Vapauttava 7543/A/20
Suomen Kuvalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet

Erittäin kielteiseen julkisuuteen joutunutta paikallispoliitikkoa kuultiin jutussa niukasti, mutta riittävästi. Lehdellä ei ollut velvollisuutta siteerata kantelijan tutkintavankeudesta lähettämää viestiä laajemmin. Jutusta kävi ilmi, että se perustui suurelta osin kantelijan kanssa tekemisissä olleiden ihmisten kokemuksiin ja tulkintoihin. Jutussa oli myös perusteltu nimeämättömien lähteiden käyttö uskottavasti, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6461/PL/17
Lapuan Sanomat

Haastattelu, kielteinen julkisuus, rikosepäillyn tunnistaminen

Paikallislehti haastatteli mökkikylän asukasta välikohtauksesta, jonka tämä oli itse tuonut julkisuuteen aiemmassa mielipidekirjoituksessaan. Haastateltavalle oli kerrottu, missä asiayhteydessä hänen lausumiaan käytetään. Haastateltavan asumisjärjestelyn luvallisuuden käsitteleminen oli asiayhteyden takia perusteltua, ja hän sai esittää oman näkemyksensä aiheesta jo samassa yhteydessä.

Vapauttava 6116/SL/16
Iltalehti

Lähdesuoja, lähdekritiikki, ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi Suomeen tulleen turvapaikanhakijan anonyymin haastattelun pakomatkasta ja pakenemisen syistä. Päätoimittajan vastauksesta kävi ilmi, että lehti oli ollut lähdetietojen tarkastamisessa huolellinen.

Langettava 5603/YLE/14
Yle, Silminnäkijä

Samanaikainen kuuleminen

Kantelija joutui Yleisradion Silminnäkijässä erittäin kielteiseen julkisuuteen. Yle laiminlöi samanaikaisen kuulemisen eikä kuullut kantelijaa jälkeenpäinkään. Lisäksi ohjelmassa käytettiin vanhentunutta tietoa, vaikka uudempaakin oli saatavissa.

Vapauttava 5352/SL/13
Helsingin Sanomat

Lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, uhrien hienotunteinen kohtelu

Lehden uutinen sisälsi lento-onnettomuuden silminnäkijöiden haastattelun. Eläkeläispariskunnan kokemukset olivat aitoja, vaikka ne saattoivatkin tuntua epäuskottavilta. Kokonaisuus hahmottui lukijalle muista jutuista.

Vapauttava 5247/YLE/13
Yle.fi, uutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen

Yle Uutisten verkkosivuilla julkaistiin uutinen, jonka mukaan musiikkifestivaalin järjestysmiehet muun muassa potkivat yleisöä turva-aidan kaatumisen jälkeisessä tilanteessa. Uutinen perustui silminnäkijän kertomukseen. Festivaalijärjestäjää kuultiin samassa yhteydessä ja hän kiisti väitetyn järjestyksenvalvojien väkivallan.

