Langettava 7713/UL/21
Savon Sanomat

Olennainen asiavirhe, tosiasiat ja mielipiteet, erittäin kielteinen julkisuus

Lehden kommenttikirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei vaatimuksesta huolimatta korjannut. Kirjoituksessa esitettiin mielipiteitä tosiasioina. Kantelijat eivät olleet selvästi tunnistettavissa tekstin perusteella.

Vapauttava 7706/UL/21
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, lähdekritiikki, yksityisyyden suoja

Näkökulmakirjoituksessa ei ollut välttämätöntä kuulla samanaikaisesti koirankouluttajaa, vaikka hän saattoikin olla lajipiireissä tunnistettavissa. Kritiikki ei kohdistunut henkilöön, vaan ennen kaikkea hänen edustamaansa koulukuntaan.
 

Vapauttava 7704/UL/21
Helsingin Sanomat

Toimittajan tiedonhankinta, haastateltavan oikeudet

Jutussa siteerattiin viranhaltijan sähköpostiviestiä, joka oli vastaus toimittajan lähettämään tietopyyntöön. Kyse ei ollut haastattelusta. Toimittajalla oli perusteet pitää tietoa ja sen lähdettä julkisena ja julkaistavissa olevana. Tieto välittyi lukijalle sisällöltään oikeana.
Äänestyspäätös 7–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 7698/UL/21
Helsingin Uutiset

Piilomainonta, lähdekritiikki, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi autoiluaiheisen jutun julkisuuden henkilöstä. Haastateltava esitteli omaa autoaan mainosmaisesti. Juttuaihe oli journalistisesti perusteltu, mutta lehti laiminlöi lähdekritiikin. Haastateltava teki markkinointiyhteistyötä automerkin kanssa.

Vapauttava 7683/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, mielipiteet ja tosiasiat

Helsingin Sanomien jutut sivusivat kiistanalaisia ja politisoituneita tapauksia Intiassa. Lehden näkökulma oli rajattu, mutta jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 7679/UL/21
Hufvudstadsbladet

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Hufvudstadsbladetin kolumnissa oli olennainen asiavirhe, jonka lehti korjasi vasta viisi kuukautta oikaisupyynnön jälkeen saatuaan tiedon kantelun käsittelyynotosta Julkisen sanan neuvostolta.

Langettava 7619/UL/21
Helsingin Uutiset

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanavien toimivuudesta ja siitä, että niiden viestit tarkistetaan riittävän huolellisesti.

Vapauttava 7618/YLE/21
Yle

Virheen korjaus, otsikko

Ylen kolumnissa esitettiin kärjekkäitä ja tulkinnanvaraisia väitteitä lääketeollisuuden osuudesta koronapandemian pitkittymiseen. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja otsikolle löytyi kate jutusta. 

Vapauttava 7600/UL/21
Turun Sanomat

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi juttuja uimahallissa tapahtuneesta välikohtauksesta ja sen vuoksi tehdystä korvausvaatimuksesta ja muista toimenpiteistä. Ensimmäisessä jutussa taustalla olleista uimahallin tapahtumista oli kerrottu virheellisesti, mutta lehti korjasi virheen pikaisesti. Myöhemmissä seurantajutuissa tapahtumat oli kerrottu osin epätarkasti, mutta jutuista kävi ilmi, että kyseessä ei ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista, eikä jutuissa ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7582/YLE/21
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen ulkomaanuutisessa oli kerrottu kiistanalaisesta asiasta rajatusta näkökulmasta, mutta kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe vaan epätarkkuus.

Langettava 7577/EJ/21
Kirkko ja kaupunki

Journalistinen päätösvalta, sananvapaus

Päätoimittajan päätös poistaa laajaa yhteiskunnallista keskustelua aikaansaanut kolumni hankaloitti yleisön mahdollisuutta käyttää sananvapauteen kuuluvaa tiedonsaantioikeuttaan. Poistamiseen ei ollut riittäviä journalistisia perusteita.

