PÄÄTÖKSET

Vapauttava 8080 & 8082/UL/22
Iltalehti, STT

Lasten esiintyminen mediassa, yksityisyyden suoja

Presidentin perheestä urheilutapahtumassa otettujen kuvien julkaiseminen ei loukannut lapsen yksityisyyttä, eikä siihen tarvittu huoltajan lupaa. Äänestyspäätös 10–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 8073/A/22
Seiska

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan pääministeristä jutun, joka oli naista esineellistävä. Juttu ja siinä ollut kuva eivät kuitenkaan loukanneet pääministerin ihmisarvoa. Äänestyspäätös 7–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide. 

Langettava 8061/UL/22
Keskipohjanmaa

Ihmisarvo, yksityisyyden suoja, uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi historiapalstallaan uudelleen 50 vuoden takaisen uutisen, jossa kerrottiin räjähdyksessä kuolleen miehen nimi. Nimen julkaisu ja kuolinsyyllä spekulointi rikkoivat hienotunteisuuden vaatimusta. Arkaluonteiset yksityiskohdat loukkasivat yksityisyyden suojaa.

Langettava 8045/YLE/22
Yle

Olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus, oma kannanotto, haastateltavan oikeudet, lähdekritiikki

Kantelija joutui MOT-ohjelmassa erittäin kielteiseen julkisuuteen. Kantelijaa oli kuultu samassa yhteydessä mutta rajatusti ja eri näkökulmasta. Kantelija ei kuitenkaan saanut kommentoida toimintaansa kohdistettua vakavaa epäilyä eikä kantelijan omaa kannanottoa julkaistu.

Vapauttava 8044/A/22
Seiska

Yksityisyyden suoja

Lehti ei rikkonut kantelijan yksityisyyden suojaa siteeraamalla hänen sosiaalisen median päivitystään. Julkisuudessa toimivat henkilöt eivät voi itse määrittää rajoja sille, mitkä mediat saavat käsitellä heitä journalismissaan.

Vapauttava 8043/UL/22
Helsingin Sanomat

Yksityisyyden suoja, erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto, olennainen asiavirhe

Vanhemman yksityisyyttä ei loukattu jutussa, jossa haastateltava kertoi oman huostaanottonsa taustoista. Tietoja ei kohdistettu yksittäiseen henkilöön. Vanhempi ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen, jonka takia häntä olisi ollut välttämätöntä kuulla.

Langettava 8034/PL/22
Luoteis-Lappi

Oma kannanotto

Lehti julkaisi kantelijan oman kannanoton, mutta lisäsi sen yhteyteen päätoimittajan kirjoituksen, joka vähensi kannanoton uskottavuutta.

Vapauttava 8029&8030&8074/YLE/2022
Yle

Journalistinen päätösvalta

Yle perui ammattijärjestön puheenjohtajalle esitetyn kutsun suoraan studiokeskusteluun. Tämä ei ollut journalistisen päätösvallan luovuttamista.

Vapauttava 8023/UL/22
Lapin Kansa

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehden seurantajutun etusivunostossa oli olennainen asiavirhe, jonka lehti korjasi heti netissä ja seuraavana päivänä lehden printtiversiossa. Korjauksen julkaiseminen lehden oikaisuille tarkoitetussa osiossa oli huomioarvoltaan riittävä suhteessa virheen vakavuuteen. Vakavuutta lievensi se, että asia oli kerrottu oikein lehden sisäsivun jutussa ja aikaisemmassa uutisoinnissa.

Vapauttava 8018/UL/22
Helsingin Sanomat

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi valokuvia Ukrainan sodassa kuolleiden ihmisten ruumiista. Julkaisemisella oli painavat journalistiset perusteet ja yhteiskunnallinen merkitys. Se ei rikkonut Journalistin ohjeiden hienotunteisuusvaatimusta.
    

Vapauttava 8016/PL/22
Meän Tornionlaakso

Tietojen tarkistaminen, erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti esitti kunnanjohtajan toiminnasta kiistanalaisia tulkintoja. Asemansa takia kunnanjohtajan täytyy sietää työnsä kärkevääkin julkista arviointia. Jutussa referoitiin myös kantelijan näkemyksiä, eikä julkisuus ollut niin kielteistä, että häntä olisi tullut kuulla samassa yhteydessä laajemmin.

