2021 PÄÄTÖKSET

Langettava 7837 & 7838 & 7840–7842 & 7844 & 7845/UL/21
Ilta-Sanomat

Ihmisarvo

Lehden huumoripalstalla vitsailtiin ilmaisesta sähköstä mielenosoittajien sähkötuoliin. Tekstin yhteydessä julkaistiin lähietäisyydeltä otettu kuva nuorista mielenosoittajista. Kuvaan yhdistetty teloituksella vitsailu loukkasi mielenosoittajien ihmisarvoa.

Vapauttava 7829 & 7855/A/21
Suomen Kuvalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi kriittisen jutun Kiinan valtion roolista ”perinteisen kiinalaisen lääkinnän” markkinoinnissa. Jutun olennaiset asiavirheet korjattiin kahdessa vaiheessa ja korjauksista kerrottiin lukijoille asianmukaisesti. Korjauksissa oli viivettä, mutta tässä tapauksessa pikainen korjaus ei ollut välttämätöntä.

Vapauttava 7822/UL/21
Salon Seudun Sanomat

Totuudenmukaisuus, mielipiteet ja tosiasiat

Salon Seudun Sanomien juttukokonaisuudessa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja otsikoille löytyi riittävä kate jutuista. Juttukokonaisuus oli paikoin tulkinnanvarainen, mutta mielipiteet eivät sekoittuneet tosiasioihin. Tiedotusvälineillä on oikeus valita haastateltavansa ja näkökulmansa.

Vapauttava 7821/UL/21
STT

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Tietotoimisto kuvaili Liettuaan pyrkiviä ihmisiä termillä pakolainen. Vaikka termi oli peräisin ministeriön tiedotteesta, se oli epätarkkaa kielenkäyttöä. Osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei kuitenkaan ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7819/A/21
Tekniikan Maailma

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, otsikko, piilomainonta

Lehden laitetestijutun kirjoittaneella freelancetoimittajalla oli aiheen suhteen kaksoisrooli, mikä oli omiaan rapauttamaan yleisön luottamusta tiedotusvälineisiin. Juttuun oli linkitetty toimittajan tekemä koneen markkinointivideo, jota oli pienin muutoksin käytetty koneen markkinoinnissa. Jutun otsikolle ei löytynyt katetta jutusta.

Vapauttava 7807/MTV/21
MTV Uutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Uutisessa esitettiin väitteitä hyvinvointiyrittäjän toiminnasta. Osa väitteistä oli tulkittavissa monin tavoin, mutta niille oli perusteet. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Tiedotusvälineillä on oikeus tehdä tulkintoja ja valita käyttämänsä ilmaisut.

Vapauttava 7805/YLE/21
Yle

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, poikkeuksellinen tiedonhankinta, lähdekritiikki, tosiasiat ja mielipiteet

Yle käytti dokumenttisarjassaan kertojana ja haastattelijana sarjassa käsiteltyjen aikojen pääministeriä. Käsittelyn painottaminen sarjan kahdessa jaksossa entisen pääministerin näkökulmaan oli Ylen journalistinen valinta, johon sillä oli oikeus. Läpinäkyvyyden vuoksi olisi ollut syytä tuoda yleisölle esiin korostetummin, että haastatteluja oli tehnyt myös entinen pääministeri. 

Vapauttava 7804/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti havainnollisti kahden meren välistä syvyyseroa virheellisesti, ja oikaisupyynnöt jäivät lehdeltä huomiotta. Merten syvyydet kävivät kuitenkin jutusta selväksi, joten kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7799/EJ/21
Kirkkonummen Sanomat

Mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi kuntavaalimainoksia Facebook-seinällään. Osaan niistä oli liitetty jakoteksti, joka oli osa mainosta, mutta ei ollut sellaiseksi merkitty. Tämä antoi vaikutelman, että kyseessä oli toimituksen kommentti. Menettely hämärsi toimituksellisen sisällön ja mainosten rajaa.

Vapauttava 7796/UL/21
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi STT:n jutun, jossa kutsuttiin Liettuaan Valko-Venäjän kautta pyrkiviä ihmisiä pakolaisiksi. Termi oli epätarkkaa kielenkäyttöä, mutta osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei ollut olennainen asiavirhe.

Vapauttava 7788/UL/21
Iltalehti

Olennainen asiavirhe

Iltalehti kertoi jutussaan, että ilmasto on lämmennyt  keskimäärin 1,1 asteen verran esiteollisesta ajasta. Juttu perustui IPCC:n raportin tietoihin maapallon pintalämpötiloista 10 vuoden tarkastelujaksolla. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7783/UL/21
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kodinkonekorjaaja kertoi, minkä konetiskiaineen hän on todennut parhaaksi. Tuotteen mainitseminen nimeltä saattoi antaa lukijalle mainosmaisen vaikutelman, mutta kyse oli kuluttajajournalismista, eikä piilomainonnan kynnys ylittynyt.

