2022 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 8080 & 8082/UL/22
Iltalehti, STT

Lasten esiintyminen mediassa, yksityisyyden suoja

Presidentin perheestä urheilutapahtumassa otettujen kuvien julkaiseminen ei loukannut lapsen yksityisyyttä, eikä siihen tarvittu huoltajan lupaa. Äänestyspäätös 10–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 8073/A/22
Seiska

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan pääministeristä jutun, joka oli naista esineellistävä. Juttu ja siinä ollut kuva eivät kuitenkaan loukanneet pääministerin ihmisarvoa. Äänestyspäätös 7–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide. 

Langettava 8061/UL/22
Keskipohjanmaa

Ihmisarvo, yksityisyyden suoja, uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi historiapalstallaan uudelleen 50 vuoden takaisen uutisen, jossa kerrottiin räjähdyksessä kuolleen miehen nimi. Nimen julkaisu ja kuolinsyyllä spekulointi rikkoivat hienotunteisuuden vaatimusta. Arkaluonteiset yksityiskohdat loukkasivat yksityisyyden suojaa.

Langettava 8045/YLE/22
Yle

Olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus, oma kannanotto, haastateltavan oikeudet, lähdekritiikki

Kantelija joutui MOT-ohjelmassa erittäin kielteiseen julkisuuteen. Kantelijaa oli kuultu samassa yhteydessä mutta rajatusti ja eri näkökulmasta. Kantelija ei kuitenkaan saanut kommentoida toimintaansa kohdistettua vakavaa epäilyä eikä kantelijan omaa kannanottoa julkaistu.

Vapauttava 8044/A/22
Seiska

Yksityisyyden suoja

Lehti ei rikkonut kantelijan yksityisyyden suojaa siteeraamalla hänen sosiaalisen median päivitystään. Julkisuudessa toimivat henkilöt eivät voi itse määrittää rajoja sille, mitkä mediat saavat käsitellä heitä journalismissaan.

Vapauttava 8043/UL/22
Helsingin Sanomat

Yksityisyyden suoja, erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto, olennainen asiavirhe

Vanhemman yksityisyyttä ei loukattu jutussa, jossa haastateltava kertoi oman huostaanottonsa taustoista. Tietoja ei kohdistettu yksittäiseen henkilöön. Vanhempi ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen, jonka takia häntä olisi ollut välttämätöntä kuulla.

Langettava 8034/PL/22
Luoteis-Lappi

Oma kannanotto

Lehti julkaisi kantelijan oman kannanoton, mutta lisäsi sen yhteyteen päätoimittajan kirjoituksen, joka vähensi kannanoton uskottavuutta.

Vapauttava 8029&8030&8074/YLE/2022
Yle

Journalistinen päätösvalta

Yle perui ammattijärjestön puheenjohtajalle esitetyn kutsun suoraan studiokeskusteluun. Tämä ei ollut journalistisen päätösvallan luovuttamista.

Vapauttava 8023/UL/22
Lapin Kansa

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehden seurantajutun etusivunostossa oli olennainen asiavirhe, jonka lehti korjasi heti netissä ja seuraavana päivänä lehden printtiversiossa. Korjauksen julkaiseminen lehden oikaisuille tarkoitetussa osiossa oli huomioarvoltaan riittävä suhteessa virheen vakavuuteen. Vakavuutta lievensi se, että asia oli kerrottu oikein lehden sisäsivun jutussa ja aikaisemmassa uutisoinnissa.

Vapauttava 8018/UL/22
Helsingin Sanomat

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi valokuvia Ukrainan sodassa kuolleiden ihmisten ruumiista. Julkaisemisella oli painavat journalistiset perusteet ja yhteiskunnallinen merkitys. Se ei rikkonut Journalistin ohjeiden hienotunteisuusvaatimusta.
    

Vapauttava 8016/PL/22
Meän Tornionlaakso

Tietojen tarkistaminen, erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti esitti kunnanjohtajan toiminnasta kiistanalaisia tulkintoja. Asemansa takia kunnanjohtajan täytyy sietää työnsä kärkevääkin julkista arviointia. Jutussa referoitiin myös kantelijan näkemyksiä, eikä julkisuus ollut niin kielteistä, että häntä olisi tullut kuulla samassa yhteydessä laajemmin.

Vapauttava 8015/UL/22
Turun Sanomat

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehden verkkojutussa kerrottiin kuolemaan johtaneesta liikenneonnettomuudesta. Uhri ei ollut jutusta tunnistettavissa. Jutun nopealla julkaisemisella oli paikallista merkitystä, eikä lehdellä ollut tiedossaan sellaisia syitä, joiden vuoksi jutun julkaisemista olisi ollut syytä viivyttää. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Vapauttava 7999/UL/22
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti puolusti pääkirjoituksessaan iltapäivälehtien sotauutisointia. Pääkirjoituksessa ei ollut välttämätöntä mainita, että siinä esimerkkinä mainittu iltapäivälehti kuuluu pääkirjoituksen julkaisseen lehden kanssa samaan konserniin. Lehti käsitteli aihetta yksittäistä mediaa yleisemmällä tasolla sanan- ja lehdistönvapauden ja yleisön tiedonsaantioikeuden näkökulmasta.

