PÄÄTÖKSET

Langettava 8045/YLE/22
Yle

Olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus, oma kannanotto, haastateltavan oikeudet, lähdekritiikki

Kantelija joutui MOT-ohjelmassa erittäin kielteiseen julkisuuteen. Kantelijaa oli kuultu samassa yhteydessä mutta rajatusti ja eri näkökulmasta. Kantelija ei kuitenkaan saanut kommentoida toimintaansa kohdistettua vakavaa epäilyä eikä kantelijan omaa kannanottoa julkaistu.

Vapauttava 8044/A/22
Seiska

Yksityisyyden suoja

Lehti ei rikkonut kantelijan yksityisyyden suojaa siteeraamalla hänen sosiaalisen median päivitystään. Julkisuudessa toimivat henkilöt eivät voi itse määrittää rajoja sille, mitkä mediat saavat käsitellä heitä journalismissaan.

Vapauttava 8043/UL/22
Helsingin Sanomat

Yksityisyyden suoja, erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto, olennainen asiavirhe

Vanhemman yksityisyyttä ei loukattu jutussa, jossa haastateltava kertoi oman huostaanottonsa taustoista. Tietoja ei kohdistettu yksittäiseen henkilöön. Vanhempi ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen, jonka takia häntä olisi ollut välttämätöntä kuulla.

Langettava 8034/PL/22
Luoteis-Lappi

Oma kannanotto

Lehti julkaisi kantelijan oman kannanoton, mutta lisäsi sen yhteyteen päätoimittajan kirjoituksen, joka vähensi kannanoton uskottavuutta.

Vapauttava 8023/UL/22
Lapin Kansa

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehden seurantajutun etusivunostossa oli olennainen asiavirhe, jonka lehti korjasi heti netissä ja seuraavana päivänä lehden printtiversiossa. Korjauksen julkaiseminen lehden oikaisuille tarkoitetussa osiossa oli huomioarvoltaan riittävä suhteessa virheen vakavuuteen. Vakavuutta lievensi se, että asia oli kerrottu oikein lehden sisäsivun jutussa ja aikaisemmassa uutisoinnissa.

Vapauttava 8018/UL/22
Helsingin Sanomat

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi valokuvia Ukrainan sodassa kuolleiden ihmisten ruumiista. Julkaisemisella oli painavat journalistiset perusteet ja yhteiskunnallinen merkitys. Se ei rikkonut Journalistin ohjeiden hienotunteisuusvaatimusta.
    

Vapauttava 8016/PL/22
Meän Tornionlaakso

Tietojen tarkistaminen, erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti esitti kunnanjohtajan toiminnasta kiistanalaisia tulkintoja. Asemansa takia kunnanjohtajan täytyy sietää työnsä kärkevääkin julkista arviointia. Jutussa referoitiin myös kantelijan näkemyksiä, eikä julkisuus ollut niin kielteistä, että häntä olisi tullut kuulla samassa yhteydessä laajemmin.

Vapauttava 8015/UL/22
Turun Sanomat

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehden verkkojutussa kerrottiin kuolemaan johtaneesta liikenneonnettomuudesta. Uhri ei ollut jutusta tunnistettavissa. Jutun nopealla julkaisemisella oli paikallista merkitystä, eikä lehdellä ollut tiedossaan sellaisia syitä, joiden vuoksi jutun julkaisemista olisi ollut syytä viivyttää. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Vapauttava 7999/UL/22
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti puolusti pääkirjoituksessaan iltapäivälehtien sotauutisointia. Pääkirjoituksessa ei ollut välttämätöntä mainita, että siinä esimerkkinä mainittu iltapäivälehti kuuluu pääkirjoituksen julkaisseen lehden kanssa samaan konserniin. Lehti käsitteli aihetta yksittäistä mediaa yleisemmällä tasolla sanan- ja lehdistönvapauden ja yleisön tiedonsaantioikeuden näkökulmasta.

Vapauttava 7991 & 7992/UL/22
Ilta-Sanomat

Ihmisarvo

Pakinassa viitattiin ryssä-sanalla Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin asiayhteydessä, joka ei loukannut venäläisten ihmisarvoa. 

Vapauttava 7988/UL/22
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi verkkojuttunsa keskusteluosiossa kommentin, jossa nimimerkillä esiintynyt keskustelija halvensi toista nimimerkillä esiintynyttä keskustelijaa alatyylisesti. Kommentti oli ymmärrettävissä ylilyönniksi, eikä se loukannut ihmisarvoa tai yksityisyyttä.

