2022 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 8080 & 8082/UL/22
Iltalehti, STT

Lasten esiintyminen mediassa, yksityisyyden suoja

Presidentin perheestä urheilutapahtumassa otettujen kuvien julkaiseminen ei loukannut lapsen yksityisyyttä, eikä siihen tarvittu huoltajan lupaa. Äänestyspäätös 10–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 8073/A/22
Seiska

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan pääministeristä jutun, joka oli naista esineellistävä. Juttu ja siinä ollut kuva eivät kuitenkaan loukanneet pääministerin ihmisarvoa. Äänestyspäätös 7–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide. 

Langettava 8061/UL/22
Keskipohjanmaa

Ihmisarvo, yksityisyyden suoja, uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi historiapalstallaan uudelleen 50 vuoden takaisen uutisen, jossa kerrottiin räjähdyksessä kuolleen miehen nimi. Nimen julkaisu ja kuolinsyyllä spekulointi rikkoivat hienotunteisuuden vaatimusta. Arkaluonteiset yksityiskohdat loukkasivat yksityisyyden suojaa.

Langettava 8045/YLE/22
Yle

Olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus, oma kannanotto, haastateltavan oikeudet, lähdekritiikki

Kantelija joutui MOT-ohjelmassa erittäin kielteiseen julkisuuteen. Kantelijaa oli kuultu samassa yhteydessä mutta rajatusti ja eri näkökulmasta. Kantelija ei kuitenkaan saanut kommentoida toimintaansa kohdistettua vakavaa epäilyä eikä kantelijan omaa kannanottoa julkaistu.

Vapauttava 8044/A/22
Seiska

Yksityisyyden suoja

Lehti ei rikkonut kantelijan yksityisyyden suojaa siteeraamalla hänen sosiaalisen median päivitystään. Julkisuudessa toimivat henkilöt eivät voi itse määrittää rajoja sille, mitkä mediat saavat käsitellä heitä journalismissaan.

Vapauttava 8043/UL/22
Helsingin Sanomat

Yksityisyyden suoja, erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto, olennainen asiavirhe

Vanhemman yksityisyyttä ei loukattu jutussa, jossa haastateltava kertoi oman huostaanottonsa taustoista. Tietoja ei kohdistettu yksittäiseen henkilöön. Vanhempi ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen, jonka takia häntä olisi ollut välttämätöntä kuulla.

Langettava 8034/PL/22
Luoteis-Lappi

Oma kannanotto

Lehti julkaisi kantelijan oman kannanoton, mutta lisäsi sen yhteyteen päätoimittajan kirjoituksen, joka vähensi kannanoton uskottavuutta.

Vapauttava 8029&8030&8074/YLE/2022
Yle

Journalistinen päätösvalta

Yle perui ammattijärjestön puheenjohtajalle esitetyn kutsun suoraan studiokeskusteluun. Tämä ei ollut journalistisen päätösvallan luovuttamista.

Vapauttava 8023/UL/22
Lapin Kansa

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehden seurantajutun etusivunostossa oli olennainen asiavirhe, jonka lehti korjasi heti netissä ja seuraavana päivänä lehden printtiversiossa. Korjauksen julkaiseminen lehden oikaisuille tarkoitetussa osiossa oli huomioarvoltaan riittävä suhteessa virheen vakavuuteen. Vakavuutta lievensi se, että asia oli kerrottu oikein lehden sisäsivun jutussa ja aikaisemmassa uutisoinnissa.

Vapauttava 8018/UL/22
Helsingin Sanomat

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi valokuvia Ukrainan sodassa kuolleiden ihmisten ruumiista. Julkaisemisella oli painavat journalistiset perusteet ja yhteiskunnallinen merkitys. Se ei rikkonut Journalistin ohjeiden hienotunteisuusvaatimusta.
    

Vapauttava 8016/PL/22
Meän Tornionlaakso

Tietojen tarkistaminen, erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti esitti kunnanjohtajan toiminnasta kiistanalaisia tulkintoja. Asemansa takia kunnanjohtajan täytyy sietää työnsä kärkevääkin julkista arviointia. Jutussa referoitiin myös kantelijan näkemyksiä, eikä julkisuus ollut niin kielteistä, että häntä olisi tullut kuulla samassa yhteydessä laajemmin.

