Langettava 5095A/SL/13
Turun Sanomat

Tietojen tarkistaminen, virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen

Lehti kertoi, että Suomeen ollaan perustamassa uutta puoluetta. Kantelijan sanottiin liittyneen oma-aloitteisesti puoluetta perustavaan ryhmään. Tiedot eivät pitäneet paikkaansa. Lehti ei ollut tarkistanut tietoja riittävän hyvin. Toimitus yritti korjata virheensä poistamalla vanhan jutun, mikä on vastoin neuvoston linjausta.

Langettava 5008/SL/12
Helsingin Sanomat

Virheen korjaaminen

Olennaisesti virheellinen juttu poistettiin ensin verkosta ja oikaistiin vasta kuuden päivän kuluttua.

Langettava 4796/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös virheen korjaamista koskevassa asiassa. Lehti väitti poliitikon unohtaneen ennen presidentinvaaleja yhden presidenttiehdokkaan puoluekannan. Virhe oli kuitenkin toimittajan, ei poliitikon. Lehti ensin poisti virheellisen uutisen ja oikaisi sen sitten verkossa puutteellisessa muodossa ja liian pitkän ajan kuluttua.

Langettava 4736/SL/11
Aamulehti

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös virheen korjaamista koskevassa asiassa. Lehti uutisoi sekä paperilehdessä että nettisivuillaan virheellisesti, että nuorisopalveluiden toimintakeskuksessa työskennellyt henkilö olisi tuomittu seksuaalirikoksesta. Oikaisu julkaistiin Journalistin ohjeiden mukaisesti viipymättä paperilehdessä, mutta netissä vasta kolme päivää myöhemmin. Virheellisten juttujen poistaminen netistä ei korvannut asiallista oikaisua. 

Langettava 4598/SL/11
Nya Åland

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös virheen korjausta ja nimen suojaa koskevassa asiassa. Lehti teki ison virheen, mutta korjasi sen heti seuraavana päivänä poikkeuksellisen näkyvästi printtilehdessä. Virheellinen uutinen julkaistiin myös verkkolehdessä. Toimitus poisti uutisen, mutta ei korjannut sitä Journalistin ohjeiden mukaisesti.

Langettava 4598/SL/11

Langettava 4796/SL/12

Vastaaja: Iltalehti

Ratkaistu: 29.8.2012

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös virheen korjaamista koskevassa asiassa. Lehti väitti poliitikon unohtaneen ennen presidentinvaaleja yhden presidenttiehdokkaan puoluekannan. Virhe oli kuitenkin toimittajan, ei poliitikon. Lehti ensin poisti virheellisen uutisen ja oikaisi sen sitten verkossa puutteellisessa muodossa ja liian pitkän ajan kuluttua.

Kantelu 18.1.2012

Kantelijan mukaan lehden nettisivuilla 11.1.2012 julkaistu juttu ”Suora radiolähetys. Putkonen unohti Haaviston puolueen” sisälsi valheellista tietoa Perussuomalaisten ”vaalityöntekijä” Matti Putkosesta. Putkosen kerrottiin unohtaneen presidenttiehdokas Pekka Haaviston puoluekannan, koska hän viittasi Haaviston yhteydessä ”puheenjohtaja Niinistöön”. Väite perustui toimittajan omaan ymmärtämättömyyteen, koska hän luuli Putkosen puhuvan kokoomuksen presidenttiehdokkaasta Sauli Niinistöstä. Putkonen kuitenkin tarkoitti vihreiden puheenjohtajaa Ville Niinistöä. Sauli Niinistö puolestaan ei ole enää minkään puolueen puheenjohtaja.

Kantelija arvelee, että tiedon vääristeleminen oli harhaanjohtavaa poliittista toimintaa ja mustamaalaamista. Puoluejohtajien nimien kun tulisi kuulua jokaisen politiikan toimittajan perustietoihin.

Kantelija valitti jutusta, joka poistettiin Iltalehden sivuilta. Hänen mukaansa lehti ei korjannut virheellistä tietoa Journalistin ohjeiden mukaisesti, vaan pyrki lakaisemaan virheen maton alle.

