2021 PÄÄTÖKSET

Langettava 7837 & 7838 & 7840–7842 & 7844 & 7845/UL/21
Ilta-Sanomat

Ihmisarvo

Lehden huumoripalstalla vitsailtiin ilmaisesta sähköstä mielenosoittajien sähkötuoliin. Tekstin yhteydessä julkaistiin lähietäisyydeltä otettu kuva nuorista mielenosoittajista. Kuvaan yhdistetty teloituksella vitsailu loukkasi mielenosoittajien ihmisarvoa.

Vapauttava 7829 & 7855/A/21
Suomen Kuvalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi kriittisen jutun Kiinan valtion roolista ”perinteisen kiinalaisen lääkinnän” markkinoinnissa. Jutun olennaiset asiavirheet korjattiin kahdessa vaiheessa ja korjauksista kerrottiin lukijoille asianmukaisesti. Korjauksissa oli viivettä, mutta tässä tapauksessa pikainen korjaus ei ollut välttämätöntä.

Vapauttava 7822/UL/21
Salon Seudun Sanomat

Totuudenmukaisuus, mielipiteet ja tosiasiat

Salon Seudun Sanomien juttukokonaisuudessa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja otsikoille löytyi riittävä kate jutuista. Juttukokonaisuus oli paikoin tulkinnanvarainen, mutta mielipiteet eivät sekoittuneet tosiasioihin. Tiedotusvälineillä on oikeus valita haastateltavansa ja näkökulmansa.

Vapauttava 7821/UL/21
STT

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Tietotoimisto kuvaili Liettuaan pyrkiviä ihmisiä termillä pakolainen. Vaikka termi oli peräisin ministeriön tiedotteesta, se oli epätarkkaa kielenkäyttöä. Osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei kuitenkaan ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7819/A/21
Tekniikan Maailma

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, otsikko, piilomainonta

Lehden laitetestijutun kirjoittaneella freelancetoimittajalla oli aiheen suhteen kaksoisrooli, mikä oli omiaan rapauttamaan yleisön luottamusta tiedotusvälineisiin. Juttuun oli linkitetty toimittajan tekemä koneen markkinointivideo, jota oli pienin muutoksin käytetty koneen markkinoinnissa. Jutun otsikolle ei löytynyt katetta jutusta.

Vapauttava 7807/MTV/21
MTV Uutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Uutisessa esitettiin väitteitä hyvinvointiyrittäjän toiminnasta. Osa väitteistä oli tulkittavissa monin tavoin, mutta niille oli perusteet. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Tiedotusvälineillä on oikeus tehdä tulkintoja ja valita käyttämänsä ilmaisut.

Vapauttava 7805/YLE/21
Yle

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, poikkeuksellinen tiedonhankinta, lähdekritiikki, tosiasiat ja mielipiteet

Yle käytti dokumenttisarjassaan kertojana ja haastattelijana sarjassa käsiteltyjen aikojen pääministeriä. Käsittelyn painottaminen sarjan kahdessa jaksossa entisen pääministerin näkökulmaan oli Ylen journalistinen valinta, johon sillä oli oikeus. Läpinäkyvyyden vuoksi olisi ollut syytä tuoda yleisölle esiin korostetummin, että haastatteluja oli tehnyt myös entinen pääministeri. 

Vapauttava 7804/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti havainnollisti kahden meren välistä syvyyseroa virheellisesti, ja oikaisupyynnöt jäivät lehdeltä huomiotta. Merten syvyydet kävivät kuitenkin jutusta selväksi, joten kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7799/EJ/21
Kirkkonummen Sanomat

Mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi kuntavaalimainoksia Facebook-seinällään. Osaan niistä oli liitetty jakoteksti, joka oli osa mainosta, mutta ei ollut sellaiseksi merkitty. Tämä antoi vaikutelman, että kyseessä oli toimituksen kommentti. Menettely hämärsi toimituksellisen sisällön ja mainosten rajaa.

Vapauttava 7796/UL/21
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi STT:n jutun, jossa kutsuttiin Liettuaan Valko-Venäjän kautta pyrkiviä ihmisiä pakolaisiksi. Termi oli epätarkkaa kielenkäyttöä, mutta osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei ollut olennainen asiavirhe.