Vapauttava 8015/UL/22
Turun Sanomat

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehden verkkojutussa kerrottiin kuolemaan johtaneesta liikenneonnettomuudesta. Uhri ei ollut jutusta tunnistettavissa. Jutun nopealla julkaisemisella oli paikallista merkitystä, eikä lehdellä ollut tiedossaan sellaisia syitä, joiden vuoksi jutun julkaisemista olisi ollut syytä viivyttää. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Vapauttava 7999/UL/22
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti puolusti pääkirjoituksessaan iltapäivälehtien sotauutisointia. Pääkirjoituksessa ei ollut välttämätöntä mainita, että siinä esimerkkinä mainittu iltapäivälehti kuuluu pääkirjoituksen julkaisseen lehden kanssa samaan konserniin. Lehti käsitteli aihetta yksittäistä mediaa yleisemmällä tasolla sanan- ja lehdistönvapauden ja yleisön tiedonsaantioikeuden näkökulmasta.

Vapauttava 7991 & 7992/UL/22
Ilta-Sanomat

Ihmisarvo

Pakinassa viitattiin ryssä-sanalla Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin asiayhteydessä, joka ei loukannut venäläisten ihmisarvoa. 

Vapauttava 7988/UL/22
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi verkkojuttunsa keskusteluosiossa kommentin, jossa nimimerkillä esiintynyt keskustelija halvensi toista nimimerkillä esiintynyttä keskustelijaa alatyylisesti. Kommentti oli ymmärrettävissä ylilyönniksi, eikä se loukannut ihmisarvoa tai yksityisyyttä.

Vapauttava 7984/EJ/22
Aamun Koitto

Lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehden julkaisemassa sitaatissa ei ollut olennaista asiavirhettä, mutta lehden käyttämillä, sitaattia levittäneillä lähteillä saattoi olla vahingoittamistarkoitus. Ne olivat tehneet sitaatista vääristyneen tulkinnan, joka välittyi myös lehteen. Lehden lähdekritiikki oli moitittavan heikkoa. Lehti kuitenkin pyrki korjaamaan tilanteen kertomalla lähteistään lukijoille selvästi ja niin nopeasti kuin oli mahdollista.

Langettava 7983/UL/22
Kainuun Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehden julkaisemassa mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut korjauspyynnöstä huolimatta. Lehti korjasi virheen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7979/MTV/22
MTV

Uutistapahtuman seuraaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat, tietojen tarkistaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

MTV:llä ei ollut velvollisuutta seurata oma-aloitteisesti uutistapahtumaa uutisoimalla siitä, että käräjäoikeus peruutti uhkasakon, johon oli viitattu aiemmin kanavan haastattelussa. Kyse oli varsinaisen uutistapahtuman sivujuonteesta.

Vapauttava 7946/YLE/22
Yle

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Jutuissa oli kantelijan irtisanoutumisen ajankohtaan liittyvä virhe, jonka Yle korjasi. Jutuissa ei otettu kantaa siihen, mikä oli kantelijan irtisanoutumisen syy, joten jutuissa ei ollut tältä osin korjausta vaativaa olennaista asiavirhettä. Kantelijaa ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla jutuissa, sillä hän ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 7939/UL/22
Helsingin Sanomat

Tietojen tarkistaminen, virheen korjaaminen

Lehti julkaisi virheellisesti lähteytetyn sitaatin. Tieto virheestä ei saanut toimituksen huomiota, sillä se sisältyi viestiin, joka oli otsikoitu mielipidekirjoitukseksi. Lehti korjasi virheen näkyvästi kokonaan uutena juttuna saatuaan siitä tiedon Julkisen sanan neuvostolta. Korjauksen huomioarvo oli riittävä suhteessa virheen vakavuuteen.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7918/UL/21

Vastaaja: Itä-Savo

Asia: Journalistinen päätösvalta

Ratkaistu: 2.3.2022

Verkkomoderoinnin teettäminen toimituksen ulkopuolella ei ollut journalistisen päätösvallan luovuttamista. Lehti oli hyväksynyt moderointilinjan itse ja sillä oli lopullinen päätösvalta myös yksittäisiin moderointipäätöksiin.

Kantelu 12.12.2021

Kantelija lähetti kommentin Itä-Savon jutun kommenttiosioon. Kommenttia ei julkaistu. Kantelija tiedusteli syytä päätoimittajalta. Selvisi, että Itä-Savo on ulkoistanut yleisökommenttien moderoinnin Suomen Tietotoimistolle. Päätoimittaja kertoi kantelijalle selvittävänsä asian.

Kantelija ei epäile, etteikö STT:lla olisi journalistista osaamista lehden lukijakommenttien moderointiin. Kantelun mukaan ulkoistetulla palveluntuottajalla ei kuitenkaan voi olla tietämystä siitä, mikä asia milläkin paikkakunnalla on merkittävä tai yleistä mielenkiintoa herättävä keskustelun aihe ja mikä lehden linja niihin on.

Kantelijan mielestä asialla on tätä tapausta huomattavasti laajempi, koko alaa koskettava periaatteellinen merkitys. Toimitus voi julkaista tai olla julkaisematta yleisön mielipiteitä, mutta tätä päätöksentekoa toimitus ei saa missään oloissa luovuttaa ulkopuolisille.

