli perusteet kommenttikirjoituksessaan tulkita, että ilmoituksen vakavuusarvio on aina ilmoittajan itsensä tekemä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj.), Heidi Finnilä, Kyösti Karvonen, Johannes Koponen, Valpuri Mäkinen, Aija Pirinen, Harto Pönkä, Henrik Rydenfelt ja Jani Tanskanen.
 

Tämä päätös on avattu 1213 kertaa