2022 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 8080 & 8082/UL/22
Iltalehti, STT

Lasten esiintyminen mediassa, yksityisyyden suoja

Presidentin perheestä urheilutapahtumassa otettujen kuvien julkaiseminen ei loukannut lapsen yksityisyyttä, eikä siihen tarvittu huoltajan lupaa. Äänestyspäätös 10–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 8073/A/22
Seiska

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan pääministeristä jutun, joka oli naista esineellistävä. Juttu ja siinä ollut kuva eivät kuitenkaan loukanneet pääministerin ihmisarvoa. Äänestyspäätös 7–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide. 

Langettava 8061/UL/22
Keskipohjanmaa

Ihmisarvo, yksityisyyden suoja, uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi historiapalstallaan uudelleen 50 vuoden takaisen uutisen, jossa kerrottiin räjähdyksessä kuolleen miehen nimi. Nimen julkaisu ja kuolinsyyllä spekulointi rikkoivat hienotunteisuuden vaatimusta. Arkaluonteiset yksityiskohdat loukkasivat yksityisyyden suojaa.

Langettava 8045/YLE/22
Yle

Olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus, oma kannanotto, haastateltavan oikeudet, lähdekritiikki

Kantelija joutui MOT-ohjelmassa erittäin kielteiseen julkisuuteen. Kantelijaa oli kuultu samassa yhteydessä mutta rajatusti ja eri näkökulmasta. Kantelija ei kuitenkaan saanut kommentoida toimintaansa kohdistettua vakavaa epäilyä eikä kantelijan omaa kannanottoa julkaistu.

Vapauttava 8044/A/22
Seiska

Yksityisyyden suoja

Lehti ei rikkonut kantelijan yksityisyyden suojaa siteeraamalla hänen sosiaalisen median päivitystään. Julkisuudessa toimivat henkilöt eivät voi itse määrittää rajoja sille, mitkä mediat saavat käsitellä heitä journalismissaan.

Vapauttava 8043/UL/22
Helsingin Sanomat

Yksityisyyden suoja, erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto, olennainen asiavirhe

Vanhemman yksityisyyttä ei loukattu jutussa, jossa haastateltava kertoi oman huostaanottonsa taustoista. Tietoja ei kohdistettu yksittäiseen henkilöön. Vanhempi ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen, jonka takia häntä olisi ollut välttämätöntä kuulla.

Langettava 8034/PL/22
Luoteis-Lappi

Oma kannanotto

Lehti julkaisi kantelijan oman kannanoton, mutta lisäsi sen yhteyteen päätoimittajan kirjoituksen, joka vähensi kannanoton uskottavuutta.

Vapauttava 8029&8030&8074/YLE/2022
Yle

Journalistinen päätösvalta

Yle perui ammattijärjestön puheenjohtajalle esitetyn kutsun suoraan studiokeskusteluun. Tämä ei ollut journalistisen päätösvallan luovuttamista.

Vapauttava 8023/UL/22
Lapin Kansa

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehden seurantajutun etusivunostossa oli olennainen asiavirhe, jonka lehti korjasi heti netissä ja seuraavana päivänä lehden printtiversiossa. Korjauksen julkaiseminen lehden oikaisuille tarkoitetussa osiossa oli huomioarvoltaan riittävä suhteessa virheen vakavuuteen. Vakavuutta lievensi se, että asia oli kerrottu oikein lehden sisäsivun jutussa ja aikaisemmassa uutisoinnissa.

Vapauttava 8018/UL/22
Helsingin Sanomat

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi valokuvia Ukrainan sodassa kuolleiden ihmisten ruumiista. Julkaisemisella oli painavat journalistiset perusteet ja yhteiskunnallinen merkitys. Se ei rikkonut Journalistin ohjeiden hienotunteisuusvaatimusta.
    

Vapauttava 8016/PL/22
Meän Tornionlaakso

Tietojen tarkistaminen, erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti esitti kunnanjohtajan toiminnasta kiistanalaisia tulkintoja. Asemansa takia kunnanjohtajan täytyy sietää työnsä kärkevääkin julkista arviointia. Jutussa referoitiin myös kantelijan näkemyksiä, eikä julkisuus ollut niin kielteistä, että häntä olisi tullut kuulla samassa yhteydessä laajemmin.

