PÄÄTÖKSET

Vapauttava 8080 & 8082/UL/22
Iltalehti, STT

Lasten esiintyminen mediassa, yksityisyyden suoja

Presidentin perheestä urheilutapahtumassa otettujen kuvien julkaiseminen ei loukannut lapsen yksityisyyttä, eikä siihen tarvittu huoltajan lupaa. Äänestyspäätös 10–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 8073/A/22
Seiska

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan pääministeristä jutun, joka oli naista esineellistävä. Juttu ja siinä ollut kuva eivät kuitenkaan loukanneet pääministerin ihmisarvoa. Äänestyspäätös 7–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide. 

Langettava 8061/UL/22
Keskipohjanmaa

Ihmisarvo, yksityisyyden suoja, uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi historiapalstallaan uudelleen 50 vuoden takaisen uutisen, jossa kerrottiin räjähdyksessä kuolleen miehen nimi. Nimen julkaisu ja kuolinsyyllä spekulointi rikkoivat hienotunteisuuden vaatimusta. Arkaluonteiset yksityiskohdat loukkasivat yksityisyyden suojaa.

Langettava 8045/YLE/22
Yle

Olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus, oma kannanotto, haastateltavan oikeudet, lähdekritiikki

Kantelija joutui MOT-ohjelmassa erittäin kielteiseen julkisuuteen. Kantelijaa oli kuultu samassa yhteydessä mutta rajatusti ja eri näkökulmasta. Kantelija ei kuitenkaan saanut kommentoida toimintaansa kohdistettua vakavaa epäilyä eikä kantelijan omaa kannanottoa julkaistu.

Vapauttava 8044/A/22
Seiska

Yksityisyyden suoja

Lehti ei rikkonut kantelijan yksityisyyden suojaa siteeraamalla hänen sosiaalisen median päivitystään. Julkisuudessa toimivat henkilöt eivät voi itse määrittää rajoja sille, mitkä mediat saavat käsitellä heitä journalismissaan.

Vapauttava 8043/UL/22
Helsingin Sanomat

Yksityisyyden suoja, erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto, olennainen asiavirhe

Vanhemman yksityisyyttä ei loukattu jutussa, jossa haastateltava kertoi oman huostaanottonsa taustoista. Tietoja ei kohdistettu yksittäiseen henkilöön. Vanhempi ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen, jonka takia häntä olisi ollut välttämätöntä kuulla.

Langettava 8034/PL/22
Luoteis-Lappi

Oma kannanotto

Lehti julkaisi kantelijan oman kannanoton, mutta lisäsi sen yhteyteen päätoimittajan kirjoituksen, joka vähensi kannanoton uskottavuutta.

Vapauttava 8029&8030&8074/YLE/2022
Yle

Journalistinen päätösvalta

Yle perui ammattijärjestön puheenjohtajalle esitetyn kutsun suoraan studiokeskusteluun. Tämä ei ollut journalistisen päätösvallan luovuttamista.

Vapauttava 8023/UL/22
Lapin Kansa

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehden seurantajutun etusivunostossa oli olennainen asiavirhe, jonka lehti korjasi heti netissä ja seuraavana päivänä lehden printtiversiossa. Korjauksen julkaiseminen lehden oikaisuille tarkoitetussa osiossa oli huomioarvoltaan riittävä suhteessa virheen vakavuuteen. Vakavuutta lievensi se, että asia oli kerrottu oikein lehden sisäsivun jutussa ja aikaisemmassa uutisoinnissa.

Vapauttava 8018/UL/22
Helsingin Sanomat

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi valokuvia Ukrainan sodassa kuolleiden ihmisten ruumiista. Julkaisemisella oli painavat journalistiset perusteet ja yhteiskunnallinen merkitys. Se ei rikkonut Journalistin ohjeiden hienotunteisuusvaatimusta.
    

Vapauttava 8016/PL/22
Meän Tornionlaakso

Tietojen tarkistaminen, erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti esitti kunnanjohtajan toiminnasta kiistanalaisia tulkintoja. Asemansa takia kunnanjohtajan täytyy sietää työnsä kärkevääkin julkista arviointia. Jutussa referoitiin myös kantelijan näkemyksiä, eikä julkisuus ollut niin kielteistä, että häntä olisi tullut kuulla samassa yhteydessä laajemmin.

