PÄÄTÖKSET

Vapauttava 8080 & 8082/UL/22
Iltalehti, STT

Lasten esiintyminen mediassa, yksityisyyden suoja

Presidentin perheestä urheilutapahtumassa otettujen kuvien julkaiseminen ei loukannut lapsen yksityisyyttä, eikä siihen tarvittu huoltajan lupaa. Äänestyspäätös 10–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 8073/A/22
Seiska

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan pääministeristä jutun, joka oli naista esineellistävä. Juttu ja siinä ollut kuva eivät kuitenkaan loukanneet pääministerin ihmisarvoa. Äänestyspäätös 7–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide. 

Langettava 8061/UL/22
Keskipohjanmaa

Ihmisarvo, yksityisyyden suoja, uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi historiapalstallaan uudelleen 50 vuoden takaisen uutisen, jossa kerrottiin räjähdyksessä kuolleen miehen nimi. Nimen julkaisu ja kuolinsyyllä spekulointi rikkoivat hienotunteisuuden vaatimusta. Arkaluonteiset yksityiskohdat loukkasivat yksityisyyden suojaa.

Langettava 8045/YLE/22
Yle

Olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus, oma kannanotto, haastateltavan oikeudet, lähdekritiikki

Kantelija joutui MOT-ohjelmassa erittäin kielteiseen julkisuuteen. Kantelijaa oli kuultu samassa yhteydessä mutta rajatusti ja eri näkökulmasta. Kantelija ei kuitenkaan saanut kommentoida toimintaansa kohdistettua vakavaa epäilyä eikä kantelijan omaa kannanottoa julkaistu.

Vapauttava 8044/A/22
Seiska

Yksityisyyden suoja

Lehti ei rikkonut kantelijan yksityisyyden suojaa siteeraamalla hänen sosiaalisen median päivitystään. Julkisuudessa toimivat henkilöt eivät voi itse määrittää rajoja sille, mitkä mediat saavat käsitellä heitä journalismissaan.

Vapauttava 8043/UL/22
Helsingin Sanomat

Yksityisyyden suoja, erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto, olennainen asiavirhe

Vanhemman yksityisyyttä ei loukattu jutussa, jossa haastateltava kertoi oman huostaanottonsa taustoista. Tietoja ei kohdistettu yksittäiseen henkilöön. Vanhempi ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen, jonka takia häntä olisi ollut välttämätöntä kuulla.

Langettava 8034/PL/22
Luoteis-Lappi

Oma kannanotto

Lehti julkaisi kantelijan oman kannanoton, mutta lisäsi sen yhteyteen päätoimittajan kirjoituksen, joka vähensi kannanoton uskottavuutta.

Vapauttava 8029&8030&8074/YLE/2022
Yle

Journalistinen päätösvalta

Yle perui ammattijärjestön puheenjohtajalle esitetyn kutsun suoraan studiokeskusteluun. Tämä ei ollut journalistisen päätösvallan luovuttamista.

Vapauttava 8023/UL/22
Lapin Kansa

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehden seurantajutun etusivunostossa oli olennainen asiavirhe, jonka lehti korjasi heti netissä ja seuraavana päivänä lehden printtiversiossa. Korjauksen julkaiseminen lehden oikaisuille tarkoitetussa osiossa oli huomioarvoltaan riittävä suhteessa virheen vakavuuteen. Vakavuutta lievensi se, että asia oli kerrottu oikein lehden sisäsivun jutussa ja aikaisemmassa uutisoinnissa.

Vapauttava 8018/UL/22
Helsingin Sanomat

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi valokuvia Ukrainan sodassa kuolleiden ihmisten ruumiista. Julkaisemisella oli painavat journalistiset perusteet ja yhteiskunnallinen merkitys. Se ei rikkonut Journalistin ohjeiden hienotunteisuusvaatimusta.
    

Vapauttava 8016/PL/22
Meän Tornionlaakso

Tietojen tarkistaminen, erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti esitti kunnanjohtajan toiminnasta kiistanalaisia tulkintoja. Asemansa takia kunnanjohtajan täytyy sietää työnsä kärkevääkin julkista arviointia. Jutussa referoitiin myös kantelijan näkemyksiä, eikä julkisuus ollut niin kielteistä, että häntä olisi tullut kuulla samassa yhteydessä laajemmin.