Vapauttava 7788/UL/21
Iltalehti

Olennainen asiavirhe

Iltalehti kertoi jutussaan, että ilmasto on lämmennyt  keskimäärin 1,1 asteen verran esiteollisesta ajasta. Juttu perustui IPCC:n raportin tietoihin maapallon pintalämpötiloista 10 vuoden tarkastelujaksolla. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7783/UL/21
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kodinkonekorjaaja kertoi, minkä konetiskiaineen hän on todennut parhaaksi. Tuotteen mainitseminen nimeltä saattoi antaa lukijalle mainosmaisen vaikutelman, mutta kyse oli kuluttajajournalismista, eikä piilomainonnan kynnys ylittynyt.

Langettava 7782/UL/21
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon virheestä Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanaviensa saavutettavuudesta ja toimivuudesta sekä siitä, että toimitukselle lähetetyt viestit käsitellään huolellisesti.

Langettava 7778/UL/21
Kouvolan Sanomat

hienotunteisuus

Lehti julkaisi uutisia vain pari päivää aikaisemmin tapahtuneesta itsemurhayrityksestä. Jutuissa julkaistiin yksityiskohtia tapahtumista ja haastateltiin pelastettua henkilöä tämän ollessa haavoittuvassa tilassa. Tämä rikkoi hienotunteisuusvaatimusta sekä tietoja hankittaessa että niitä julkaistaessa.

Langettava 7757/MTV/21
MTV

Piilomainonta

Television keskusteluohjelmassa haastateltiin kirjantekijöitä, jotka olivat tunnettuja myös saman kanavan viihdetähtinä. Toimittaja kehotti lopuksi yleisöä ostamaan heidän kirjansa. Haastattelun kokonaisuudessa suora ostokehotus ylitti piilomainonnan kynnyksen ja oli omiaan heikentämään luottamusta tiedotusvälineiden uskottavuuteen. Äänestyspäätös 9–1.

Langettava 7751/YLE/21
Yle

mielipiteet ja tosiasiat, ihmisarvo

Radio-ohjelman toimittajat käsittelivät poleemiseen ja osin satiiriseen sävyyn feministejä, jotka kyseenalaistavat transsukupuolisten oikeuksia. Ohjelmassa mielipiteet ja tosiasiat sekoittuivat harhaanjohtavalla tavalla. Äänestyspäätös 10–2, eriävä mielipide.

Vapauttava 7747/PL/21
Kotiseudun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe

Kotiseudun Sanomat kertoi aluehallintoviraston päätöksestä, joka koski Kinnulan kunnan päättäjien ja viranhaltijoiden toimintaan kohdistuneita kanteluita. Vaikka jutun näkökulma oli rajattu, ei jutussa ollut olennaista asiavirhettä.
 

Vapauttava 7743/UL/21
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden avioerohakemuksesta. Tapauksesta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä noin kaksi tuntia aiemmin. Lehti mainitsi asiasta ensin kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma ja se perustui myös lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 7730/YLE/21
Yle

Lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Ylen tv-uutisessa kerrottiin tutkimuksesta, jossa selvitettiin metsien hakkuumäärien vaikutuksia talouteen ja työllisyyteen. Tv-uutisessa ei kerrottu, että kyseessä oli tilaustutkimus. Tämä ei kuitenkaan ratkaisevasti heikentänyt lähdekritiikkiä. Myös ulkopuolinen asiantuntija kommentoi tutkimustuloksia.

Vapauttava 7721/PL/21
Ylä-Kainuu

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, yleisönosastokirjoitus, ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin pisteliäästi paikallista kirkkoherraa. Samanaikaista kuulemista ei kuitenkaan tarvittu, sillä vallankäyttäjän on siedettävä kärkästäkin arvostelua. Kirkkoherran vakaumusta ei kyseenalaistettu tavalla, joka olisi loukannut hänen ihmisarvoaan.

<< 1 2 3 >> 

Vapauttava 7807/MTV/21

Vastaaja: MTV Uutiset

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 8.12.2021

Uutisessa esitettiin väitteitä hyvinvointiyrittäjän toiminnasta. Osa väitteistä oli tulkittavissa monin tavoin, mutta niille oli perusteet. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Tiedotusvälineillä on oikeus tehdä tulkintoja ja valita käyttämänsä ilmaisut.

