Langettava 7757/MTV/21
MTV

Piilomainonta

Television keskusteluohjelmassa haastateltiin kirjantekijöitä, jotka olivat tunnettuja myös saman kanavan viihdetähtinä. Toimittaja kehotti lopuksi yleisöä ostamaan heidän kirjansa. Haastattelun kokonaisuudessa suora ostokehotus ylitti piilomainonnan kynnyksen ja oli omiaan heikentämään luottamusta tiedotusvälineiden uskottavuuteen. Äänestyspäätös 9–1.

Vapauttava 6828/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa ystävät muistelivat kuollutta julkisuuden henkilöä. Jutussa, lehden kannessa tai lööpissä ei ollut tarpeen mainita tiedotusvälinettä, joka oli kertonut henkilön kuolemasta ensimmäisenä. 

Vapauttava 6827/MTV/18
MTV

Yksityisyyden suoja

MTV esitti televisiossa julkisuuden henkilöiden perhe-elämää heidän kotonaan esittelevän ohjelman. Osallistuessaan ohjelmaan julkisuuden henkilö otti riskin siitä, että asunnon sijainti saattaa käydä ohjelmasta ilmi.

Langettava 6757/MTV/18
MTV

Otsikko, muu esittely

MTV mainosti keskusteluohjelmaansa televisiossa kanavajuonnoilla, joissa väitettiin, että kantelija olisi yksi ohjelman vieraista. Väitteelle ei löytynyt ohjelman sisällöstä katetta.

Vapauttava 6496/AL/17
Suomen Kuvalehti

Journalistinen päätösvalta, kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, toimittajan asema, oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti kertoi jutussaan Asianajajaliiton tutkivan alkoholia työaikana nauttineen asianajajan toimia. Jutussa haastateltiin kirkkovaltuuston jäseniä, koska kyseinen asianajaja kuului kirkkovaltuustoon. Haastateltavien lausumia käytettiin totuudenmukaisesti. Asianajajaa ei tarvinnut kuulla samassa yhteydessä, koska kyseessä oli jatkojuttu, joka kommentoi aiempaa juttua, jossa häntä oli haastateltu. 

Langettava 5785/MTV/15
MTV3 Katsomo

Ihmisarvon kunnioittaminen

MTV3:n Katsomo-sivustolla mainostettiin keskusteluohjelmaa kansanryhmän etnistä alkuperää halventavalla väitteellä. Väitteen poistaminen ei riittänyt korjaamaan tapahtunutta vahinkoa.

Langettava 5659/SL/14
Iltalehti

Piilomainonta

Ilmoittaja julkaisi Iltalehden verkkosivulla tuottamaansa aineistoa, joka jäljitteli Iltalehden ulkoasua ja jutuntekotapaa. Sponsoroitu sisältö -merkintä ei riittänyt erottamaan ilmoitusta journalistisesta sisällöstä.

Langettava 5411/TV/14
MTV, Kymmenen uutiset

Virheen korjaus

STT:n tekemässä ja MTV:n julkaisemassa uutisessa oli olennainen virhe. Toimitus ei sitä korjannut kantelijan pyynnöstä ja STT:n oikaisusta huolimatta.  
   

Vapauttava 5284/SL/13
Helsingin Sanomat

Haastattelu

Lehti haastatteli entistä pitkäaikaisasunnotonta. Toimitus korjasi jutun virheet jälkikäteen. Neuvoston mielestä lehden olisi ollut reilua lähettää haastatellulle hänen sitaattinsa luettavaksi etukäteen. Se ei kuitenkaan rikkonut Journalistin ohjeita. 

Vapauttava 5282/TV/13
MTV3.fi

Haastattelu

Toimittaja haastatteli poliitikkoa tv-uutisissa ja kertoi myöhemmin verkossa julkaistussa kolumnissaan muun muassa haastatellun käyttäytymisestä haastattelutilanteessa. Menettelytapa ei loukannut haastatellun oikeuksia.