Vapauttava 7984/EJ/22
Aamun Koitto

Lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehden julkaisemassa sitaatissa ei ollut olennaista asiavirhettä, mutta lehden käyttämillä, sitaattia levittäneillä lähteillä saattoi olla vahingoittamistarkoitus. Ne olivat tehneet sitaatista vääristyneen tulkinnan, joka välittyi myös lehteen. Lehden lähdekritiikki oli moitittavan heikkoa. Lehti kuitenkin pyrki korjaamaan tilanteen kertomalla lähteistään lukijoille selvästi ja niin nopeasti kuin oli mahdollista.

Langettava 7983/UL/22
Kainuun Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehden julkaisemassa mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut korjauspyynnöstä huolimatta. Lehti korjasi virheen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7979/MTV/22
MTV

Uutistapahtuman seuraaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat, tietojen tarkistaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

MTV:llä ei ollut velvollisuutta seurata oma-aloitteisesti uutistapahtumaa uutisoimalla siitä, että käräjäoikeus peruutti uhkasakon, johon oli viitattu aiemmin kanavan haastattelussa. Kyse oli varsinaisen uutistapahtuman sivujuonteesta.

Vapauttava 7946/YLE/22
Yle

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Jutuissa oli kantelijan irtisanoutumisen ajankohtaan liittyvä virhe, jonka Yle korjasi. Jutuissa ei otettu kantaa siihen, mikä oli kantelijan irtisanoutumisen syy, joten jutuissa ei ollut tältä osin korjausta vaativaa olennaista asiavirhettä. Kantelijaa ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla jutuissa, sillä hän ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 7939/UL/22
Helsingin Sanomat

Tietojen tarkistaminen, virheen korjaaminen

Lehti julkaisi virheellisesti lähteytetyn sitaatin. Tieto virheestä ei saanut toimituksen huomiota, sillä se sisältyi viestiin, joka oli otsikoitu mielipidekirjoitukseksi. Lehti korjasi virheen näkyvästi kokonaan uutena juttuna saatuaan siitä tiedon Julkisen sanan neuvostolta. Korjauksen huomioarvo oli riittävä suhteessa virheen vakavuuteen.

Vapauttava 7918/UL/21
Itä-Savo

Journalistinen päätösvalta

Verkkomoderoinnin teettäminen toimituksen ulkopuolella ei ollut journalistisen päätösvallan luovuttamista. Lehti oli hyväksynyt moderointilinjan itse ja sillä oli lopullinen päätösvalta myös yksittäisiin moderointipäätöksiin.

Vapauttava 7906/UL/21
Iltalehti

Ihmisarvo, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Toimittajan kommenttikirjoitus ei ollut ihmisarvoa loukkaava eikä siinä tuotu kansanedustajan adhd:tä esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. Mainitsemalla kansanedustajan adhd kirjoituksessa viitattiin siihen, miten kansanedustaja itse on selittänyt sillä käytöstään julkisuudessa. Kyseessä oli kansanedustajan julkisen toiminnan arviointi, joka ei synnyttänyt hänelle oikeutta kannanottoon.

Langettava 7901/MTV/21
MTV

Piilomainonta, konserniyhteys

Juttu perustui valmisruokasarjan markkinointimateriaaliin, eikä lähdettä kerrottu lukijalle muiden kuin kuvien osalta. Lukijalla ei ollut mahdollisuutta esimerkiksi päätellä, etteivät sitaatit olleet haastattelusitaatteja vaan tuotetta markkinoivaa tiedotemateriaalia.

Vapauttava 7885/UL/21
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe

Toimittajan kommenttikirjoituksessa ei ollut olennaista asiavirhettä, vaan kyseessä oli tulkinta, johon oli perusteet.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 8023/UL/22

Vastaaja: Lapin Kansa

Asia: Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Ratkaistu: 15.6.2022

Lehden seurantajutun etusivunostossa oli olennainen asiavirhe, jonka lehti korjasi heti netissä ja seuraavana päivänä lehden printtiversiossa. Korjauksen julkaiseminen lehden oikaisuille tarkoitetussa osiossa oli huomioarvoltaan riittävä suhteessa virheen vakavuuteen. Vakavuutta lievensi se, että asia oli kerrottu oikein lehden sisäsivun jutussa ja aikaisemmassa uutisoinnissa.

Kantelu 9.4.2022

Kantelu kohdistuu Lapin Kansan printtilehtensä etusivulla 8.4.2022 julkaisemaan juttuun, jossa kerrottiin, että kuntayhtymän toimitusjohtaja olisi tuomittu virka-aseman väärinkäytöstä, vaikka hän oli vasta syytettynä asiasta. 

Kantelijan mukaan printtilehdessä oikaisu julkaistiin 9.4. kuolinilmoitusten sivulla palstaisena uutisena. Samassa olivat myös muut oikaisut. Kantelijan mukaan korjausta ei ole suhteutettu virheen vakavuuteen.