Vapauttava 8015/UL/22
Turun Sanomat

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehden verkkojutussa kerrottiin kuolemaan johtaneesta liikenneonnettomuudesta. Uhri ei ollut jutusta tunnistettavissa. Jutun nopealla julkaisemisella oli paikallista merkitystä, eikä lehdellä ollut tiedossaan sellaisia syitä, joiden vuoksi jutun julkaisemista olisi ollut syytä viivyttää. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Vapauttava 7999/UL/22
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti puolusti pääkirjoituksessaan iltapäivälehtien sotauutisointia. Pääkirjoituksessa ei ollut välttämätöntä mainita, että siinä esimerkkinä mainittu iltapäivälehti kuuluu pääkirjoituksen julkaisseen lehden kanssa samaan konserniin. Lehti käsitteli aihetta yksittäistä mediaa yleisemmällä tasolla sanan- ja lehdistönvapauden ja yleisön tiedonsaantioikeuden näkökulmasta.

Vapauttava 7991 & 7992/UL/22
Ilta-Sanomat

Ihmisarvo

Pakinassa viitattiin ryssä-sanalla Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin asiayhteydessä, joka ei loukannut venäläisten ihmisarvoa. 

Vapauttava 7988/UL/22
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi verkkojuttunsa keskusteluosiossa kommentin, jossa nimimerkillä esiintynyt keskustelija halvensi toista nimimerkillä esiintynyttä keskustelijaa alatyylisesti. Kommentti oli ymmärrettävissä ylilyönniksi, eikä se loukannut ihmisarvoa tai yksityisyyttä.

Vapauttava 7984/EJ/22
Aamun Koitto

Lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehden julkaisemassa sitaatissa ei ollut olennaista asiavirhettä, mutta lehden käyttämillä, sitaattia levittäneillä lähteillä saattoi olla vahingoittamistarkoitus. Ne olivat tehneet sitaatista vääristyneen tulkinnan, joka välittyi myös lehteen. Lehden lähdekritiikki oli moitittavan heikkoa. Lehti kuitenkin pyrki korjaamaan tilanteen kertomalla lähteistään lukijoille selvästi ja niin nopeasti kuin oli mahdollista.

Langettava 7983/UL/22
Kainuun Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehden julkaisemassa mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut korjauspyynnöstä huolimatta. Lehti korjasi virheen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7979/MTV/22
MTV

Uutistapahtuman seuraaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat, tietojen tarkistaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

MTV:llä ei ollut velvollisuutta seurata oma-aloitteisesti uutistapahtumaa uutisoimalla siitä, että käräjäoikeus peruutti uhkasakon, johon oli viitattu aiemmin kanavan haastattelussa. Kyse oli varsinaisen uutistapahtuman sivujuonteesta.

Vapauttava 7946/YLE/22
Yle

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Jutuissa oli kantelijan irtisanoutumisen ajankohtaan liittyvä virhe, jonka Yle korjasi. Jutuissa ei otettu kantaa siihen, mikä oli kantelijan irtisanoutumisen syy, joten jutuissa ei ollut tältä osin korjausta vaativaa olennaista asiavirhettä. Kantelijaa ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla jutuissa, sillä hän ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 7939/UL/22
Helsingin Sanomat

Tietojen tarkistaminen, virheen korjaaminen

Lehti julkaisi virheellisesti lähteytetyn sitaatin. Tieto virheestä ei saanut toimituksen huomiota, sillä se sisältyi viestiin, joka oli otsikoitu mielipidekirjoitukseksi. Lehti korjasi virheen näkyvästi kokonaan uutena juttuna saatuaan siitä tiedon Julkisen sanan neuvostolta. Korjauksen huomioarvo oli riittävä suhteessa virheen vakavuuteen.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7901/MTV/21

Vastaaja: MTV

Asia: Piilomainonta, konserniyhteys

Ratkaistu: 2.3.2022

Juttu perustui valmisruokasarjan markkinointimateriaaliin, eikä lähdettä kerrottu lukijalle muiden kuin kuvien osalta. Lukijalla ei ollut mahdollisuutta esimerkiksi päätellä, etteivät sitaatit olleet haastattelusitaatteja vaan tuotetta markkinoivaa tiedotemateriaalia.

Kantelu 1.12.2021

Kantelu kohdistuu MTV Uutisten 1.12.2021 julkaisemaan juttuun Kari Aihinen perusti Vantaalle haamuravintolan, jossa ei yhtään asiakaspaikkaa – tästä on kyse.