Kantelu 6.9.2021

Kantelu kohdistuu MTV Uutisten verkkosivuilla 26.7.2021 julkaistuun juttuun Maria Nordinin vaihtoehtomenetelmiä sairauksien parantamiseen tarjoavan verkkokurssin kieltopäätös kumottiin – tästä on kyse

Kantelija on hyvinvointiyrittäjä, jota juttu koskee. Kantelun mukaan jutussa on asiavirheitä, joita MTV ei ole oikaissut pyynnöstä huolimatta:

Asiavirhe 1–2: "Maria Nordinin vaihtoehtomenetelmiä sairauksien parantamiseen tarjoavan verkkokurssin..." ja "Verkkokurssin järjestäjänä toimii hyvinvointiyrittäjä Maria Nordin, joka on viime vuosina tullut tunnetuksi kursseistaan, jotka tähtäävät sairauksien parantamiseen vaihtoehtomenetelmillä."

Kantelijan mukaan toimittaja väittää menetelmän olevan hoito. Kantelija katsoo, että palvelun tuottajana hän tuntee tuotteensa ja on lukuisia kertoja useissa eri asiayhteyksissä ilmaissut, ettei menetelmä ole hoito. (Hoito on jotain, mikä kohdistuu vaivaan. Menetelmä on ajatus- ja tunneprosessi, joka kohdistuu vaivaan liittyviin ajatuksiin ja tunteisiin.) Menetelmä ei ole hoito, eikä se kohdistu vaivaan. Kantelija toteaa, että hän ei tarjoa palveluaan parantamiseen, vaan paraneminen voi olla seuraus menetelmän harjoittamisesta.

Asiavirhe 3: "Tukesin mukaan Nordinin Eroon oireista -materiaalissa oli väitetty kurssin harjoitteiden lieventävän esimerkiksi Parkinsonin taudin, astman, allergioiden ja kilpirauhasongelmien oireita."

Kantelija toteaa, että toimittajan tulee selvittää totuudenmukaisuus, vaikka tieto olisi julkaistu jossain muualla. Kantelijan mukaan hän ei ole koskaan väittänyt kurssin harjoitteiden lieventävän näitä oireita. Sen sijaan hän on kertonut, että asiakkaat ovat kertoneet saaneensa apua näihin oireisiin. Kantelijan mielestä on oltava tarkka siinä, mitä hän on sanonut, ja hän siis ei ole väittänyt, että menetelmä parantaa, vaan sanonut, että siitä voi saada apua.

Asiavirhe 4: "Marraskuussa 2019 häntä uhkasi 100000 euron suuruinen uhkasakko, mikäli hän jättää noudattamatta Tukesin määräämiä korjauksia."

Kantelijan mukaan Tukes ei osoittanut korjattavia kohtia. Hän oli tehnyt tarkennukset kurssin käyttöohjeisiin jo selvityksen alussa. (Kantelun mukaan hän korosti tekstiä "Menetelmä ei ole hoito eikä sulje pois mitään lääketieteellistä hoitoa", ja kurssiin ei tehty koko selvityksen aikana muita muutoksia.) Tukes totesi marraskuussa 2019 kurssin täyttävän lain määräykset ja antoi siitä huolimatta "kiellon tarjota vaarallista palvelua" ja 100000 euron uhkasakon tätä kieltoa tehostamaan.

Asiavirhe 5: "Uhkasakon jälkeen Nordin korjasi toimintaansa."

Kantelijan mukaan hän ei ole "korjannut toimintaansa". Tukesin selvityksen aikana hän korjasi kurssin turvallisuusohjeita (boldasi jo olemassaolevat tekstit ja laittoi ne punaisella, sekä lisäsi tekstin muutamaan kohtaan kurssin sisällä, vaikka sama teksti on jo kerrottu kurssin varsinaisessa sisällössä, eli videolla). Nämä korostukset tehtiin kantelijan mukaan Tukesin selvityksen aikana, syksyllä 2019, eikä uhkasakon jälkeen.


Päätoimittajan vastaus 8.11.2021

Kanteluun vastasi MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen.

Kantelijan mukaan MTV Uutisten jutussa hänen kurssistaan käytetään virheellisesti termiä hoito ja muotoilu, jonka mukaan menetelmä tähtäisi parantamiseen, on harhaanjohtava.

Päätoimittajan mukaan artikkelissa oli otsikossa alun perin termi vaihtoehtohoito, mutta jo 26.7.2021 otsikkoon muutettiin hoito-sanan tilalle vaihtoehtomenetelmä. Tällä muutoksella, joka on aikanaan kirjoitettu artikkelin yhteyteen asianmukaisesti, toimittaja on reagoinut kantelijan palautteeseen siitä, että hän ei markkinoi kurssiaan hoitona.