Iltalehti julkaisi juttuun liittyen kaksi erillistä korjausta samalla otsikolla ”Oikaisu: Putkonen ei luullut Haavistoa kokoomuslaiseksi”. Niiden julkaisuajankohdaksi oli merkitty minuutilleen sama aika kuin jutullekin. Toisen oikaisun julkaisutiedoissa kerrottiin lisäksi, että sitä oli päivitetty 22.1.2012.

Iltalehden vastaus 27.2.2012

Päätoimittaja Kari Kivelä kertoo julkaisijan havainneen virheen välittömästi jutun julkaisemisen jälkeen. Kivelän mukaan uutinen oli Iltalehden sivuilla alle viiden sekunnin ajan. Se kuitenkin ehti levitä ns. RSS-feedinä. Toimitus julkaisi oikaisun välittömästi, kun se oli löytänyt alun perin omilla sivuillaan julkaistun, mutta sittemmin sieltä jo poistetun jutun.

Lisäselvityksessään päätoimittaja kertoo oikaisemisen aikataulusta: ”Oikaisu on julkaistu myöhemmin kuin 11.1.2012, ilmeisesti 22.1.2012 tai ainakin viimeistään silloin. Tämän jälkeen alkuperäinen juttu on nostettu uudelleen julkaisujärjestelmään. Alkuperäisen jutun mukana sen ensimmäinen julkaisupäivä (eli 11.1.2012) on tämän johdosta taltioitunut myös ko. oikaisuun.”

Kivelä myöntää, että Iltalehti ei noudattanut JSN:n ohjeistusta, koska se ei kertonut virheestä parhaalla mahdollisella tavalla alkuperäisen jutun yhteydessä. Tapauksen jälkeen lehti on kiinnittänyt huomiota tapoihin, joilla varmistetaan alkuperäisuutisen ja sitä koskevan oikaisun yhdistäminen toisiinsa. Päätoimittajan mukaan asiassa ei ollut kyse kantelijan epäilemästä tarkoituksenmukaisesta ”mustamaalaamisesta”.


Ratkaisu

Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20).

Uutisessa kerrottiin, että Matti Putkoselle oli sattunut aamun suorassa radiolähetyksessä ”harmillinen lapsus”, kun hän kysyi keskustelun kuluessa Pekka Haaviston kantaa ”puheenjohtaja Niinistön” näkemyksiin. Iltalehden toimittaja uskoi Putkosen sekoittaneen Sauli Niinistön ja vihreiden puheenjohtajan Ville Niinistön keskenään. Vaikka uutinen ehti olla Iltalehden sivuilla lehden vastauksen mukaan vain sekuntien ajan, se levisi RSS-feedinä tilaajille. RSS-feed on palvelu, jonka avulla toimitus jakaa automaattisesti uutisia.

Jutussa oli olennainen virhe, minkä päätoimittajakin myöntää. Matti Putkosella oli oikea tieto vihreiden puheenjohtajasta, eikä hän ollut myöskään unohtanut Pekka Haaviston puoluekantaa, kuten lehti väitti. Iltalehti korjasikin virheen kahdessa oikaisussa. Toisessa oikaisussa julkaistiin myös alkuperäinen virheellinen juttu kokonaisuudessaan.

Olennainen virhe on Journalistin ohjeiden mukaan korjattava heti. Vaikka Iltalehden oikaisuihin oli merkitty täsmälleen sama julkaisuaika kuin virheelliseen juttuun, korjaukset julkaistiin todellisuudessa useita päiviä myöhemmin. Pitkä viive oikaisun julkaisemisessa oli kohtuutonta paitsi yleisön myös ”lapsuksesta” epäillyn Matti Putkosen kannalta. Toimitus ei myöskään noudattanut neuvoston tarkentavaa ohjeistusta (päätös 4598/SL/11, joulukuu 2011). Siinä todetaan, että olennaisesti virheellistä juttua ei pidä poistaa tiedotusvälineen verkkosivuilta, vaan sen yhteyteen tulee lisätä tieto jutun virheestä, esimerkiksi lisäämällä linkki oikaisuun.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Timo Huovinen, Lauri Karppi, Johanna Korhonen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Riitta Pollari, Pasi Tuohimaa ja Jaakko Ujainen.

Tämä päätös on avattu 5440 kertaa