2021 PÄÄTÖKSET

Langettava 7837 & 7838 & 7840–7842 & 7844 & 7845/UL/21
Ilta-Sanomat

Ihmisarvo

Lehden huumoripalstalla vitsailtiin ilmaisesta sähköstä mielenosoittajien sähkötuoliin. Tekstin yhteydessä julkaistiin lähietäisyydeltä otettu kuva nuorista mielenosoittajista. Kuvaan yhdistetty teloituksella vitsailu loukkasi mielenosoittajien ihmisarvoa.

Vapauttava 7829 & 7855/A/21
Suomen Kuvalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi kriittisen jutun Kiinan valtion roolista ”perinteisen kiinalaisen lääkinnän” markkinoinnissa. Jutun olennaiset asiavirheet korjattiin kahdessa vaiheessa ja korjauksista kerrottiin lukijoille asianmukaisesti. Korjauksissa oli viivettä, mutta tässä tapauksessa pikainen korjaus ei ollut välttämätöntä.

Vapauttava 7822/UL/21
Salon Seudun Sanomat

Totuudenmukaisuus, mielipiteet ja tosiasiat

Salon Seudun Sanomien juttukokonaisuudessa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja otsikoille löytyi riittävä kate jutuista. Juttukokonaisuus oli paikoin tulkinnanvarainen, mutta mielipiteet eivät sekoittuneet tosiasioihin. Tiedotusvälineillä on oikeus valita haastateltavansa ja näkökulmansa.

Vapauttava 7821/UL/21
STT

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Tietotoimisto kuvaili Liettuaan pyrkiviä ihmisiä termillä pakolainen. Vaikka termi oli peräisin ministeriön tiedotteesta, se oli epätarkkaa kielenkäyttöä. Osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei kuitenkaan ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7819/A/21
Tekniikan Maailma

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, otsikko, piilomainonta

Lehden laitetestijutun kirjoittaneella freelancetoimittajalla oli aiheen suhteen kaksoisrooli, mikä oli omiaan rapauttamaan yleisön luottamusta tiedotusvälineisiin. Juttuun oli linkitetty toimittajan tekemä koneen markkinointivideo, jota oli pienin muutoksin käytetty koneen markkinoinnissa. Jutun otsikolle ei löytynyt katetta jutusta.

Vapauttava 7807/MTV/21
MTV Uutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Uutisessa esitettiin väitteitä hyvinvointiyrittäjän toiminnasta. Osa väitteistä oli tulkittavissa monin tavoin, mutta niille oli perusteet. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Tiedotusvälineillä on oikeus tehdä tulkintoja ja valita käyttämänsä ilmaisut.

Vapauttava 7805/YLE/21
Yle

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, poikkeuksellinen tiedonhankinta, lähdekritiikki, tosiasiat ja mielipiteet

Yle käytti dokumenttisarjassaan kertojana ja haastattelijana sarjassa käsiteltyjen aikojen pääministeriä. Käsittelyn painottaminen sarjan kahdessa jaksossa entisen pääministerin näkökulmaan oli Ylen journalistinen valinta, johon sillä oli oikeus. Läpinäkyvyyden vuoksi olisi ollut syytä tuoda yleisölle esiin korostetummin, että haastatteluja oli tehnyt myös entinen pääministeri. 

Vapauttava 7804/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti havainnollisti kahden meren välistä syvyyseroa virheellisesti, ja oikaisupyynnöt jäivät lehdeltä huomiotta. Merten syvyydet kävivät kuitenkin jutusta selväksi, joten kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7799/EJ/21
Kirkkonummen Sanomat

Mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi kuntavaalimainoksia Facebook-seinällään. Osaan niistä oli liitetty jakoteksti, joka oli osa mainosta, mutta ei ollut sellaiseksi merkitty. Tämä antoi vaikutelman, että kyseessä oli toimituksen kommentti. Menettely hämärsi toimituksellisen sisällön ja mainosten rajaa.

Vapauttava 7796/UL/21
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi STT:n jutun, jossa kutsuttiin Liettuaan Valko-Venäjän kautta pyrkiviä ihmisiä pakolaisiksi. Termi oli epätarkkaa kielenkäyttöä, mutta osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei ollut olennainen asiavirhe.