Vapauttava 8015/UL/22
Turun Sanomat

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehden verkkojutussa kerrottiin kuolemaan johtaneesta liikenneonnettomuudesta. Uhri ei ollut jutusta tunnistettavissa. Jutun nopealla julkaisemisella oli paikallista merkitystä, eikä lehdellä ollut tiedossaan sellaisia syitä, joiden vuoksi jutun julkaisemista olisi ollut syytä viivyttää. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Vapauttava 7999/UL/22
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti puolusti pääkirjoituksessaan iltapäivälehtien sotauutisointia. Pääkirjoituksessa ei ollut välttämätöntä mainita, että siinä esimerkkinä mainittu iltapäivälehti kuuluu pääkirjoituksen julkaisseen lehden kanssa samaan konserniin. Lehti käsitteli aihetta yksittäistä mediaa yleisemmällä tasolla sanan- ja lehdistönvapauden ja yleisön tiedonsaantioikeuden näkökulmasta.

Vapauttava 7991 & 7992/UL/22
Ilta-Sanomat

Ihmisarvo

Pakinassa viitattiin ryssä-sanalla Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin asiayhteydessä, joka ei loukannut venäläisten ihmisarvoa. 

Vapauttava 7988/UL/22
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi verkkojuttunsa keskusteluosiossa kommentin, jossa nimimerkillä esiintynyt keskustelija halvensi toista nimimerkillä esiintynyttä keskustelijaa alatyylisesti. Kommentti oli ymmärrettävissä ylilyönniksi, eikä se loukannut ihmisarvoa tai yksityisyyttä.

Vapauttava 7984/EJ/22
Aamun Koitto

Lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehden julkaisemassa sitaatissa ei ollut olennaista asiavirhettä, mutta lehden käyttämillä, sitaattia levittäneillä lähteillä saattoi olla vahingoittamistarkoitus. Ne olivat tehneet sitaatista vääristyneen tulkinnan, joka välittyi myös lehteen. Lehden lähdekritiikki oli moitittavan heikkoa. Lehti kuitenkin pyrki korjaamaan tilanteen kertomalla lähteistään lukijoille selvästi ja niin nopeasti kuin oli mahdollista.

Langettava 7983/UL/22
Kainuun Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehden julkaisemassa mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut korjauspyynnöstä huolimatta. Lehti korjasi virheen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7979/MTV/22
MTV

Uutistapahtuman seuraaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat, tietojen tarkistaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

MTV:llä ei ollut velvollisuutta seurata oma-aloitteisesti uutistapahtumaa uutisoimalla siitä, että käräjäoikeus peruutti uhkasakon, johon oli viitattu aiemmin kanavan haastattelussa. Kyse oli varsinaisen uutistapahtuman sivujuonteesta.

Vapauttava 7946/YLE/22
Yle

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Jutuissa oli kantelijan irtisanoutumisen ajankohtaan liittyvä virhe, jonka Yle korjasi. Jutuissa ei otettu kantaa siihen, mikä oli kantelijan irtisanoutumisen syy, joten jutuissa ei ollut tältä osin korjausta vaativaa olennaista asiavirhettä. Kantelijaa ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla jutuissa, sillä hän ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 7939/UL/22
Helsingin Sanomat

Tietojen tarkistaminen, virheen korjaaminen

Lehti julkaisi virheellisesti lähteytetyn sitaatin. Tieto virheestä ei saanut toimituksen huomiota, sillä se sisältyi viestiin, joka oli otsikoitu mielipidekirjoitukseksi. Lehti korjasi virheen näkyvästi kokonaan uutena juttuna saatuaan siitä tiedon Julkisen sanan neuvostolta. Korjauksen huomioarvo oli riittävä suhteessa virheen vakavuuteen.

<< 1 2 >> 

Vapauttava 7999/UL/22

Vastaaja: Helsingin Sanomat

Asia: Konserniyhteys

Ratkaistu: 11.5.2022

Lehti puolusti pääkirjoituksessaan iltapäivälehtien sotauutisointia. Pääkirjoituksessa ei ollut välttämätöntä mainita, että siinä esimerkkinä mainittu iltapäivälehti kuuluu pääkirjoituksen julkaisseen lehden kanssa samaan konserniin. Lehti käsitteli aihetta yksittäistä mediaa yleisemmällä tasolla sanan- ja lehdistönvapauden ja yleisön tiedonsaantioikeuden näkökulmasta.