Vapauttava 5161/TV/13
MTV3.fi

Piilomainonta, konserniyhteys

Verkkosivulla julkaistiin uutinen saman konsernin elokuvapalvelusta. Sen sisältö oli osin kritiikitöntä, mutta konserniyhteys tehtiin lukijoille selväksi. Kysymys ei ollut piilomainonnasta. 

Langettava 5159/SL/13
Iltalehti

Otsikko, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietolähteen käyttö

Lehden lööppi ja etusivu kertoivat vauvan kuolleen rokotteen seurauksena. Jutusta ei löytynyt katetta väitteelle. 

Langettava 5149/TV/13
MTV3

Otsikko

Tv-kanavan teksti-tv:n uutisen otsikko "Tytöt ja media huono yhdistelmä" oli yleisluontoinen lausahdus. Jutussa ei ollut otsikon lupaamaa sisältöä, eikä teksti tarkentanut otsikkoa millään tavalla.

Vapauttava 4897/TV/12
MTV3, uutiset

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nimen suojasta ja epäillyn asemasta. Kantelijan entisen sukunimen näyttäminen uutisen kuvituksessa ei paljastanut hänen nykyistä henkilöllisyyttään. Uutisesta kävi selvästi ilmi, että kyseessä oli vasta epäily.

Vapauttava 4872/TV/12
MTV3, 45 minuuttia

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös tietojen hankkimisesta ja haastattelusta. Jutussa kerrottiin laittomia ylitöitä tekevän taksinkuljettajan aiheuttamista riskeistä ja taksien valvontaan liittyvistä puutteista. Neuvoston mielestä haastattelut oli tehty asianmukaisesti eikä haastatteluaineistoa käytetty Journalistin ohjeiden vastaisesti.

Vapauttava 4837/TV/12
MTV3.fi

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeita tietoja ja piilomainontaa koskevassa asiassa. Tv-kanava muokkasi nettiuutista kertomatta asiasta lukijoille. Kyse ei kuitenkaan ollut olennaisen asiavirheen korjauksesta, jolloin siitä olisi pakko kertoa. Viihdesivustolla julkaistu uutinen kertoi markkinointikampanjan aiheuttamasta hämmingistä, joten sille oli journalistiset perusteet.

Langettava 4767/TV/11
MTV3

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Maajussille morsian -ohjelmassa annettiin yhden elintarvikeyrityksen tuotteille silmiinpistävän paljon näkyvyyttä. Kysymys oli piilomainonnasta.

Langettava 4720/TV/11
MTV3

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa ja toimittajan ammatillista asemaa koskevassa asiassa. Urheilutoimittajan esiintyminen tv-mainoksissa selostamansa autokilpailun mainoskatkoilla hämärsi kaupallisen ja toimituksellisen aineiston rajan. Myös journalistinen päätösvalta joutui kyseenalaiseen valoon.

Vapauttava 4692/SL/11
Satakunnan Kansa

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös arkaluonteisen rikoksen alaikäisen uhrin henkilöllisyyden suojaa koskevassa asiassa. Lehti saattoi kertoa alaikäisiin kohdistuvista rikosnimikkeistä poikkeuksellisen yksityiskohtaisesti, koska kysymyksessä oli yhteiskunnallisesti merkittävä rikosvyyhti.

Langettava 4669/TV/11
MTV3, Makuja

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. MTV3.fi referoi nettisivuillaan karppaukseen kielteisesti suhtautunutta juttua. Samassa yhteydessä julkaistiin leipomon mainontaa. Kun mainoskampanja loppui, poistui juttukin yleisön saatavilta.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Vapauttava 5161/TV/13

Vastaaja: MTV3.fi

Asia: Piilomainonta, konserniyhteys

Ratkaistu: 18.9.2013

Verkkosivulla julkaistiin uutinen saman konsernin elokuvapalvelusta. Sen sisältö oli osin kritiikitöntä, mutta konserniyhteys tehtiin lukijoille selväksi. Kysymys ei ollut piilomainonnasta. 