Vapauttava 7991 & 7992/UL/22
Ilta-Sanomat

Ihmisarvo

Pakinassa viitattiin ryssä-sanalla Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin asiayhteydessä, joka ei loukannut venäläisten ihmisarvoa. 

Vapauttava 7988/UL/22
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi verkkojuttunsa keskusteluosiossa kommentin, jossa nimimerkillä esiintynyt keskustelija halvensi toista nimimerkillä esiintynyttä keskustelijaa alatyylisesti. Kommentti oli ymmärrettävissä ylilyönniksi, eikä se loukannut ihmisarvoa tai yksityisyyttä.

Vapauttava 7984/EJ/22
Aamun Koitto

Lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehden julkaisemassa sitaatissa ei ollut olennaista asiavirhettä, mutta lehden käyttämillä, sitaattia levittäneillä lähteillä saattoi olla vahingoittamistarkoitus. Ne olivat tehneet sitaatista vääristyneen tulkinnan, joka välittyi myös lehteen. Lehden lähdekritiikki oli moitittavan heikkoa. Lehti kuitenkin pyrki korjaamaan tilanteen kertomalla lähteistään lukijoille selvästi ja niin nopeasti kuin oli mahdollista.

Langettava 7983/UL/22
Kainuun Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehden julkaisemassa mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut korjauspyynnöstä huolimatta. Lehti korjasi virheen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7979/MTV/22
MTV

Uutistapahtuman seuraaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat, tietojen tarkistaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

MTV:llä ei ollut velvollisuutta seurata oma-aloitteisesti uutistapahtumaa uutisoimalla siitä, että käräjäoikeus peruutti uhkasakon, johon oli viitattu aiemmin kanavan haastattelussa. Kyse oli varsinaisen uutistapahtuman sivujuonteesta.

Vapauttava 7946/YLE/22
Yle

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Jutuissa oli kantelijan irtisanoutumisen ajankohtaan liittyvä virhe, jonka Yle korjasi. Jutuissa ei otettu kantaa siihen, mikä oli kantelijan irtisanoutumisen syy, joten jutuissa ei ollut tältä osin korjausta vaativaa olennaista asiavirhettä. Kantelijaa ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla jutuissa, sillä hän ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 7939/UL/22
Helsingin Sanomat

Tietojen tarkistaminen, virheen korjaaminen

Lehti julkaisi virheellisesti lähteytetyn sitaatin. Tieto virheestä ei saanut toimituksen huomiota, sillä se sisältyi viestiin, joka oli otsikoitu mielipidekirjoitukseksi. Lehti korjasi virheen näkyvästi kokonaan uutena juttuna saatuaan siitä tiedon Julkisen sanan neuvostolta. Korjauksen huomioarvo oli riittävä suhteessa virheen vakavuuteen.

<< 1 2 >> 

Vapauttava 7991 & 7992/UL/22

Vastaaja: Ilta-Sanomat

Asia: Ihmisarvo

Ratkaistu: 11.5.2022

Pakinassa viitattiin ryssä-sanalla Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin asiayhteydessä, joka ei loukannut venäläisten ihmisarvoa. 

Kantelut 27.2.2022

Kantelut kohdistuvat Ilta-Sanomien 27.2.2022 julkaisemaan Setä Arkadia -pakinaan, jonka alkuperäinen otsikko oli Setä Arkadia: Putinista voi nyt sanoa ilman rohkaisevaa harjakaisryyppyäkin: ”Ryssä valehteli meille päin naamaa!”

https://www.is.fi/politiikka/art-2000008643213.html  

Kantelu 7991
Kantelijan mukaan toimittaja käyttää sekä otsikossa että leipätekstissä halventavaa, rasistista sanaa ”ryssä”.

Kantelu 7992
Kantelijan mukaan jutussa rikotaan Journalistin ohjetta 26, kun siinä todetaan ”Nyt saa ja voi ilman harjakaisryyppyäkin todeta presidentti Vladimir Putinista, että ryssä valehtelee meille päin naamaa. Kun Putin latelee suustaan mitä sattuu ja nimittelee muita natseiksi, ei vastauksissakaan kannata liikaa kohteliaisuuteen tuudittautua.”

Kantelijan mukaan Haapalan kirjoitus on ristiriidassa Journalistin ohjeiden kanssa, sillä Haapala käyttää Putinin toimia kritisoidessaan yleisesti rasistiseksi tunnustettua ilmausta, joka viittaa venäläisiin kansanryhmänä.