Vapauttava 7788/UL/21
Iltalehti

Olennainen asiavirhe

Iltalehti kertoi jutussaan, että ilmasto on lämmennyt  keskimäärin 1,1 asteen verran esiteollisesta ajasta. Juttu perustui IPCC:n raportin tietoihin maapallon pintalämpötiloista 10 vuoden tarkastelujaksolla. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7783/UL/21
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kodinkonekorjaaja kertoi, minkä konetiskiaineen hän on todennut parhaaksi. Tuotteen mainitseminen nimeltä saattoi antaa lukijalle mainosmaisen vaikutelman, mutta kyse oli kuluttajajournalismista, eikä piilomainonnan kynnys ylittynyt.

Langettava 7782/UL/21
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon virheestä Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanaviensa saavutettavuudesta ja toimivuudesta sekä siitä, että toimitukselle lähetetyt viestit käsitellään huolellisesti.

Langettava 7778/UL/21
Kouvolan Sanomat

hienotunteisuus

Lehti julkaisi uutisia vain pari päivää aikaisemmin tapahtuneesta itsemurhayrityksestä. Jutuissa julkaistiin yksityiskohtia tapahtumista ja haastateltiin pelastettua henkilöä tämän ollessa haavoittuvassa tilassa. Tämä rikkoi hienotunteisuusvaatimusta sekä tietoja hankittaessa että niitä julkaistaessa.

Langettava 7757/MTV/21
MTV

Piilomainonta

Television keskusteluohjelmassa haastateltiin kirjantekijöitä, jotka olivat tunnettuja myös saman kanavan viihdetähtinä. Toimittaja kehotti lopuksi yleisöä ostamaan heidän kirjansa. Haastattelun kokonaisuudessa suora ostokehotus ylitti piilomainonnan kynnyksen ja oli omiaan heikentämään luottamusta tiedotusvälineiden uskottavuuteen. Äänestyspäätös 9–1.

Langettava 7751/YLE/21
Yle

mielipiteet ja tosiasiat, ihmisarvo

Radio-ohjelman toimittajat käsittelivät poleemiseen ja osin satiiriseen sävyyn feministejä, jotka kyseenalaistavat transsukupuolisten oikeuksia. Ohjelmassa mielipiteet ja tosiasiat sekoittuivat harhaanjohtavalla tavalla. Äänestyspäätös 10–2, eriävä mielipide.

Vapauttava 7747/PL/21
Kotiseudun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe

Kotiseudun Sanomat kertoi aluehallintoviraston päätöksestä, joka koski Kinnulan kunnan päättäjien ja viranhaltijoiden toimintaan kohdistuneita kanteluita. Vaikka jutun näkökulma oli rajattu, ei jutussa ollut olennaista asiavirhettä.
 

Vapauttava 7743/UL/21
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden avioerohakemuksesta. Tapauksesta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä noin kaksi tuntia aiemmin. Lehti mainitsi asiasta ensin kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma ja se perustui myös lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 7730/YLE/21
Yle

Lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Ylen tv-uutisessa kerrottiin tutkimuksesta, jossa selvitettiin metsien hakkuumäärien vaikutuksia talouteen ja työllisyyteen. Tv-uutisessa ei kerrottu, että kyseessä oli tilaustutkimus. Tämä ei kuitenkaan ratkaisevasti heikentänyt lähdekritiikkiä. Myös ulkopuolinen asiantuntija kommentoi tutkimustuloksia.

Vapauttava 7721/PL/21
Ylä-Kainuu

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, yleisönosastokirjoitus, ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin pisteliäästi paikallista kirkkoherraa. Samanaikaista kuulemista ei kuitenkaan tarvittu, sillä vallankäyttäjän on siedettävä kärkästäkin arvostelua. Kirkkoherran vakaumusta ei kyseenalaistettu tavalla, joka olisi loukannut hänen ihmisarvoaan.

