2021 PÄÄTÖKSET

Langettava 7837 & 7838 & 7840–7842 & 7844 & 7845/UL/21
Ilta-Sanomat

Ihmisarvo

Lehden huumoripalstalla vitsailtiin ilmaisesta sähköstä mielenosoittajien sähkötuoliin. Tekstin yhteydessä julkaistiin lähietäisyydeltä otettu kuva nuorista mielenosoittajista. Kuvaan yhdistetty teloituksella vitsailu loukkasi mielenosoittajien ihmisarvoa.

Vapauttava 7829 & 7855/A/21
Suomen Kuvalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi kriittisen jutun Kiinan valtion roolista ”perinteisen kiinalaisen lääkinnän” markkinoinnissa. Jutun olennaiset asiavirheet korjattiin kahdessa vaiheessa ja korjauksista kerrottiin lukijoille asianmukaisesti. Korjauksissa oli viivettä, mutta tässä tapauksessa pikainen korjaus ei ollut välttämätöntä.

Vapauttava 7822/UL/21
Salon Seudun Sanomat

Totuudenmukaisuus, mielipiteet ja tosiasiat

Salon Seudun Sanomien juttukokonaisuudessa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja otsikoille löytyi riittävä kate jutuista. Juttukokonaisuus oli paikoin tulkinnanvarainen, mutta mielipiteet eivät sekoittuneet tosiasioihin. Tiedotusvälineillä on oikeus valita haastateltavansa ja näkökulmansa.

Vapauttava 7821/UL/21
STT

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Tietotoimisto kuvaili Liettuaan pyrkiviä ihmisiä termillä pakolainen. Vaikka termi oli peräisin ministeriön tiedotteesta, se oli epätarkkaa kielenkäyttöä. Osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei kuitenkaan ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7819/A/21
Tekniikan Maailma

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, otsikko, piilomainonta

Lehden laitetestijutun kirjoittaneella freelancetoimittajalla oli aiheen suhteen kaksoisrooli, mikä oli omiaan rapauttamaan yleisön luottamusta tiedotusvälineisiin. Juttuun oli linkitetty toimittajan tekemä koneen markkinointivideo, jota oli pienin muutoksin käytetty koneen markkinoinnissa. Jutun otsikolle ei löytynyt katetta jutusta.

Vapauttava 7807/MTV/21
MTV Uutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Uutisessa esitettiin väitteitä hyvinvointiyrittäjän toiminnasta. Osa väitteistä oli tulkittavissa monin tavoin, mutta niille oli perusteet. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Tiedotusvälineillä on oikeus tehdä tulkintoja ja valita käyttämänsä ilmaisut.

Vapauttava 7805/YLE/21
Yle

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, poikkeuksellinen tiedonhankinta, lähdekritiikki, tosiasiat ja mielipiteet

Yle käytti dokumenttisarjassaan kertojana ja haastattelijana sarjassa käsiteltyjen aikojen pääministeriä. Käsittelyn painottaminen sarjan kahdessa jaksossa entisen pääministerin näkökulmaan oli Ylen journalistinen valinta, johon sillä oli oikeus. Läpinäkyvyyden vuoksi olisi ollut syytä tuoda yleisölle esiin korostetummin, että haastatteluja oli tehnyt myös entinen pääministeri. 

Vapauttava 7804/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti havainnollisti kahden meren välistä syvyyseroa virheellisesti, ja oikaisupyynnöt jäivät lehdeltä huomiotta. Merten syvyydet kävivät kuitenkin jutusta selväksi, joten kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7799/EJ/21
Kirkkonummen Sanomat

Mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi kuntavaalimainoksia Facebook-seinällään. Osaan niistä oli liitetty jakoteksti, joka oli osa mainosta, mutta ei ollut sellaiseksi merkitty. Tämä antoi vaikutelman, että kyseessä oli toimituksen kommentti. Menettely hämärsi toimituksellisen sisällön ja mainosten rajaa.

Vapauttava 7796/UL/21
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi STT:n jutun, jossa kutsuttiin Liettuaan Valko-Venäjän kautta pyrkiviä ihmisiä pakolaisiksi. Termi oli epätarkkaa kielenkäyttöä, mutta osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei ollut olennainen asiavirhe.