Kantelu 18.3.2013

Kantelijan mielestä 18.3.2013 julkaistu juttu ”Filmnet haastaa Netflixin – ennakkotuntuma netin uudesta leffapalvelusta” oli piilomainontaa. Hän pitää uuden tuotteen uutisointia perusteluna, mutta ei hyväksy tapaa, jolla aihetta käsitellään. Kantelija huomauttaa, että sivulla mainitaan videopalvelun kuuluvan samaan konserniin MTV3:n kanssa, mutta tämä ei hänestä poista eettistä ristiriitaa. ”Toimittaja ei tunnu edes pyrkivän objektiivisuuteen eikä perustele tekemiään havaintoja ja tulkintoja, joilla hän testaamaansa tuotetta kuvailee”, kantelija kirjoittaa.

MTV3:n vastaus 12.4.2013

Päätoimittaja Merja Ylä-Anttila katsoo, että uutinen ei ollut piilomainontaa, koska heti jutun alussa toimittaja kertoi elokuvapalvelun kuuluvan MTV Median tarjoamiin palveluihin. Ylä-Anttila pitää uutista lukijan palvelemisena. Siinä selvitettiin, että Filmnet ja kaksi muuta tuotetta ovat uusia internetin kautta toimivia tilausvideopalveluita, joita ei ole aikaisemmin ollut tarjolla. Päätoimittajan mielestä uusien jakelutapojen ja kulutustottumusten esittelyllä on myös uutisarvoa.

IT-osastolla julkaistussa uutisessa arvioitiin Ylä-Anttilan mukaan asiallisesti ja yksityiskohtaisesti verkkopalvelun toiminnallisuutta ja käyttöä – samaan tapaan kuin muitakin teknologiatuotteita. Filmnetiä myös vertailtiin muihin verkkopalveluihin. Ylä-Anttilan mielestä vertailussa kävi ilmi, että siltä puuttuu kilpailijoilta löytyviä ominaisuuksia, laitetuesta lähtien. Jutussa myös mainittiin, että kysymys oli kilpailijaa kalliimmasta palvelusta.

Ratkaisu

Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi (JO 6). Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 16).

Uutinen kertoi, että Suomessa oli tuolloin tarjolla kaksi merkittävää videotilauspalvelua, HBO Nordic ja Netflix.  Näiden lisäksi markkinoille oli tulossa uusi palvelu, joka todettiin jutussa MTV Median lanseeraukseksi. Toimittaja ”otti tuntumaa” uuteen tuotteeseen, kuvaili sen ominaisuuksia ja päätyi seuraavaan lopputulokseen: ”Filmnet on erittäin tervetullut lisä internetin tilausvideopalveluiden kasvavaan joukkoon. Helppokäyttöinen palvelu tarjoaa runsaasti kiinnostavia uutuusohjelmia sekä katseluelämyksiä, ja lisäksi se on kilpailukykyisesti hinnoiteltu.” Uutuustuotteen kerrottiin myös häviävän joiltakin ominaisuuksiltaan kilpailijoille: kesken jääneiden ohjelmien katsomisen jatkaminen onnistuu Netflixissä helpommin kuin Filmnetissä. Lisäksi Netflixin automaattinen laitetuki todettiin kattavammaksi ja hintakin lopulta halvemmaksi. Jutun päätteeksi mainittiin, mitä Filmnetin käyttäminen maksaa.

Juttu kertoi positiiviseen sävyyn ja huomattavan yksityiskohtaisesti uudesta palvelusta, mutta uutinen sisälsi myös kriittisiä huomioita. Siinä oli ylisanojen lisäksi lukijoiden kannalta kiinnostavaa tietoa, ja kokonaisuus pysyi rimaa hipoen journalistisena. Lukijoille kerrottiin, että kysymys oli MTV3:n kanssa samaan konserniin kuuluvasta tuotteesta. Konserniyhteys olisi kuitenkin voitu kertoa selvemmin, jolloin yleisö olisi voinut paremmin arvioida jutun painoarvoa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 


Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Kari Heino, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Marja Irjala, Riikka Kaihovaara, Heli Kärkkäinen, Jaakko Ujainen, Veikko Valtonen ja Heikki Vento

 

Tämä päätös on avattu 4361 kertaa