Langettava 7757/MTV/21
MTV

Piilomainonta

Television keskusteluohjelmassa haastateltiin kirjantekijöitä, jotka olivat tunnettuja myös saman kanavan viihdetähtinä. Toimittaja kehotti lopuksi yleisöä ostamaan heidän kirjansa. Haastattelun kokonaisuudessa suora ostokehotus ylitti piilomainonnan kynnyksen ja oli omiaan heikentämään luottamusta tiedotusvälineiden uskottavuuteen. Äänestyspäätös 9–1.

Vapauttava 6828/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa ystävät muistelivat kuollutta julkisuuden henkilöä. Jutussa, lehden kannessa tai lööpissä ei ollut tarpeen mainita tiedotusvälinettä, joka oli kertonut henkilön kuolemasta ensimmäisenä. 

Vapauttava 6827/MTV/18
MTV

Yksityisyyden suoja

MTV esitti televisiossa julkisuuden henkilöiden perhe-elämää heidän kotonaan esittelevän ohjelman. Osallistuessaan ohjelmaan julkisuuden henkilö otti riskin siitä, että asunnon sijainti saattaa käydä ohjelmasta ilmi.

Langettava 6757/MTV/18
MTV

Otsikko, muu esittely

MTV mainosti keskusteluohjelmaansa televisiossa kanavajuonnoilla, joissa väitettiin, että kantelija olisi yksi ohjelman vieraista. Väitteelle ei löytynyt ohjelman sisällöstä katetta.

Vapauttava 6496/AL/17
Suomen Kuvalehti

Journalistinen päätösvalta, kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, toimittajan asema, oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti kertoi jutussaan Asianajajaliiton tutkivan alkoholia työaikana nauttineen asianajajan toimia. Jutussa haastateltiin kirkkovaltuuston jäseniä, koska kyseinen asianajaja kuului kirkkovaltuustoon. Haastateltavien lausumia käytettiin totuudenmukaisesti. Asianajajaa ei tarvinnut kuulla samassa yhteydessä, koska kyseessä oli jatkojuttu, joka kommentoi aiempaa juttua, jossa häntä oli haastateltu. 

Langettava 5785/MTV/15
MTV3 Katsomo

Ihmisarvon kunnioittaminen

MTV3:n Katsomo-sivustolla mainostettiin keskusteluohjelmaa kansanryhmän etnistä alkuperää halventavalla väitteellä. Väitteen poistaminen ei riittänyt korjaamaan tapahtunutta vahinkoa.

Langettava 5659/SL/14
Iltalehti

Piilomainonta

Ilmoittaja julkaisi Iltalehden verkkosivulla tuottamaansa aineistoa, joka jäljitteli Iltalehden ulkoasua ja jutuntekotapaa. Sponsoroitu sisältö -merkintä ei riittänyt erottamaan ilmoitusta journalistisesta sisällöstä.

Langettava 5411/TV/14
MTV, Kymmenen uutiset

Virheen korjaus

STT:n tekemässä ja MTV:n julkaisemassa uutisessa oli olennainen virhe. Toimitus ei sitä korjannut kantelijan pyynnöstä ja STT:n oikaisusta huolimatta.  
   

Vapauttava 5284/SL/13
Helsingin Sanomat

Haastattelu

Lehti haastatteli entistä pitkäaikaisasunnotonta. Toimitus korjasi jutun virheet jälkikäteen. Neuvoston mielestä lehden olisi ollut reilua lähettää haastatellulle hänen sitaattinsa luettavaksi etukäteen. Se ei kuitenkaan rikkonut Journalistin ohjeita. 

Vapauttava 5282/TV/13
MTV3.fi

Haastattelu

Toimittaja haastatteli poliitikkoa tv-uutisissa ja kertoi myöhemmin verkossa julkaistussa kolumnissaan muun muassa haastatellun käyttäytymisestä haastattelutilanteessa. Menettelytapa ei loukannut haastatellun oikeuksia.