Vapauttava 8015/UL/22
Turun Sanomat

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehden verkkojutussa kerrottiin kuolemaan johtaneesta liikenneonnettomuudesta. Uhri ei ollut jutusta tunnistettavissa. Jutun nopealla julkaisemisella oli paikallista merkitystä, eikä lehdellä ollut tiedossaan sellaisia syitä, joiden vuoksi jutun julkaisemista olisi ollut syytä viivyttää. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Vapauttava 7999/UL/22
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti puolusti pääkirjoituksessaan iltapäivälehtien sotauutisointia. Pääkirjoituksessa ei ollut välttämätöntä mainita, että siinä esimerkkinä mainittu iltapäivälehti kuuluu pääkirjoituksen julkaisseen lehden kanssa samaan konserniin. Lehti käsitteli aihetta yksittäistä mediaa yleisemmällä tasolla sanan- ja lehdistönvapauden ja yleisön tiedonsaantioikeuden näkökulmasta.

Vapauttava 7991 & 7992/UL/22
Ilta-Sanomat

Ihmisarvo

Pakinassa viitattiin ryssä-sanalla Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin asiayhteydessä, joka ei loukannut venäläisten ihmisarvoa. 

Vapauttava 7988/UL/22
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi verkkojuttunsa keskusteluosiossa kommentin, jossa nimimerkillä esiintynyt keskustelija halvensi toista nimimerkillä esiintynyttä keskustelijaa alatyylisesti. Kommentti oli ymmärrettävissä ylilyönniksi, eikä se loukannut ihmisarvoa tai yksityisyyttä.

Vapauttava 7984/EJ/22
Aamun Koitto

Lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehden julkaisemassa sitaatissa ei ollut olennaista asiavirhettä, mutta lehden käyttämillä, sitaattia levittäneillä lähteillä saattoi olla vahingoittamistarkoitus. Ne olivat tehneet sitaatista vääristyneen tulkinnan, joka välittyi myös lehteen. Lehden lähdekritiikki oli moitittavan heikkoa. Lehti kuitenkin pyrki korjaamaan tilanteen kertomalla lähteistään lukijoille selvästi ja niin nopeasti kuin oli mahdollista.

Langettava 7983/UL/22
Kainuun Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehden julkaisemassa mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut korjauspyynnöstä huolimatta. Lehti korjasi virheen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7979/MTV/22
MTV

Uutistapahtuman seuraaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat, tietojen tarkistaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

MTV:llä ei ollut velvollisuutta seurata oma-aloitteisesti uutistapahtumaa uutisoimalla siitä, että käräjäoikeus peruutti uhkasakon, johon oli viitattu aiemmin kanavan haastattelussa. Kyse oli varsinaisen uutistapahtuman sivujuonteesta.

Vapauttava 7946/YLE/22
Yle

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Jutuissa oli kantelijan irtisanoutumisen ajankohtaan liittyvä virhe, jonka Yle korjasi. Jutuissa ei otettu kantaa siihen, mikä oli kantelijan irtisanoutumisen syy, joten jutuissa ei ollut tältä osin korjausta vaativaa olennaista asiavirhettä. Kantelijaa ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla jutuissa, sillä hän ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 7939/UL/22
Helsingin Sanomat

Tietojen tarkistaminen, virheen korjaaminen

Lehti julkaisi virheellisesti lähteytetyn sitaatin. Tieto virheestä ei saanut toimituksen huomiota, sillä se sisältyi viestiin, joka oli otsikoitu mielipidekirjoitukseksi. Lehti korjasi virheen näkyvästi kokonaan uutena juttuna saatuaan siitä tiedon Julkisen sanan neuvostolta. Korjauksen huomioarvo oli riittävä suhteessa virheen vakavuuteen.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7983/UL/22

Vastaaja: Kainuun Sanomat

Asia: Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Ratkaistu: 6.4.2022

Lehden julkaisemassa mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut korjauspyynnöstä huolimatta. Lehti korjasi virheen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Kantelu 20.2.2022

Kantelu kohdistuu Kainuun Sanomien 5.2.2022 printtilehdessään julkaisemaan mielipidekirjoitukseen "Puolanka on kasvattanut hallintoa". 