Langettava 7782/UL/21
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon virheestä Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanaviensa saavutettavuudesta ja toimivuudesta sekä siitä, että toimitukselle lähetetyt viestit käsitellään huolellisesti.

Langettava 7778/UL/21
Kouvolan Sanomat

hienotunteisuus

Lehti julkaisi uutisia vain pari päivää aikaisemmin tapahtuneesta itsemurhayrityksestä. Jutuissa julkaistiin yksityiskohtia tapahtumista ja haastateltiin pelastettua henkilöä tämän ollessa haavoittuvassa tilassa. Tämä rikkoi hienotunteisuusvaatimusta sekä tietoja hankittaessa että niitä julkaistaessa.

Langettava 7757/MTV/21
MTV

Piilomainonta

Television keskusteluohjelmassa haastateltiin kirjantekijöitä, jotka olivat tunnettuja myös saman kanavan viihdetähtinä. Toimittaja kehotti lopuksi yleisöä ostamaan heidän kirjansa. Haastattelun kokonaisuudessa suora ostokehotus ylitti piilomainonnan kynnyksen ja oli omiaan heikentämään luottamusta tiedotusvälineiden uskottavuuteen. Äänestyspäätös 9–1.

Langettava 7751/YLE/21
Yle

mielipiteet ja tosiasiat, ihmisarvo

Radio-ohjelman toimittajat käsittelivät poleemiseen ja osin satiiriseen sävyyn feministejä, jotka kyseenalaistavat transsukupuolisten oikeuksia. Ohjelmassa mielipiteet ja tosiasiat sekoittuivat harhaanjohtavalla tavalla. Äänestyspäätös 10–2, eriävä mielipide.

Vapauttava 7747/PL/21
Kotiseudun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe

Kotiseudun Sanomat kertoi aluehallintoviraston päätöksestä, joka koski Kinnulan kunnan päättäjien ja viranhaltijoiden toimintaan kohdistuneita kanteluita. Vaikka jutun näkökulma oli rajattu, ei jutussa ollut olennaista asiavirhettä.
 

Vapauttava 7743/UL/21
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden avioerohakemuksesta. Tapauksesta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä noin kaksi tuntia aiemmin. Lehti mainitsi asiasta ensin kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma ja se perustui myös lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 7730/YLE/21
Yle

Lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Ylen tv-uutisessa kerrottiin tutkimuksesta, jossa selvitettiin metsien hakkuumäärien vaikutuksia talouteen ja työllisyyteen. Tv-uutisessa ei kerrottu, että kyseessä oli tilaustutkimus. Tämä ei kuitenkaan ratkaisevasti heikentänyt lähdekritiikkiä. Myös ulkopuolinen asiantuntija kommentoi tutkimustuloksia.

Vapauttava 7721/PL/21
Ylä-Kainuu

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, yleisönosastokirjoitus, ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin pisteliäästi paikallista kirkkoherraa. Samanaikaista kuulemista ei kuitenkaan tarvittu, sillä vallankäyttäjän on siedettävä kärkästäkin arvostelua. Kirkkoherran vakaumusta ei kyseenalaistettu tavalla, joka olisi loukannut hänen ihmisarvoaan.

<< 1 2 3 >> 

Vapauttava 7804/UL/21

Vastaaja: Helsingin Sanomat

Asia: Virheen korjaus

Ratkaistu: 19.11.2021

Lehti havainnollisti kahden meren välistä syvyyseroa virheellisesti, ja oikaisupyynnöt jäivät lehdeltä huomiotta. Merten syvyydet kävivät kuitenkin jutusta selväksi, joten kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe.

Kantelu 3.9.2021

Kantelu kohdistuu Helsingin Sanomissa 26.8.2021 sivuilla A6–A8 julkaistuun juttuun, jonka otsikko on "Itämeri on pinnan alla ainutlaatuinen maailmassa". Kantelun mukaan artikkelissa esitetty vertailu Itämeren ja Mustanmeren keskisyvyyksistä oli virheellinen. Artikkelissa väitettiin, että Mustanmeren keskisyvyys on lähes kymmenkertainen Itämereen verrattuna. Tekstissä ja graafissa kerrottiin kuitenkin, että Itämeren keskisyvyys on 54 metriä ja Mustanmeren keskisyvyys 1 250 metriä. Mustanmeren keskisyvyys on siis yli 20-kertainen.

Kantelija teki 26.8.2021 sähköpostitse oikaisupyynnön jutun kirjoittaneelle toimittajalle ja 30.8.2021 sähköpostitse vastaavalle päätoimittajalle. Lisäksi hän kertoo tehneensä oikaisupyynnön myös Oma Sanoman kautta. Virhettä ei oikaistu, eikä kantelija saanut vastausta. Kantelija katsoo lehden rikkoneen Journalistin ohjeiden kohtaa 20, joka koskee virheiden korjausta.

