Langettava 7576/UL/21
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi netti- ja printtiversioissaan jutun, joka perustui sen omasta tiedonhankinnasta huolimatta selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lehti mainitsi lähteen puutteellisesti ja vain jutun leipätekstissä. Lähde olisi pitänyt mainita myös nettijutun otsikossa ja printtilehden kansinostossa.

Lausuma 6736/L/17
Kannanotto

Julkisen sanan neuvoston kannanotto sananvapauden merkityksestä sekä Journalistin ohjeiden ja lainsäädännön suhteesta

Julkisen sanan neuvoston kannanotto sananvapauden merkityksestä sekä Journalistin ohjeiden ja lainsäädännön suhteesta

Vapauttava 6511/AL/17
Kotiliesi

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan aihetta, josta oli julkaistu uusi tietokirja. Juttu perustui omaan tiedonhankintaan. Kirjasta otettujen lainausten lähde oli merkitty vasta jutun lopussa, mutta se täytti Journalistin ohjeiden perusvaatimukset.

Vapauttava 6500/YLE/17
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, ihmisarvon kunnioittaminen

Yle haastatteli uutislähetyksessä julkisuuden henkilöä, joka vaikutti päihtyneeltä. Haastattelu ei loukannut kenenkään ihmisarvoa eikä sekoittanut tosiasioita ja sepitettä.

Lausuma 6450/L/17
Pääministeri Juha Sipilä

Sananvapauden rajoittaminen

Langettava 6316/R/16
Radio Suomipop

Totuudenmukainen tiedonvälitys, ihmisarvon kunnioittaminen

Vahvasti päihtynyttä julkisuuden henkilöä haastateltiin suorassa radiolähetyksessä. Hänen ihmisarvoaan ei kunnioitettu, eikä yleisö voinut erottaa tosiasioita sepitteestä.

Lausuma 6114/L/16
Viranomainen

Sananvapauden rajoittaminen

Lausuma 5980/L/15
Posti Group Oyj

Sananvapauden rajoittaminen

Langettava 5919/TV/15
MTV Uutiset

Lainaaminen

MTV:n verkkojuttu perustui pari tuntia aiemmin julkaistuun Seiskan juttuun. Vaikka MTV:n jutussa oli omaakin tiedonhankintaa, alkuperäinen lähde olisi pitänyt mainita ja liittää juttuun linkki. Nämä puuttuivat MTV:n jutusta.

Langettava 5765/SL/15
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti kertoi tunnetun artistin vuokraavan vanhaa asuntoaan. Juttu perustui olennaisilta osin toisen hankkimiin tietoihin, mutta lehti ei kertonut tästä uutisensa yhteydessä.

Vapauttava 5391/SL/13
Ilta-Sanomat

Piilomainonta, journalistinen päätösvalta

Lehti kertoi useissa nettijutuissaan pikaruokaketjun lanseeraamisesta Suomeen. Kysymys ei ollut piilomainonnasta.

Lausuma 5362/L/13
Lausuma piilomainonnasta
Vapauttava 4899/L/12
Lausunto oikeusministeriölle

Julkisen sanan neuvoston lausunto Oikeusministeriön työryhmämietinnöstä 24/2012 ”Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen”.

Vapauttava 4621/AL/11
Hymy

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös journalistista päätösvaltaa, virheen korjaamista ja nettikeskustelua koskevassa asiassa. Viihdetaiteilijan blogin perusteella tehtyä nettiuutista muokattiin kertomatta tästä muutoksesta yleisölle. Koska kysymys ei ollut olennaisen virheen korjaamisesta, lehden toimintaa voi pitää hyväksyttävänä. Uutista seurannutta nettikeskustelua toimitus moderoi yksipuolisesti. Kyseessä kuitenkin oli aineisto, jonka julkaisemisesta tai julkaisematta jättämisestä toimitus päättää itsenäisesti. (Kantelu on tehty ennen Journalistin ohjeiden liitteen ”Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla” voimaantuloa 1.10.2011, joten liitettä ei tässä ratkaisussa sovelleta.)

Vapauttava 4616/SL/11
Pohjolan Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nettikeskustelua koskevassa asiassa. Kantelijan nimi yhdistettiin asiattomasti nettikeskustelussa taponyrityksestä kertovaan uutiseen. Toimitus kuitenkin poisti asiattoman viestin saatuaan siitä tiedon. (Kantelu on tehty ennen Journalistin ohjeiden liitteen ”Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla” voimaantuloa 1.10.2011, joten liitettä ei tässä ratkaisussa sovelleta.)

Langettava 4605/SL/11
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös toisen työn käyttämistä ja lainaamista koskevassa asiassa. Lehti kertoi etusivun pääjuttuna ja sisäsivun aukeamalla Nokian toimitusjohtajan uuden asunnon sijainnin ja kuvaili yksityiskohtia asunnosta ja naapurien reaktioista. Lehti mainitsi sisäsivun jutun lopussa tiedon alkuperäislähteestä, mutta ei lainkaan etusivulla.