Vapauttava 7543/A/20
Suomen Kuvalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet

Erittäin kielteiseen julkisuuteen joutunutta paikallispoliitikkoa kuultiin jutussa niukasti, mutta riittävästi. Lehdellä ei ollut velvollisuutta siteerata kantelijan tutkintavankeudesta lähettämää viestiä laajemmin. Jutusta kävi ilmi, että se perustui suurelta osin kantelijan kanssa tekemisissä olleiden ihmisten kokemuksiin ja tulkintoihin. Jutussa oli myös perusteltu nimeämättömien lähteiden käyttö uskottavasti, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7542 & 7604/PL/21
Ruovesi-lehti

Yksityisyydensuoja

Lehti julkaisi koronavirukselle altistumisen vuoksi karanteenissa olleiden kunnan johtoryhmän jäsenten nimet. Se ei loukannut heidän yksityisyyttään.

Vapauttava 7521/YLE/20
Yle

Olennainen asiavirhe, otsikko, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle teki nettijuttunsa otsikossa journalistisen tulkinnan tieteellisen tutkimuksen tuloksesta. Vaikka otsikko oli kärjistetty, kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe. Jutussa tarkentui, mihin otsikon tulkinta perustui.

Vapauttava 7511/UL/20
Turun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus

Lehti arvosteli jutussaan seurakunnan asettaman toimikunnan roolia. Toimikunnan jäsenet eivät olleet jutusta laajemmin tunnistettavissa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 7498/AL/20
Seiska

Yksityisyydensuoja

Lehti kertoi, että julkisuuden henkilö oli raskaana. Kantelija ei ollut kaventanut omalla toiminnallaan yksityisyydensuojaansa siinä määrin, että hänen raskautensa alkuvaiheesta olisi voinut kertoa ilman hänen suostumustaan.  

Langettava 7469/SL/20
Savon Sanomat

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, tietojen tarkistaminen, mielipiteet ja tosiasiat, lähdekritiikki

Jutun otsikossa väitettiin, että jalkapalloseuran toimihenkilö olisi altistanut koko helsinkiläisjoukkueen, vaikka lehden tiedossa oli, että tartuntatautilääkärin selvityksen mukaan joukkueessa ei ollut tapahtunut altistumisia. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai asiasta perustellun korjauspyynnön.

Langettava 7446/SL/20
Vasabladet

Yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi koronatartunnan vuoksi tehohoitoon joutuneesta ystävästään. Tämän sairauden kulkua käsiteltiin jutussa niin laajasti ja yksityiskohtaisesti, että tarinan kertominen olisi edellyttänyt asianomaisen suostumuksen.

Vapauttava 7445/SL/20
Hämeen Sanomat

Rikosepäillyn tunnistaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi kaupunginvaltuutetun olevan epäiltynä muun muassa ympäristörikosepäilyn käsittävässä kokonaisuudessa. Yleisöllä on oikeus saada tietää asioista, joilla voi olla vaikutusta luottamushenkilön uskottavuuteen. Valtuutettu sai myös kertoa oman näkemyksensä asiasta jutussa.

Vapauttava 7440/SL/20
Kouvolan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi uutisen, jossa kerrottiin, että paikallisessa lukiossa annetaan osa opetuksesta etäyhteydellä henkilökunnan jäsenten mahdollisen koronavirusaltistumisen vuoksi. Kyseiset henkilökunnan jäsenet oli mahdollista tunnistaa jutussa kerrottujen tietojen perusteella, mutta heidän mahdollisesta altistumisestaan kertominen ei loukannut heidän yksityisyyden suojaansa.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7438/SL/20

Vastaaja: Helsingin Sanomat

Asia: Virheen korjaus, tietojen tarkistaminen

Ratkaistu: 20.1.2021

Nyt-liitteen menot-sivuilla julkaistuissa näyttelyn aukioloajoissa oli virhe kahtena perättäisenä viikkona. Lehti julkaisi korjauksen saatuaan tiedon virheestä.