Kantelu 5.3.2022

Kantelu kohdistuu Helsingin Sanomien 4.3.2022 julkaisemaan pääkirjoitukseen Sodasta kertominen on iltapäivälehtienkin velvollisuus.

Kantelun mukaan pääkirjoitus käsittelee pääasiassa Helsingin Sanomien kanssa samaan konserniin kuuluvaa Ilta-Sanomia. Ilta-Sanomat mainitaan pääkirjoituksessa kolmesti vastuullisena iltapäivälehtenä ja muita lehtiä ei mainita. Silti kirjoituksessa ei mainita, että Ilta-Sanomat kuuluu samaan konserniin Helsingin Sanomien kanssa. Kantelija pitää rikettä raskauttavana, koska se tehdään pääkirjoitussivulla siten, että Ilta-Sanomat esitellään ainoana vastuullisesti toimivana iltapäivälehtenä.
 

Päätoimittajan vastaus 6.4.2022

Vastaava päätoimittaja Kaius Niemi toteaa, että pääkirjoituksessa käsiteltiin Ukrainan sotaa koskevaa uutisointia. Kirjoituksen ydinviesti oli se, että tiedotusvälineillä on velvollisuus käsitellä myös sotaa, vaikka uutiset voivatkin joitakuita lukijoita järkyttää. Lehden kannanoton taustalla oli etenkin sosiaalisessa mediassa levinnyt kampanja, jonka pyrkimyksenä oli suojella lapsia sotaa käsitteleviltä jutuilta ja kuvilta. Kampanjan myötä yksittäiset kauppiaat olivat jo poistaneet iltapäivälehtien lööppejä näkyvistä tai kääntäneet myyntitelineissä olevat lehdet nurinpäin. Tavoitteena on ollut suojella lapsia ja herkimpiä aikuisia sotauutisilta.

Pääkirjoituksessa korostettiin sananvapauden merkitystä – sitä ettei ole yksittäisten kauppiaiden asia päättää, millaiset uutiset heidän asiakkailleen sopivat. Samalla muistutettiin siitä, ettei vastuullisen Ukraina-uutisoinnin pyrkimyksenä ole turhaan järkyttää lukijoita. Asia on päinvastoin: kuvat hädänalaisista ja sotaa pakenevista ihmisistä ovat myötävaikuttaneet kansalaisten laajaan auttamishaluun.

Kirjoituksessa mainittiin nimeltä toinen Suomen iltapäivälehdistä, Ilta-Sanomat. Päätoimittajan mukaan tälle oli journalistiset perusteet, sillä samalla viikolla oli vietetty Ilta-Sanomien 90-vuotissyntymäpäivää jutussa kuvatusti vakavassa maailmantilanteessa. Lehden merkkipäivä kytkeytyi siten ajankohtaiseen journalistiseen haasteeseen. Päätoimittaja toteaa, että Ilta-Sanomat oli myöskin lehdistä se, joka reagoi aktiivisesti lööppien vastaiseen kampanjaan muistuttaen takakansissaan vapaan lehdistön merkityksestä.

Päätoimittajan mukaan kirjoitus puolusti ylipäänsä sanan- ja erityisesti lehdistönvapautta asettuen eritoten iltapäivälehtien asemaan. Vaikka esimerkkinä mainittiin Ilta-Sanomat, kirjoitus asettui päätoimittajan mukaan yhtä lailla puolustamaan kilpailijan eli Iltalehden vastuullista Ukraina-uutisointia. Kirjoitus ei päätoimittajan mukaan pyrkinyt vaikuttamaan oman yhtiön tuotteen kilpailuasemaan suhteessa Iltalehteen. Päätoimittajan mukaan, kuten kirjoituksessa todettiin, yksittäisten kauppiaiden tempauksella ei ole kummallekaan iltapäivälehdelle mainittavaa taloudellista merkitystä. Huomion arvoista on päätoimittajan mukaan myös se, että Helsingin Sanomat oli jo aiemmin uutissivuillaan kertonut sotalööppejä ja -kansia koskevasta kampanjasta ja kauppiaiden tekemistä ratkaisuista. Näissä yhteyksissä ei kummankaan iltapäivälehden kannanottoja ollut kysytty tai julkaistu. Helsingin Sanomien on päätoimittajan mukaan siten vaikea katsoa asettuneen toiminnallaan ajamaan nimenomaisesti Ilta-Sanomien asiaa. Kantelun kohteena oleva pääkirjoitus on osa tätä journalistista jatkumoa, jota on päätoimittajan mukaan tarpeen tarkastella kokonaisuutena.

