Langettava 6475/SL/17
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti kertoi kannessaan ja jutussaan julkisuuden henkilön perheenjäsenen sairastumisesta. Juttu perustui niin selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin, että lähde olisi pitänyt mainita jo kannessa sekä jutun otsikossa tai sen alussa. Langettava äänin 11–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 6474/SL/17
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti kertoi kannessaan ja jutussaan julkisuuden henkilön perheenjäsenen sairastumisesta. Juttu perustui niin selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin, että lähde olisi pitänyt mainita jo kannessa sekä jutun otsikossa tai sen alussa. Langettava äänin 11–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 6473/SL/17
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti kertoi kannessaan ja jutussaan julkisuuden henkilöön kohdistuvasta rikosepäilystä. Juttu perustui niin selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin, että lähde olisi pitänyt mainita jo kannessa. Langettava äänin 11–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 5919/TV/15
MTV Uutiset

Lainaaminen

MTV:n verkkojuttu perustui pari tuntia aiemmin julkaistuun Seiskan juttuun. Vaikka MTV:n jutussa oli omaakin tiedonhankintaa, alkuperäinen lähde olisi pitänyt mainita ja liittää juttuun linkki. Nämä puuttuivat MTV:n jutusta.

Langettava 5410/AL/14
7 päivää

Yksityinen ja julkinen, arkistokuvan käyttö

Lehti käytti videouutisensa kuvituksena kolme vuotta vanhaa arkistomateriaalia, joka yhdisti kantelijan aiheetta tuoreeseen oikeudenkäyntiin. Kantelija oli tunnistettavissa kuvasta. Lehti poisti kantelijan kuvan, mutta ei kertonut editoinnista eikä maininnut arkistokuvien käytöstä.

Langettava 5289/SL/13
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehden pääuutinen perustui toisen välineen edellisenä päivänä julkaisemaan tietoon. Koska lehteä myytiin toisen välineen skuupilla, lähde olisi pitänyt mainita jo kannen otsikossa.

Langettava 5288/SL/13
Iltalehti

Lainaaminen

Yksi lehden pääuutisista perustui toisen välineen edellisenä päivänä julkaisemaan tietoon. Koska lehteä myytiin toisen välineen skuupilla, lähde olisi pitänyt mainita jo kannen otsikossa.

Vapauttava 4843A-D/AL+SL/12
Markkinointi&Mainonta, Iltalehti, Aamulehti, Lapin Kansa

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös yksityisyyden suojaa koskevassa asiassa. Rikoksesta epäillyn henkilön nimi kerrottiin jo ennen syytteen nostamista. Tämä oli perusteltua hänen asemansa ja rikosepäilyn vakavuuden vuoksi.

Langettava 4752/AL/11
7 päivää

Julkisen sanan neuvoston äänin 7-4 antama langettava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä ja tietojen tarkastamista koskevassa asiassa. Lehti kertoi kantelijan tapailleen kansanedustajaa. Lehti luotti nimettömiin lähteisiinsä eikä tarkastanut näiltä saamiaan tietoja riittävän hyvin. Lehti myös mitätöi haastateltavan kommentin. Jutun aiheuttamaa haittaa ei olisi voinut korjata oman kannanoton avulla. Eriävä mielipide päätöksen lopussa.

Langettava 4605/SL/11
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös toisen työn käyttämistä ja lainaamista koskevassa asiassa. Lehti kertoi etusivun pääjuttuna ja sisäsivun aukeamalla Nokian toimitusjohtajan uuden asunnon sijainnin ja kuvaili yksityiskohtia asunnosta ja naapurien reaktioista. Lehti mainitsi sisäsivun jutun lopussa tiedon alkuperäislähteestä, mutta ei lainkaan etusivulla.

Vapauttava 4604B/SL/11
Ilta-Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös toisen työn käyttämistä koskevassa asiassa. Lehti kertoi riittävän selvästi toisesta lehdestä saamastaan juttuideasta heti oman juttunsa alussa. Jutun painopiste oli uusissa haastatteluissa, joten lähdemaininta etusivulla ei ollut tarpeen.