Vapauttava 5161/TV/13
MTV3.fi

Piilomainonta, konserniyhteys

Verkkosivulla julkaistiin uutinen saman konsernin elokuvapalvelusta. Sen sisältö oli osin kritiikitöntä, mutta konserniyhteys tehtiin lukijoille selväksi. Kysymys ei ollut piilomainonnasta. 

Langettava 5159/SL/13
Iltalehti

Otsikko, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietolähteen käyttö

Lehden lööppi ja etusivu kertoivat vauvan kuolleen rokotteen seurauksena. Jutusta ei löytynyt katetta väitteelle. 

Langettava 5149/TV/13
MTV3

Otsikko

Tv-kanavan teksti-tv:n uutisen otsikko "Tytöt ja media huono yhdistelmä" oli yleisluontoinen lausahdus. Jutussa ei ollut otsikon lupaamaa sisältöä, eikä teksti tarkentanut otsikkoa millään tavalla.

Vapauttava 4897/TV/12
MTV3, uutiset

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nimen suojasta ja epäillyn asemasta. Kantelijan entisen sukunimen näyttäminen uutisen kuvituksessa ei paljastanut hänen nykyistä henkilöllisyyttään. Uutisesta kävi selvästi ilmi, että kyseessä oli vasta epäily.

Vapauttava 4872/TV/12
MTV3, 45 minuuttia

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös tietojen hankkimisesta ja haastattelusta. Jutussa kerrottiin laittomia ylitöitä tekevän taksinkuljettajan aiheuttamista riskeistä ja taksien valvontaan liittyvistä puutteista. Neuvoston mielestä haastattelut oli tehty asianmukaisesti eikä haastatteluaineistoa käytetty Journalistin ohjeiden vastaisesti.

Vapauttava 4837/TV/12
MTV3.fi

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeita tietoja ja piilomainontaa koskevassa asiassa. Tv-kanava muokkasi nettiuutista kertomatta asiasta lukijoille. Kyse ei kuitenkaan ollut olennaisen asiavirheen korjauksesta, jolloin siitä olisi pakko kertoa. Viihdesivustolla julkaistu uutinen kertoi markkinointikampanjan aiheuttamasta hämmingistä, joten sille oli journalistiset perusteet.

Langettava 4767/TV/11
MTV3

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Maajussille morsian -ohjelmassa annettiin yhden elintarvikeyrityksen tuotteille silmiinpistävän paljon näkyvyyttä. Kysymys oli piilomainonnasta.

Langettava 4720/TV/11
MTV3

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa ja toimittajan ammatillista asemaa koskevassa asiassa. Urheilutoimittajan esiintyminen tv-mainoksissa selostamansa autokilpailun mainoskatkoilla hämärsi kaupallisen ja toimituksellisen aineiston rajan. Myös journalistinen päätösvalta joutui kyseenalaiseen valoon.

Vapauttava 4692/SL/11
Satakunnan Kansa

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös arkaluonteisen rikoksen alaikäisen uhrin henkilöllisyyden suojaa koskevassa asiassa. Lehti saattoi kertoa alaikäisiin kohdistuvista rikosnimikkeistä poikkeuksellisen yksityiskohtaisesti, koska kysymyksessä oli yhteiskunnallisesti merkittävä rikosvyyhti.

Langettava 4669/TV/11
MTV3, Makuja

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. MTV3.fi referoi nettisivuillaan karppaukseen kielteisesti suhtautunutta juttua. Samassa yhteydessä julkaistiin leipomon mainontaa. Kun mainoskampanja loppui, poistui juttukin yleisön saatavilta.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Langettava 5149/TV/13

Vastaaja: MTV3

Asia: Otsikko

Ratkaistu: 18.9.2013

Tv-kanavan teksti-tv:n uutisen otsikko "Tytöt ja media huono yhdistelmä" oli yleisluontoinen lausahdus. Jutussa ei ollut otsikon lupaamaa sisältöä, eikä teksti tarkentanut otsikkoa millään tavalla.