Lehti oikaisi virheen 23.10. saatuaan JSN:ltä tiedon kantelusta.

Päätoimittajan vastaus 17.11.2021

Vastaava päätoimittaja Kaius Niemi toteaa, että Helsingin Sanomat julkaisi kotimaan sivuillaan 26.8.2021 laajan Itämeri-aiheisen juttukokonaisuuden. HS:n tiedetoimittajan laatimassa artikkelissa perehdyttiin erityisesti Itämeren ainutlaatuisuuteen. Jutussa muun muassa verrattiin Itämeren syvyyttä eräisiin muihin meriin maailmassa. Samalla sivulla julkaistussa grafiikassa oli vertailtu Itämeren, Mustanmeren ja Välimeren keskisyvyyksiä ja syvimpiä kohtia. Jutussa tai grafiikassa ei näiden lukujen osalta ollut virheellisyyksiä. 

Päätoimittaja myöntää, että tekstissä toimittajalle oli sattunut ajatusvirhe, kun hän päätteli Mustanmeren syvyydeltään lähes kymmenkertaiseksi Itämereen verrattuna. Todellisuudessa keskisyvyyksien ero oli yli 20-kertainen. Kyse on kiistatta virhepäätelmästä, vaikka samasta jutusta kyseisten merien keskisyvyys ja niiden artikkelin sisällön kannalta merkittävä ero selvisi hyvin havainnollisesti.

Kantelija kertoo lähestyneensä Helsingin Sanomia oikaisupyynnöllään usealla eri tavalla, sähköpostitse jutun kirjoittaneelle toimittajalle sekä vastaavalla päätoimittajalle ja tämän lisäksi vielä Sanomien tilaushallintaan tarkoitetun Oma sanoma -palvelun kautta lähetetyllä viestillä. Toimittajalle viesti ei ollut mennyt lainkaan perille, koska sähköpostiosoite oli Sanoman normaalista käytännöstä poikkeava. Inhimillisen virheen vuoksi oikaisupyyntö jäi ajoissa huomaamatta useammalta henkilöltä. Kyse ei ole ollut välinpitämättömyydestä tai siitä, että virheellisen tiedon tapahtunut julkaisu olisi pyritty millään muotoa kiistämään.

Virhe oikaistiin 23.10.2021 Helsingin Sanomissa ja lehden verkkosivuilla, kun asia tuli lehden tietoon. Päätoimittaja toteaa, että tapaus antaa jälleen kerran syyn varmistaa Helsingin Sanomien oikaisuprosessin pitävyys. Lehti on tältä osin ryhtynyt jatkotoimenpiteiden valmisteluun.

Helsingin Sanomat katsoo pyrkineensä toimimaan asiassa Journalistin ohjeiden ja hyvän journalistisen tavan mukaisesti. Oikaisupyyntöön reagoinnissa lehti kuitenkin aluksi epäonnistui inhimillisten syiden takia. Lehden näkemyksen mukaan väärin tehty johtopäätös artikkelissa ei täytä olennaisen asiavirheen määritelmää ottaen huomioon jutussa esitettyjen tietojen paikkansapitävyys.


Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.
(...) Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Helsingin Sanomat julkaisi laajan tiedeartikkelin Itämerestä. Jutun tekstissä havainnollistettiin Itämeren ja Mustanmeren syvyyseroa kertomalla, että Mustanmeren keskisyvyys on lähes kymmenkertainen Itämereen verrattuna. Samassa yhteydessä numeroin esitettyjen keskisyvyyksien perusteella syvyysero on kuitenkin yli kaksikymmenkertainen. Lehti ei reagoinut sille osoitettuihin oikaisupyyntöihin. Lehti korjasi virheen saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle jätetystä kantelusta.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Helsingin Sanomat on saanut viime vuosina toistuvasti neuvoston moitteita siitä, että sille lähetetyt oikaisupyynnöt jäävät huomiotta. Päätoimittaja on ilmoittanut lehden ryhtyneen toimiin oikaisuprosessin parantamiseksi.

Neuvosto toteaa, että merten syvyyseron havainnollistamisessa julkaistiin kiistaton laskuvirhe. Oikea tieto oli kuitenkin helposti pääteltävissä, sillä sekä tekstissä että jutun grafiikassa syvyydet ilmoitettiin oikein. Lisäksi merten vesimäärien eroa havainnollistettiin tekstissä toisellakin keinolla, kuvitelmalla vesien siirtämisestä altaasta toiseen. Tämä toinen havainnollistus oli laskettu oikein. Jutun kokonaisuudesta ei voinut saada ratkaisevasti virheellistä kuvaa todellisuudesta. Vaikka lehti korjasi virheen siitä tiedon saatuaan, kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa. 

 

Ratkaisun teki: Eero Hyvönen.

Tämä päätös on avattu 1221 kertaa