Käsittelyynottopäätöksessään neuvosto rajasi JO 26:n käsittelyn koskemaan ihmisarvon kunnioittamista yleisellä tasolla – ei Vladimir Putiniin, vaan venäläisiin kohdistuvana. 


Päätoimittajan vastaus 21.3.2022 

Vastaava päätoimittaja Johanna Lahti toteaa vastauksessaan, että Setä Arkadia on Ilta-Sanomien pitkään ilmestynyt palsta, jossa käsitellään poliitikkoja ja politiikkaa pakinanomaisesti ja myös palstalle tyypillisesti räväköin sanankääntein.

Päätoimittajan mukaan kirjoittajalla on poikkeuksellisen laaja poliittinen muisti ja historiantuntemus, josta hän säännöllisesti ammentaa kirjoituksiinsa. Tällä kertaa hän käsittelee eduskunnan puolustusvaliokunnan vierailua Venäjällä vuonna 1991. Tuolloin suomalaisille paljastui, että toisin kuin oli sovittu ja toisin kuin Suomelle oli väitetty, Kasimovin kentällä (jonne Suomi oli rakentanut parakkikylän) oli kuin olikin sotakalustoa ja paljon. Tästä raivostuneena eduskunnan puolustusvaliokunnan tuolloinen johtaja, reservin majuri Kalevi Lamminen (ns. harjakaisryyppyjen rohkaisemana), kehotti vierailulla mukana olleita toimittajia kirjoittamaan välineisiinsä ”kissankokoisilla kirjaimilla”, että ”ryssä valehteli meille päin naamaa”.

Päätoimittajan mukaan kyseessä on siis ko. henkilön suora ja historiallinen sitaatti, joka aiheutti aikoinaan ison kohun. Kuten asiayhteydestä käy ilmi, ”ryssällä” Lamminen ei viitannut tavallisiin venäläisiin, vaan Venäjän tuolloiseen johtoon. Kyseisestä tapahtumasta kertominen ja kyseisen kommentin siteeraaminen on täysin relevanttia: ei historiaa voi sensuroida. Päinvastoin: kyseinen episodi kertoo paljon myös tuon ajan suomalaisesta kulttuurista. Kun paljastui, että Venäjä on valehdellut Suomelle, mitkä olivat seuraukset? Lähtikö Venäjälle kenties nootti? Ei: sen sijaan puolustusvaliokunta asetettiin puhe- ja matkustuskieltoon. Kirjoittaja muistuttaa ajan asenteista: ”Siinä ja tässä, ettei koko puolustusvaliokuntaa lakkautettu. Suunniteltiin, että valiokunta sulautetaan ulkoasiainvaliokuntaan, kunnes peli vihellettiin poikki. ”

Päätoimittajan mukaan kirjoittaja vetää tuon ajan tapahtumista suoran linjan nykypäivään – sillä erolla, että ”nykyään saa sentään sanoa, että Venäjän presidentti valehtelee, kun Venäjän presidentti valehtelee”. Kirjoittaja käyttää Lammista koskevan tarinan loogisena jatkumona tekstissään sanaa ”ryssä”, mutta viittaa sillä puhtaasti ja vain ja ainoastaan Putiniin itseensä. Kyseinen sana ei millään lailla kohdistu tavallisiin venäläisiin, saati halveksi heitä: ”Nyt saaja voi ilman harjakaisryyppyäkin todeta presidentti Vladimir Putinista, että ryssä valehtelee meille päin naamaa. Kun Putin latelee suustaan mitä sattuu ja nimittelee muita natseiksi, ei vastauksissakaan kannata liikaa kohteliaisuuteen tuudittautua.”

Kuten kirjoittaja aivan oikein muistuttaa, presidentti Vladimir Putin on laajalti käyttänyt Ukrainasta puhuessaan pöyristyttävää retoriikkaa. Hän on muun muassa ilmoittanut haluavansa poistaa natsit ja narkomaanit Ukrainasta. Tällaisella leimaamisella Putin on myös oikeuttanut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja aloittanut julman sodan, joka on jo nyt aiheuttanut kammottavia kärsimyksiä siviileille, hirvittävää tuhoa kaupungeille sekä miljoonien ihmisten pakolaisaallon.

Päätoimittaja toteaa, että kuten kirjoituksesta on selkeästi luettavissa, Setä Arkadian kritiikki osuu Putiniin, tämän valheisiin, toimintatapaan ja kielenkäyttöön. Kyseisessä ”ryssä”-kohdassa puhutaan pelkästään ja nimeltä mainiten presidentistä. Vaikka JO 26:ssa puhutaankin ”jokaisesta” ihmisestä, on tällä hetkellä ja edellä mainituin syin vaikea nähdä, että Putin ansaitsisi minkäänlaista kunnioitusta.