<< 1 2 3 >> 

Langettava 7837 & 7838 & 7840–7842 & 7844 & 7845/UL/21

Vastaaja: Ilta-Sanomat

Asia: Ihmisarvo

Ratkaistu: 8.12.2021

Lehden huumoripalstalla vitsailtiin ilmaisesta sähköstä mielenosoittajien sähkötuoliin. Tekstin yhteydessä julkaistiin lähietäisyydeltä otettu kuva nuorista mielenosoittajista. Kuvaan yhdistetty teloituksella vitsailu loukkasi mielenosoittajien ihmisarvoa.

Kantelut 10.–12.10.2021

Kantelut kohdistuvat Ilta-Sanomien painetussa lehdessään 9.10.2021 julkaisemaan "Ilon kautta" -huumoripalstan juttuun "Sähköähän saa töpselistä!"

Kanteluissa perusteltiin ihmisarvon loukkaamista seuraavilla tavoilla:
"IS Plus vitsaili, että Elokapinan mielenosoittajien laittaminen sähkötuoliin olisi tuottanut monille iloa"; "Ilmastotuhosta huolissaan olevien kansalasiaktivistien teloittamisella irvailu. Aktivistien sähkötuoliin laittaminen ilmaistiin hopeareunuksena"; "Vitsaillaan elokapinan mielenosoittajien teloittamisella ja heidän pistämisellään sähkötuoliin"; "Ilta-Sanomat vitsailee Elokapinan aktivistien teloittamisella ja liittää heidän kuvansa näihin väkivaltafantasioihin. Teko lietsoo väkivaltaa ympäristöaktivisteja kohtaan. Kuvatut henkilöt tuskin ovat antaneet lupaa tällaiseen. Osa kuvatuista on alaikäisiä"; "Jutussa ehdotettiin Elokapinan mielenosoittajien teloitusta sähkötuolilla, myös käytettiin halventavasti hippi -nimitystä"; "Kyseisissä sivuissa viitataan mielenosoittajien teloittamiseen sähkötuolilla hauskana vitsinä. Olin itse kadulla kyseisissä mielenosoituksissa ja koen tämän vähintäänkin uhkaavana ajatuksena";
" Meitä ympäristöaktivisteja uhkaillaan väkivallalla jatkuvasti ja väkivaltafantasioita levitetään avoimesti internetin keskustelufoorumeilla. Se, että näitä väkivaltafantasioita poimitaan painettuun lehteen, loukkaa journalistin ohjeiden 26:tta pykälää, jonka mukaan jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Tietyn ihmisryhmän teloittamisella vitsailu normalisoi väkivaltafantasioita ja luo turvattomuutta ympäristöaktivisteille (…)". 


Päätoimittajan vastaus 19.11.2021


Vastaava päätoimittaja Johanna Lahti kertoo, että Ilon kautta -palsta on ilmestynyt Ilta-Sanomien viikonloppuliitteessä marraskuusta 2013 lähtien. Palstalla käsitellään kuluneen viikon uutisaiheita satiirin ja ironian keinoin. Palstalla esitellään aina jokin viikon uutistapahtumiin liittyvä asia, josta sitten tuodaan esiin satiirisesti toinen kulma. Palstalla (9.10.2021) vitsailtiin helsinkiläisille, jotka olivat närkästyneet Elokapina-liikkeen leirin eduskunnan rakennuksesta saamasta ilmaisesta sähköstä.

Palstalla luki näin: "Elokapina-liike sai Helsingin Mannerheimintiellä sijainneeseen leiriinsä ilmaiset sähköt eduskunnan liittymästä. Siitäkös riemu repesi. Että hipeille vielä ilmaiset sähköt! ILON KAUTTA: Moni paheksujista ilmoitti kyllä olevansa valmis maksamaan sähköt, jos piuhat olisi vedetty sähkötuoliin."

Päätoimittajan vastauksen mukaan palstan kirjoittaja lainasi tekstiin keskustelua, jonka hän oli sattunut kuulemaan leirin ohi menneessä raitiovaunussa. Tarkoitus oli tuoda esiin absurdia retoriikkaa ja irvailla vastustajille. Kirjoittaja ei siis itse vastustanut sähkönjakelua, vaan pelkästään satiirin keinoin pyrki tuomaan esiin, mikä on vastustajien logiikka. Kirjoittajan asenne näitä ratikkakommentoijia kohtaan on tekstistä luettavissa mm. "siitäkös riemu repesi", "että hipeille vielä ilmaiset sähköt" ja ”paheksujat" -tyyppisistä ilmaisuista.

