Langettava 7757/MTV/21
MTV

Piilomainonta

Television keskusteluohjelmassa haastateltiin kirjantekijöitä, jotka olivat tunnettuja myös saman kanavan viihdetähtinä. Toimittaja kehotti lopuksi yleisöä ostamaan heidän kirjansa. Haastattelun kokonaisuudessa suora ostokehotus ylitti piilomainonnan kynnyksen ja oli omiaan heikentämään luottamusta tiedotusvälineiden uskottavuuteen. Äänestyspäätös 9–1.

Vapauttava 6828/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa ystävät muistelivat kuollutta julkisuuden henkilöä. Jutussa, lehden kannessa tai lööpissä ei ollut tarpeen mainita tiedotusvälinettä, joka oli kertonut henkilön kuolemasta ensimmäisenä. 

Vapauttava 6827/MTV/18
MTV

Yksityisyyden suoja

MTV esitti televisiossa julkisuuden henkilöiden perhe-elämää heidän kotonaan esittelevän ohjelman. Osallistuessaan ohjelmaan julkisuuden henkilö otti riskin siitä, että asunnon sijainti saattaa käydä ohjelmasta ilmi.

Langettava 6757/MTV/18
MTV

Otsikko, muu esittely

MTV mainosti keskusteluohjelmaansa televisiossa kanavajuonnoilla, joissa väitettiin, että kantelija olisi yksi ohjelman vieraista. Väitteelle ei löytynyt ohjelman sisällöstä katetta.

Vapauttava 6496/AL/17
Suomen Kuvalehti

Journalistinen päätösvalta, kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, toimittajan asema, oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti kertoi jutussaan Asianajajaliiton tutkivan alkoholia työaikana nauttineen asianajajan toimia. Jutussa haastateltiin kirkkovaltuuston jäseniä, koska kyseinen asianajaja kuului kirkkovaltuustoon. Haastateltavien lausumia käytettiin totuudenmukaisesti. Asianajajaa ei tarvinnut kuulla samassa yhteydessä, koska kyseessä oli jatkojuttu, joka kommentoi aiempaa juttua, jossa häntä oli haastateltu. 

Langettava 5785/MTV/15
MTV3 Katsomo

Ihmisarvon kunnioittaminen

MTV3:n Katsomo-sivustolla mainostettiin keskusteluohjelmaa kansanryhmän etnistä alkuperää halventavalla väitteellä. Väitteen poistaminen ei riittänyt korjaamaan tapahtunutta vahinkoa.

Langettava 5659/SL/14
Iltalehti

Piilomainonta

Ilmoittaja julkaisi Iltalehden verkkosivulla tuottamaansa aineistoa, joka jäljitteli Iltalehden ulkoasua ja jutuntekotapaa. Sponsoroitu sisältö -merkintä ei riittänyt erottamaan ilmoitusta journalistisesta sisällöstä.

Langettava 5411/TV/14
MTV, Kymmenen uutiset

Virheen korjaus

STT:n tekemässä ja MTV:n julkaisemassa uutisessa oli olennainen virhe. Toimitus ei sitä korjannut kantelijan pyynnöstä ja STT:n oikaisusta huolimatta.  
   

Vapauttava 5284/SL/13
Helsingin Sanomat

Haastattelu

Lehti haastatteli entistä pitkäaikaisasunnotonta. Toimitus korjasi jutun virheet jälkikäteen. Neuvoston mielestä lehden olisi ollut reilua lähettää haastatellulle hänen sitaattinsa luettavaksi etukäteen. Se ei kuitenkaan rikkonut Journalistin ohjeita. 

Vapauttava 5282/TV/13
MTV3.fi

Haastattelu

Toimittaja haastatteli poliitikkoa tv-uutisissa ja kertoi myöhemmin verkossa julkaistussa kolumnissaan muun muassa haastatellun käyttäytymisestä haastattelutilanteessa. Menettelytapa ei loukannut haastatellun oikeuksia.

Vapauttava 5161/TV/13
MTV3.fi

Piilomainonta, konserniyhteys

Verkkosivulla julkaistiin uutinen saman konsernin elokuvapalvelusta. Sen sisältö oli osin kritiikitöntä, mutta konserniyhteys tehtiin lukijoille selväksi. Kysymys ei ollut piilomainonnasta. 