Kantelijan mielestä Itä-Savo on ulkoistettuaan verkkolehden yleisökommenttien moderoinnin STT:lle rikkonut hyvää journalistista tapaa JO 2:n osalta.

 

Päätoimittajan vastaus 15.2.2022

Itä-Savon vastaavan päätoimittajan Jaana Rautio-Teijonmaan mukaan kysymys ei ole päätösvallan luovuttamisesta vaan alihankinnasta. Moderoinnin periaatteet on sovittu yhdessä STT:n kanssa. Pelisäännöistä kerrotaan kommenttikentän alussa lukijoille seuraavasti:

”Tarkastamme kommentit ennen julkaisua. Kommentteja tarkastetaan joka päivä kello 7–24. Noudatamme STT:n moderointiperiaatteita. Emme julkaise kommentteja, joihin sisältyy kunnianloukkauksia, yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä, rasismia, uhkailua, mainontaa tai huonoa käytöstä. Emme julkaise myöskään huutelua, joka ei vie keskustelua eteenpäin. Kommentteja tulee niin paljon, ettemme pysty perustelemaan yksittäisiä julkaisupäätöksiä. Jos kommenttiasi ei julkaista, hengitä syvään ja yritä uudelleen rakentavalla tyylillä.”

Päätoimittajan mukaan kantelijan kommentin moderointipäätöstä ei ollut mahdollista saada, kuten moderoinnin pelisäännöissäkin kommentoijille etukäteen kerrotaan.

Päätoimittaja toteaa, että sanomalehdet eivät Suomessa tee kaikkea itse. Sisältöjä ostetaan uutis- ja kuvatoimistoilta sekä avustajilta, alihankintana voidaan hankkia esimerkiksi videotuotantoja ja vastaavia. STT moderoi merkittävän määrän suomalaisten sanomalehtien verkon kommenteista. Itä-Savon ratkaisu ei siis ole poikkeava. 

Päätoimittajan mukaan keskustelun moderoinnin ostaminen STT:ltä ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että Itä-Savo olisi luovuttanut toimituksellisen päätäntävallan ulkopuolelle. Päätoimittaja vastaa kaikesta Itä-Savon paikallisesta sisällöstä, myös verkon kommenteista.

JSN:n pyynnöstä päätoimittaja täydensi vastaustaan sen osalta, miten hän toimi kantelijaa koskevan moderointipäätöksen kanssa. Päätoimittaja kertoo lukeneensa kantelijan esittämän tiedustelun jälkeen kyseessä olevaan juttuun tulleet muut kommentit ja niistä kommenttiosiossa käydyn keskustelun, ja tehneensä päätöksen, ettei hän selvitä STT:ltä, miksi kantelijan kommenttia ei ollut julkaistu.

 

Ratkaisu

JO 2: Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.
Journalistin ohjeiden liite: Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla

Kantelijan verkkokommenttia ei julkaistu Itä-Savon jutun kommenttiosiossa marraskuussa 2021. Itä-Savo on ostanut lukijakommenttien valvonnan palveluna Suomen Tietotoimistolta. Kantelija katsoo, että tämä on Journalistin ohjeiden vastaista toimituksellisen päätösvallan luovuttamista.

Julkisen sanan neuvoston selvityksen mukaan Itä-Savon verkkomoderoinnissa käytetään STT:n ja Kaakon Viestinnän sopimia linjauksia, jotka myös tähän konserniin kuuluvan Itä-Savon päätoimittaja on hyväksynyt. STT:ltä saatujen tietojen mukaan moderointipalvelu on järjestetty niin, että tiedotusvälineillä on valta puuttua yksittäisiinkin moderointipäätöksiin jälkikäteen. Tässä tapauksessa päätoimittaja päätti olla puuttumatta STT:n moderointipäätökseen.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tiedotusvälineet ovat vastuussa kaikesta julkaisemastaan sisällöstä. Siksi niillä on myös vapaus valita ne tavat ja kriteerit, joilla julkaisupäätökset tehdään. Neuvosto katsoo, että yleisökommenttien moderoinnin voi teettää toimituksen ulkopuolella, kunhan huolehditaan, että noudatetaan Journalistin ohjeiden liitteen periaatteita ja tiedotusväline voi tarvittaessa puuttua päätöksiin.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Itä-Savo ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa. 

 

Ratkaisun tekivät: 
Eero Hyvönen (pj), Heidi Finnilä, Kyösti Karvonen, Johannes Koponen, Valpuri Mäkinen, Aija Pirinen, Harto Pönkä, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt ja Jani Tanskanen.

Tämä päätös on avattu 1290 kertaa