Langettava 7679/UL/21
Hufvudstadsbladet

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Hufvudstadsbladetin kolumnissa oli olennainen asiavirhe, jonka lehti korjasi vasta viisi kuukautta oikaisupyynnön jälkeen saatuaan tiedon kantelun käsittelyynotosta Julkisen sanan neuvostolta.

Vapauttava 6667/SL/17
Hufvudstadsbladet

Kielteinen julkisuus, oikeus omaan kannanottoon, lähdekritiikki, asiavirhe

Hufvudstadsbladet julkaisi mielipidekirjoituksen, joka kritisoi huoltajuuskiistaa käsittelevää tv-dokumenttia. Kantelija ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen, eikä jutussa ollut olennaisia asiavirheitä. 

Vapauttava 5930/SL/15
Hufvudstadsbladet

Virheen korjaus

Hufvudstadsbladetin haastattelema henkilö muisteli markan devalvoinnin seurauksia ja esitti arvion sen aiheuttamien konkurssien ja itsemurhien määrästä. Jutussa ei ollut asiavirhettä, vaan muistitietoon perustuva arvio.

Vapauttava 5911/SL/15
Huvufstadsbladet

Virheen korjaus

Hufvudstadsbladetin kolumnisti määritteli eutanasian käsitteen siten, että kantelija piti sitä virheellisenä. Kyseessä ei ollut asiavirhe. 

Langettava 5861/SL/15
Hufvudstadsbladet

Virheen korjaus ja yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä pyynnöstä huolimatta. 

Langettava 5723/SL/15
Langettava 5723/SL/15
Hufvudstadsbladet

Piilomainonta

Lehti julkaisi koko aukeaman laajuisen ilmoituksen, jota se ei erottanut riittävän selkeästi toimituksellisesta sisällöstä.

Langettava 5673/SL/14
Langettava 5673/SL/14
Hufvudstadsbladet

Tietojen hankkiminen, haastateltavan asema, oma kannanotto

Lehti syytti yritystä harhaanjohtavasta markkinoinnista puhelinmyynnissä. Juttu perustui yhden haastateltavan kertomukseen ja toimittajan valeasiakkaana hankkimiin tietoihin. Lehti ei kertonut lukijoille poikkeuksellisesta tiedonhankintatavasta. Lehti julkaisi yrityksen oman kannanoton, mutta liitti siihen toimittajan vähättelevän vastauksen.

Langettava 5588/SL/14
Langettava 5588/SL/14
Hufvudstadsbladet

Virheen korjaus

Lehti kertoi Suomessa perustettujen yritysten määrän virheellisesti. Korjaus painetussa lehdessä ei vastannut Journalistin ohjeita. Verkossa virhe korjattiin vasta kolme kuukautta myöhemmin samalla tavalla epätäsmällisesti kuin painetussa lehdessä.

Vapauttava 5492B/SL/14
Vapauttava 5492B/SL/14
Hufvudstadsbladet

Virheen korjaus

Lehti julkaisi nettisivullaan STT:n uutisen alkoholin aiheuttamista kuluista. Lehti oikaisi juttua, kun STT oli korjannut alkuperäistä uutistaan.

Vapauttava 5492A/SL/14
Suomen Tietotoimisto

Virheen korjaus

Suomen Tietotoimiston uutinen käsitteli alkoholin käytön aiheuttamia kuluja yhteiskunnalle. Jutussa oli viittaus Työterveyslaitoksen johtajan pitämään esitelmään. STT korjasi uutistaan, kun Työterveyslaitos oli tarkentanut lukujaan.

Langettava 5319/SL/13
Langettava 5319/SL/13
Hufvudstadsbladet

Virheen korjaus

Lehti julkaisi virheellisen tiedon Kreikan nuorisotyöttömyydestä eikä pyynnöstä huolimatta oikaissut sitä.

Langettava 5199/SL/13
Langettava 5199/SL/13
Hufvudstadsbladet

Syyllisyyden ennakoiminen

Lehti julkaisi uutisen pahoinpitelysyytteen käsittelystä Korkeimmassa oikeudessa. Toimittaja otti kesken oikeusprosessin kantaa epäiltyjen syyllisyyteen tavalla, jota neuvosto ei pidä hyväksyttävänä.

Langettava 5032/SL/12
Langettava 5032/SL/12
Hufvudstadsbladet

Virheen korjaaminen

Uutinen kertoi nuorten kannabiksen käyttämisestä. Se sisälsi olennaisen virheen.