Vapauttava 4604B/SL/11
Ilta-Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös toisen työn käyttämistä koskevassa asiassa. Lehti kertoi riittävän selvästi toisesta lehdestä saamastaan juttuideasta heti oman juttunsa alussa. Jutun painopiste oli uusissa haastatteluissa, joten lähdemaininta etusivulla ei ollut tarpeen.

Langettava 4604A/SL/11
Ilta-Sanomat

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös toisen työn käyttämistä ja lainaamista koskevassa asiassa. Lehti kertoi jutussaan Nokian toimitusjohtajan uuden asunnon sijainnin ja kuvaili yksityiskohtia asunnosta. Lehti ei maininnut jutussaan sijaintitiedon lähdettä, vaikka se perustui toisen lehden edellispäivänä julkaisemiin tietoihin.

Vapauttava 4512/SL/11
Keskisuomalainen

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös verkkokeskustelua koskevassa asiassa. Lehden nettikeskustelupalstalla julkaistiin asiattomia kommentteja. Toimitus laiminlöi palstan valvonnan, mutta poisti asiattomat kommentit saatuaan tiedon kantelusta. 

Langettava 4476/SL/10
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös toisen työn käyttämistä koskevassa asiassa. Juttu perustui toisen lehden tietoihin niin ratkaisevasti, että lähde olisi pitänyt mainita jo lööpissä ja etusivulla.
(Päätös perustuu vuoden 2005 ohjeisiin. Uudet Journalistin ohjeet otettiin käyttöön vuoden 2011 alussa.)

<< 1 2 3 >> 

Langettava 6316/R/16

Vastaaja: Radio Suomipop

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, ihmisarvon kunnioittaminen

Ratkaistu: 16.11.2016

Vahvasti päihtynyttä julkisuuden henkilöä haastateltiin suorassa radiolähetyksessä. Hänen ihmisarvoaan ei kunnioitettu, eikä yleisö voinut erottaa tosiasioita sepitteestä.

Kantelu 1.9.2016

Kantelu kohdistuu Matti Nykäsen suoraan haastatteluun Radio Suomipopissa 1.9.2016  

Kantelijan mukaan Radio Suomipopin Popstudio-ohjelmassa haastateltiin vahvasti päihtynyttä Matti Nykästä. Kantelijan mielestä päihtynyttä haastattelemalla ei voida saada totuudenmukaista tietoa eikä yleisö ei voi erottaa faktaa ja fiktiota päihtyneen puheesta. 

Kantelijan mielestä Nykänen vahingoitti puheellaan sekä Aller-julkaisuja, entisiä vaimojaan että itseään. Kantelijan mielestä on eettisesti ja moraalisesti erittäin arveluttavaa haastatella päihtynyttä. Toimittajien olisi pitänyt suojella haastateltavaa ja hänen lähipiiriään haastateltavan haittaa tekeviltä lausunnoilta. Kantelijan mukaan Nykänen kertoi haastattelussa esimerkiksi menneensä naimisiin, koska hänelle on maksettu siitä. 

Radio Suomipopin vastaus 19.9.2016

Ohjelmapäällikkö Paula Niska-Vuorinen toteaa, että Matti Nykänen saapui Radio Suomipopin Popstudio-ohjelman vieraaksi puoli tuntia myöhässä. Ohjelmapäällikön mukaan Nykäsen luottotoimittaja Kai Merilä ilmoitti myöhästymisestä juontaja Sami Kuroselle Facebookin kautta. Viestissä ei mainittu sanallakaan Nykäsen humalatilaa. 

Ohjelmapäällikön mukaan Popstudion juontajat Sami Kuronen ja Jenni Alexandrova ovat kiinni lähetyksessä kello 14─18 ja heillä ei ole on-air -tuottajaa, joka ottaisi vieraat vastaan. Päätoimittaja kertoo, että siinä vaiheessa, kun Nykänen ja Merilä saapuivat paikalle, oli toimittava nopeasti, sillä haastattelu oli jo myöhässä. 

Ohjelmapäällikön mukaan Alexandrova ja Kuronen olivat luvanneet kuuntelijoilleen, että Nykänen on tulossa, joten paine ottaa hänet lähetykseen oli kova. Matti Nykäsen todellinen humalatila paljastui vasta kun lähetys oli jo käynnissä. 

Toinen haastattelupätkä päätettiin ohjelmapäällikön mukaan tehdä Merilän kirjasta, josta oli tarkoitus
puhua alun perin enemmänkin. Sami Kuronen ja Jenni Alexandrova keskeyttivät haastattelun tilanteen mennessä pahempaan suuntaan. 