Langettava 4604A/SL/11
Ilta-Sanomat

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös toisen työn käyttämistä ja lainaamista koskevassa asiassa. Lehti kertoi jutussaan Nokian toimitusjohtajan uuden asunnon sijainnin ja kuvaili yksityiskohtia asunnosta. Lehti ei maininnut jutussaan sijaintitiedon lähdettä, vaikka se perustui toisen lehden edellispäivänä julkaisemiin tietoihin.

Vapauttava 4171/SL/09
IltalehtiJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös toisen työn käyttämistä koskevassa asiassa. Lehti kertoi jutussaan riittävän selvästi lähteensä.
Vapauttava 4159/AL/09
7 päivääJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Kantelijaa arvioitiin juorupalstalla kärjekkääseen sävyyn, minkä vuoksi päätoimittaja myönsi oikeuden omaan kannanottoon eli vastineeseen. Lehti sai vastinetekstin sijasta viestin, jonka perusteella se saattoi tulkita kantelijan luopuneen omasta kannanotosta.
Vapauttava 4145/AL/09
7 päivää

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös yksityisyyden suojaa ja rikoksesta epäillyn asemaa koskevassa asiassa. Lehti kertoi, että tunnettua muusikkoa epäillään lapsipornorikoksesta. Lehden tiedot esitutkinnasta pitivät paikkansa, ja muusikko sai esittää asiasta oman näkemyksensä. Julkisuuteen asettuneena henkilönä hänen yksityisyyden suojansa piiri oli kaventunut.

Langettava 3952/SL/08
IltalehtiLehti käytti toisen lehden hankkimia ja julkaisemia tietoja jutussaan. Lähdeviittaus ei ollut riittävä.
Vapauttava 3910/AL/08
7 päivääLehden kansiotsikko oli ”Maailmansensaatio! Mies odottaa lasta!”. Sukupuolenvaihdosleikkauksen tehnyttä naista saattoi sanoa mieheksi lukijaa harhauttamatta.
Langettava 3830/AL/07
7 päivääLehti julkaisi kuvan rikokseen syyllistyneen kotipihalta, jossa oli ihmisiä. Lehti loukkasi yksityiselämän suojan periaatteita. Langettava.
Vapauttava 3288B/AL/03
7 päivääSisustusalan aikakauslehti esitteli tunnetun tv-juontajan omakotitaloa. Jutussa oli juontajan haastattelu ja useita valokuvia talosta. 7 päivää –lehti julkaisi lähteen mainiten myöhemmin samoja valokuvia ja osia haastattelusta. 7 päivää –lehdellä ei ollut velvollisuutta kuulla juontajaa lausumien käyttämisestä. Juontajan yksityiselämän suoja oli kaventunut asiassa jo silloin, kun hän oli esitellyt kotiaan sisustuslehdelle. Vapauttava.
Vapauttava 3129/AL/00
7 päivääAikakauslehti julkaisi kuvamontaasin tunnetusta viihdetaiteilijasta ja hänen naisystävästään. Kuvasta ja kuvatekstistä ”Tämä kuva on parin vuoden takaa” saattoi saada väärän käsityksen seurustelun alkamisajankohdasta. Koska tekstistä kuitenkin ilmeni selvästi parin seurustelleen vasta vajaa puoli vuotta, niin kokonaisuutena arvioiden juttu ei ollut neuvoston mielestä harhaanjohtava. Vapauttava äänin 8 – 1.
<< 1 2 >> 

Langettava 3952/SL/08

Vastaaja: Iltalehti

Ratkaistu: 1.10.2008

Lehti käytti toisen lehden hankkimia ja julkaisemia tietoja jutussaan. Lähdeviittaus ei ollut riittävä.

