Langettava 7576/UL/21
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi netti- ja printtiversioissaan jutun, joka perustui sen omasta tiedonhankinnasta huolimatta selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lehti mainitsi lähteen puutteellisesti ja vain jutun leipätekstissä. Lähde olisi pitänyt mainita myös nettijutun otsikossa ja printtilehden kansinostossa.

Lausuma 6736/L/17
Kannanotto

Julkisen sanan neuvoston kannanotto sananvapauden merkityksestä sekä Journalistin ohjeiden ja lainsäädännön suhteesta

Julkisen sanan neuvoston kannanotto sananvapauden merkityksestä sekä Journalistin ohjeiden ja lainsäädännön suhteesta

Vapauttava 6511/AL/17
Kotiliesi

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan aihetta, josta oli julkaistu uusi tietokirja. Juttu perustui omaan tiedonhankintaan. Kirjasta otettujen lainausten lähde oli merkitty vasta jutun lopussa, mutta se täytti Journalistin ohjeiden perusvaatimukset.

Vapauttava 6500/YLE/17
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, ihmisarvon kunnioittaminen

Yle haastatteli uutislähetyksessä julkisuuden henkilöä, joka vaikutti päihtyneeltä. Haastattelu ei loukannut kenenkään ihmisarvoa eikä sekoittanut tosiasioita ja sepitettä.

Lausuma 6450/L/17
Pääministeri Juha Sipilä

Sananvapauden rajoittaminen

Langettava 6316/R/16
Radio Suomipop

Totuudenmukainen tiedonvälitys, ihmisarvon kunnioittaminen

Vahvasti päihtynyttä julkisuuden henkilöä haastateltiin suorassa radiolähetyksessä. Hänen ihmisarvoaan ei kunnioitettu, eikä yleisö voinut erottaa tosiasioita sepitteestä.

Lausuma 6114/L/16
Viranomainen

Sananvapauden rajoittaminen

Lausuma 5980/L/15
Posti Group Oyj

Sananvapauden rajoittaminen

Langettava 5919/TV/15
MTV Uutiset

Lainaaminen

MTV:n verkkojuttu perustui pari tuntia aiemmin julkaistuun Seiskan juttuun. Vaikka MTV:n jutussa oli omaakin tiedonhankintaa, alkuperäinen lähde olisi pitänyt mainita ja liittää juttuun linkki. Nämä puuttuivat MTV:n jutusta.

Langettava 5765/SL/15
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti kertoi tunnetun artistin vuokraavan vanhaa asuntoaan. Juttu perustui olennaisilta osin toisen hankkimiin tietoihin, mutta lehti ei kertonut tästä uutisensa yhteydessä.

Vapauttava 5391/SL/13
Ilta-Sanomat

Piilomainonta, journalistinen päätösvalta

Lehti kertoi useissa nettijutuissaan pikaruokaketjun lanseeraamisesta Suomeen. Kysymys ei ollut piilomainonnasta.

Lausuma 5362/L/13
Lausuma piilomainonnasta
Vapauttava 4899/L/12
Lausunto oikeusministeriölle

Julkisen sanan neuvoston lausunto Oikeusministeriön työryhmämietinnöstä 24/2012 ”Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen”.

Vapauttava 4621/AL/11
Hymy

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös journalistista päätösvaltaa, virheen korjaamista ja nettikeskustelua koskevassa asiassa. Viihdetaiteilijan blogin perusteella tehtyä nettiuutista muokattiin kertomatta tästä muutoksesta yleisölle. Koska kysymys ei ollut olennaisen virheen korjaamisesta, lehden toimintaa voi pitää hyväksyttävänä. Uutista seurannutta nettikeskustelua toimitus moderoi yksipuolisesti. Kyseessä kuitenkin oli aineisto, jonka julkaisemisesta tai julkaisematta jättämisestä toimitus päättää itsenäisesti. (Kantelu on tehty ennen Journalistin ohjeiden liitteen ”Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla” voimaantuloa 1.10.2011, joten liitettä ei tässä ratkaisussa sovelleta.)

Vapauttava 4616/SL/11
Pohjolan Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nettikeskustelua koskevassa asiassa. Kantelijan nimi yhdistettiin asiattomasti nettikeskustelussa taponyrityksestä kertovaan uutiseen. Toimitus kuitenkin poisti asiattoman viestin saatuaan siitä tiedon. (Kantelu on tehty ennen Journalistin ohjeiden liitteen ”Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla” voimaantuloa 1.10.2011, joten liitettä ei tässä ratkaisussa sovelleta.)

