Langettava 6475/SL/17
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti kertoi kannessaan ja jutussaan julkisuuden henkilön perheenjäsenen sairastumisesta. Juttu perustui niin selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin, että lähde olisi pitänyt mainita jo kannessa sekä jutun otsikossa tai sen alussa. Langettava äänin 11–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 6474/SL/17
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti kertoi kannessaan ja jutussaan julkisuuden henkilön perheenjäsenen sairastumisesta. Juttu perustui niin selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin, että lähde olisi pitänyt mainita jo kannessa sekä jutun otsikossa tai sen alussa. Langettava äänin 11–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 6473/SL/17
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti kertoi kannessaan ja jutussaan julkisuuden henkilöön kohdistuvasta rikosepäilystä. Juttu perustui niin selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin, että lähde olisi pitänyt mainita jo kannessa. Langettava äänin 11–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 5919/TV/15
MTV Uutiset

Lainaaminen

MTV:n verkkojuttu perustui pari tuntia aiemmin julkaistuun Seiskan juttuun. Vaikka MTV:n jutussa oli omaakin tiedonhankintaa, alkuperäinen lähde olisi pitänyt mainita ja liittää juttuun linkki. Nämä puuttuivat MTV:n jutusta.

Langettava 5410/AL/14
7 päivää

Yksityinen ja julkinen, arkistokuvan käyttö

Lehti käytti videouutisensa kuvituksena kolme vuotta vanhaa arkistomateriaalia, joka yhdisti kantelijan aiheetta tuoreeseen oikeudenkäyntiin. Kantelija oli tunnistettavissa kuvasta. Lehti poisti kantelijan kuvan, mutta ei kertonut editoinnista eikä maininnut arkistokuvien käytöstä.

Langettava 5289/SL/13
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehden pääuutinen perustui toisen välineen edellisenä päivänä julkaisemaan tietoon. Koska lehteä myytiin toisen välineen skuupilla, lähde olisi pitänyt mainita jo kannen otsikossa.

Langettava 5288/SL/13
Iltalehti

Lainaaminen

Yksi lehden pääuutisista perustui toisen välineen edellisenä päivänä julkaisemaan tietoon. Koska lehteä myytiin toisen välineen skuupilla, lähde olisi pitänyt mainita jo kannen otsikossa.

Vapauttava 4843A-D/AL+SL/12
Markkinointi&Mainonta, Iltalehti, Aamulehti, Lapin Kansa

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös yksityisyyden suojaa koskevassa asiassa. Rikoksesta epäillyn henkilön nimi kerrottiin jo ennen syytteen nostamista. Tämä oli perusteltua hänen asemansa ja rikosepäilyn vakavuuden vuoksi.

Langettava 4752/AL/11
7 päivää

Julkisen sanan neuvoston äänin 7-4 antama langettava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä ja tietojen tarkastamista koskevassa asiassa. Lehti kertoi kantelijan tapailleen kansanedustajaa. Lehti luotti nimettömiin lähteisiinsä eikä tarkastanut näiltä saamiaan tietoja riittävän hyvin. Lehti myös mitätöi haastateltavan kommentin. Jutun aiheuttamaa haittaa ei olisi voinut korjata oman kannanoton avulla. Eriävä mielipide päätöksen lopussa.

Langettava 4605/SL/11
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös toisen työn käyttämistä ja lainaamista koskevassa asiassa. Lehti kertoi etusivun pääjuttuna ja sisäsivun aukeamalla Nokian toimitusjohtajan uuden asunnon sijainnin ja kuvaili yksityiskohtia asunnosta ja naapurien reaktioista. Lehti mainitsi sisäsivun jutun lopussa tiedon alkuperäislähteestä, mutta ei lainkaan etusivulla.

Vapauttava 4604B/SL/11
Ilta-Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös toisen työn käyttämistä koskevassa asiassa. Lehti kertoi riittävän selvästi toisesta lehdestä saamastaan juttuideasta heti oman juttunsa alussa. Jutun painopiste oli uusissa haastatteluissa, joten lähdemaininta etusivulla ei ollut tarpeen.

Langettava 4604A/SL/11
Ilta-Sanomat

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös toisen työn käyttämistä ja lainaamista koskevassa asiassa. Lehti kertoi jutussaan Nokian toimitusjohtajan uuden asunnon sijainnin ja kuvaili yksityiskohtia asunnosta. Lehti ei maininnut jutussaan sijaintitiedon lähdettä, vaikka se perustui toisen lehden edellispäivänä julkaisemiin tietoihin.

Vapauttava 4171/SL/09
IltalehtiJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös toisen työn käyttämistä koskevassa asiassa. Lehti kertoi jutussaan riittävän selvästi lähteensä.
Vapauttava 4159/AL/09
7 päivääJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Kantelijaa arvioitiin juorupalstalla kärjekkääseen sävyyn, minkä vuoksi päätoimittaja myönsi oikeuden omaan kannanottoon eli vastineeseen. Lehti sai vastinetekstin sijasta viestin, jonka perusteella se saattoi tulkita kantelijan luopuneen omasta kannanotosta.
Vapauttava 4145/AL/09
7 päivää

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös yksityisyyden suojaa ja rikoksesta epäillyn asemaa koskevassa asiassa. Lehti kertoi, että tunnettua muusikkoa epäillään lapsipornorikoksesta. Lehden tiedot esitutkinnasta pitivät paikkansa, ja muusikko sai esittää asiasta oman näkemyksensä. Julkisuuteen asettuneena henkilönä hänen yksityisyyden suojansa piiri oli kaventunut.