Kantelija on mielipidekirjoituksen kirjoittanut kunnanvaltuuston varavaltuutettu ja aluevaaliehdokas. Kantelun mukaan lehden toimitus muokkasi kirjoitusta kantelijalta lupaa kysymättä ennen sen julkaisemista. Kantelijan mielestä muokkaamisen lopputuloksena juttuun syntyi asiavirhe sen toiseksi viimeiseen virkkeeseen: ”Huomioitavaa myös on, että kunnanhallitus ei ole hyväksynyt valtuuston päätöksen lainmukaisuutta talousarvion osalta.” Alkuperäisessä kantelijan kirjoittamassa tekstissä asia oli ilmaistu seuraavasti: ”Huomioitavaa myös näin tammikuun lopulla että kunnanhallitus ei ole hyväksynyt valtuuston päätöksen lainmukaisuutta talousarvion osalta.” Toimitus siis poisti editoinnissaan viittauksen siihen, että kirjoitus oli laadittu tammikuun lopussa.

Kantelija lähetti kirjoituksensa toimitukseen 21.1. ja kirjoitus julkaistiin 5.2. Tässä välissä 24.1. kunnanhallitus hyväksyi kirjoituksessa mainitun valtuuston päätöksen. Mielipidekirjoituksen julkaisuhetkellä kirjoituksen väite ”kunnanhallitus ei ole hyväksynyt valtuuston päätöksen lainmukaisuutta talousarvion osalta” ei siis enää pitänyt paikkaansa, vaikka se oli pitänyt paikkaansa silloin, kun kantelija lähetti kirjoituksen lehteen. Kantelijan mielestä lehden olisi pitänyt kysyä hänen kantaansa ennen kuin tekee muutoksen tekstiin.

Kantelija pyysi 6.2. lehteä korjaamaan asian oikaisulla lähettämällä toimitukseen kaksi asiaa käsitellyttä viestiä. Lehti ei vastannut viesteihin eikä tehnyt oikaisua. Kantelijan mielestä lehden olisi pitänyt oikaisussaan kertoa lukijoilleen, että oli toimituksen virhe muuttaa tekstiä.

Kantelija huomauttaa myös, että lehti jätti julkaisematta aiemman version hänen kirjoituksensa ennen aluevaaleja vedoten vaalien läheisyyteen sekä siihen, ettei kirjoitus ehtinyt taittoon.


Päätoimittajan vastaus 7.3.2022

Päätoimittaja Leena Hirvosen mukaan Kainuun Sanomien toimitus on saanut lukuisia yhteydenottoja kantelijalta, joka kuuluu niin sanotusti mielipideosaston vakiokirjoittajiin. Hän on lähestynyt toimitusta usein vaatien muun muassa tiettyä julkaisuajankohtaa mielipidekirjoituksilleen.

Päätoimittajan mukaan huomioon otettavaa on, että kantelijalla on poliittisia sidonnaisuuksia ja hän on toiminut paikallishallinnon vallankäyttäjänä Puolangalla. Hän oli kanteluun liittyvän mielipidekirjoituksen lähettämisen aikaan aluevaaliehdokas ja kirjoitus liittyi kunnan päätöksentekoon. 

Kirjoittaja on toiminut muun muassa Puolangan kunnanvaltuustossa ja teknisessä lautakunnassa ja oli päätoimittajan mukaan muun muassa keskellä tapahtumia, jotka Puolangan kunnassa johtivat teknisen lautakunnan erottamiseen.

