Langettava 7576/UL/21
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi netti- ja printtiversioissaan jutun, joka perustui sen omasta tiedonhankinnasta huolimatta selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lehti mainitsi lähteen puutteellisesti ja vain jutun leipätekstissä. Lähde olisi pitänyt mainita myös nettijutun otsikossa ja printtilehden kansinostossa.

Lausuma 6736/L/17
Kannanotto

Julkisen sanan neuvoston kannanotto sananvapauden merkityksestä sekä Journalistin ohjeiden ja lainsäädännön suhteesta

Julkisen sanan neuvoston kannanotto sananvapauden merkityksestä sekä Journalistin ohjeiden ja lainsäädännön suhteesta

Vapauttava 6511/AL/17
Kotiliesi

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan aihetta, josta oli julkaistu uusi tietokirja. Juttu perustui omaan tiedonhankintaan. Kirjasta otettujen lainausten lähde oli merkitty vasta jutun lopussa, mutta se täytti Journalistin ohjeiden perusvaatimukset.

Vapauttava 6500/YLE/17
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, ihmisarvon kunnioittaminen

Yle haastatteli uutislähetyksessä julkisuuden henkilöä, joka vaikutti päihtyneeltä. Haastattelu ei loukannut kenenkään ihmisarvoa eikä sekoittanut tosiasioita ja sepitettä.

Lausuma 6450/L/17
Pääministeri Juha Sipilä

Sananvapauden rajoittaminen

Langettava 6316/R/16
Radio Suomipop

Totuudenmukainen tiedonvälitys, ihmisarvon kunnioittaminen

Vahvasti päihtynyttä julkisuuden henkilöä haastateltiin suorassa radiolähetyksessä. Hänen ihmisarvoaan ei kunnioitettu, eikä yleisö voinut erottaa tosiasioita sepitteestä.

Lausuma 6114/L/16
Viranomainen

Sananvapauden rajoittaminen

Lausuma 5980/L/15
Posti Group Oyj

Sananvapauden rajoittaminen

Langettava 5919/TV/15
MTV Uutiset

Lainaaminen

MTV:n verkkojuttu perustui pari tuntia aiemmin julkaistuun Seiskan juttuun. Vaikka MTV:n jutussa oli omaakin tiedonhankintaa, alkuperäinen lähde olisi pitänyt mainita ja liittää juttuun linkki. Nämä puuttuivat MTV:n jutusta.

Langettava 5765/SL/15
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti kertoi tunnetun artistin vuokraavan vanhaa asuntoaan. Juttu perustui olennaisilta osin toisen hankkimiin tietoihin, mutta lehti ei kertonut tästä uutisensa yhteydessä.

Vapauttava 5391/SL/13
Ilta-Sanomat

Piilomainonta, journalistinen päätösvalta

Lehti kertoi useissa nettijutuissaan pikaruokaketjun lanseeraamisesta Suomeen. Kysymys ei ollut piilomainonnasta.

Lausuma 5362/L/13
Lausuma piilomainonnasta
Vapauttava 4899/L/12
Lausunto oikeusministeriölle

Julkisen sanan neuvoston lausunto Oikeusministeriön työryhmämietinnöstä 24/2012 ”Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen”.

Vapauttava 4621/AL/11
Hymy

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös journalistista päätösvaltaa, virheen korjaamista ja nettikeskustelua koskevassa asiassa. Viihdetaiteilijan blogin perusteella tehtyä nettiuutista muokattiin kertomatta tästä muutoksesta yleisölle. Koska kysymys ei ollut olennaisen virheen korjaamisesta, lehden toimintaa voi pitää hyväksyttävänä. Uutista seurannutta nettikeskustelua toimitus moderoi yksipuolisesti. Kyseessä kuitenkin oli aineisto, jonka julkaisemisesta tai julkaisematta jättämisestä toimitus päättää itsenäisesti. (Kantelu on tehty ennen Journalistin ohjeiden liitteen ”Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla” voimaantuloa 1.10.2011, joten liitettä ei tässä ratkaisussa sovelleta.)