Langettava 3952/SL/08
IltalehtiLehti käytti toisen lehden hankkimia ja julkaisemia tietoja jutussaan. Lähdeviittaus ei ollut riittävä.
Vapauttava 3910/AL/08
7 päivääLehden kansiotsikko oli ”Maailmansensaatio! Mies odottaa lasta!”. Sukupuolenvaihdosleikkauksen tehnyttä naista saattoi sanoa mieheksi lukijaa harhauttamatta.
Langettava 3830/AL/07
7 päivääLehti julkaisi kuvan rikokseen syyllistyneen kotipihalta, jossa oli ihmisiä. Lehti loukkasi yksityiselämän suojan periaatteita. Langettava.
Vapauttava 3288B/AL/03
7 päivääSisustusalan aikakauslehti esitteli tunnetun tv-juontajan omakotitaloa. Jutussa oli juontajan haastattelu ja useita valokuvia talosta. 7 päivää –lehti julkaisi lähteen mainiten myöhemmin samoja valokuvia ja osia haastattelusta. 7 päivää –lehdellä ei ollut velvollisuutta kuulla juontajaa lausumien käyttämisestä. Juontajan yksityiselämän suoja oli kaventunut asiassa jo silloin, kun hän oli esitellyt kotiaan sisustuslehdelle. Vapauttava.
Vapauttava 3129/AL/00
7 päivääAikakauslehti julkaisi kuvamontaasin tunnetusta viihdetaiteilijasta ja hänen naisystävästään. Kuvasta ja kuvatekstistä ”Tämä kuva on parin vuoden takaa” saattoi saada väärän käsityksen seurustelun alkamisajankohdasta. Koska tekstistä kuitenkin ilmeni selvästi parin seurustelleen vasta vajaa puoli vuotta, niin kokonaisuutena arvioiden juttu ei ollut neuvoston mielestä harhaanjohtava. Vapauttava äänin 8 – 1.
<< 1 2 >> 

Vapauttava 4171/SL/09

Vastaaja: Iltalehti

Ratkaistu: 8.10.2009

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös toisen työn käyttämistä koskevassa asiassa. Lehti kertoi jutussaan riittävän selvästi lähteensä.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös toisen työn käyttämistä koskevassa asiassa. Lehti kertoi jutussaan riittävän selvästi lähteensä.


Kantelu 24.7.2009

Kantelun mukaan Iltalehden 24.7.2009 julkaisema juttu ”20 uutta paljastusta” ja siitä tehty lööppi ovat sanatarkka lainaus 7 päivää -lehden 23.7.2009 julkaisemasta artikkelista ”Velat ajoivat epätoivoon!”. 7 päivää -lehden artikkelin sisältönä oli mm. panttivangin ottamisesta epäillyn henkilöhaastattelu. Journalistin ohjeiden kohdan 7 mukaan toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa ja lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja. ”Paljastuksessa nro 1” on mainittu 7 päivää -lehti lähteeksi jutulle. Muissa ”paljastuksissa” ei lähdettä kantelun mukaan mainita. Myöskään lööpissä lähdettä ei mainita, vaan lehteä markkinoidaan ”uusilla paljastuksilla” ikään kuin Iltalehdellä olisi joitain uusia, omia paljastuksia asiaan liittyen. Jutussa ei kantelun mukaan ole omaa sisältöä, vaan kaikki tiedot ovat suoria lainauksia 7 päivää -lehden artikkelista, joka perustui lehden saamaan henkilöhaastatteluun.

Kantelijat viittaavat kolmeen aikaisempaan neuvoston langettavaan päätökseen, jotka on annettu Iltalehdelle juttujen kopioimisesta. Kantelun mukaan tämä antaa väistämättä vähitellen kuvan siitä, ettei lehden toimituksessa anneta juurikaan painoa JSN:n langettaville ratkaisuille, vaan samanlaista menettelyä jatketaan niistä huolimatta entiseen tapaan.


Iltalehden vastaus 19.8.2009

Päätoimittaja Kari Kivelä vastaa, että kantelu on kaikilta osin perusteeton. Iltalehti on uutisoinut Suomen olosuhteissa ainutlaatuisen kidnappausdraaman tapahtumista säännönmukaisesti useassa lehdessään sen mukaisesti, kuin sen tietoon on tullut uusia asioita. Kidnappausdraaman ”jälkipuinteja” koskevassa artikkelissa on lueteltu kohdittain 20 uutta Iltalehdessä aikaisemmin julkaisematonta kidnappaukseen liittyvää yksityiskohtaa.