Kantelun kohteena oleva mielipidekirjoitus saapui toimitukseen aluevaalien aikaan. Kirjoituksen saapumisen aikaan olimme tiedottaneet kirjoittajia mielipideosastolla, että pidämme vaalirauhan ja julkaisemme seuraavia kirjoituksia vaalien ehdokkailta vaalien jälkeen. Myös kantelijalle kerrottiin asiasta hänen lähetettyään lehteen viestejä, joissa hän kyseli, milloin kirjoitus julkaistaan. Mielipidekirjoitus julkaistiin vaalien jälkeen. Tuona aikana Puolangan kunta teki toisenlaisten päätöksen kuin mihin mielipidekirjoituksessa viitattiin. Alkuperäisessä tekstissä oli mainittu ”näin tammikuun lopussa”, minkä editori oli jutun julkaisun siirryttyä helmikuulle editoinut pois. Julkaistusta kirjoituksesta on siis editoitu ainoastaan sanamuoto, eikä editointi päätoimittajan mukaan vaikuttanut asiasisältöön tai faktatietoon.

Kantelija lähestyi Kainuun Sanomia mielipidekirjoituksen julkaisun jälkeen 6.2. ja vaati laittamaan erikseen lehteen tiedon, milloin hänen kirjoituksensa saapui toimitukseen – eli ennen vaaleja. Päätoimittajan mukaan Kainuun Sanomien toimitus katsoo, ettei viestissä ole perusteita oikaisulle.

Kainuun Sanomat julkaisi editoinnin mahdollisesti aiheuttamasta epämääräisyydestä oikaisun sekä lehdessä mielipideosastollaan että verkkosivuillaan 25.2.2022, kun epämääräisyys oli yhteisissä käsittelyissä havaittu.

Päätoimittajan mukaan mielipiteet sisältävät toisinaan myös mahdollisesti uutisaiheistoa. Ennen mielipiteiden tai uutisten julkaisua toimitus harkitsee myös mielipiteiden kokonaisuutta, ajankohtaa ja mielipiteiden sisältämien faktojen paikkansa pitävyyttä ja sitä, käsitelläänkö ja laajennetaanko aiheistoa uutisosastoilla. Näin on toimittu myös kantelijan kirjoitusten osalta. Editoinnissa ja julkaisuissa on tehty vain journalistiseen tavanomaiseen harkintaan perustuvia päätöksiä mm. tekstin stilisoinnista ja julkaisuajankohdasta vaalien alla ja yhteydessä.


Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Kantelija lähetti 21. tammikuuta Kainuun Sanomiin mielipidekirjoituksensa, jonka lehti julkaisi 15 päivää myöhemmin. Mielipidekirjoituksen julkaisuhetkellä kirjoituksen väite ”kunnanhallitus ei ole hyväksynyt valtuuston päätöksen lainmukaisuutta talousarvion osalta” ei enää pitänyt paikkaansa, vaikka se oli pitänyt paikkaansa vielä silloin, kun kantelija lähetti kirjoituksensa lehteen. Kunnanhallitus teki päätöksensä 24. tammikuuta. Kantelija pyysi lehteä korjaamaan virheen, mutta lehti ei tehnyt korjausta. Kantelijan mielestä syntynyt asiavirhe johtui siitä, että lehti oli editoinut kirjoituksesta pois maininnan, jonka mukaan kirjoitus oli kirjoitettu tammikuun lopulla. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tiedotusvälineet ovat vastuussa julkaisemistaan mielipidekirjoituksista. Siksi niillä on valta päättää siitä, mitä kirjoituksia ne julkaisevat ja millä aikataululla. Myös kirjoitusten editointi on normaali käytäntö. Tässä tapauksessa lehden editointi ei muuttanut olennaisesti kirjoituksen asiasisältöä, eikä editoimisesta ollut syytä neuvotella kantelijan kanssa.

Neuvosto kuitenkin toteaa, että mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, kun siinä väitettiin, että kunnanhallitus ei ole hyväksynyt valtuuston päätöksen lainmukaisuutta, vaikka kunnanhallitus oli käsitellyt asian jo noin kaksi viikkoa aiemmin. Asiavirhe ei johtunut lehden tekemästä editoinnista vaan ajan kulumisesta kirjoitus- ja julkaisuajankohdan välillä. Lehden olisi silti pitänyt korjata asiavirhe viipymättä saatuaan siitä selkeän korjauspyynnön.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kainuun Sanomat on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 20, ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj.), Marja Keskitalo, Anssi Marttinen, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Farhia Omer, Alma Onali, Harto Pönkä, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Jani Tanskanen ja Tuomo Törmänen.

Tämä päätös on avattu 1719 kertaa