Vapauttava 4245/YLE/10
Yle, TV2Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeita tietoja, samanaikaista kuulemista ja haastattelua koskevassa asiassa. Silminnäkijän jaksossa suhtauduttiin kantelijaan kriittisesti, mutta sen edustajia kuultiin samanaikaisesti riittävän perusteellisesti.
Vapauttava 4193, 4199/YLE/09
Yle, TV2 SilminnäkijäJulkisen sanan neuvoston antama vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä ja lähteiden käyttöä koskevassa asiassa. Nimettömään lähteeseen perustuva väite on erittäin vakava, mutta neuvoston mielestä Ylellä oli omien selvitystensä perusteella riittävät perusteet väitteelle.
Vapauttava 3988/4/08
Nelonen Kauhajoen koulusurmaajan tallettamien videoiden esittäminen ei vaarantanut rikoksen uhrien hienovaraista kohtelua. Kanava ei myöskään luovuttanut journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle. Päätös sisältää myös muita periaatteellisesti tärkeitä näkökohtia.
Vapauttava 3662/KL/06
AlueviestiKahdessa uutisessa kerrottiin epäilyistä, joiden mukaan etniseen vähemmistöön kuuluneet henkilöt olisivat ryöstäneet miehen ja kioskin. Molemmissa uutisissa yleisöä pyydettiin antamaan tapahtumista vihjeitä poliisille. Neuvosto korosti, että etnisen alkuperän kertominen edellyttää aina tarkkaa harkintaa, mutta näissä tapauksissa taustaa ei tuotu esiin halventavalla tavalla tai asiaankuulumattomasti. Vapauttava.
Langettava 3366/AL/04
Katso!Katso!-lehti julkaisi silminnäkijähavaintoihin perustuneen uutisen julkisen raittiuslupauksen tehneen kansanedustajan väitetystä alkoholinkäytöstä. Kannen otsikosta sai virheellisen vaikutelman, että kansanedustaja olisi myöntänyt juomisen. Lisäksi kannessa väitettiin varauksettomasti, että kansanedustaja oli ”retkahtanut”. Langettava.
Vapauttava 3251/SL/03
Ilta-SanomatIlta-Sanomat kertoi uutisessaan Unkarissa tapahtuneesta linja-auton ja junan yhteentörmäyksestä. Kantelu kohdistui kuvaan, jossa oli surmansa saaneiden turistien ruumiita. Kuvan julkaisemiselle oli riittävät journalistiset perusteet, ja uhrit olivat kuvasta vain vaikeasti tunnistettavissa. Vapauttava.
Vapauttava 3191/SL/02
Helsingin SanomatHelsingin Sanomat kertoi rikosuutisessaan ”arabimiesten” tekemistä maksuvälinepetoksista. Etnisen taustan mainitseminen oli neuvoston mielestä perusteltua muun muassa siksi, että kyse oli osittain ratkaisemattomasta rikossarjasta, jonka kaikkia uhreja ei ollut vielä tavoitettu. Uutisen ja siinä kerrottujen yksityiskohtien avulla he kykenivät yhdistämään rikokset niihin, joiden uhreiksi he olivat joutuneet. Vapauttava.
Vapauttava 3028/YLE/01
Yleisradio TV2
Vapauttava 2776/YLE/99
Yleisradio TV2Yleisradio esittämässä Silminnäkijä-ohjelmassa kerrottiin prostituutiosta norjalaisissa pikkukylissä. Kantelijan mökkikylä osoitettiin kartan "prostituutioreitiltä" muiden Finnmarkin paikkakuntien ohella. Ohjelmassa näytettiin kuvaa mökkikylästä, sen rakennuksista ja alueella olleista autoista. Lisäksi ohjelmassa näytettiin katkelmia kantelijan ja toimittajien välisestä keskustelusta. Ohjelman tekijät eivät tarvinneet erikseen lupaa rakennusten ja autojen kuvaamiseen tai kuvatun materiaalin esittämiseen. Myös haastattelusta kieltäytymisen sai näyttää, koska ohjelmassa käsitellyllä asialla oli yleistä merkitystä. Neuvoston mielestä ohjelmantekijöillä oli riittävät perusteet päätyä ohjelmassa esitettyyn näkemykseen. Yleisradion ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.
Vapauttava 2614/YLE/98
YLE, TV2TV 2:n Silminnäkijä-ohjelmassa tarkasteltiin kriittisesti lasten urheiluharrastusta. Keskustelua käytiin pääosin yleisellä, teoreettisella tasolla. Kautta ohjelman näytettiin kuvituksena urheilevia ja voimistelevia lapsia. Kantelijan poika näkyi kahdessa välähdyksessä, painiottelun tiimellyksessä ja ottelun jälkeen itkuisena haastateltavana. Nämä jaksot olivat peräisin arkistosta. Neuvosto totesi lähtökohtana olevan, että kerran annettu kuvauslupa kattaa kuvatun aineiston arkistokäytön. Välähdykset pienestä painijasta olivat itsessään hellyttäviä, eivätkä leimanneet pikkupoikaa tai hänen vanhempiaan. Kun myöskään ohjelmassa esitetyt kriittiset kommentit eivät kohdistuneet siinä esiintyneisiin lapsiin tai heidän vanhempiinsa, ei Ylen katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.
Vapauttava 2577/AL/97
IltalehtiIltalehti uutisoi kaupungin kadulla sattuneesta välikohtauksesta, jossa tunnettu viihdetaitelija oli silminnäkijöiden kertoman mukaan syyllistynyt väkivaltaiseen käytökseen sivullisia kohtaan. Taitelijan tunnettuisuuden huomioon ottaen neuvosto katsoi, että hänen yksityiselämänsä suoja ei ulottunut tällaiseen, julkisella paikalla sattuneeseen välikohtaukseen. Viihdetaitelija on lisäksi useissa eri tiedotusvälineissä kertonut yksityiselämästään, joten hänen yksityiselämänsä suoja on voimakkaasti kaventunut. Lehti tarjosi hyvän journalistisen tavan mukaisesti hänelle mahdollisuutta kertoa omat näkemyksensä tapahtuneesta. Viihdetaitelija katsoi myös, että lehden valokuvaaja oli rikkonut hänen kotirauhaansa kuvaamalla keittiön ikkunan läpi asuntoon. Lehti kiisti tämän, eikä neuvosto voinut osapuolten ristiriitaisten kertomusten vuoksi ottaa kantaa asiaan. Lehden uutisoinnin ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