Vapauttava 8015/UL/22
Turun Sanomat

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehden verkkojutussa kerrottiin kuolemaan johtaneesta liikenneonnettomuudesta. Uhri ei ollut jutusta tunnistettavissa. Jutun nopealla julkaisemisella oli paikallista merkitystä, eikä lehdellä ollut tiedossaan sellaisia syitä, joiden vuoksi jutun julkaisemista olisi ollut syytä viivyttää. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Vapauttava 7999/UL/22
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti puolusti pääkirjoituksessaan iltapäivälehtien sotauutisointia. Pääkirjoituksessa ei ollut välttämätöntä mainita, että siinä esimerkkinä mainittu iltapäivälehti kuuluu pääkirjoituksen julkaisseen lehden kanssa samaan konserniin. Lehti käsitteli aihetta yksittäistä mediaa yleisemmällä tasolla sanan- ja lehdistönvapauden ja yleisön tiedonsaantioikeuden näkökulmasta.

Vapauttava 7991 & 7992/UL/22
Ilta-Sanomat

Ihmisarvo

Pakinassa viitattiin ryssä-sanalla Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin asiayhteydessä, joka ei loukannut venäläisten ihmisarvoa. 

Vapauttava 7988/UL/22
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi verkkojuttunsa keskusteluosiossa kommentin, jossa nimimerkillä esiintynyt keskustelija halvensi toista nimimerkillä esiintynyttä keskustelijaa alatyylisesti. Kommentti oli ymmärrettävissä ylilyönniksi, eikä se loukannut ihmisarvoa tai yksityisyyttä.

Vapauttava 7984/EJ/22
Aamun Koitto

Lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehden julkaisemassa sitaatissa ei ollut olennaista asiavirhettä, mutta lehden käyttämillä, sitaattia levittäneillä lähteillä saattoi olla vahingoittamistarkoitus. Ne olivat tehneet sitaatista vääristyneen tulkinnan, joka välittyi myös lehteen. Lehden lähdekritiikki oli moitittavan heikkoa. Lehti kuitenkin pyrki korjaamaan tilanteen kertomalla lähteistään lukijoille selvästi ja niin nopeasti kuin oli mahdollista.

Langettava 7983/UL/22
Kainuun Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehden julkaisemassa mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut korjauspyynnöstä huolimatta. Lehti korjasi virheen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7979/MTV/22
MTV

Uutistapahtuman seuraaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat, tietojen tarkistaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

MTV:llä ei ollut velvollisuutta seurata oma-aloitteisesti uutistapahtumaa uutisoimalla siitä, että käräjäoikeus peruutti uhkasakon, johon oli viitattu aiemmin kanavan haastattelussa. Kyse oli varsinaisen uutistapahtuman sivujuonteesta.

Vapauttava 7946/YLE/22
Yle

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Jutuissa oli kantelijan irtisanoutumisen ajankohtaan liittyvä virhe, jonka Yle korjasi. Jutuissa ei otettu kantaa siihen, mikä oli kantelijan irtisanoutumisen syy, joten jutuissa ei ollut tältä osin korjausta vaativaa olennaista asiavirhettä. Kantelijaa ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla jutuissa, sillä hän ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 7939/UL/22
Helsingin Sanomat

Tietojen tarkistaminen, virheen korjaaminen

Lehti julkaisi virheellisesti lähteytetyn sitaatin. Tieto virheestä ei saanut toimituksen huomiota, sillä se sisältyi viestiin, joka oli otsikoitu mielipidekirjoitukseksi. Lehti korjasi virheen näkyvästi kokonaan uutena juttuna saatuaan siitä tiedon Julkisen sanan neuvostolta. Korjauksen huomioarvo oli riittävä suhteessa virheen vakavuuteen.

<< 1 2 >> 

Langettava 8061/UL/22

Vastaaja: Keskipohjanmaa

Asia: Ihmisarvo, yksityisyyden suoja, uhrin hienotunteinen kohtelu

Ratkaistu: 31.8.2022

Lehti julkaisi historiapalstallaan uudelleen 50 vuoden takaisen uutisen, jossa kerrottiin räjähdyksessä kuolleen miehen nimi. Nimen julkaisu ja kuolinsyyllä spekulointi rikkoivat hienotunteisuuden vaatimusta. Arkaluonteiset yksityiskohdat loukkasivat yksityisyyden suojaa.

Kantelu 23.5.2022

Kantelu kohdistuu sanomalehti Keskipohjanmaan 17.5.2022 julkaisemaan 50 vuotta sitten -palstan juttuun. Kyse oli 50 vuoden takaisen uutisen uudelleenjulkaisusta.

Jutussa mainittiin nimeltä mies, joka tuolloin kuoli räjähdyksessä. Jutun mukaan tapaus oletettiin itsemurhaksi. Kantelija on kuolleen miehen läheinen. Kantelun mukaan uhri on ollut pienellä paikkakunnalla tunnistettava henkilö.