Kantelu 4.9.2020

Kantelu kohdistuu Helsingin Sanomien printtilehden Nyt-liitteessä 21.8. ja 28.8.2020 menot-osiossa julkaistuihin erään Vantaalla järjestetyn näyttelyn tietoihin.

Kantelija kertoo lähettäneensä Helsingin Sanomien menotoimitukseen tiedotteen, johon oletti lehden julkaisemien tietojen perustuneen. Toisin kuin tiedotteessa, lehdessä näyttelyn aukioloajat olivat kuitenkin väärin. Kantelija kertoo huomanneensa virheen lehdessä, kun näyttelyyn yritti saapua ihmisiä keskiviikkona, vaikka se ei ollut keskiviikkoisin auki. Kantelija kertoo soittaneensa samana päivänä Helsingin Sanomien menotoimitukseen ja keskustelleensa toimituksen esimiehen kanssa, joka kehotti kantelijaa lähettämään sähköpostia menotiedoista huolehtivalle toimittajalle. Kantelija kertoo tehneensä näin heti puhelun päätyttyä. Seuraavana perjantaina 28.8. lehdessä kuitenkin julkaistiin samat virheelliset tiedot. Kantelija otti uudelleen yhteyttä toimitukseen. Puhelimeen vastasi kesätyöntekijä, joka kertoi menotiedoista huolehtivan toimittajan olevan lomalla. Kantelija kertoo toivoneensa lehden ottavan yhteyttä ja kertovan, miten virhe korjattaisiin.

Perjantaina 4.9. ilmestyneessä paperilehdessä tiedot olivat viimein oikein. Kantelun mukaan lehti ei korjannut virhettä Journalistin ohjeiden mukaisesti viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Kantelijan mielestä virheen korjaamista ei ole julkaista tiedot kahden viikon päästä oikeassa muodossa, eikä toimitus ollut myöskään yhteydessä kantelijaan perjantain 28.8. jälkeen. Kantelun mukaan lehti ei myöskään tarkistanut tietojaan mahdollisimman hyvin. Kantelija olettaa virheen syntyneen siksi, että toimituksen käyttämässä toimitusjärjestelmässä olisi ollut pohjana vanhat tiedot eikä kantelijan lähettämää tiedotetta luettu riittävän huolellisesti. 

Kantelun mukaan näennäisesti pienestä virheestä koitui todellista haittaa. Kantelijan mukaan olisi naiivia olettaa, ettei Helsingin Sanomien menotiedoissa kahtena viikkona olleella virheellä olisi vaikutusta neljä viikkoa auki olleelle näyttelylle.


Päätoimittajan vastaus 13.1.2021

Vastaavan päätoimittajan Kaius Niemen mukaan Helsingin Sanomat julkaisee menovinkkejä painetun lehden minne mennä -palstalla, Nyt-liitteessä sekä HS.fi:n Menokoneessa. Kyse on palvelujournalismin muodosta, jonka tarkoitus on levittää lukijoille tietoja ajankohtaisista, kiinnostavista ja sivistyksellisistä vapaa-ajan tapahtumista. Toimitus valitsee ja julkaisee toimitukseen tietoon saatetuista menovinkeistä journalistisen koosteen tarvittavine tietoineen.

Nyt-liitteen menotiedoissa julkaistiin kantelun kohteena oleva tapahtumatieto perjantaina 21.8. Päätoimittajan mukaan menolistaukseen oli inhimillisen virheen vuoksi merkitty tapahtuman viikonpäivät virheellisesti. Kantelija kertoo lähestyneensä toimitusta oikaisupyynnöllä keskiviikkona 26.8. Päätoimittajan mukaan tämä mahdollista, mutta menotoimituksen sähköpostista tai menotoimituksen vakituisten toimittajien sähköposteista ei tämänkaltaista oikaisupyyntöä löydy. Asiaa selviteltäessä toimittajilta ei päätoimittajan mukaan myöskään löytynyt muuta merkintää tai muistijälkeä tämänkaltaisesta yhteydenotosta. Jos oikaisupyyntö olisi esitetty keskiviikkona, oikaistun tiedon olisi pitänyt ehtiä seuraavaan Nyt-liitteeseen, sillä liite menee painoon torstaiaamuna.