Päätoimittaja toteaa, että kantelun kohteena olevassa tapauksessa oli kyse sananvapauden kannalta periaatteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävästä asiasta. Tällaisenaan ei kuitenkaan kyse ollut Journalistin ohjeiden tarkoittamasta ”omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittävästä asiasta”.  Päätoimittaja katsoo, että konserniyhteyden kertominen ei ollut tässä tapauksessa välttämätöntä, etenkin kun Ilta-Sanomien maininnalle oli riittävät journalistiset perusteet.  Päätoimittajan mukaan yleisen elämänkokemuksen valossa on perusteet myös arvioida, että Ilta-Sanomien ja Helsingin Sanomien yhteinen historia ja omistustausta ovat suurelle osalle lukijoista tuttuja, eikä konserniyhteyden maininta tässä yhteydessä olisi tarjonnut erityistä lukuohjetta – etenkään kun konserniyhteys ei ollut käsiteltävän sananvapausteeman kannalta relevantti. 

Päätoimittaja katsoo, että vaade konserniyhteyden mainitsemisesta tämänkaltaisessa tapauksessa laajentaisi oleellisesti tiedotusvälineiden vakiintunutta käytäntöä ja Journalistin ohjeiden kohdan 6 tulkintaa. Sananvapauteen liittyvien periaatteiden käsittely ja painokaskin kannanotto on Helsingin Sanomien näkemyksen mukaan tiedotusvälineiden universaali tehtävä, joka asettuu selvästi lyhytnäköisten, mahdollisesti omaa konsernia koskevien etunäkökohtien yläpuolelle. Pääkirjoitusten ja kolumnien tekstityypeissä tarpeettoman tiukka linjaus olisi päätoimittajan mukaan myös omiaan johtamaan toimituksellisen harkintavallan kaventumiseen ja yhteiskunnallisesti arvokkaiden periaatteiden typistämiseen taloudelliseksi eduntavoittelupyrkimykseksi.


Ratkaisu

JO 6: Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi.

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa otettiin kantaa suomalaisten iltapäivälehtien sotauutisointiin. Lehti kommentoi kampanjaa, jossa lehtien lööppejä ja kansia käännettiin asiakkaiden näkyvistä joissakin kaupoissa. Lehti puolusti iltapäivälehtiä toteamalla muun muassa, että ne eivät ole mässäilleet väkivallalla, ja että sodasta kertominen on niiden journalistinen velvollisuus. Lehti mainitsi esimerkkinä nimeltä ainoastaan Ilta-Sanomat viitaten sen 90-vuotisjuhlavuoteen ja sen tekemään ajankohtaiseen kannanottoon vapaan median puolesta. Jutussa ei mainittu, että Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan konserniin.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien konserniyhteys olisi ollut suotavaa tuoda pääkirjoituksessa esiin läpinäkyvyyden vuoksi. Pääkirjoitus kuitenkin käsitteli iltapäivälehtien sotauutisointia yksittäistä mediaa yleisemmällä tasolla sanan- ja lehdistönvapauden ja yleisön tiedonsaantioikeuden näkökulmasta. Lehti ei kannanotollaan puolustanut ainoastaan Ilta-Sanomia vaan laajemmin lehdistön toimintaa. Yleisluontoisessa kannanotossa ei ollut kyse Sanoma-konsernin kannalta niin merkittävästä asiasta, että konserniyhteys olisi ollut välttämätöntä mainita kirjoituksessa. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj.), Mona Haapsaari, Kyösti Karvonen, Marja Keskitalo, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Henrik Rydenfelt, Jani Tanskanen ja Tuomo Törmänen.

Tämä päätös on avattu 1097 kertaa