Muotoilu jätti kuitenkin huomattavan paljon tilaa toisenlaisellekin tulkinnalle ja IS pitää päätoimittajan mukaan kyseisen palstan muotoilua epäonnistuneena. Siksi vastaava päätoimittaja on vastannut Twitterissä saamiinsa kommentteihin tuoreeltaan ja pahoitellut asiaa: "lS:n Plus-liitteessä Ilon kautta -palstalla käsitellään ajankohtaisia aiheita huumorin ja sarkasmin keinoin. Palstalla julkaistiin lauantaina Elokapinaa ja sen vastustajia koskeva teksti, joka oli epäonnistunut. Vitsailu oli mautonta ja asiatonta. Pahoittelemme kirjoitusta". Pahoittelu on julkaistu myös IS:n printtilehdessä kyseisen palstan yhteydessä 16.10.2021.

Päätoimittaja Lahti korostaa, että sananvapauteen kuuluu myös musta ja huono(kin) huumori. Silti huumoria voi pahoitella, jos siinä on toimituksen näkemyksen mukaan epäonnistuttu. Tässä yhteydessä on syytä kuitenkin nostaa esiin myös nykyajan problematiikka, jota JSN joutuu todennäköisesti puntaroimaan eri yhteyksissä jatkossakin. Se liittyy medialukutaitoon, sananvapauteen ja sosiaaliseen mediaan.

Kantelijoita oli poikkeuksellisen paljon. Se johtuu päätoimittaja Lahden mukaan siitä, että palstan teksti lähti leviämään sosiaalisessa mediassa. Yksi kantelijoista jakoi tekstin Twitterissä ja samalla twiittasi, että Ilta-Sanomissa "haaveiltaisiin" mielenosoittajien teloittamisesta: "llta-Sanomat ’todistelee, että viikon synkimmälläkin uutisella on hopeareunus’ toteamalla, että mielenosoittajat olisi voitu toisaalta laittaa sähkötuoliin. Reh! Kai se on merkki liikkeen kasvavasta vaikutusvallasta, kun valtamediassa haaveillaan sen edustajien teloittamisesta". Ko. kantelijan kantelu onkin saapunut ensimmäisenä, muut sen jälkeen.

Yksi kantelijoista, joka linkkasi kanteluunsa twiitin, nosti kantelussaan esiin, että hän ei pystynyt löytämään tekstiä digitaalisessa muodossa. Tämä on päätoimittajan mukaan ymmärrettävää, koska sitä ei ole ollut olemassa digitaalisessa muodossa: ko. palstaa ei koskaan ole julkaistu IS:n nettisaitilla. Kyseinen palsta on luotu pelkästään printtiä varten, sitä ei ole siis nettiin tarkoitettukaan, vaan se on osa viikonvaihdelehden perinteistä lukemistoa. Kyseessä ei ole uutisartikkeli, toisin kuin osa kantelijoista ilmeisesti arvelee, vaan humoristinen ja sarkastinen, pakinatyyppinen pieni palsta, joka sellaisenaan ei edes nettimuodossa toimisi.

Printtilehden lukijoille sekä palsta itse että sen tyylilaji on tuttu: vuosien ajan palstalla on sarkasmin ja mustan huumorin keinoin käsitelty vakaviakin aiheita. Päätoimittaja Lahden mielestä kuvaavaa onkin, että printin vakilukijoilta ei ole tullut Ilta-Sanomiin yhtään yhteydenottoa. Tämä kertoo todennäköisesti siitä, että palstaa on luettu sen kontekstissa ja sen ajoittain räävitönkin henki ei printtilukijaa hämmennä.