Sen sijaan toimitus pysyy kannassaan siinä, että kurssien tavoitteena on niiden esittelytekstien sekä kurssin järjestäjän kannanottojen perusteella tarjota ihmisille menetelmiä oireiden lieventämiseen ja jopa poistumiseen, jotka voidaan esimerkiksi otsikossa suoraviivaistaa tarkoittavan jopa parantumista. Artikkelissa sanotaan kurssien tähtäävän tähän lopputulokseen – ei väitetä, että niin varmasti ja jokaisen kohdalla tapahtuisi. Tässä toimitus katsoo artikkelin puhuvan kursseista samaan sävyyn kuin Nordin itse kurssien esittelyissä sekä sosiaalisessa mediassa. Toimitus ei näe syytä oikaisuun. 

Väitetyn asiavirheen 3 kohdalla MTV Uutiset on käyttänyt lähteenä Tukesia. Tieto on oleellinen artikkelissa, sillä se perustelee syyt miksi Tukes on ryhtynyt selvittämään kurssin toimintaa. Artikkelissa mainitut, Tukesin esille nostamat vaivat ja sairaudet ovat nousseet esille Nordinin kurssien yhteydessä.

Se, että kurssin tarjoaja nostaa esille kertomuksia, joiden mukaan esimerkiksi mainittuihin vaivoihin on saatu huomattavaa apua kurssin myötä, tulkitaan Tukesin tiedotteen perusteella niin Tukesissa ja myös MTV Uutisissa markkinointina kurssin mahdollisista tuloksista.

Artikkelissa mainitut sairaudet ja vaivat eivät ole esillä ensimmäistä kertaa julkisuudessa. Ne on mainittu vuosien aikana useissa artikkeleissa, joiden lähteenä on käytetty Nordinin verkkosivuja. 

Päätoimittajan esimerkkejä:

Maria Nordin jakaa nyt kohuttua kurssiaan ilmaiseksi – viranomaiset seuraavat tilannetta Iltalehti.fi
Verkkokurssi lupaa mielikuvaharjoituksista apua jopa Parkinsonin tautiin – näin lääkäri kommentoi erikoiselta kuulostavaa trendihoitoa MTVuutiset.fi
Maria Nordin jatkaa kiistellyn kurssin mainostamista: ”Moni on tästä saanut avun kissa-allergiaan” – Tukesille lukuisia yhteydenottoja Ilta-Sanomat
Maria Nordin – Eroon oireista – TS Blogit (kuvakaappaus kurssin verkkosivuilta)

Päätoimittajan mukaan, vaikka ”lupausta parantumisesta” ei suoraan anneta, voi vaihtoehtomenetelmien markkinoinnin kohteena olla haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Tämän vuoksi on tärkeää tuoda myös mediassa esille syyt, miksi Tukes lähti asiaa selvittämään. Toimitus ei näe syytä oikaisuun. 

Myöskään väitetyn asiavirheen 4 tai 5 kohdalla MTV Uutiset ei näe syytä oikaisuun. Marraskuun 2019 jälkeen Tukes jätti uhkasakon sekä kiellon tarjota terveydelle vaarallisia palveluita voimaan, vaikka Nordin oli tehnyt muutoksia kurssialustansa esillepanoon. Tällä tarkoitetaan kurssialustalle kantelijan itsensäkin mainitsemaa muutosta käyttöohjeisiin ja kurssialustan tekstiin. 

MTV Uutiset ei väitä Nordinin tehneen muutoksia kurssin sisältöön, vaan muutoksia ja tarkennuksia on tehty esillepanoon sekä käyttöohjeisiin, kuten kantelija itsekin kantelussaan toteaa. MTV Uutiset katsoo, että tämä on ollut "toiminnan muuttamista", johon artikkelissa ja väitetyssä asiavirheessä viitataan.

Lisäksi artikkelissa on selkeästi korostettu linkki aiempaan MTV Uutisten juttuun (8.11.2019), jossa Tukesin puuttumisesta sekä Nordinin toimista vuonna 2019 kerrotaan tarkemmin. Se, että Nordin sanoo ryhtyneensä toimiin jo selvityksen aikana, ei muuta asiaa, että kuluttajan näkökulmasta Tukesin puuttumisen (selvitys ja uhkasakko) jälkeen muutokset tehtiin kurssialustalle.