Langettava 5159/SL/13
Iltalehti

Otsikko, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietolähteen käyttö

Lehden lööppi ja etusivu kertoivat vauvan kuolleen rokotteen seurauksena. Jutusta ei löytynyt katetta väitteelle. 

Langettava 5149/TV/13
MTV3

Otsikko

Tv-kanavan teksti-tv:n uutisen otsikko "Tytöt ja media huono yhdistelmä" oli yleisluontoinen lausahdus. Jutussa ei ollut otsikon lupaamaa sisältöä, eikä teksti tarkentanut otsikkoa millään tavalla.

Vapauttava 4897/TV/12
MTV3, uutiset

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nimen suojasta ja epäillyn asemasta. Kantelijan entisen sukunimen näyttäminen uutisen kuvituksessa ei paljastanut hänen nykyistä henkilöllisyyttään. Uutisesta kävi selvästi ilmi, että kyseessä oli vasta epäily.

Vapauttava 4872/TV/12
MTV3, 45 minuuttia

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös tietojen hankkimisesta ja haastattelusta. Jutussa kerrottiin laittomia ylitöitä tekevän taksinkuljettajan aiheuttamista riskeistä ja taksien valvontaan liittyvistä puutteista. Neuvoston mielestä haastattelut oli tehty asianmukaisesti eikä haastatteluaineistoa käytetty Journalistin ohjeiden vastaisesti.

Vapauttava 4837/TV/12
MTV3.fi

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeita tietoja ja piilomainontaa koskevassa asiassa. Tv-kanava muokkasi nettiuutista kertomatta asiasta lukijoille. Kyse ei kuitenkaan ollut olennaisen asiavirheen korjauksesta, jolloin siitä olisi pakko kertoa. Viihdesivustolla julkaistu uutinen kertoi markkinointikampanjan aiheuttamasta hämmingistä, joten sille oli journalistiset perusteet.

Langettava 4767/TV/11
MTV3

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Maajussille morsian -ohjelmassa annettiin yhden elintarvikeyrityksen tuotteille silmiinpistävän paljon näkyvyyttä. Kysymys oli piilomainonnasta.

Langettava 4720/TV/11
MTV3

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa ja toimittajan ammatillista asemaa koskevassa asiassa. Urheilutoimittajan esiintyminen tv-mainoksissa selostamansa autokilpailun mainoskatkoilla hämärsi kaupallisen ja toimituksellisen aineiston rajan. Myös journalistinen päätösvalta joutui kyseenalaiseen valoon.

Vapauttava 4692/SL/11
Satakunnan Kansa

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös arkaluonteisen rikoksen alaikäisen uhrin henkilöllisyyden suojaa koskevassa asiassa. Lehti saattoi kertoa alaikäisiin kohdistuvista rikosnimikkeistä poikkeuksellisen yksityiskohtaisesti, koska kysymyksessä oli yhteiskunnallisesti merkittävä rikosvyyhti.

Langettava 4669/TV/11
MTV3, Makuja

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. MTV3.fi referoi nettisivuillaan karppaukseen kielteisesti suhtautunutta juttua. Samassa yhteydessä julkaistiin leipomon mainontaa. Kun mainoskampanja loppui, poistui juttukin yleisön saatavilta.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Langettava 4669/TV/11

Vastaaja: MTV3, Makuja

Ratkaistu: 14.3.2012

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. MTV3.fi referoi nettisivuillaan karppaukseen kielteisesti suhtautunutta juttua. Samassa yhteydessä julkaistiin leipomon mainontaa. Kun mainoskampanja loppui, poistui juttukin yleisön saatavilta.

Kantelu 10.8.2011

Kantelijan mukaan Journalistin ohjeet edellyttävät, että ”Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.” Tässä tapauksessa esitellään kritiikittömästi uutisena leipomoteollisuuden kritiikkiä vähähiilihydraattista ruokavaliota kohtaan. Kuitenkin tämän jutun tarkoituksena on vain ja ainoastaan leipomon (Vaasan) kaupallisen edun tavoittelu ja terveydellisesti hyödyllisen dieetin mustamaalaaminen.


