Langettava 7576/UL/21
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi netti- ja printtiversioissaan jutun, joka perustui sen omasta tiedonhankinnasta huolimatta selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lehti mainitsi lähteen puutteellisesti ja vain jutun leipätekstissä. Lähde olisi pitänyt mainita myös nettijutun otsikossa ja printtilehden kansinostossa.

Lausuma 6736/L/17
Kannanotto

Julkisen sanan neuvoston kannanotto sananvapauden merkityksestä sekä Journalistin ohjeiden ja lainsäädännön suhteesta

Julkisen sanan neuvoston kannanotto sananvapauden merkityksestä sekä Journalistin ohjeiden ja lainsäädännön suhteesta

Vapauttava 6511/AL/17
Kotiliesi

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan aihetta, josta oli julkaistu uusi tietokirja. Juttu perustui omaan tiedonhankintaan. Kirjasta otettujen lainausten lähde oli merkitty vasta jutun lopussa, mutta se täytti Journalistin ohjeiden perusvaatimukset.

Vapauttava 6500/YLE/17
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, ihmisarvon kunnioittaminen

Yle haastatteli uutislähetyksessä julkisuuden henkilöä, joka vaikutti päihtyneeltä. Haastattelu ei loukannut kenenkään ihmisarvoa eikä sekoittanut tosiasioita ja sepitettä.

Lausuma 6450/L/17
Pääministeri Juha Sipilä

Sananvapauden rajoittaminen

Langettava 6316/R/16
Radio Suomipop

Totuudenmukainen tiedonvälitys, ihmisarvon kunnioittaminen

Vahvasti päihtynyttä julkisuuden henkilöä haastateltiin suorassa radiolähetyksessä. Hänen ihmisarvoaan ei kunnioitettu, eikä yleisö voinut erottaa tosiasioita sepitteestä.

Lausuma 6114/L/16
Viranomainen

Sananvapauden rajoittaminen

Lausuma 5980/L/15
Posti Group Oyj

Sananvapauden rajoittaminen

Langettava 5919/TV/15
MTV Uutiset

Lainaaminen

MTV:n verkkojuttu perustui pari tuntia aiemmin julkaistuun Seiskan juttuun. Vaikka MTV:n jutussa oli omaakin tiedonhankintaa, alkuperäinen lähde olisi pitänyt mainita ja liittää juttuun linkki. Nämä puuttuivat MTV:n jutusta.

Langettava 5765/SL/15
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti kertoi tunnetun artistin vuokraavan vanhaa asuntoaan. Juttu perustui olennaisilta osin toisen hankkimiin tietoihin, mutta lehti ei kertonut tästä uutisensa yhteydessä.

Vapauttava 5391/SL/13
Ilta-Sanomat

Piilomainonta, journalistinen päätösvalta

Lehti kertoi useissa nettijutuissaan pikaruokaketjun lanseeraamisesta Suomeen. Kysymys ei ollut piilomainonnasta.

Lausuma 5362/L/13
Lausuma piilomainonnasta
Vapauttava 4899/L/12
Lausunto oikeusministeriölle

Julkisen sanan neuvoston lausunto Oikeusministeriön työryhmämietinnöstä 24/2012 ”Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen”.

Vapauttava 4621/AL/11
Hymy

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös journalistista päätösvaltaa, virheen korjaamista ja nettikeskustelua koskevassa asiassa. Viihdetaiteilijan blogin perusteella tehtyä nettiuutista muokattiin kertomatta tästä muutoksesta yleisölle. Koska kysymys ei ollut olennaisen virheen korjaamisesta, lehden toimintaa voi pitää hyväksyttävänä. Uutista seurannutta nettikeskustelua toimitus moderoi yksipuolisesti. Kyseessä kuitenkin oli aineisto, jonka julkaisemisesta tai julkaisematta jättämisestä toimitus päättää itsenäisesti. (Kantelu on tehty ennen Journalistin ohjeiden liitteen ”Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla” voimaantuloa 1.10.2011, joten liitettä ei tässä ratkaisussa sovelleta.)

Vapauttava 4616/SL/11
Pohjolan Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nettikeskustelua koskevassa asiassa. Kantelijan nimi yhdistettiin asiattomasti nettikeskustelussa taponyrityksestä kertovaan uutiseen. Toimitus kuitenkin poisti asiattoman viestin saatuaan siitä tiedon. (Kantelu on tehty ennen Journalistin ohjeiden liitteen ”Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla” voimaantuloa 1.10.2011, joten liitettä ei tässä ratkaisussa sovelleta.)