Vapauttava 7788/UL/21
Iltalehti

Olennainen asiavirhe

Iltalehti kertoi jutussaan, että ilmasto on lämmennyt  keskimäärin 1,1 asteen verran esiteollisesta ajasta. Juttu perustui IPCC:n raportin tietoihin maapallon pintalämpötiloista 10 vuoden tarkastelujaksolla. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7783/UL/21
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kodinkonekorjaaja kertoi, minkä konetiskiaineen hän on todennut parhaaksi. Tuotteen mainitseminen nimeltä saattoi antaa lukijalle mainosmaisen vaikutelman, mutta kyse oli kuluttajajournalismista, eikä piilomainonnan kynnys ylittynyt.

Langettava 7782/UL/21
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon virheestä Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanaviensa saavutettavuudesta ja toimivuudesta sekä siitä, että toimitukselle lähetetyt viestit käsitellään huolellisesti.

Langettava 7778/UL/21
Kouvolan Sanomat

hienotunteisuus

Lehti julkaisi uutisia vain pari päivää aikaisemmin tapahtuneesta itsemurhayrityksestä. Jutuissa julkaistiin yksityiskohtia tapahtumista ja haastateltiin pelastettua henkilöä tämän ollessa haavoittuvassa tilassa. Tämä rikkoi hienotunteisuusvaatimusta sekä tietoja hankittaessa että niitä julkaistaessa.

Langettava 7757/MTV/21
MTV

Piilomainonta

Television keskusteluohjelmassa haastateltiin kirjantekijöitä, jotka olivat tunnettuja myös saman kanavan viihdetähtinä. Toimittaja kehotti lopuksi yleisöä ostamaan heidän kirjansa. Haastattelun kokonaisuudessa suora ostokehotus ylitti piilomainonnan kynnyksen ja oli omiaan heikentämään luottamusta tiedotusvälineiden uskottavuuteen. Äänestyspäätös 9–1.

Langettava 7751/YLE/21
Yle

mielipiteet ja tosiasiat, ihmisarvo

Radio-ohjelman toimittajat käsittelivät poleemiseen ja osin satiiriseen sävyyn feministejä, jotka kyseenalaistavat transsukupuolisten oikeuksia. Ohjelmassa mielipiteet ja tosiasiat sekoittuivat harhaanjohtavalla tavalla. Äänestyspäätös 10–2, eriävä mielipide.

Vapauttava 7747/PL/21
Kotiseudun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe

Kotiseudun Sanomat kertoi aluehallintoviraston päätöksestä, joka koski Kinnulan kunnan päättäjien ja viranhaltijoiden toimintaan kohdistuneita kanteluita. Vaikka jutun näkökulma oli rajattu, ei jutussa ollut olennaista asiavirhettä.
 

Vapauttava 7743/UL/21
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden avioerohakemuksesta. Tapauksesta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä noin kaksi tuntia aiemmin. Lehti mainitsi asiasta ensin kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma ja se perustui myös lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 7730/YLE/21
Yle

Lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Ylen tv-uutisessa kerrottiin tutkimuksesta, jossa selvitettiin metsien hakkuumäärien vaikutuksia talouteen ja työllisyyteen. Tv-uutisessa ei kerrottu, että kyseessä oli tilaustutkimus. Tämä ei kuitenkaan ratkaisevasti heikentänyt lähdekritiikkiä. Myös ulkopuolinen asiantuntija kommentoi tutkimustuloksia.

Vapauttava 7721/PL/21
Ylä-Kainuu

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, yleisönosastokirjoitus, ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin pisteliäästi paikallista kirkkoherraa. Samanaikaista kuulemista ei kuitenkaan tarvittu, sillä vallankäyttäjän on siedettävä kärkästäkin arvostelua. Kirkkoherran vakaumusta ei kyseenalaistettu tavalla, joka olisi loukannut hänen ihmisarvoaan.

<< 1 2 3 >> 

Langettava 7757/MTV/21

Vastaaja: MTV

Asia: Piilomainonta

Ratkaistu: 29.9.2021

Television keskusteluohjelmassa haastateltiin kirjantekijöitä, jotka olivat tunnettuja myös saman kanavan viihdetähtinä. Toimittaja kehotti lopuksi yleisöä ostamaan heidän kirjansa. Haastattelun kokonaisuudessa suora ostokehotus ylitti piilomainonnan kynnyksen ja oli omiaan heikentämään luottamusta tiedotusvälineiden uskottavuuteen. Äänestyspäätös 9–1.

Kantelu 6.7.2021

MTV3:n Kesäterassi-ohjelmassa 5.7.2021 oli haastateltavina kaksi julkisuuden henkilöä, jotka aikoivat julkaista syksyllä ruokakirjan. Kantelun mukaan ohjelma oli vastoin Journalistin ohjeiden piilomainontaa koskevaa kohtaa 16, jonka mukaan ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Ohjelmassa ei esitetty tietoa kaupallisesta yhteistyöstä.