Vapauttava 4616/SL/11
Pohjolan Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nettikeskustelua koskevassa asiassa. Kantelijan nimi yhdistettiin asiattomasti nettikeskustelussa taponyrityksestä kertovaan uutiseen. Toimitus kuitenkin poisti asiattoman viestin saatuaan siitä tiedon. (Kantelu on tehty ennen Journalistin ohjeiden liitteen ”Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla” voimaantuloa 1.10.2011, joten liitettä ei tässä ratkaisussa sovelleta.)

Langettava 4605/SL/11
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös toisen työn käyttämistä ja lainaamista koskevassa asiassa. Lehti kertoi etusivun pääjuttuna ja sisäsivun aukeamalla Nokian toimitusjohtajan uuden asunnon sijainnin ja kuvaili yksityiskohtia asunnosta ja naapurien reaktioista. Lehti mainitsi sisäsivun jutun lopussa tiedon alkuperäislähteestä, mutta ei lainkaan etusivulla.

Vapauttava 4604B/SL/11
Ilta-Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös toisen työn käyttämistä koskevassa asiassa. Lehti kertoi riittävän selvästi toisesta lehdestä saamastaan juttuideasta heti oman juttunsa alussa. Jutun painopiste oli uusissa haastatteluissa, joten lähdemaininta etusivulla ei ollut tarpeen.

Langettava 4604A/SL/11
Ilta-Sanomat

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös toisen työn käyttämistä ja lainaamista koskevassa asiassa. Lehti kertoi jutussaan Nokian toimitusjohtajan uuden asunnon sijainnin ja kuvaili yksityiskohtia asunnosta. Lehti ei maininnut jutussaan sijaintitiedon lähdettä, vaikka se perustui toisen lehden edellispäivänä julkaisemiin tietoihin.

Vapauttava 4512/SL/11
Keskisuomalainen

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös verkkokeskustelua koskevassa asiassa. Lehden nettikeskustelupalstalla julkaistiin asiattomia kommentteja. Toimitus laiminlöi palstan valvonnan, mutta poisti asiattomat kommentit saatuaan tiedon kantelusta. 

Langettava 4476/SL/10
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös toisen työn käyttämistä koskevassa asiassa. Juttu perustui toisen lehden tietoihin niin ratkaisevasti, että lähde olisi pitänyt mainita jo lööpissä ja etusivulla.
(Päätös perustuu vuoden 2005 ohjeisiin. Uudet Journalistin ohjeet otettiin käyttöön vuoden 2011 alussa.)

<< 1 2 3 >> 

Lausuma 5980/L/15

Vastaaja: Posti Group Oyj

Asia: Sananvapauden rajoittaminen

Ratkaistu: 18.11.2015

Päätös 5980/L/15

Lausumapyyntö 18.10.2015

Pyyntö kohdistuu Posti Group Oyj:n ja sen antamaan varoitukseen Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n Lapin alueen pääluottamusmiehelle. Pääluottamusmiestä haastateltiin Lapin Kansassa, netissä 6.10. ja printissä 7.10.2015.

Lausuman pyytäjä on Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry, ja sen perusteena on sananvapauden rajoittaminen.

PAU:n mukaan Posti rajoittaa pääluottamusmiehen sananvapautta antamalla tälle varoituksen Lapin Kansasta julkaistussa haastattelusta. Haastattelussa ei kerrottu mitään liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa tai valheellista tietoa. 

Lausumapyynnön mukaan Posti pyrkii varoituksella hiljentämään niin työntekijät, kuin edunvalvojat, jotta kukaan ei uskaltaisi lausua julkisesti mitään Postin nykyisistä jakeluongelmista, jotka johtuvat alimitoitetusta resurssista. 

PAU muistuttaa, että Posti hoitaa lakisääteistä yleispalvelua ja sen tulee sietää arvostelua, jos se epäonnistuu lakisääteisen palvelun hoitamisessa. 