Langettava 4605/SL/11
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös toisen työn käyttämistä ja lainaamista koskevassa asiassa. Lehti kertoi etusivun pääjuttuna ja sisäsivun aukeamalla Nokian toimitusjohtajan uuden asunnon sijainnin ja kuvaili yksityiskohtia asunnosta ja naapurien reaktioista. Lehti mainitsi sisäsivun jutun lopussa tiedon alkuperäislähteestä, mutta ei lainkaan etusivulla.

Vapauttava 4604B/SL/11
Ilta-Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös toisen työn käyttämistä koskevassa asiassa. Lehti kertoi riittävän selvästi toisesta lehdestä saamastaan juttuideasta heti oman juttunsa alussa. Jutun painopiste oli uusissa haastatteluissa, joten lähdemaininta etusivulla ei ollut tarpeen.

Langettava 4604A/SL/11
Ilta-Sanomat

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös toisen työn käyttämistä ja lainaamista koskevassa asiassa. Lehti kertoi jutussaan Nokian toimitusjohtajan uuden asunnon sijainnin ja kuvaili yksityiskohtia asunnosta. Lehti ei maininnut jutussaan sijaintitiedon lähdettä, vaikka se perustui toisen lehden edellispäivänä julkaisemiin tietoihin.

Vapauttava 4512/SL/11
Keskisuomalainen

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös verkkokeskustelua koskevassa asiassa. Lehden nettikeskustelupalstalla julkaistiin asiattomia kommentteja. Toimitus laiminlöi palstan valvonnan, mutta poisti asiattomat kommentit saatuaan tiedon kantelusta. 

Langettava 4476/SL/10
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös toisen työn käyttämistä koskevassa asiassa. Juttu perustui toisen lehden tietoihin niin ratkaisevasti, että lähde olisi pitänyt mainita jo lööpissä ja etusivulla.
(Päätös perustuu vuoden 2005 ohjeisiin. Uudet Journalistin ohjeet otettiin käyttöön vuoden 2011 alussa.)

<< 1 2 3 >> 

Langettava 5919/TV/15

Vastaaja: MTV Uutiset

Asia: Lainaaminen

Ratkaistu: 27.1.2016

MTV:n verkkojuttu perustui pari tuntia aiemmin julkaistuun Seiskan juttuun. Vaikka MTV:n jutussa oli omaakin tiedonhankintaa, alkuperäinen lähde olisi pitänyt mainita ja liittää juttuun linkki. Nämä puuttuivat MTV:n jutusta.

Kantelu 12.8.2015

Kantelu kohdistuu MTV:n verkkosivuilla 30.7.2015 julkaistuun juttuun ”Taantumasta viis – Joonas Hytösen johtama tuotantoyhtiö takoi huipputuloksen”.

http://www.mtv.fi/viihde/televisio/artikkeli/taantumasta-viis-joonas-hytosen-johtama-tuotantoyhtio-takoi-huipputuloksen/5244092

Seiska-lehden 30.7.2015 ilmestyneessä artikkelissa ”Joonas Hytösen tuotantoyhtiö teki voittoa liki miljoonan – Pääni on giljotiinissa joka vuosi” kerrottiin tuotantoyhtiön tekemästä taloudellisesta tuloksesta. Jutun kirjoittaja oli hankkinut yhtiön tilinpäätöksen ja haastatellut Hytöstä. Seiska julkaisi jutun myös netissä saman päivän aamuna kello 7.20 otsikolla ”Joonas Hytönen tahkosi firmalleen lähes 10 miljoonaa!”. http://www.seiska.fi/Viihdeuutiset/Joonas_Hytonen/1078662 

MTV:n viihdesivustollaan julkaisema juttu koostui kantelun mukaan vain ja ainoastaan samoista tiedoista kuin Seiskan juttu eli yhtiön taloudellisesta tuloksesta ja sen tuottamista televisio-ohjelmista. Hytöstä MTV ei ollut tosin haastatellut, kuten Seiska oli tehnyt. MTV julkaisi juttunsa kello 9.29. Siinä ei ollut lainkaan omaa sisältöä, ja juttu perustui täysin Seiskan julkaisemaan juttuun. Julkaisuajankohtien yhteys toisiinsa on kantelijan mielestä ilmiselvä – Seiskan verkkojuttu ilmestyi noin kaksi tuntia ennen MTV:n juttua. Myös Seiskan printtiversio on ollut MTV:n käytössä ilmestymispäivän aamulla.