Kantelun mukaan jutun uudelleenjulkaisu loukkasi räjähdyksessä kuolleen miehen ihmisarvoa. Tapahtumasta kirjoitettiin kantelijan mielestä halventavaan sävyyn muun muassa jutun otsikossa ja tulkitsemalla kuolinsyytä oletuksen pohjalta. Kantelun mukaan juttu loukkasi myös yksityiselämän suojaa tuomalla esille arkaluontoisia asioita uhrista sekä julkaisemalla hänen nimensä ja oletetun kuolintavan. Tietojen julkaisussa ei noudatettu kantelijan mielestä hienotunteisuutta ottaen huomioon, että uhrilla on läheisiä omaisia elossa.

 

Päätoimittajan vastaus 23.6.2022

Keskipohjanmaan päätoimittaja Tiina Ojutkangas toteaa, että kantelu koski lehden vakiintunutta 50 vuotta sitten -palstaa, johon julkaistavaksi valitaan kyseisen päivän uutisia. Valinnan tekee toimitus.

Päätoimittaja kertoo ymmärtäneensä hyvin omaisten järkytyksen, kun vanha asia tuli esiin aamun lehdessä. Hän kertoo suhtautuneensa puhelimitse ja sähköpostitse tulleisiin yhteydenottoihin vakavasti ja myötätuntoisesti ja lisäksi pyytäneensä anteeksi aiheutettua mielipahaa.

Päätoimittaja toteaa, että viidenkymmenen vuoden takainen julkaisukäytäntö on ollut erilainen kuin nykyinen. Sen ajan journalistisen tavan mukaan onnettomuuksia ja rikoksia sekä tekijöitä ja uhreja käsiteltiin uutisissa eri tavalla kuin nykyisten eettisten ja journalististen ohjeiden aikana. Se, että henkilökohtainen asia on kipeä ja herkkä 50 vuoden kuluttuakin, on asia, jonka arvioimiseen kenelläkään ulkopuolisella ei ole mahdollisuuksia.

Päätoimittaja arvioi, että Journalistin ohjeen 26 näkökulmasta ihmisarvoa ei kunnioitettu julkaisemalla uutinen nimellä ja oletuksella kuolinsyystä. Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja julkaistiin ilman riittävää harkintaa (JO 27). Uutisoidessaan uudestaan onnettomuudesta ja kuolemantapauksesta lehti ei ole ollut riittävän hienotunteinen (JO 28).

Päätoimittaja toivoo jonkinlaisena selityksenä kelpaavan, että tapahtumasta on hyvin kauan. Päätoimittajan mukaan toimitus on käynyt asian läpi ja korjannut prosessiaan siten, että toimituksessa kiinnitetään huomiota 50 vuotta sitten -palstan ja 20 vuotta sitten -palstan sisältöihin ja niiden sopivuuteen nykyisillä kriteereillä.


Ratkaisu

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 28: Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.

Sanomalehti Keskipohjanmaa julkaisi historiapalstallaan uudestaan 50 vuoden takaisen uutisen, joka kertoi räjähdyksestä. Uutisessa kerrottiin räjähdyksessä kuolleen miehen nimi ja oletus, että kyseessä oli itsemurha. Julkisen sanan neuvosto ei ota kantaa 50 vuotta sitten tehtyihin toimituksellisiin ratkaisuihin, vaan ainoastaan uudelleenjulkaisuun.

Neuvosto katsoo, että tunnistettavan henkilön kuolinsyyhyn liittyvän epäilyksen esittäminen oli arkaluonteista, eikä asialla ollut yhteiskunnallista merkitystä. Julkaistessaan jutun uudelleen lehti loukkasi omaisten yksityisyyttä ja hienotunteisuuden vaatimusta kuolemantapauksista uutisoitaessa. Tämän myöntää myös päätoimittaja. Juttu tai sen otsikointi eivät kuitenkaan loukanneet uhrin ihmisarvoa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Keskipohjanmaa on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 27 ja 28, ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj), Mona Haapsaari, Marja Keskitalo, Margareta Salonen, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Harto Pönkä, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Jani Tanskanen ja Tuomo Törmänen.

 

Neuvoston päätöstä on korjattu 2.9.2022 klo 14.50. Poistettu ratkaisun tekijöistä Hanna Parhaniemen nimi. Hän ei ollut mukana tekemässä ratkaisua.

Tämä päätös on avattu 709 kertaa