Langettava 4605/SL/11
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös toisen työn käyttämistä ja lainaamista koskevassa asiassa. Lehti kertoi etusivun pääjuttuna ja sisäsivun aukeamalla Nokian toimitusjohtajan uuden asunnon sijainnin ja kuvaili yksityiskohtia asunnosta ja naapurien reaktioista. Lehti mainitsi sisäsivun jutun lopussa tiedon alkuperäislähteestä, mutta ei lainkaan etusivulla.

Vapauttava 4604B/SL/11
Ilta-Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös toisen työn käyttämistä koskevassa asiassa. Lehti kertoi riittävän selvästi toisesta lehdestä saamastaan juttuideasta heti oman juttunsa alussa. Jutun painopiste oli uusissa haastatteluissa, joten lähdemaininta etusivulla ei ollut tarpeen.

Langettava 4604A/SL/11
Ilta-Sanomat

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös toisen työn käyttämistä ja lainaamista koskevassa asiassa. Lehti kertoi jutussaan Nokian toimitusjohtajan uuden asunnon sijainnin ja kuvaili yksityiskohtia asunnosta. Lehti ei maininnut jutussaan sijaintitiedon lähdettä, vaikka se perustui toisen lehden edellispäivänä julkaisemiin tietoihin.

Vapauttava 4512/SL/11
Keskisuomalainen

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös verkkokeskustelua koskevassa asiassa. Lehden nettikeskustelupalstalla julkaistiin asiattomia kommentteja. Toimitus laiminlöi palstan valvonnan, mutta poisti asiattomat kommentit saatuaan tiedon kantelusta. 

Langettava 4476/SL/10
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös toisen työn käyttämistä koskevassa asiassa. Juttu perustui toisen lehden tietoihin niin ratkaisevasti, että lähde olisi pitänyt mainita jo lööpissä ja etusivulla.
(Päätös perustuu vuoden 2005 ohjeisiin. Uudet Journalistin ohjeet otettiin käyttöön vuoden 2011 alussa.)

<< 1 2 3 >> 

Langettava 5765/SL/15

Vastaaja: Ilta-Sanomat

Asia: Lainaaminen

Ratkaistu: 16.6.2015

Lehti kertoi tunnetun artistin vuokraavan vanhaa asuntoaan. Juttu perustui olennaisilta osin toisen hankkimiin tietoihin, mutta lehti ei kertonut tästä uutisensa yhteydessä.

Kantelu 4.3.2015

Kantelu kohdistuu Ilta-Sanomissa 27.2.2015 julkaistuun etusivun juttuun ”Cheek vuokraa luksusasuntoaan” ja sisäsivun juttuun ”Cheekin kattohuoneisto vuokralle”. Kyseinen uutinen oli julkaistu Seiska-lehdessä edellisenä päivänä. Seiskan artikkelin sisältönä olivat asunnon tiedot ja myynti-ilmoituksen valokuvia, joita kantelun mukaan ei missään muussa lehdessä tuolloin ollut julkaistu.

Ilta-Sanomissa julkaistiin seuraavana päivänä samat tiedot sekä myynti-ilmoituspalstan kuvia. Jutussa ei kantelun mukaan ollut lainkaan omaa sisältöä, vaan se koostui Seiskan edellispäivänä julkaisemista tiedoista ja Voicen haastattelusta lainatusta vanhasta kommentista. Tämä lähdeviittaus Ilta-Sanomissa oli, mutta ei Seiskaa. Viittaus Voiceen ja lehden aiemmin saamat langettavat päätökset osoittavat, että Ilta-Sanomat on kantelun mukaan hyvin tietoinen lähdeviittausten merkityksestä.

Kantelija viittaa Journalistin ohjeiden kohtaan 7 ja JSN:n periaatelausumaan 4279/L/10, jonka mukaan lähde on mainittava jo otsikoissa tai heti jutun alussa, mikäli juttu ei sisällä omaa tiedonhankintaa tai lähdemateriaalilla on jutussa hallitseva rooli. Ilta-Sanomien jutussa ei ole merkittävää omaa sisältöä, vaan se kertoo Cheekin asunnon olevan vuokralla. Tieto on kantelun mukaan kopioitu edellisen päivän Seiskasta. Kantelija viittaa myös Ilta-Sanomien aiemmin JSN:lta saamiin langettaviin päätöksiin.

