Vapauttava 6742/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Yle julkaisi toimittajansa kolumnin, jossa toimittaja puolusteli epäasiallista käyttäytymistään kritisoimalla tunnistettavissa olevaa henkilöä. Jutussa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä. Siinä ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla kritiikin kohteeksi joutunutta henkilöä samanaikaisesti, koska kyseessä oli kulttuurikritiikkiin rinnastuva mielipideteksti, jossa kommentoitiin aiemmin julkisuudessa käytyä keskustelua. 

Langettava 6686/YLE/17
Yle

Toimittajan asema

Yle julkaisi toimittajansa kolumnin, jossa hän selitti, miksi oli ollut yhteydessä häntä sosiaalisessa mediassa kritisoineen henkilön työnantajaan. Kolumnissaan toimittaja puolusteli omaa epäasiallista toimintaansa leimaamalla tunnistettavissa olevan yleisön edustajan yksipuolisella ja liioittelevalla tavalla. 

Langettava 6408/R/16
Radio Rock

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radio-ohjelmassa käytettiin viihdejulkisuuden henkilöstä ilmaisuja, jotka eivät olleet kritiikkiä hänen toimintaansa kohtaan vaan hänen ihmisarvoaan alentavia. Langettava äänin 7–3. Lopussa eriävä mielipide.

Langettava ja vakava huomautus 5725/R/15
Radio Rock

Tietojen tarkistaminen, uhrin hienotunteinen kohtelu

Langettava päätös, joka sisältää vakavan huomautuksen.

Radiojuontaja moitti erittäin suorasukaiseen tyyliin hinkuyskään kuolleen vauvan vanhempia siitä, että he eivät olleet antaneet rokottaa uhria. Moitteet perustuivat vääriin tietoihin. Radioasema rikkoi vaatimusta lapsiuhrin ja tämän vanhempien hienotunteisesta kohtelusta sekä tietojen tarkistamisesta.

Langettava 4910/R/12
Radio Rock

Piilomainonta

Ohjelmassa mainostettiin uutta kauppaa sekoittamalla markkinointiaineistoa journalistiseen sisältöön.

Langettava 4902/R/12
Radio Rock

Samanaikainen kuuleminen, lähdesuoja, uutisen seuraaminen

Radiokanava kertoi kansanedustajasta tietoja, jotka saattoivat hänet erittäin kielteiseen julkisuuteen. Ohjelmassa ei kerrottu, miten lähteen tiedot oli varmistettu eikä sitä, oliko kantelijaa yritetty tavoittaa. Samanaikainen kuuleminen laiminlyötiin eikä erittäin kielteistä julkisuutta aiheuttaneeseen väitteeseen palattu oma-aloitteisesti myöhemminkään.

Langettava 4345/R/10
Radio RockJulkisen sanan neuvoston langettava päätös haastattelua ja loukkaavaa ilmaisua koskevassa asiassa. Kantelijan asiahaastattelun osia oli irrotettu alkuperäisestä yhteydestään ja esitettiin radiokanavan viihdeosiossa pilailumielessä. Teko oli omiaan loukkaamaan myös haastateltavan henkilöä.
Langettava 3802/PR/07
Radio RockRadiokanavalla käsiteltiin reilut kymmenen vuotta vanhaa kolmoismurhaa. Juontajapari ei ottanut huomioon rikoksen uhrien läheisiä eikä kohdellut uhreja ja läheisiä riittävän hienotunteisesti. Langettava.

Langettava 4345/R/10

Vastaaja: Radio Rock

Ratkaistu: 2.9.2010

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös haastattelua ja loukkaavaa ilmaisua koskevassa asiassa. Kantelijan asiahaastattelun osia oli irrotettu alkuperäisestä yhteydestään ja esitettiin radiokanavan viihdeosiossa pilailumielessä. Teko oli omiaan loukkaamaan myös haastateltavan henkilöä.

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös haastattelua ja loukkaavaa ilmaisua koskevassa asiassa. Kantelijan asiahaastattelun osia oli irrotettu alkuperäisestä yhteydestään ja esitettiin radiokanavan viihdeosiossa pilailumielessä. Teko oli omiaan loukkaamaan myös haastateltavan henkilöä.