Kantelun mukaan jutun ilmeinen tarkoitus on tuoda julkisuutta Kari Aihisen uusille tuotteille ja näin hyödyttää hänen liiketoimintaansa. Kantelija ei näe journalistisia perusteita julkaista juttu kaupassa myytävistä valmisaterioista. Kantelija pitää juttua natiivimainoksena – eli mainoksena, joka on tehty jutun näköiseksi. Jutussa ei myöskään kerrota, että Aihinen on tehnyt MTV:lle useita tuotantokausia Kaappaus keittiössä -ohjelmaa. Hänen saamallaan julkisuudella voi kantelun mukaan välillisesti olla lisäävää vaikutusta MTV:n ohjelman katsojalukuihin.

Julkisen sanan neuvoston valmistelussa selvisi, että juttu perustuu lähes kokonaan HKScanin tiedotteeseen ja että jutun kuvat ovat HKScanin pr-kuvia (linkki tiedotteeseen). Vaikka kyseessä ei olisikaan kantelijan epäilemä natiivimainos, päätoimittajaa pyydettiin käsittelemään vastauksessaan Journalistin ohjeiden kohtaa 16 siitä näkökulmasta, oliko juttu piilomainontaa markkinointimateriaalin hallitsevan roolin ja journalistisen työn vähäisyyden vuoksi.

 

Päätoimittajan vastaus 31.1.2022

Vastaava päätoimittaja Tomi Einonen toteaa, että juttu alkaa lauseella: ”MTV:n ruokaohjelmista tuttu keittiömestari Kari Aihinen tekee jälleen uuden aluevaltauksen ja ryhtyy ravintoloitsijaksi haamuravintolaan.” Näin ollen lukijalle ei jää epäselväksi se, että Aihisella on roolia MTV:n tuotannoissa. Jutussa ei mainita nimeltä ohjelmia, joissa Aihinen esiintyy, joten se ei suoraan markkinoi MTV:n tiettyä ohjelmaa. Lisäksi jutussa on mainittu, että Aihinen on antanut reseptejään Makuja-sivuston käyttöön, eli yhteistyö tällä alustalla tuodaan jutussa esille.
 
Päätoimittajan mukaan juttua ei kuitenkaan ole kirjoitettu Aihisen MTV-yhteistyön vuoksi eikä se ole natiivimainosartikkeli. Korona-aikana monet ravintoloitsijat ovat laajentaneet toimenkuvaansa ja muutkin kokit ovat lanseeranneet omia valmisruokasarjojaan. Tämän vuoksi Aihisen yhteistyö ruokajätin kanssa laskettiin MTV Uutisissa julkaisemisen arvoiseksi.
 
Aihisen toiminnasta on kerrottu myös muissa medioissa, esimerkiksi Iltalehdessä, Ilta-Sanomissa ja Länsiväylässä. Juttujen rakenne on erilainen, mutta pääosassa on niissäkin Aihisen yhteistyö HKScanin kanssa sekä reseptit, jotka yhdistetään Aihiseen ja jotka on myös uuden tuotesarjan osalta nostettu esille.

Päätoimittajan mukaan jutun julkaisulla ei myöskään ole ollut tarkoitus tuoda julkisuutta Aihisen tuotteille. Jutun julkaiseminen pohjautuu ennen kaikkea siihen, että esimerkiksi koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa sekä nykyisessä ilmapiirissä kokit, myös tv:stä tutut, ovat laajentaneet tekemistään ravintoloiden ja tv-ohjelmien lisäksi myös valmisruokabisnekseen ja ryhtyneet yhteistyöhön isojen ruokajättien kanssa. Artikkeli on jatkumoa ns. premium-valmisruokatrendille, joka on kasvava ilmiö. MTV Uutiset, kuten monet muutkin mediat, ovat tehneet juttua myös muiden kokkien ja ketjujen valmisruokatuotteista.

Alla muutama esimerkki:
Valmisruoka, jota suomalaiset nyt himoitsevat – kauppoihin pukkaa uutuuksia: ”Odotamme siitä kovaa hittiä” (MTV)
Näitä valmisruokia suomalaiset nyt himoitsevat – K-kauppoihin lävähtää ennennäkemätön uutuus (MTV)
Kruunu Herkku valmistamaan brändivalmisruokia – tilausmäärien vuoksi palkattu lisätyövoimaa (Yle)
Kauppoihin on ilmestynyt uudenlaisia valmisruokia – etätyöt synnyttivät ilmiön (Iltalehti)
Sikke Sumari saa virtaa äänikirjoista ja Skip-Bo-sessioista ystävien kanssa: ”Pelailu sitoo yhteisen tekemisen kautta hetkeen” (Kauppalehti)
Finnair tuo lentokoneateriat ruokakauppoihin – Vantaan Sanomat: Annoksen hinta noin 10 euroa (MTV)
Finnair yllättää: lentokoneaterioita saa nyt ostaa ruokakaupasta - tältä ne näyttävät (Iltalehti)
Testasimme Finnairin lentokoneateriat, joita saa nyt ruokakaupasta – pakkaus johti epäreilusti harhaan, mutta sisältö oli iloinen yllätys (Helsingin Sanomat)

Päätoimittajan mukaan yllä olevat linkit osoittavat, että kantelijan väite siitä, että Aihisen valmisruokasarja ei olisi uutinen, ei pidä paikkaansa.