Ilta-Sanomien vastaus 19.3.2015

Päätoimittaja Tapio Sadeoja vastaa, että Seiska-lehti on sinänsä kirjoittanut aiheesta ennen Ilta-Sanomia. Ilta-Sanomat on kuitenkin normaalikäytäntönsä mukaisesti hankkinut omista lähteistään vahvistuksen uutisointinsa kohteena oleviin tosiasioihin sekä tuottanut uutiseensa runsaasti omaa sisältöä useasta eri lähteestä. Ilta-Sanomien juttu poikkeaa huomattavasti Seiska-lehden jutusta. Kuten JSN on vakiintuneesti muistuttanut päätöskäytännössään, kukaan ei voi varata juttuideaa omiin nimiinsä (esim. JSN:n päätös 5192/SL/13).
http://www.jsn.fi/paatokset/5192-sl-13/?year=2013

Päätoimittaja Sadeojan mukaan Ilta-Sanomien juttu perustui keskeisesti omaan tiedonhankintaan. Lehti hankki tiedon asunnon omistajuudesta kiinteistön isännöitsijältä, jonka toimittamasta osakeluettelosta selviää, että kyseisen asunnon omistaja on Jare Tiihonen eli Cheek. Tiedot vuokrattavasta asunnosta Ilta-Sanomat etsi tämän jälkeen Oikotie-palvelusta. Toimitus myös hankki asunnosta kuvat, jotka olivat Sadeojan vastauksen mukaan yhtä lukuun ottamatta eri kuvia kuin Seiskassa. Lisäksi Ilta-Sanomat oli yhteydessä Cheekin edustajaan, jonka mukaan asunto ei ole ollut koskaan myynnissä toisin kuin Seiskan jutussa kerrotaan. Tästä on maininta Ilta-Sanomien jutussa.

Päätoimittaja toteaa vastauksessaan, että Seiskan jutussa oli noin 140 sanaa, kun taas Ilta-Sanomien jutussa oli noin 200 sanaa, eli yli 40 % enemmän kuin Seiskan jutussa. Seiska-lehden jutulla ei Sadeojan mukaan ollut hallitseva rooli Ilta-Sanomien jutussa. Ilta-Sanomat ei lainannut luvatta Seiskan hankkimaa tietoa, vaan julkaisi yleiseen tietoon ja omaan tiedonhankintaansa perustuneen uutisen. Tällaisen menettelyn JSN on katsonut olevan sallittua muun ohella ratkaisussaan 5587/SL/14.

Sadeojan vastauksen mukaan Ilta-Sanomat on maininnut Seiskan lähteenä verkkojutussaan 26.2.2015, joten vaikka maininta on epähuomiossa jäänyt pois printtiuutisesta 27.2.2015, Ilta-Sanomien lukijat ovat saaneet jo verkkojutun perusteella tiedon lähteestä. Ilta-Sanomat oikaisi lähdeviittauksen puuttumisen oma-aloitteisesti printtilehdessään 28.2.2015.

Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.
http://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen/ Periaatelausuma lainaamisesta sanoo muun muassa näin: ”Mitä enemmän juttu perustuu toisen työlle, sitä näkyvämmin lähde on syytä tuoda esiin. – – Mikäli juttu ei sisällä omaa tiedonhankintaa tai lähdemateriaalilla on jutussa hallitseva rooli, lähde on mainittava jo otsikossa tai heti jutun alussa.”

Seiska kertoi jutussaan, että tunnettu artisti on laittanut entisen kotinsa vuokralle. Seuraavana päivänä Ilta-Sanomat kertoi saman asian uutisessaan, joka alkoi etusivulta ja jatkui sisäsivulle. Jutussa ei ollut lainkaan mainintaa Seiskan jutusta.

Julkisen sanan neuvoston mielestä ei ole sattumaa, että Ilta-Sanomat kertoi saman uutisen kuin Seiska päivää aiemmin. Ilta-Sanomat osoittaa tämän itsekin: Lehti julkaisi oikaisun, jonka mukaan jutusta oli jäänyt pois maininta siitä, että Seiska kertoi artistin vuokraamasta asunnosta ensin.

Ilta-Sanomat on lisännyt juttuun tietoja, jotka se on itse hankkinut. Se ei kuitenkaan muuksi muuta skuupin kaappaamista ja hyödyntämistä oman myynnin edistämiseksi. Lehtien jutuissa on myös yhtäläisyyksiä. Seiska kirjoittaa: ”Todelliselle Cheek-fanille kohde on kuitenkin unelmien täyttymys. Räppärin asunto on nimittäin täysin kalustettu Cheekin vanhoilla mööpeleillä”. Ilta-Sanomat kirjoittaa: ”Cheek-fanille asunto on todellinen unelmien täyttymys, sillä asunto on sisustettu Cheekin omilla huonekaluilla”.

Julkisen sanan neuvosto on todennut jo aiemmin päätöksessään 5192/SL/13, että lähdeviitteen unohtaminen ei ole Journalistin ohjeissa tarkoitettu olennainen asiavirhe, jonka voisi korjata oikaisulla. Kyse on ohjeiden vastaisesta toisen työn käyttämisestä eli lainaamisesta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Niklas Vainio, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Heikki Valkama ja Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 6053 kertaa