Vapauttava 4245/YLE/10

Vastaaja: Yle, TV2

Ratkaistu: 30.3.2010

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeita tietoja, samanaikaista kuulemista ja haastattelua koskevassa asiassa. Silminnäkijän jaksossa suhtauduttiin kantelijaan kriittisesti, mutta sen edustajia kuultiin samanaikaisesti riittävän perusteellisesti.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeita tietoja, samanaikaista kuulemista ja haastattelua koskevassa asiassa. Silminnäkijän jaksossa suhtauduttiin kantelijaan kriittisesti, mutta sen edustajia kuultiin samanaikaisesti riittävän perusteellisesti.


Kantelu 12.1.2010

Kantelijan mukaan 2.11.2009 esitetty Silminnäkijä ei anna oikeaa kuvaa Suomen UFF -yhdistyksestä (U-landshjälp från Folk till Folk i Finland r.f.) tai sen kehitysyhteistyöstä. UFF on pettynyt siihen tapaan, jolla ohjelma toteutettiin: siinä on mm. kuvaa heikosti toteutetusta katulapsihankkeesta, joka ei ole yhdistyksen kohde. Ohjelmassa väitetään, että UFF:n yhteistyökumppanin ADPP:n avustusvaroja on käytetty väärin Angolassa. Angolan yhdistyksen tilintarkastuksen suorittanut Coopers & Lybrand ei ole löytänyt tarkastuksissa huomautettavaa.

Kantelija korostaa, että UFF ei ole ollut osallisena tai asianomistajana Tanskassa käydyissä oikeusprosesseissa, joita ohjelmassa käsitellään. UFF ja sen kehitysyhteistyö sekä kumppaniorganisaatiot ovat suomalaisen ja kansainvälisen tilintarkastusjärjestelmän piirissä.

Ohjelman toimittaja kertoi haastatteluista sovittaessa tekevänsä UFF:n laajasta vaatekeräyksestä juttua Ylen Ajankohtaiseen kakkoseen. Kantelun mukaan varsinainen ohjelma (Silminnäkijä) ja sen teema selvisivät haastatelluille UFF:n työntekijöille vasta jälkikäteen, ohjelmatietojen julkaisun yhteydessä.


Yleisradion vastaus 17.2.2010

Kanavapäällikkö Ilkka Saari vastaa, että YLE TV2:ssa lähetettiin 2.11.2009 Ajankohtaisjournalismin osaamiskeskuksen tuottama Silminnäkijä -sarjan osa ”Ryysyillä rikkauksiin?”. UFF:n lähes puolivirallisen aseman ja julkisen tuen vuoksi yhdistyksen taustoihin, vallankäyttöön ja liiketoimintaan kohdistuu selkeä julkinen tiedonintressi. Suomen UFF:n perustajat olivat tanskalaisia. Heistä yksi, varapuheenjohtaja, oli tuomittu Tanskassa kehitysyhteistyöhön liittyneistä talousrikoksista.

Ohjelman tarkoitus ei Ylen mukaan ollut Suomen UFF:n toiminnan esittely, vaan selvittää millaiseen kokonaisuuteen Suomen UFF liittyy. Ohjelmassa muun muassa esitettiin videokuvaa heikosti hoidetusta katulapsihankkeesta, joka ei ole UFF:n kohde. Kyse on salaa kuvatusta materiaalista, joka paljastaa kohteen surkeat olot. Ohjelmassa ei millään tavoin esitetty, että ko. kuvat olisivat UFF:n kohteesta. ADPP, joka orpokotia ylläpitää, on UFF:n yhteistyökumppani Mosambikissa. Vapaaehtoistyössä ollut ruotsalaisnainen kertoi ohjelmaan tehdyssä haastattelussa laitoksen johdon välinpitämättömästä asenteesta. UFF:n omista kehitysyhteistyöprojekteista ohjelmassa todettiin sanatarkasti näin: ”ulkoministeriö ei ole löytänyt huomautettavaa UFF:n varojen käytöstä eikä sen rahoittamista projekteista”.