<< 1 2 >> 

Vapauttava 3641/SL/06fin

Vastaaja: Hufvudstadsbladet

Ratkaistu: 23.8.2006

Lehti julkaisi henkilöhaastattelun puolueen puheenjohtajaksi pyrkivästä kantelijasta. Tämän mielestä toimittajan luonnehdinnassa oli vääriä tietoja, jotka loukkasivat häntä. Lehti tarjosi asianomaiselle mahdollisuuden omaan kannanottoon, mutta tämä ei halunnut sitä käyttää. Lehti pahoitteli väärin ymmärrettyä osaa tekstistä muutama päivä myöhemmin julkaistessaan kantelijan tieten häntä puolustavan kirjoituksen. Vapauttava.

Hufvudstadsbladet julkaisi 6.5.2006 henkilökuvan ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtajaksi pyrkivästä Jan D. Oker-Blomista (kantelija). Tämän mielestä toimittajan luonnehdinnassa oli vääriä tietoja, jotka loukkasivat häntä. Lehti pahoitteli väärin ymmärrettyä osaa tekstistä muutama päivä myöhemmin julkaistessaan kantelijan tieten häntä puolustavan kirjoituksen. Kantelu 9.5.2006 Kantelijan mukaan kyse on kunnianloukkauksesta. Toimittaja menee tekstissään epäasiallisuuksiin kertoessaan hänestä henkilönä ja kotikasvatuksesta, jonka hän on vanhemmiltaan saanut. Toimittaja syyttää kantelijaa epäsuorasti varkauden hyväksymisestä oman voiton saavuttamiseksi. Hufvudstadsbladetin vastaus 28.5.2006 Päätoimittaja Max Arhippainen muistuttaa, että kantelija on ruotsalaisen kansanpuolueen varapuheenjohtaja, joka kilpailee parhaillaan puheenjohtajan paikasta. Yhteiskunnan johtopaikalle pyrkivän henkilön on oltava valmis ottamaan vastaan kritiikkiä ja kielteistä arvostelua, jotka kohdistuvat sekä asiaan että henkilöön. Toimittaja kiinnitti huomionsa ”rehelliseen varkauteen”, jonka Oker-Blom otti esille haastattelussaan. Jos hallituspuolueen puheenjohtajaehdokas osoittaa ymmärrystä tietyn tyyppiselle rikokselle, se on huomion arvoista. Tiedotusvälineiden tehtävä on kriittisesi tarkastella poliitikkojen lausuntoja. Viittaus Oker-Blomin kotikasvatukseen yritti leikitellä sanalla ”kasvatus” siten, että vastakkain asetettiin varkauden ymmärtäminen ja hyvä kotikasvatus. Se kuitenkin ymmärrettiin loukkaavana, mikä ei ollut tarkoitus. Hufvudstadsbladet tarjosi vastinemahdollisuutta, jota Oker-Blom ei halunnut käyttää. Lehti julkaisi kuitenkin Oker-Blomin tieten hänen läheisen sukulaisensa mielipidekirjoituksen. Samassa yhteydessä päätoimittaja pahoitteli väärinymmärrystä. Ratkaisu Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22). Kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä (JO 23). Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon (JO 24). Hufvudstadsbladet teki henkilöhaastattelun kantelijasta, joka kolmen muun kanssa kilpaili ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtajuudesta. Toimittaja kommentoi omassa osuudessaan kantelijan haastattelussa esittämiä mielipiteitä. Kantelija loukkaantui kommenteista, mutta ei halunnut käyttää hänelle tarjottua vastineoikeutta. Lehti julkaisi haastateltavaa puolustavan kirjoituksen ja samassa yhteydessä päätoimittajan pahoittelut väärinymmärryksestä. Vallankäytöstä ja vallankäyttäjistä raportoiminen kuuluu tiedotusvälineiden keskeisiin tehtäviin. Hallituspuolueen varapuheenjohtaja, joka pyrkii puolueensa puheenjohtajaksi, on poliittisen valtahierarkian huipulla. Hänen on kestettävä sekä henkilönsä että ajatustensa kriittinen tarkastelu ja arvostelu. Vaikka poliittinen arviointi ei välttämättä oikeuta omaan kannanottoon, lehti tarjosi tähän mahdollisuuden. Lisäksi Hufvudstadsbladet julkaisi kantelijaa puolustavan kirjoituksen ja päätoimittajan pahoittelut väärinymmärryksestä. Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hufvudstadsbladet ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Tämä päätös on avattu 1711 kertaa