Kantelu 21.6.2010

Kantelijan mukaan hän antoi pyynnöstä Radio Rockin Korporaatioon haastattelun ilmastomuutoksesta 16.9.2009. Tämän jälkeen useassa ohjelmassa haastattelusta on otettu pätkiä pilailuun ja kantelija on nimetty "ilmastoähkijäksi". Vanhan miehen hengenahdistuksen pilkkaaminen on kantelijan mielestä hyvien journalististen tapojen vastaista. Kantelija ei ole antanut lupaa haastattelun käyttämiseen pätkittynä muussa ohjelmassa. Vielä joku aika sitten nämä pätkät löytyivät Radio Rockin podcastien hausta sanalla "ilmastoähkijä", mutta nyt tämä haku ei enää löydä niitä.


Radio Rockin vastaus 9.8.2010

Ohjelmapäällikkö Sami Tenkanen vastaa, että Radio Rockin korporaatiossa on yhtenä ohjelmaosiona nk. Celebrity Death Match, jossa kuvitteellisessa kaksinkamppailussa kohtaavat kaksi henkilöä. Vahvasti humoristinen kaksinkamppailu on rakennettu niin että molempien osapuolten aiemmista haastatteluista on irrotettu yksittäisiä sanoja tai äännähdyksiä, ja studiossa oleva juontaja selostaa ottelua ikään kuin nyrkkeilyottelua. Ohjelmaosio on kuuntelijoiden keskuudessa suosittu ja helposti ymmärrettävissä huumoriksi eikä suinkaan pilkaksi tai kiusanteoksi.

Tenkasen mukaan radio sai paljon positiivista palautetta kantelijan haastattelusta. Kuuntelijat olivat kiinnostuneita kantelijan ajatuksista, ja hänen esiintymisestään johtuen kuuntelijat palautteissaan antoivat lempinimien ”ilmastoähkijä”. Kuuntelijoilta tullut nimi vakiintui myös juontajien käyttöön eikä sitä käytettäessä ollut tarkoituksena loukata. Tenkanen pahoittelee Radio Rockin aiheuttamaa mielipahaa. Kanava on poistanut arkistoistaan kaikki kantelussa mainitut podcastit.


Ratkaisu

Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti (JO 11). Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useammissa välineissä. Haastateltavan tulee aina saada tietää, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi (JO 16).

Radiokanava haastatteli kantelijaa hänen kriittisestä suhtautumisestaan ilmastonmuutokseen. Myöhemmin yksittäisiä sanoja tai äännähdyksiä haastateltavan puheenparresta käytettiin toisessa, humoristisessa yhteydessä ja hänet nimettiin ”ilmastoähkijäksi”. Kyse oli kuvitteellisesta kaksinkamppailusta, jota selostettiin ikään kuin nyrkkeilyottelua. Kamppailut olivat löydettävissä radiokanavan sivuilla myös ns. podcasteina, jotka nyt on poistettu arkistosta.

Haastattelu on toimittajille erittäin tärkeä tiedonhankintakeino ja merkittävä osa tiedotusvälineiden sisältöä. Niinpä haastateltavien on voitava luottaa siihen, että heitä ja heidän haastattelujaan kohdellaan hyvän journalistisen tavan mukaisesti. Tämä takaa molemminpuolisen luottamuksen säilymisen haastateltavien ja tiedotusvälineiden välillä.

Radio Rock oli irrottanut ilman lupaa kantelijan asiapitoisesta haastattelusta ähkäisyjä ja yksittäisiä sanoja viihteelliseen osioonsa. Haastateltava oli puheenpartensa mukaisesti nimetty ”ilmastoähkijäksi”. Julkisen sanan neuvoston mielestä haastattelun osien irrottaminen ja liittäminen väärään yhteyteen rikkoo selkeästi haastattelun pelisääntöjä, joiden mukaan haastateltavan on tiedettävä missä yhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Lisäksi neuvosto pitää kantelijan puheenparteen liittyvää nimitystä sellaisena asiattomana puuttumisena hänen henkilöönsä, että sitä on mahdotonta korjata jälkeenpäin. Haastateltava ei myöskään ole poliittinen tai taloudellinen vallankäyttäjä, jolloin hänen olisi siedettävä tavanomaista kärjekkäämpää julkisuutta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Radio Rock on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa radiokanavalle huomautuksen.


Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Merja Ahtiainen, Sari Autio, Jussi Eronen, Juha Kulmanen, Tuomo Lappalainen, Janne Laukkanen, Inkeri Pasanen, Matti Saari ja Titta Sinisalo.

Tämä päätös on avattu 7898 kertaa