UFF:n kantelussa todetaan, että Coopers&Lybrand tilintarkastustoimiston mukaan ADPP:n avustusvaroja ei ole käytetty Angolassa väärin. Tässä kantelija Ylen vastauksen mukaan viittaa ohjelman kohtaan, jossa mainittiin vv. 1994-1995 tapahtuneista kehitysyhteistyövarojen siirroista pois Angolasta. Asiasta kertoi tanskalainen Britta Junge. Hän sanoi haastattelussa, että Angolasta salakuljetettiin joka viikko noin 50 000 dollaria ADPP:n varoja ulkomaille, ja että hän osallistui itse salakuljetukseen. Junge johti ADPP:n Angolan projekteja. Hän on ensikäden lähde ja on kertonut salakuljetuksesta myös valaehtoisesti tanskalaisessa tuomioistuimessa.

Samanaikaisen kuulemisen periaatteen mukaisesti UFF:n toiminnanjohtaja vastasi ohjelmassa, että talousrikostuomion saanut tanskalainen lakimies ei ole enää mukana Suomen UFF:n toiminnassa, eikä heillä ole osuutta Tanskassa käytävässä oikeudenkäynnissä. Ohjelmassa ei Ylen mukaan väitetty, että Suomen UFF:n taloudenpidossa olisi ollut epäselvyyksiä. Ulkoministeriöltä kuitenkin kysyttiin, onko se tarkastanut järjestön toimintaa ja taloutta. Ministeriön edustaja kertoi, että tarkastuksia on tehty ja totesi, ettei niissä ole löydetty Suomen UFF:n toiminnasta huomautettavaa.

Kaikki tiedot perustuvat Ylen mukaan joko suoraan asianosaisten kertomaan, kuvamateriaaliin paikan päältä, julkisiin rekistereihin tai poliisilta saatuun laajaan aineistoon. Ohjelma käytiin UFF:n johdon kanssa etukäteen läpi. UFF:n esittämän kritiikin jälkeen, ennen ensiesitystä, ohjelmasta muutettiin kohta, jossa oli asiavirhe. Muutoksesta kerrottiin UFF:n edustajille.

Toimittaja Timo Seppänen on ensisijaisesti Ajankohtaisen kakkosen toimittaja. Tällaisena hän myös Ylen vastauksen mukaan esittäytyi ottaessaan ensimmäistä kertaa yhteyttä UFF:n edustajiin. Heti kun kävi selväksi, että aiheesta on syytä tehdä laajempi ohjelma, hän informoi haastateltavia, että ohjelma tulee ulos Silminnäkijä -sarjassa. Tämä on kerrottu selkeästi haastateltaville sekä ennakkoon että viimeistään haastattelutilanteessa.

UFF:n kommentti ohjelmasta julkaistiin samana päivänä kun ohjelma esitettiin. Kyseessä ei ollut vastine eikä oikaisu, vaan teksti oli luonteeltaan kritiikin kohteeksi joutuneen tahon kommentti.


Ratkaisu

Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille (JO 2). Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useammissa välineissä. Haastateltavan tulee aina saada tietää, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi (JO 16).

Silminnäkijän jakso ”Ryysyillä rikkauksiin?” käsitteli Suomen UFF:n taustoja ja kansainvälisiä yhteyksiä. Ohjelma perustui haastatteluihin ja viranomaisdokumentteihin. UFF:n edustajat vastasivat kritiikkiin samassa yhteydessä. Yle julkaisi myös heidän mielipiteensä itse ohjelmasta nettisivuillaan.

UFF:n taustat ja kansainväliset yhteydet ovat yhteiskunnallisesti tärkeä ohjelman aihe, koska yhdistys nauttii yhteiskunnan suoraa tukea ja välillistä tukea verovapauden kautta. Samasta syystä yhdistyksen on kestettävä kriittinenkin tarkastelu. Sen edustajia kuultiin ohjelmassa samanaikaisesti. Yleisradiolla oli oikeus valita ohjelmansa aihe ja tarkastelukulma. Päätösvaltaa journalistisesta sisällöstä ei saa luovuttaa ulkopuolisille. Ainoan ohjelmassa olleen virheen, jonka kantelija osoitti, Yleisradio poisti ohjelmasta ennen sen esittämistä.

UFF ja Yle ovat eri mieltä siitä, kerrottiinko haastateltaville etukäteen ohjelma, jossa haastattelut esitettäisiin. Ajankohtainen kakkonen ja Silminnäkijä ovat Yleisradion ajankohtaisjournalismin osaamiskeskuksen ohjelmia, jotka ovat luonteeltaan samankaltaisia. Tästä syystä ohjelman nimellä ei haastateltavien kannalta ollut olennaista merkitystä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.Ratkaisun teki:
Puheenjohtaja Risto Uimonen

Tämä päätös on avattu 3301 kertaa