Kantelijan mukaan virheellistä tietoa ei pahoiteltu eikä pyydetty anteeksi. Printtilehden perusteella lukijoille on jäänyt käsitys siitä, että toimitusjohtaja on tuomittu, vaikka käräjäoikeuden istunnot ovat kesäkuussa.  

Päätoimittajan vastaus 28.4.2022 

Lapin Kansan päätoimittaja Antti Kokkosen mukaan kuntayhtymän toimitusjohtajan saama syyte törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä julkaistiin näyttävästi Lapin Kansan verkossa 31.3.22 ja painetussa lehdessä 1.4.22. Toimitusjohtajan ja toisen henkilön saamat syytteet liittyvät Rovaniemen kaupungin vuonna 2017 tekemiin sijoituksiin. Niin sanottua sijoitussotkua on käsitelty näkyvästi lukuisissa jutuissa vuoden 2020 syksystä lähtien, kun Rovaniemen kaupungin ongelmasijoitukset paljastuivat uudelle kaupunginjohtajalle.

Näissä edellä mainituissa jutuissa kerrottiin, että toimitusjohtajaa syytetään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Asiaa jatkettiin verkossa 1.4.22 ja painetussa lehdessä 2.4.22 Tässäkin jutussa lukijoille kerrottiin selvästi, että toimitusjohtajaa vasta syytetään.

Päätoimittajan mukaan seuraava jatkojuttu ilmestyi verkossa 7.4.22 ja painetussa lehdessä 8.4.22. Niin verkossa olleessa kuin painetussa lehdessä olleessa jutussa kerrottiin aivan oikein, että toimitusjohtajaa syytetään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. 8.4. lehden jutusta etusivulle tehtyyn vinkkiin lipsahti iltavuorossa virhe. Siinä sanottiin, että toimitusjohtaja olisi tuomittu törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Sisäsivulla asia siis oli oikein, samoin verkkoversiossa.

Etusivun vinkissä ollut virhe oikaistiin verkossa 8.4.22 kello 11.18, ja seuraavan päivän, 9.4.22 lehdessä. Oikaisu julkaistiin samalla paikalla lehdessä, missä kaikki oikaisut julkaistaan ja mistä lukijat ne ovat tottuneet löytämään.

Asioiden oikea laita eli se, että toimitusjohtaja on saanut syytteen törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä tuli esille oikealla tavalla lukuisia kertoja viikon aikana. Virheellinen ilmaisu oli julki vain kerran ja se korjattiin asianmukaisesti. Lukijoille ei tästä uutisjatkumosta voinut jäädä väärää käsitystä siitä, mikä on asian käsittelyn vaihe. Virhe oli yhdessä etusivun vinkissä, oikea tieto useita kertoja näyttävästi niin verkossa kuin printissäkin.

Päätoimittaja toteaa, että oikaisun tehtävänä on korjata virheellinen uutisointi, jotta lukijalle jää oikea tieto asioiden kulusta. Mahdolliset pahoittelut ja anteeksipyynnöt hoidetaan tarvittaessa muita kanavia käyttäen.

 
Ratkaisu 

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Lapin Kansan etusivun uutisnostossa oli olennainen asiavirhe, jonka mukaan Rovaniemen entinen konserniasiamies olisi saanut tuomion törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä. Tosiasiassa häntä vasta syytettiin rikoksesta. Asian oikea laita kerrottiin kuitenkin virheettömästi lehden sisäsivun jutussa. Lehti oli myös käsitellyt tapausta ja syytteen nostamista laajasti jo yli viikon ajan sekä printti- että nettijutuissaan. Lehti korjasi juttuaan jo sen ilmestyspäivänä nettiversiossaan ja seuraavana päivänä printtilehdessä oikaisuja-osiossaan.  


Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kyseessä oli olennainen asiavirhe, jonka Lapin Kansa korjasi nopeasti. Korjauksen julkaiseminen lehden oikaisuille tarkoitetussa osiossa oli huomioarvoltaan riittävä suhteessa virheen vakavuuteen. Vakavuutta lievensi se, että asia oli kerrottu oikein lehden sisäsivun jutussa ja aikaisemmassa uutisoinnissa.


Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Lapin Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisu tehty: 
15.6.2022

Ratkaisun tekivät: 
Eero Hyvönen (pj), Kyösti Karvonen, Marja Keskitalo, Anssi Marttinen, Niko Nurminen, Aija Pirinen, Harto Pönkä, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Margareta Salonen ja Jani Tanskanen.
 

Tämä päätös on avattu 658 kertaa