Posti Group Oyj:n vastaus 6.11.2015

Vastauksensa aluksi Posti Group Oyj toteaa, että se ei kuulu Julkisen sanan neuvoston itsesääntelyn piiriin eikä pääluottamusmiehelle annetulla varoituksella ei ole mitään tekemistä sananvapauden kanssa. Postin mukaan pääluottamusmies on itse rajoittanut sananvapauttaan allekirjoittamalla salassapitovelvollisuuden sisältävän työsopimuksen. Siten pääluottamusmies on sitoutunut työsopimuslain 3 luvun 4 pykälän vaatimukseen, jonka mukaan työntekijä ei saa käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan ammatti- tai liikesalaisuuksia.

Postin mukaan työntekijän sananvapautta rajoittaa myös työsopimuslain 3 luvun 1 pykälän lojaliteettivelvollisuus, jonka mukaan työnantajan julkinen arvosteleminen ja loukkaaminen on lojaliteettivelvoitteen rikkomista.

Posti väittää, että pääluottamusmies olisi saanut haastattelussa kertomansa tiedot luvattomin keinoin.

Lausuma

Julkisen sanan neuvoston tehtävänä on tulkita perussopimuksensa mukaan paitsi hyvää journalistista tapaa myös puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Perussopimus antaa neuvostolle myös valtuudet käsitellä pyrkimyksiä rajoittaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. JSN haluaa tällä kannanotollaan kiinnittää huomiota yrityksiin rajoittaa perustuslaissa turvattua sananvapautta.

Julkisen sanan neuvosto on puuttunut aiemminkin sananvapauden loukkauksiin muun muassa kahdessa lausumassaan:

http://www.jsn.fi/lausumat/lausuma-sananvapaudesta-2013/ 

http://www.jsn.fi/lausumat/lausuma-sananvapautta-koskevassa-asiassa--virkamiehen-sananvapaus--/

Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n Lapin alueen pääluottamusmies kertoi haastattelussaan Lapin Kansassa 7.10.2015 Postin jakeluongelmista alueellaan. Pääluottamusmiehen mukaan jakeluongelmien syynä eivät olleet työnantajan julkisuudessa väittämät sairauslomat vaan työnantajan päätös vähentää resursseja. Pääluottamusmiehen mukaan Lapin alueen kaikista toimipaikoista on poistettu noin 20 prosenttia työvuoroista. 

Pääluottamusmies perusteli näkemystään työntekijä- ja ylityömäärillä sekä vuosilomien sijoittamisella samaan ajankohtaan. Hänen mukaansa järjestelyt ovat aiheuttaneet katastrofin, koska joinakin päivinä hänen alueellaan ei ole ehditty jakaa postia ollenkaan.

Posti antoi pääluottamusmiehelle haastattelussa esitettyjen kommenttien vuoksi kirjallisen varoituksen. Posti perusteli varoitusta työsopimuslain 3 luvun 4 pykälän salassapitovelvoitteella ja saman lain 3 luvun 1 pykälän lojaliteettivelvoitteella.

Julkisen sanan neuvosto painottaa, että jokaisella on perustuslaillinen oikeus sananvapauteen ja kenenkään ennalta estämättä ilmaista mielipiteensä julkisuudessa. Tämä periaate on demokraattisen sivistysvaltion perusta. 

Posti hoitaa lakisääteistä yleispalvelua ja sen tulee sietää itseensä kohdistuvaa julkista arvostelua. Pääluottamusmiehen haastattelussa kerrottiin Postin jakeluongelmien syistä. Neuvoston mielestä haastattelussa ei tullut esiin arkaluonteista tietoa Postin toiminnasta. Haastattelussa kerrottiin asioita, joilla on yleistä yhteiskunnallista merkitystä. Kansalaisten kuuluu saada tietää, miksi posti ei kulje luvatulla tavalla.

Varoituksen antaminen pääluottamusmiehelle oli sananvapauteen kohdistuva toimenpide, joka on omiaan kaventamaan kansalaisten ja median tiedonsaantimahdollisuuksia.

Ratkaisun tekivät:

Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 12910 kertaa