MTV3:n vastaus 15.11.2011 ja 18.1.2012

Toimituspäällikkö Jyrki Huotari vastaa, että MTV3.fi:n ruokatoimitus siteerasi hyvien journalististen tapojen mukaisesti toista uutislähdettä suomalaisia kiinnostavasta puheenaiheesta. Karppauksen terveydellisistä vaikutuksista on käyty aktiivista keskustelua eri medioissa jo pitkään. MTV3.fi on osallistunut uutisointiin ruokavaliosta eri osioissaan. MTV3.fin jutussa siteerataan väitteitä vähähiilihydraattisen ruokavalion terveysriskeistä.

Kantelun kohteena olevan jutun uutiskärkenä oli toimituspäällikkö Huotarin mukaan tällä kertaa ruokavalion mahdolliset negatiiviset vaikutukset. Toisin kuin kantelija väittää, tarkoitus ei kuitenkaan ollut mustamaalata dieettiä, vaan lisätä yleisön kuluttajatietoisuutta suurta mielenkiintoa herättäneestä ruokavaliosta. Alkuperäisessä Ilta-Sanomien jutussa oli haastateltu HYKSin diabetesklinikan dosenttia sekä ravintoterapeuttia. Molemmat lähteet mainittiin myös MTV3.fin artikkelissa. Artikkeli julkaistiin sivustolla, jonka tarjosi Vaasan. Jutun julkaisuympäristöksi sivusto valikoitui vain siksi, että kyseessä oli luonteva ja käyttäjää palveleva yhteys. Tarkoitus ei ollut hakea kaupallista hyötyä.

Koska alkuperäinen juttu poistui sivustolta, MTV3.fi:ltä kysyttiin toisaalta arkistokäytännöistä ja toisaalta mahdollisesta kytköksestä jutun ja mainoksen välillä. Toimituspäällikkö Jyrki Huotari vastasi 18.1.2012 seuraavasti: ”Sivustolla oli jo aiemmin julkaistu juttuja sekä ruokavalion positiivisista että negatiivisista vaikutuksista. Makuja -osastolla julkaistut jutut kerääntyvät julkiseen arkistoon. Tässä tapauksessa sivusto sulkeutui kampanjajakson jälkeen. Samalla myös sivustolla olevat jutut poistuivat yleisön nähtäviltä… Juttu ei ollut osa Vaasan kampanjaa. Juttu ja mainos eivät olleet millään lailla yhteydessä toisiinsa. Juttu olisi voitu julkaista Makuja -osastolla muutenkin. Vastaavia ajankohtaisia ruoka-aiheisia juttuja julkaistaan Makuja -osastolla edelleen, vaikka kyseinen kampanja on päättynyt jo kuukausia sitten.”


Ratkaisu

Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille (JO 2). Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 12). Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 16).

MTV3.fi:n Makuja -sivustolla julkaistiin referaatti Ilta-Sanomissa aiemmin julkaistusta jutusta ”Terveysasiantuntijat huolissaan: Karppaus voi olla vaarallista”. Jutussa oli haastateltu kahta ravintoalan asiantuntijaa. Jutussa oli karppaukseen kriittinen näkökulma. Samoilla sivuilla oli Vaasan leipämainoskampanja, joka loppui yhtä aikaa kuin juttukin poistettiin sivuilta. Jäljelle jäi vain lyhennetty versio: http://www.mtv3.fi/makuja/uutiset.shtml/is-terveysasiantuntijat-huolissaan---karppaus-voi-olla-vaarallista?1371829 

Julkisen sanan neuvostolla ei ole moitittavaa itse juttureferaatista. Alkuperäinen lähde oli mainittu siten kuin Journalistin ohjeet edellyttävätkin. Toimituksella oli oikeus valita näkökulma jutulleen ja käsitellä karppausta kriittisesti. Neuvoston on mahdoton selvittää MTV3.fi:n mahdollista kaupallista hyötyä, mutta Journalistin ohjeiden mukaan ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Tässä tapauksessa selkeä raja jäi vetämättä.

Otsikon, jutun ja Vaasan leipämainoksen tekstien muodostama kokonaisuus loi niin vahvan mielikuvan, että juttu assosioitui nimenomaan leipään liittyvään karppaukseen. Karppausjuttu julkaistiin samalla sivulla ja samaan aikaan Vaasan leipäkampanjan kanssa. Ne myös poistuivat yhtä aikaa kyseiseltä sivulta. Kampanjan päättymisen jälkeen sivulle jäi vain lyhennetty versio alkuperäisestä jutusta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3.fi on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Hannu Helineva, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen ja Riitta Ollila.

 


 

Tämä päätös on avattu 5388 kertaa