Artikkelissa esitetyt uudet yksityiskohdat perustuvat päätoimittajan vastauksen mukaan pääosaltaan 7 päivää -lehteen, jossa on julkaistu kidnappaajan haastattelu. Se, että lehti käyttää lähteenään toisessa lehdessä julkaistuja tietoja on täysin normaalia ja hyväksyttävää. Iltalehti on 7 päivää -lehdessä julkaistujen tietojen osalta ollut yhteydessä poliisiin ja tiedustellut 7 päivää -lehdessä kerrottujen tietojen paikkansapitävyyttä. Poliisi on vahvistanut Iltalehden julkaisemat tiedot oikeiksi, kuten Iltalehden artikkelista ilmenee. Päätoimittajan vastauksen mukaan on tärkeää huomata 7 päivää -lehden julkaisemassa haastattelussa esille tulevien kohtien ja Iltalehden julkaisemien tietojen ero. 7 päivää -lehden haastattelu sisältää myös lukuisia yksityiskohtia, joita juttua tutkinut poliisi ei vahvista. Tällaisia ovat panttivangin säilytystilojen suunnitteluun, sieppaustapahtumaan, lunnasrahojen luovutuspaikkaan ja rahojen kätköpaikkaan liittyvät kohdat. Iltalehden jutusta ilmenee, että poliisin tutkimukset eivät ole vahvistaneet samanlaista suunnittelemattomuutta, jota epäilty haastattelussaan näissä kohdin kuvaa.

Uusien yksityiskohtien perustuminen 7 päivää -lehden tietoihin kerrotaan useassa kohtaa Iltalehden artikkelissa, eikä lukijalle voi jäädä epäselväksi, mistä tiedot ovat peräisin. Päätoimittaja viittaa vastauksessaan erityisesti pääotsikon” 20 uutta paljastusta” jälkeiseen väliotsikkoon ”Poliisi vahvistaa 7 päivää -lehden uudet yksityiskohdat miljonäärin tyttären sieppauksesta”, josta pelkästään ilmenee suoraan, että kaikki 20 yksityiskohtaa perustuvat 7 päivää -lehden artikkeliin. Kun lähde on ilmaistu jo väliotsikossa, ei Iltalehdeltä ole päätoimittajan mielestä voitu edellyttää, että lähde olisi tullut erikseen ilmaista kunkin yksityiskohdan osalta.

Tietojen perustuminen 7 päivää -lehden artikkeliin ilmenee päätoimittajan vastauksen mukaan myös seuraavista kohdista: Yksityiskohta nro 1, jossa todettu ”7 -päivää lehti paljasti eilen Juha Turusen kuljettaneen koko sieppauksen ajan ysimillistä pistoolia mukanaan, jotta hän pystyisi ampumaan itsensä, jos jäisi kiinni poliisille”. Yksityiskohta nro 16, jossa todettu ”Seiskassa Turunen kertoo aavistaneensa heidän olleen poliiseja”. Otsikon ”epäinhimilliset oltavat” alla oleva kappale, jossa todettu ”Eilen ilmestynyt 7 Päivää -lehti julkaisi sieppaaja Juha Turusen haastattelun, jossa hän kertoo kidnappauksesta. Rikosylikomisario Kari Tolvanen vahvistaa uudet yksityiskohdat oikeiksi.”

Iltalehdessä ei päätoimittajan mukaan ole kopioitu 7 päivää -lehden artikkelia. 7 päivää -lehden artikkeli on viisi sivua pitkä, ja Iltalehden artikkelissa on julkaistu vain pieni osa artikkelissa kerrotuista tiedoista. Tiedot on esitetty tiivistetysti ja omia sanoja käyttäen, niin paljon kuin se on käytännössä ollut mahdollista faktasisältö säilyttäen. Kysymys on ollut pelkästään merkittävää uutisarvoa omaavien tosiseikkojen kertomisesta, eikä miltään osin toisen työn epäasiallisesta hyväksikäyttämisestä. 7 päivää -lehti ei voi omia näitä tosiseikkoja itselleen siten, että muut mediat eivät voisi niistä uutisoida. Tosiseikkojen uutisointia ei voida pitää myöskään hyvän tavan vastaisena haastatellun oikeusturvan vuoksi.


Ratkaisu

Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja (JO 7).

Iltalehden jutut perustuvat suurelta osin 7 päivää -lehden hankkimiin ja julkaisemiin tietoihin, joita Iltalehti on täydentänyt. Lähde mainitaan pääjutun otsikossa, heti tekstin alussa ja useita kertoja aukeaman kokonaisuudessa. Julkisen sanan neuvosto katsookin, että lähdettä ei ole yritetty piilottaa. Tällä perusteella ja vaikka 7 päivää -lehteä ei erikseen lööpissä mainitakaan, Iltalehti on julkaissut lähteensä riittävän selvästi.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
Ratkaisun tekivät:
Pekka Hyvärinen (pj), Jussi Eronen, Arto Henriksson, Pekka Iivanainen, Juha Kulmanen, Janne Laukkanen, Tarja Liuha, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth, Matti Saari ja Titta Sinisalo.

Tämä päätös on avattu 5258 kertaa