Kantelun mukaan kirjantekijät saivat mainostaa kirjaansa koko haastattelun ajan ilman, että haastattelijat puuttuivat siihen mitenkään. Haastateltavat myös kehuivat estoitta toisiaan ja ansioitaan kokkeina ja ruokakirjan toimittajina. Tähän toimittaja lisäsi: "Ihan totta, on se guru." (Neuvoston tarkennus: "Ihan totta? On se guru.")  

Kantelussa mainitaan otteita haastateltavien puheesta:

"Kirjasta tulee superhyvä kuvineen teksteineen päivineen, ihan maagisen hieno kirja."

"Se on kirja, kuinka ruokaa oikeasti laitetaan."

"Siitä tulee tosi makee kirja, hienot kuvat."

"Me ollaan tehty tietynlainen vallankumous keittiössä, setupit, siivous jne." (Neuvoston tarkennus: "... XX:n (toinen kirjantekijä) keittiössä...")

Toimittaja: "Nyt on kyllä kirjaa promottu niin, että puhutaan jostain muusta (korona-ajasta)." Kirjantekijä: "Jos nyt ei saa enää promota kirjaa, niin sanon vielä sen, että tämä tulee just niille ihmisille, jotka nyt on innostuneet ruoanlaitosta tai olleet sitä pitkään." (Neuvoston tarkennus: "Itse asiassa nyt jos ei enää saa promota kirjaa niin mä kuitenkin sanon et tää tulee just niille kaikille ihmisille myös niinku äärettömän hyvin jotka nyt on innostuneet ruuanlaitosta tai ne jotka on harrastaneet sitä pitkään koska tässä yritetään vastata siihen kysymykseen miten ruokaa oikeesti valmistetaan, kun on eri asia tehdä ruokaa kun kokata.")  

Ohjelman lopuksi toimittaja vielä muistutti katsojia: ”Muistakaa käydä syyskuussa ostamassa kirja.” (Neuvoston tarkennus: "Muistakaa käydä syyskuussa ostamassa (kirjan nimi) -kirja kirjakaupoista.")  

Kantelussa huomautetaan, että kirjojen ja muiden kulttuurituotosten mainostaminen on yleistä kaikissa medioissa. Joissakin tapauksissa promootioilla on aitoa informaatioarvoa kulttuurisesta tai yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Näissä tapauksissa esittely on yleensä neutraalia ja mahdollisesti kriittisiä kysymyksiä esittävää. Kesäterassi-ohjelmassa saatettiin kantelun mukaan ylittää jokin raja tuotteen mainostamisessa televisio-ohjelmassa. Vaikutti kuin toimittajat eivät olisi tutustuneet kirjaan etukäteen, mikä kaiketi on toimittajan perustehtäviä.  

MTV:n mukaan Kesäterassi on keskusteluohjelma, joka tuo ruutuun kesän mielenkiintoisimmat vieraat ja puheenaiheet. Kantelun mukaan ilmoitus kaupallisesta yhteistyöstä olisi auttanut katsojaa ymmärtämään, että kyseessä on mainos.

Päätoimittajan vastaus 2.9.2021

MTV Uutisten vastaavan päätoimittajan Tomi Einosen mukaan kyseessä ei ollut kaupallinen yhteistyö vaan keskusteluohjelma, johon kutsutaan vieraita puhumaan rentoon sävyyn ajankohtaisista asioista. Kesäterassin ohjelmissa julkisuudesta tuttujen, kiinnostavien vieraiden kanssa puhutaan heihin liittyvistä tapahtumista, mutta niitä laajennetaan myös yhteiskunnallisesti merkittäviin suuntiin sekä puheenaiheissa oleviin ilmiöihin. 

MTV:n mukaan kantelun kohteena ollut Kesäterassin jakso noudatti tätä linjaa. Kaksikko oli kutsuttu ohjelmaan vieraaksi syksyllä ilmestyvän kirjansa tiimoilta, mutta miesten kanssa puhuttiin ohjelmassa myös muista aiheista, joita ruokakirjasta keskustelu herätti. Kirjan johdattamana ohjelmassa puhuttiin mm. korona-ajan vaikutuksesta ruoanlaittoon sekä miesten ajankohtaisista kuulumisista ja urasta. 