Päätoimittaja kuitenkin toteaa, että kantelija otti suoraan menotoimitukseen yhteyttä perjantaina 28.8., jolloin virheellinen viikonpäivätieto oli toistamiseen Nyt-liitteen menotiedoissa.  Toisin kuin kantelija väittää, tämän jälkeen virhe oikaistiin painetun lehden oikaisuja-palstalla viipymättä heti seuraavana päivänä, eli lauantaina 29.8. Päätoimittajan mukaan oikaisu tehtiin siten ensi tilassa ja siinä laajuudessa, että se tavoittaa alkuperäisen virheen vastaanottajana olleen yleisön. Käytäntö vastaa päätoimittajan mukaan vakiintunutta journalistista käytäntöä.  Aukiolotiedot julkaistiin tämän lisäksi virheettömässä muodossaan perjantaina 4.9. Nyt-liitteen menotiedoissa.

Päätoimittajan mukaan Nyt-liitteen menotiedoissa ollut virhe oli valitettava. Tämän jälkeisestä tapahtumakulusta ei ole päätoimittajan mukaan saatavilla täydellisen aukotonta kuvaa, eikä toimituksen sähköpostiosoitteesta löydy kantelijan kertomaa oikaisupyyntöä. Menotietojen yhteydessä on lukijoille selkeästi kerrottu yhteystieto, jonka kautta menotoimitukseen saa yhteyden. Päätoimittajan mukaan on myös johdonmukaista ajatella, että sähköpostiosoite, johon alkuperäinen tiedote on lähetetty, olisi oikea osoite myös asiaa koskevalle oikaisupyynnölle.

Kun kantelija oli yhteydessä suoraan menotoimitukseen puhelimitse perjantaina 28.8., virhe oikaistiin viipymättä, odottamatta seuraavan Nyt-liitteen ilmestymistä.

Päätoimittajan mukaan Helsingin Sanomat suhtautuu menotietojen paikkansapitävyyteen vakavasti, ja mahdolliset virheet pyritään korjaamaan viipymättä. Hän haluaa kuitenkin muistuttaa siitä, että menotiedot ovat tapahtumajärjestäjien näkökulmasta lehden tarjoama maksuton palvelujournalismin muoto. Kyse on toimituksen omalla harkinnalla toimittamasta tapahtumakoosteesta, ei vastikkeellisesta palvelusta. Päätoimittajan mukaan Helsingin Sanomat ei voi lehtenä ottaa vastuuta tapahtumien koko markkinoinnista ja niiden näkyvyydestä. Päätoimittajan mukaan kyse on ihmisten tekemästä, varsin pikkutarkasta toimitustyöstä, ja inhimillisten virheiden mahdollisuus on aina olemassa. Helsingin Sanomat katsoo toimineensa asiassa hyvän journalistisen tavan mukaisesti.


Ratkaisu

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Helsingin Sanomien Nyt-liitteen menot-sivuilla julkaistuissa näyttelyn aukioloajoissa oli virhe kahtena perättäisenä viikkona.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että lehti korjasi virheen julkaisemalla erillisen oikaisun sekä painetussa lehdessä että nettiversiossaan saatuaan virheestä tiedon. Neuvosto pitää valitettavana, mikäli virhe oli päätynyt lehteen toistamiseen siitä huolimatta, että kantelija oli tehnyt asiasta jo aiemmin korjauspyynnön. Päätoimittajan vastauksen mukaan aiemmasta korjauspyynnöstä ei kuitenkaan löydy toimituksessa jälkeä. Neuvosto huomauttaa, että ensimmäisestäkin kantelijan kertomasta yhteydenotosta korjauksen julkaisemiseen kului kolme päivää, joten virhe korjattiin joka tapauksessa riittävän nopeasti.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun teki:
Eero Hyvönen (pj)
 

Tämä päätös on avattu 1737 kertaa