Kantelu 8.3.2013

Kantelijan mukaan MTV3:n tekstitelevisiossa 7.3.2013 julkaistu uutinen on otsikoitu seuraavasti "Tytöt ja media huono yhdistelmä". Uutisessa ei kuitenkaan mitenkään kerrota, millä tavoin tytöt ja media ovat huono yhdistelmä. Kyseessä on uutinen tutkimuksesta, jossa selvitettiin 10–12-vuotiaiden lasten mediatottumuksia.

Uutisessa kerrotaan, että poikien annetaan vapaammin toimia itsekseen sähköisessä mediassa, kun taas tyttöjen samaa toimintaa valvotaan herkemmin. Otsikko antaa kantelijan mielestä ymmärtää jotakin aivan toista kuin mistä jutussa on kyse – aivan kuin tytöt olisivat poikia tyhmempiä median suhteen, vaikka kyse on jostain aivan muusta.

MTV3:n vastaus 25.3.2013

Päätoimittaja Merja Ylä-Anttila vastaa, että MTV3 uutisoi muiden medioiden tavoin tuoreesta Lasten mediabarometristä 2012, jossa selvitettiin 10–12-vuotiaiden lasten mediatottumuksia. Tutkimuksessa kerrottiin, että vanhemmat valvovat tarkemmin tyttöjen mediakäyttöä. Poikien kokemuksen mukaan vanhemmat eivät ole kiinnostuneita heidän suosikkiohjelmistaan tai internetsivustoistaan. Barometrin mukaan tyttöjen ja poikien erilainen suhtautuminen yhteisöpalvelujen profiilien julkisuuteen ja tuntemattomilta tuleviin kaveripyyntöihin voi osittain kertoa erilaisesta suhtautumisesta internetin tietoturvallisuuteen, Ylä-Anttila kirjoittaa.

Tutkijan mielestä poikien huolettomuus voi olla harkittua ja tarkoituksenmukaista, koska pojille yhteisöpalvelut ovat tapa pitää yhteyttä niihin – usein tuntemattomiin – ihmisiin, joiden kanssa he pelaavat pelejä internetin peliyhteisöissä. Päätoimittaja Ylä-Anttilan mukaan kantelun tekijä tulkitsee, että MTV3 Tekstikanavalla julkaistun jutun otsikko "Tytöt ja media ovat huono yhdistelmä" tarkoittaisi sitä, että tytöt olisivat tyhmempiä median suhteen. Tästä ei ollut kyse, vaan siitä että tutkimuksen mukaan vanhemmat valvovat tyttöjä tarkemmin mahdollisten turvallisuusriskien varalta.

Barometrin laatinut erikoistutkija Annikka Suoninen neuvookin Ylä-Anttilan mukaan vanhempia kiinnittämään huomiota myös poikien nettiturvallisuuteen: "Tyttöjen vanhemmat rajoittivat, säätelivät ja opastivat lapsiaan internetin tietoturvallisuuteen liittyvissä asioissa selvästi poikien vanhempia useammin. Vaikuttaa siltä, että vanhemmat mieltävät internetin käytön olevan selvästi suurempi turvallisuusriski tytöille kuin pojille. Kuitenkin on selvää, että myös poikien on mahdollista päätyä internetin kautta vaikkapa pedofiilien lähentymisyritysten kohteiksi."

Ratkaisu

Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate (JO 15).

MTV3:n teksti-tv:n toimitus oli otsikoinut Lasten mediabarometrista kertovan uutisen seuraavasti: "Tytöt ja media huono yhdistelmä". Uutisesta selvisi muun muassa, että vanhemmat valvovat tarkemmin tyttöjen kuin poikien median käyttöä.

Julkisen sanan neuvoston mielestä otsikolle ei löydy jutusta katetta. Myöskään itse juttu ei selvennä, miten otsikko ja juttu liittyvät toisiinsa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa kanavalle huomautuksen.
 


Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Kari Heino, Timo Huovinen, Marja Irjala, Riikka Kaihovaara, Heli Kärkkäinen, Jaakko Ujainen, Veikko Valtonen ja Heikki Vento.

 

Tämä päätös on avattu 4982 kertaa