Kantelija vetoaa Journalistin ohjeiden kohtaan 7, jonka mukaan toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa, ja lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja. JSN:n periaatelausumassa 4279/L/10 http://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen/ todetaan vielä erikseen, että lähde on mainittava jo otsikoissa tai heti jutun alussa, mikäli juttu ei sisällä omaa tiedonhankintaa tai lähdemateriaalilla on jutussa hallitseva rooli. Kantelija muistuttaa, että MTV ei maininnut Seiskaa lähteenään lainkaan. 

Kantelussa vedotaan kahteen JSN:n aiempaan ratkaisuun, joissa kantelijan mukaan on samankaltaisia piirteitä. Seiska myös toteaa, että se oli edellisviikolla muistuttanut MTV:tä JSN:n lainauslausumasta useiden aiempien tapausten johdosta. 

MTV:n vastaus 7.9.2015

Päätoimittaja Merja Ylä-Anttila vastaa, että MTV:n viihdeosaston toimittaja luki 7 Päivää -lehdestä uutisen koskien julkisuudesta tunnetun henkilön omistaman tuotantoyhtiön positiivista taloustulosta. 

Toimittaja oli alkanut selvittää artikkelin pohjalta asiaa Kauppalehden e-portti-palvelun kautta ja hankki käyttöönsä tarvittavat avainluvut ja tilinpäätöstiedot. Omaa tiedonhankintaa on tehty normaalin talousuutisprosessin mukaisesti.

MTV:n verkkouutisessa on Ylä-Anttilan mukaan tuotu esille tieto, että artikkelin taustalla on lähdemateriaalin lisäksi myös omaa tiedonhankintaa. Kuten kantelussa todetaan, jutussa ei ole mainittu asiasta ensimmäisenä kertoneen tiedotusvälineen nimeä, eikä siihen ole liitetty normaalin prosessin mukaisesti linkkiä 7 Päivää -lehden verkkojuttuun. Kyseessä on Ylä-Anttilan mukaan puhdas vahinko.

Juttuun lisättiin korjaus ja lähdemaininta sekä linkki välittömästi, kun asia tuli toimituksen tietoon kantelun muodossa. Ylä-Anttila kirjoittaa, että toimittaja, osaston esimies tai uutisdeskin vetäjä eivät saaneet 7 Päivää -lehdeltä korjauspyyntöä tai muutakaan yhteydenottoa tästä asiasta. Sen sijaan kyseinen aikakauslehti oli samana päivänä ollut yhteydessä toisen artikkelin tiimoilta sekä aiemmin viikolla pyytänyt täsmennystä MTV:n verkkojuttuun. Kaikkiin näihin on päätoimittajan mukaan vastattu ja reagoitu hyvässä ja rakentavassa hengessä. 

Ylä-Anttila pahoittelee MTV:n puutteellisia lähdeviittauksia, mutta toisin kuin kantelussa väitetään, artikkelin sisältö ei pohjaudu pelkästään 7 Päivää -lehden tietoihin.

Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

JSN:n periaatelausuma lainaamisesta: http://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen/

Kun verkossa julkaistaan toisen työtä sisältävä juttu, siihen pitää lähdemaininnan lisäksi mahdollisuuksien mukaan liittää linkki alkuperäiseen lähteeseen. Näin lähde saa painoarvon, joka sille kuuluu. – – Mitä enemmän juttu perustuu toisen työlle, sitä näkyvämmin lähde on syytä tuoda esiin. Toisen tekemää työtä tulee lainata korrektisti ja mahdollisimman lyhyesti.

MTV julkaisi verkossa lähes samansisältöisen uutisen kuin Seiska verkossa ja paperilehdessään pari tuntia aiemmin. MTV:n jutun idea oli peräisin Seiskassa ilmestyneestä uutisesta.

Vaikka MTV:n jutussa on omaa tiedonhankintaa, olisi Seiska pitänyt mainita uutisen lähteenä ja liittää MTV:n juttuun linkki. Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kyse on toisen työn luvattomasta lainaamisesta. Laiminlyöntiä ei voi korjata samalla tavalla kuin olennaisen asiavirheen voi korjata. Lisäksi MTV:n korjauksessa oleva linkki Seiskan uutiseen ei toiminut kantelua ratkaistaessa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa kanavalle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Niklas Vainio, Maria Kaisa Aula, Paula Paloranta, Heikki Valkama ja Johanna Vehkoo. 

Tämä päätös on avattu 6626 kertaa