Päätoimittaja Lahti nostaa vastauksessaan esiin joitakin esimerkkejä aiheista. Palstalla on vitsailtu esimerkiksi Sanna Marinin päätymisestä Time-lehteen ("Petteri, Jussi ja muut, pää pystyyn. Lohduttautukaa vaikka sillä, että onhan Timen kanteen kelvannut aikanaan niin Adolf Hitler kuin Josef Stalinkin."); kuntavaaliehdokkuudesta luopuneesta Teuvo Hakkaraisesta, joka arveli saavansa päätöksestään "kusta niskaan" ("Jääpähän tovereille vielä viskottavaksi kiinteämpää tulevan vaalitaiston tiimellyksessä") tai poliiseista ja ihmisoikeusjärjestö Amnestystä, joka viestitti poliisin pamputtavan ihmisiä maailmalla ("Näkemyksellinen satiirilehti Pahkasika julkaisi loistoaikoinaan klassikkojutun "Lyö lastasi oikein". Oppimateriaalia Poliisikouluun?).

Kun pakinatyyppinen printtiteksti irrotetaan kontekstistaan ja teksti lähtee leviämään sosiaalisessa mediassa, se voimistaa väärinymmärryksiä ja tulkintaa. Esimerkiksi yhdessä kantelussa katsotaan, että kyseessä oli uutinen ja Ilta-Sanomien "jutussa ehdotettiin Elokapinan mielenosoittajien teloitusta sähkötuolilla". Tällaista ehdotusta ei päätoimittaja Lahden mukaan tietenkään ole tehty, eikä koskaan tehtäisikään.

Tämä kaikki asettaa Lahden mielestä jatkossa periaatteellisella tasolla haasteita niin tiedotusvälineille kuin Julkisen sanan neuvostollekin. Onko sosiaalisen median voimistamalla kanteluiden määrällä ja väärinymmärryksillä merkitystä? Mikä merkitys ylipäänsä on jostain asiasta nousseella sosiaalisen median keskustelulla — miten se vaikuttaa sananvapauteen? Miten eri tyylilajien erot hahmottuvat lukijoille? Onko sarkasmi nykyajassa yhä vaikeampi tyylilaji ymmärtää? Katoaako kontekstin merkitys? Ilta-Sanomienkaan osalta ei ole ensimmäinen kerta, kun sarkasmi on osoittautunut tyylilajina joillekin lukijoille vaikeaksi.

Ilta-Sanomat katsoo, että se on toiminut käsiteltävässä asiassa Journalistin ohjeiden mukaisesti ja pahoitellut epäonnistunutta tekstiä asianmukaisesti. Täten kantelut on hylättävä. Ilta-Sanomat kuitenkin toivoo, että Julkisen sanan neuvostossa käytäisiin keskustelua yllä mainituista periaatteellisista kysymyksistä liittyen medialukutaitoon, sananvapauteen ja sosiaaliseen mediaan, sillä niillä on koko alan kannalta merkitystä.


Ratkaisu

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

Ilon kautta -huumoripalsta käsitteli Ilta-Sanomien paperilehdessä mielenosoitusta Eduskuntatalon edustalla seuraavalla tavalla: "Elokapina-liike sai Helsingin Mannerheimintiellä sijainneeseen leiriinsä ilmaiset sähköt eduskunnan liittymästä. Siitäkös riemu repesi. Että hipeille vielä ilmaiset sähköt! ILON KAUTTA: Moni paheksujista ilmoitti kyllä olevansa valmis maksamaan sähköt, jos piuhat olisi vedetty sähkötuoliin." Tekstin yhteydessä julkaistiin lähietäisyydeltä otettu kuva nuorista mielenosoittajista.

Julkisen sanan neuvosto ei ota kantaa maku- ja tyylikysymyksiin ja puolustaa kaikkien oikeutta ilmaista itseään myös hyvän maun vastaisesti. Ilta-Sanomien Ilon kautta -palstalla vitsailtiin sähkötuolilla, joka on tarkoitettu ihmisten teloittamiseen. Neuvosto katsoo, että kuvaan yhdistetty teloituksella vitsailu loukkasi mielenosoittajien ihmisarvoa siitä riippumatta, mikä vitsin tarkoitus alun perin oli.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 26, ja antaa sille huomautuksen.
 

Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj.), Mona Haapsaari, Päivi Hietanen, Kyösti Karvonen, Marja Keskitalo, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Alma Onali, Heli Parikka, Aija Pirinen, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt ja Margareta Salonen.
 

Tämä päätös on avattu 2943 kertaa