Yhteistyö HKScanin kanssa tehdään jutussa selväksi monessa kohtaa. Samoin kuvat on selkeästi lähteytetty HK:n kuviksi. MTV ei niiden yhteydessä esitä, että materiaali olisi omaa tuotantoa. 
 
Päätoimittajan mukaan tiedotetta on käytetty pohjana, jonka ympärille on rakennettu Makuja-sivuilla toimiva, resepteihin ja julkkiskokin vinkkeihin perustuva ruokauutinen. Päätoimittaja kuitenkin toteaa, että journalistinen panos artikkeliin on jäänyt vähäiseksi. Esimerkiksi sitaattien kohdalla merkintä olisi päätoimittajan mukaan pitänyt olla selkeämpi.

Koska jutusta ei ole tullut tiedustelua tai oikaisupyyntöä MTV:lle ennen JSN:n yhteydenottoa, MTV katsoi artikkelin uudelleen kantelun pohjalta. MTV päätyi lisäämään jutun loppuun merkinnän siitä, että sitaatit on otettu HKScanin tiedotteesta. Suoraa linkkiä tiedotteeseen ei lisätty, sillä tiedotteessa on myös muuta sisältöä koskien mm. HKScania. Päätoimittajan mukaan juttu ei kuitenkaan riko Journalistin ohjeita 6 ja 16, sillä se ei ole natiivimainontaa eikä sitä ei ole valittu julkaistavaksi edistämään Aihisen liiketoimintaa tai puffaamaan MTV:n ohjelmia.


Ratkaisu

JO 6: Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi.

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

MTV Uutiset julkaisi uutisen MTV:n ruokaohjelmissa esiintyvän kokin uudesta valmisruokasarjasta. Juttu perustui lähes kokonaan valmistajayrityksen tiedotteeseen. Jutussa oli runsaasti samoja markkinointihenkisiä ilmaisuja kuin tiedotteessa. Tiedotteesta olivat peräisin muun muassa jutun otsikon sanavalinnat, joiden mukaan valmisruoka-annokset valmistetaan ”haamuravintolassa, jossa ei ole yhtään asiakaspaikkaa”. Jutun sitaateissa kokki sai hehkuttaa annosten herkullisuutta ilman mainintaa siitä, että sitaatit eivät olleet aitoja haastattelusitaatteja vaan tiedotemateriaalia. Myös kaikki jutun kuvat olivat valmistajayrityksen markkinointimateriaalia. MTV Uutisten oma journalistinen työ rajoittui tiedotetekstin editoimiseen ja aiemmin julkaistujen MTV:n sisältöjen linkittämiseen jutun sisälle.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kokin kaksoisrooli jutun kohteena ja MTV:n viihdetähtenä tuotiin jutussa esiin, joten asiaa ei ole tarpeen käsitellä Journalistin ohjeiden kohdan 6 näkökulmasta.

Neuvosto myös toteaa, ettei jutun aihe itsessään tee jutusta piilomainontaa. Uutuustuotteista journalistisen harkinnan perusteella tehdyt jutut palvelevat lukijoita. Myös tiedotteiden käyttäminen lähdemateriaalina on normaali käytäntö.

Neuvosto kuitenkin toteaa, että juttu oli piilomainontaa. MTV Uutisten oma journalistinen panos oli jutussa niin vähäinen, että juttu perustui käytännössä kokonaan, näkökulmaa, kuvia ja markkinointihenkisiä sanamuotoja myöten, tuotteen valmistajan markkinointimateriaaliin. Lähdettä ei kerrottu lukijalle muiden kuin kuvien osalta. Lukijalla ei ollut mahdollisuutta esimerkiksi päätellä, etteivät sitaatit olleet haastattelusitaatteja vaan tuotetta markkinoivaa tiedotemateriaalia.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV Uutiset on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 16, ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj.), Heidi Finnilä, Kyösti Karvonen, Johannes Koponen, Aija Pirinen, Harto Pönkä, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt ja Jani Tanskanen.

Tämä päätös on avattu 3015 kertaa