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 
JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta.
JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava.

− Lausuma julkisuuden henkilöiden yksityisyyden suojaa koskevassa asiassa vuodelta 2004 (3420/L/04): ”Julkisen sanan neuvosto on huolissaan siitä, että kilpailu voi johtaa julkisuuden henkilöiden elämäntapojen kuvaamiseen hyvän maun ja kohtuuden rajat ylittävällä tavalla. Media perustelee toimintaansa sillä, että yleisöllä on oikeus tietää julkisen huomion tai ihailun kohteena olleen henkilön synkistäkin elämänvaiheista. Neuvosto kuitenkin tähdentää journalistin ohjetta, jonka mukaan kaikkien ihmisarvoa on kunnioitettava. Sen laiminlyöminen rikkoo hyvää journalistista tapaa, olipa julkaisemiseen muutoin kuinka painavat perusteet tahansa."

”Median kanssa tekemisissä olevat eivät aina ymmärrä mihin kaikkeen he tulevat sitoutuneeksi. Ihmisen harkintakyky oman elämän ja sen tapahtumien julkistamisen suhteen saattaa olla alentunut esimerkiksi kokemattomuuden, sairauden, rasituksen, päihteiden käytön tai muun syyn takia. Tämä korostaa median vastuuta asioista kerrottaessa, olkoonpa siitä sovittu tai ei.”

http://www.jsn.fi/lausumat/lausuma-julkisuuden-henkiloiden-yksityisyyden-suojaa-koskevassa-asiassa/

Matti Nykänen esiintyi Radio Suomipopin suorassa haastatteluun vahvasti päihtyneenä. Haastattelussa oli tarkoitus esitellä kirjaa, joka sivusi hänen elämäänsä. Haastattelussa käsiteltiin kuitenkin enimmäkseen hänen alkoholinkäyttöään, seksielämäänsä ja raha-asioitaan ja kerrottiin loukkaavia ja varmistamattomia asioita hänestä ja hänen lähipiiristään.

Kantelijan mukaan haastattelussa ei voinut erottaa tosiasioita ja sepitteellistä aineistoa ja haastattelu vahingoitti haastateltavan lähipiiriä ja häntä itseään. 

Ohjelmapäällikkö puolusti haastattelua sillä, että kuulijoille oli luvattu Nykäsen haastattelu eivätkä ohjelman juontajat olleet tietoisia haastateltavan kunnosta ennen kuin hän tuli studioon.

Haastattelun ensimmäinen osa kesti 13 minuuttia. Jo ensi minuuteilla juontajille selvisi haastatellun humalatila, mutta he pyrkivät siirtämään vastuun haastattelun jatkamisesta haastatellulle kysymällä hänen suostumustaan. Viimeistään ensimmäistä haastattelujaksoa seuranneen tauon aikana, jolloin ohjelmassa soitettiin musiikkia, juontajilla olisi ollut mahdollisuus lopettaa haastattelu. He kuitenkin jatkoivat suoraa lähetystä tauon jälkeen. Lisäksi Radio Suomipop julkaisi haastattelun alkuosan videona verkkosivuillaan myöhemmin samana päivänä.

Neuvosto toteaa, että haastattelussa ei voinut erottaa tosiasioita sepitteellisestä aineistosta. Haastateltava saattoi myös loukata lähipiiriään ja yhteistyökumppaneitaan tahtomattaan ja kertoa yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia asioita. Haastateltavan ihmisarvoa ei kunnioitettu, kun hänen annettiin esiintyä suorassa radiolähetyksessä vahvasti päihtyneenä. Erityisen raskauttavana neuvosto pitää sitä, ettei haastattelua keskeytetty edes tauon aikana, ja että radiokanava julkaisi siitä myöhemmin verkkovideon. 

Neuvosto muistuttaa tiedotusvälineitä vuonna 2004 antamastaan julkisuuden henkilöiden yksityisyyden suojaa koskevasta lausumasta, jonka mukaan ”median kanssa tekemisissä olevat eivät aina ymmärrä mihin kaikkeen he tulevat sitoutuneeksi. Ihmisen harkintakyky oman elämän ja sen tapahtumien julkistamisen suhteen saattaa olla alentunut esimerkiksi kokemattomuuden, sairauden, rasituksen, päihteiden käytön tai muun syyn takia. Tämä korostaa median vastuuta asioista kerrottaessa, olkoonpa siitä sovittu tai ei”.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Radio Suomipop on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 8, 11 ja 26 sekä lausumaa julkisuuden henkilöiden yksityisyyden suojaa koskevassa asiassa, ja antaa sille huomautuksen.


Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Riikka Kaihovaara, Riitta Raatikainen, Niklas Vainio, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Heikki Valkama ja Johanna Vehkoo. 

Tämä päätös on avattu 13476 kertaa