Kantelussa kaupalliseksi sisällöksi katsotaan juontajien johdannot sekä mm. kehut miesten osaamisesta. MTV katsoo, että miehiin liittyvät kehut kohdistuvat molempien vieraiden monilahjakkuuteen sekä näkyvyyteen ja menestykseen eri aloilla ja formaateissa. Kesäterassi-ohjelmassa juontajien roolina on olla lähellä vierasta ja eläytyä aidosti tunteisiin, joita vieraan kertomukset ja kokemukset herättävät. 

Kantelussa mainitaan myös lauseet, joiden tulkitaan ohjaavan keskustelua pois kaupallisuudesta. Ohjelmassa kaikki esiintyjät ovat ruudussa rennolla, jutustelevalla ja hauskalla otteella, joten kantelussa mainittuihin juontajien lausahduksiin liittyy ohjelmassa kevyempi, jopa humoristinen sävy, jolla pyritään ennen kaikkea alleviivaamaan sitä, että vieraat ja ohjelma eivät ole promoamassa kirjaa tai sen tekijöitä. Vieraat on valittu ajankohtaisuuden perusteella (syksyllä julkaistava kirja), mutta myös tunnettuuden (molemmat esillä lukuisissa suosituissa ohjelmissa) sekä kiinnostavuuden (moniosaajia, joiden urat ja alat eivät ole aiemmin kohdanneet, nyt ruoan kautta nämä kaksi tunnettua suomalaista ovat ryhtyneet yhteistyöhön).

Päätoimittajan mukaan tuore kirja ja sen sisällöt ovat luonnollisesti yksi haastattelun punaisesta langasta. Se, että haastateltavat ovat innoissaan kirjasta kuvineen ja periaatteineen, on osa haastattelua, jota ei aiheessa voi välttää. Myös kahden julkisuudessa paljon esillä olleen vieraan innostuminen ruoanlaitosta ja yllättävästä yhteistyöstä on ohjelman sisällön kannalta oleellista. Kantelussa sanotaan, että juontajat eivät puutu promoamiseen millään tavoin, mikä ei pidä paikkaansa, vaan juontajat pyrkivät ohjaamaan keskustelua myös muihin aiheisiin avoimesti toteamalla, että ohjelma ei ole kirjan mainostamista varten vaan mielenkiintoisia keskusteluja varten. 

Kantelijan mukaan ilmoitus kaupallisesta yhteistyöstä olisi auttanut katsojaa ymmärtämään, että kyseessä on mainos. Päätoimittajan mielestä tätä ei kuitenkaan ohjelmaan olisi voinut missään tapauksessa laittaa, sillä Kesäterassilla ei ole yhteistyötä kirjan kustantamon tai ohjelmassa esiintyneiden vieraiden kanssa. Heidät on valittu ohjelmaan puhtaasti ajankohtaisuuden sekä kiinnostavuuden perusteella, eikä kutsuun tai toteutukseen ole sisältynyt minkäänlaisia kaupallisia velvoitteita puoleen eikä toiseen. 

Ratkaisu

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

MTV3:n Kesäterassi-ohjelmassa 5.7.2021 haastateltiin kahta ruokakirjan tekijää, jotka olivat tunnettuja myös saman kanavan viihdetähtinä. Haastattelussa käsiteltiin kirjan syntyprosessia, ruuanlaittoa ja ruokakulttuuria. Toimittaja kehotti lopuksi yleisöä ostamaan kirjan kirjakaupasta, kun se ilmestyy.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että toisin kuin kantelija esittää, haastattelun takana ei ollut senkaltaista yhteistyötä, että ohjelman olisi voinut merkitä kaupalliseksi yhteistyöksi. Neuvosto kuitenkin muistuttaa, että piilomainonnan kynnys voi ylittyä, vaikka siihen ei liittyisi osapuolten välistä sopimusta tai yhteistyötä.

Neuvosto katsoo, että kirjahaastattelut ovat vakiintunut kulttuuri- ja viihdejournalismin muoto. Vaikka ne tulevat markkinoineeksi kirjoja, ne myös palvelevat yleisön tiedontarvetta. Tässä kokonaisuudessa toimittajan esittämä suora ostokehotus ylitti kuitenkin selvästi piilomainonnan kynnyksen ja oli omiaan heikentämään luottamusta tiedotusvälineiden uskottavuuteen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 16, ja antaa sille huomautuksen.

 

Aänestyspäätös 9–1.

Langettavaa äänestivät:  Eero Hyvönen (pj), Kyösti Karvonen, Heidi Finnilä, Tuomas Rantanen, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Alma Onali, Hanna Parhaniemi ja Harto Pönkä.

Vapauttavaa äänesti: Jukka Ruukki
 

Tämä päätös on avattu 4198 kertaa