On ymmärrettävää, että julkisen keskustelun ja Tukesin selvityksen kohteeksi joutuneen palveluntarjoajan on tärkeää olla tarkkana jutuista, jotka käsittelevät hänen palveluaan. MTV Uutiset ei ota millään tavoin kantaa siihen, onko palveluista hyötyä asiakkaille eikä Tukesin päätöksestä kertovassa jutuissa oteta kantaa kurssien tai metodien hyödyllisyyteen. 

MTV Uutiset on kuitenkin tarkka siitä, että sillä on oikeus kirjoittaa artikkelit toimituksen näkemällä tavalla. Kantelija jakaa esimerkiksi sosiaalisen median tileillään runsaasti palautteita ja kokemuksia, joiden hän sanoo olevansa asiakkaiden kirjoituksia kurssin hyödyistä. Niiden mukaan ihmiset ovat saaneet kurssista pienempää ja suurempaa apua vaivoihinsa sekä monenlaisiin elämäntilanteisiin. Vaikka kurssin järjestäjä ei näiden yhteydessä suoraan lupaa hoitoa tai parannusta, voidaan markkinoinnin katsoa olevan tältä osin selkeää kurssin hyötyjen eli mahdollisten tulosten esittelyä. 

Tukesin tiedotteen mukaisesti hallinto-oikeus totesi, että Tukesin pyrkimyksenä on ollut lain tarkoituksen mukaisesti ennaltaehkäistä kuluttajapalvelusta aiheutuvia merkittäviä terveysvaaroja, jotka kohdistuvat myös heikossa asemassa oleviin ihmisiin.

Vaikka hallinto-oikeus kumosi Eroon oireista -verkkokurssia koskevan ennakoivan kieltopäätöksen, palvelu ei saa kuitenkaan jatkossakaan aiheuttaa vaaraa terveydelle. Hallinto-oikeus muistuttaa, että Tukes voi tarvittaessa kieltää kuluttajapalvelun erillisellä päätöksellä, jos palveluntarjoaja esittää jatkossa palvelussaan terveydelle vaarallisia väitteitä.

Päätoimittaja toteaa, että vaihtoehtoisissa hoitomuodoissa saatetaan liikkua sellaisella vyöhykkeellä, jossa heikossa asemassa esimerkiksi terveydentilansa vuoksi oleva ihminen on altis uskomaan ja tulkitsemaan palveluita itselleen epäedullisella tavalla. Mediassa vaihtoehtoisia hoitomuotoja pitää käsitellä asiallisesti ja tarvittaessa myös kriittisesti.

Kyseisessä kantelussa kyse on MTV Uutisten mukaan palveluntarjoajan tulkinnoista sanamuotojen ja esille nostettujen asioiden suhteen, ei asiavirheistä.


Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

MTV julkaisi verkossa uutisen, jossa kerrottiin hallinto-oikeuden kumonneen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tekemän päätöksen. Tukes oli vuonna 2019 tehnyt ennakoivan kieltopäätöksen, jolla kiellettiin hyvinvointiyrittäjää tarjoamasta terveydelle vaarallisia ohjeita ja väitteitä kurssiensa yhteydessä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että MTV korjasi riittävän nopeasti palvelun kutsumisen virheellisesti hoidoksi. Muihin ilmaisuihin MTV:llä oli riittävät perusteet. Tiedotusvälineillä on oikeus tehdä tulkintoja ja valita käyttämänsä ilmaisut.

Ilmaisut sairauksien parantamisesta ja oireiden lieventämisestä ovat perusteltuja tulkintoja kurssin markkinointimateriaalin valossa. MTV:n mainitsema, uhkasakon ehtona ollut "korjauksien noudattaminen" oli ilmaisuna epäselvä, mutta se kuitenkin vastasi riittävästi todellisuutta.

Neuvosto katsoo, että uhkasakosta kerrottaessa saattoi syntyä käsitys, että kantelija olisi ryhtynyt poistamaan epäkohtia vasta uhkasakon asettamisen jälkeen. Tosiasiassa hän oli muuttanut toimintaansa jo sitä edeltäneen selvitysprosessin aikana. Tässä kohtaa jutun sanavalinnat olivat epätarkkoja ja monitulkintaisia, mutta ne eivät olleet olennainen asiavirhe jutun kokonaisuuden kannalta. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV Uutiset ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj), Päivi Hietanen, Kyösti Karvonen, Marja Keskitalo, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Alma Onali, Heli Parikka, Aija Pirinen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt ja Margareta Salonen.

Tämä päätös on avattu 1572 kertaa