Päätoimittajan mukaan kyseinen sitaatti oli alun perin myös kirjoituksen otsikossa ja ingressissä. Ilta-Sanomat päätyi kuitenkin muokkaamaan niitä. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun otsikkoa ja osin myös ingressiä alettiin levittää kuvakaappauksina ja asiayhteyksistään täysin irrotettuna sekä väärillä saatetiedoilla varustettuna sosiaalisessa mediassa. Tällainen vääristelevä toimintatapa on nykyajalle tyypillistä ja yhä isompi huolenaihe median osalta. Väärinkäsitysten välttämiseksi Ilta-Sanomat katsoi, että muokkaaminen on otsikon ja ingressin osalta järkevää.

Päätoimittajan mukaan Ilta-Sanomat haluaisi nostaa esiin, että Ukrainan sota on aiheuttanut senkin, että Suomi purkaa tässä samalla myös suomettumisen ajan traumoja. Tämäkin Setä Arkadian kirjoitus on osa sitä prosessia. Se muistuttaa, että vuonna 1991 Suomi pelkäsi Venäjän reaktioita niin paljon, että melkein päätyi lakkauttamaan puolustusvaliokuntansa, kun sen puheenjohtaja tohti sanoa ääneen, että Suomelle on valehdeltu. Toivon mukaan tästä episodista kertominen on kaikessa raadollisuudessaan vuoden 2022 Suomessa sallittua, eikä myöskään Putinin kunniaa tarvitse varjella.

Lopuksi päätoimittaja siteeraa Uutismedian liiton mediakasvatusmateriaaleja, joissa käsitellään journalistisia juttutyyppejä: ”Pakina on perinteinen lehtitekstilaji, jota julkaistaan nykyään melko harvoin. Pakina on kantaaottava teksti, jossa käytetään tehokeinona ironiaa ja sarkasmia. Se vaatii lukijalta ironian tunnistamista ja sen ymmärtämistä.” https://juttutyypit.fi/juttutyypit/pakina/

Päätoimittajan mukaan pakinoita julkaistaan nykyään valitettavan harvoin. Se johtuu kahdesta asiasta: ensinnäkin pakinatyyppistä kirjoittamista osaa nykyisin vain harva ja toiseksi kyky ironian tunnistamiseen tuntuu olevan vähenemässä ja pakinat joutuvat yhä useammin sosiaalisen median myllyn murskaamaksi. Se on iso sääli eri tyylilajien ja journalististen tekstien monipuolisuuden kannalta. Toiveena olisi, että ala itse – mukaan lukien alan oma itsesäätelyelin – pyrkisi varjelemaan sitä, että myös pakinatyyppisellä värikkäällä kirjoittamisella olisi Suomen kaltaisessa demokratiassa paikkansa.

 

Ratkaisu

 
JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

 
Ilta-Sanomien pakinoitsija muisteli jutussaan 31 vuoden takaisia tapahtumia ja uutisia ns. Kasimovin koukkauksesta. Silloisen puolustusvaliokunnan puheenjohtajan kerrottiin todenneen, pakinoitsijan mukaan harjakaisryyppyjen rohkaisemana, että ”ryssä valehteli meille päin naamaa”. Lause aiheutti aikoinaan sisäpoliittisen kohun. 

Ilta-Sanomien pakinassa verrattiin lähimenneisyyden tapahtumaa nykypäivään ja Venäjän presidentin puheisiin Ukrainan sodasta. Pakinassa todetaan, että ”Nyt saa ja voi ilman harjakaisryyppyäkin todeta presidentti Vladimir Putinista, että ryssä valehtelee meille päin naamaa”. Pakinassa tätä perusteltiin sillä, että ”kun Putin latelee suustaan mitä sattuu ja nimittelee muita natseiksi, ei vastauksissakaan kannata liikaa kohteliaisuuteen tuudittautua”. 

Julkisen sanan neuvoston linjan mukaan pakinatyylisissä kirjoituksissa sallitaan kärjekästäkin mielipiteen ilmaisua. Neuvosto toteaa, että ryssä-sanan käytön moitittavuus riippuu asiayhteydestä. Tässä tapauksessa sillä viitattiin Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin. Neuvosto ei käsittele tapausta Vladimir Putinin ihmisarvon näkökulmasta. 

Neuvosto toteaa, että kirjoitus ei ollut venäläisten ihmisarvoa loukkaava eikä siinä tuotu venäläisyyttä esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa. 
 
Ratkaisun tekivät: 


Eero Hyvönen (pj), Mona Haapsaari, Kyösti Karvonen, Marja Keskitalo, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Alma Onali, Aija Pirinen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Jani Tanskanen ja Tuomo Törmänen. 

 

Tämä päätös on avattu 1268 kertaa