Kantelu 17.7.2008

Kantelun tekijöinä ovat 7 päivää -lehden päätoimittaja ja jutun kirjoittanut toimittaja. Kantelun mukaan 7 päivää lehti julkaisi 10.7.2008 artikkelin, jonka otsikkona oli lausuma ”En todellakaan tunne häntä!”. Lehden toimittaja oli ollut ainoana toimittajana ja valokuvaajana paikalla Helsinki-Vantaan lentokentällä 3.7.2008, kun kilpa-autoilija ja hänen tyttöystävänsä olivat saapuneet Suomeen ja kohdanneet kentällä olleen entisen puolison ja yhteiset lapset. Jutussa kuvattiin naisten välejä jäätäviksi. Kansiotsikon mukaan kyseessä oli jäinen kohtaaminen. Toimittajan kysymykseen uuden naisystävän tuntemisesta entinen puoliso oli vastannut: ”No en todellakaan tunne häntä”.

Seuraavana aamuna 11.7.2008 sama artikkeli julkaistiin yllättäen Iltalehdessä näyttävästi ja vain vähäisin kielellisin muutoksin. Sen otsikkona oli etusivulla ”Kolmiodraama lentokentällä. Jäiset katseet” ja sivulla 25 ”Jäätäviä katseita”. Jutun toimittajaksi oli merkitty Iltalehden toimittaja, vaikka kysymyksessä oli 7 päivää -lehden toimittajan tekemä juttu. Kaikki lentokentän tapahtumat oli otettu suoraan 7 päivää -lehdestä. Iltalehdessä julkaistiin myös kilpa-ajajan entisen puolison lausuma 7 päivää -lehden toimittajalle. Siinä yhteydessä mainittiin vain, että se oli annettu paikalla olleelle 7 päivää -lehdelle. Mistään ei ilmennyt, että Iltalehti itse ei ollut lainkaan paikalla ja että edellisenä päivänä 7 päivää -lehdessä oli julkaistu artikkeli tapahtumista lentokentällä. Iltalehti julkaisi 7 päivää -lehden jutun omana juttunaan lähdettä mainitsematta ja hyvää tapaa noudattamatta. Lehden lööpin ja kannen mukaan kyseessä oli jopa yksi Iltalehden myyntijutuista.

Iltalehden vastaus 27.8.2008

Päätoimittaja Kari Kivelä vastaa, että Iltalehden toimittaja kirjoitti lentokenttäkohtaamista käsittelevän artikkelin ”Jäätäviä katseita!”. Artikkelissa esitettyjen tietojen päälähteenä on ollut kantelussa kerrotulla tavalla 7 päivää -lehden edellisen päivän artikkeli. Lisäksi artikkelissa on viitattu kilpa-ajajan entisen puolison Iltalehdelle antamaan haastatteluun.

Iltalehti on päätoimittajan vastauksen mukaan käyttänyt 7 päivää -lehteä lähteenään. Lehti ei kuitenkaan ole julkaissut 7 päivää -lehden juttua omana juttunaan. Iltalehti on kertonut lentokentän tapahtumista omin sanoin 7 päivää -lehden artikkelista saamiinsa tietoihin perustuen. Toisen työn oikeudetonta hyväksikäyttöä ei ole tapahtunut. Se seikka, että lentokentän uutisoidut tapahtumat perustuvat 7 päivää -lehden tietoihin, ilmenee lukijalle selvästi kohdasta, jossa on todettu entisen puolison lausuma paikalla olleelle 7 päivää -lehdelle. Iltalehden jutussa ei ole väitetty Iltalehden edustajien olleen lentokentällä paikalla.

Ratkaisu

Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja (JO 7).

Iltalehden etusivulta alkanut juttu perustui 7 päivää -lehden toimittajan hankkimiin ja 7 päivää -lehden julkaisemiin tietoihin. Iltalehti kertoi lähteestään seuraavalla tavalla: ”– No en todellakaan tunne häntä, Erja kuittasi naisten keskinäiset suhteet paikalla olleelle 7 päivää -lehdelle.”

Eri tiedotusvälineiden julkaisemien tietojen lainaaminen muissa tiedotusvälineissä on olennainen osa tiedonvälityksen vapautta. Lainaajan on kuitenkin huolehdittava siitä, että lähde kerrotaan reilusti, selkeästi ja vailla tulkinnanvaraa. Iltalehti ei maininnut lainausta lainkaan etusivullaan, ja sisäsivun jutustakaan lähde ei ilmennyt kiistattomasti.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Tämä päätös on avattu 2469 kertaa