PÄÄTÖKSET

Vapauttava 8018/UL/22
Helsingin Sanomat

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi valokuvia Ukrainan sodassa kuolleiden ihmisten ruumiista. Julkaisemisella oli painavat journalistiset perusteet ja yhteiskunnallinen merkitys. Se ei rikkonut Journalistin ohjeiden hienotunteisuusvaatimusta.
    

Vapauttava 8016/PL/22
Meän Tornionlaakso

Tietojen tarkistaminen, erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti esitti kunnanjohtajan toiminnasta kiistanalaisia tulkintoja. Asemansa takia kunnanjohtajan täytyy sietää työnsä kärkevääkin julkista arviointia. Jutussa referoitiin myös kantelijan näkemyksiä, eikä julkisuus ollut niin kielteistä, että häntä olisi tullut kuulla samassa yhteydessä laajemmin.

Vapauttava 7999/UL/22
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti puolusti pääkirjoituksessaan iltapäivälehtien sotauutisointia. Pääkirjoituksessa ei ollut välttämätöntä mainita, että siinä esimerkkinä mainittu iltapäivälehti kuuluu pääkirjoituksen julkaisseen lehden kanssa samaan konserniin. Lehti käsitteli aihetta yksittäistä mediaa yleisemmällä tasolla sanan- ja lehdistönvapauden ja yleisön tiedonsaantioikeuden näkökulmasta.

Vapauttava 7991 & 7992/UL/22
Ilta-Sanomat

Ihmisarvo

Pakinassa viitattiin ryssä-sanalla Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin asiayhteydessä, joka ei loukannut venäläisten ihmisarvoa. 

Vapauttava 7988/UL/22
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi verkkojuttunsa keskusteluosiossa kommentin, jossa nimimerkillä esiintynyt keskustelija halvensi toista nimimerkillä esiintynyttä keskustelijaa alatyylisesti. Kommentti oli ymmärrettävissä ylilyönniksi, eikä se loukannut ihmisarvoa tai yksityisyyttä.

Vapauttava 7984/EJ/22
Aamun Koitto

Lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehden julkaisemassa sitaatissa ei ollut olennaista asiavirhettä, mutta lehden käyttämillä, sitaattia levittäneillä lähteillä saattoi olla vahingoittamistarkoitus. Ne olivat tehneet sitaatista vääristyneen tulkinnan, joka välittyi myös lehteen. Lehden lähdekritiikki oli moitittavan heikkoa. Lehti kuitenkin pyrki korjaamaan tilanteen kertomalla lähteistään lukijoille selvästi ja niin nopeasti kuin oli mahdollista.

Langettava 7983/UL/22
Kainuun Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehden julkaisemassa mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut korjauspyynnöstä huolimatta. Lehti korjasi virheen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7979/MTV/22
MTV

Uutistapahtuman seuraaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat, tietojen tarkistaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

MTV:llä ei ollut velvollisuutta seurata oma-aloitteisesti uutistapahtumaa uutisoimalla siitä, että käräjäoikeus peruutti uhkasakon, johon oli viitattu aiemmin kanavan haastattelussa. Kyse oli varsinaisen uutistapahtuman sivujuonteesta.

Vapauttava 7946/YLE/22
Yle

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Jutuissa oli kantelijan irtisanoutumisen ajankohtaan liittyvä virhe, jonka Yle korjasi. Jutuissa ei otettu kantaa siihen, mikä oli kantelijan irtisanoutumisen syy, joten jutuissa ei ollut tältä osin korjausta vaativaa olennaista asiavirhettä. Kantelijaa ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla jutuissa, sillä hän ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 7939/UL/22
Helsingin Sanomat

Tietojen tarkistaminen, virheen korjaaminen

Lehti julkaisi virheellisesti lähteytetyn sitaatin. Tieto virheestä ei saanut toimituksen huomiota, sillä se sisältyi viestiin, joka oli otsikoitu mielipidekirjoitukseksi. Lehti korjasi virheen näkyvästi kokonaan uutena juttuna saatuaan siitä tiedon Julkisen sanan neuvostolta. Korjauksen huomioarvo oli riittävä suhteessa virheen vakavuuteen.

Vapauttava 7918/UL/21
Itä-Savo

Journalistinen päätösvalta

Verkkomoderoinnin teettäminen toimituksen ulkopuolella ei ollut journalistisen päätösvallan luovuttamista. Lehti oli hyväksynyt moderointilinjan itse ja sillä oli lopullinen päätösvalta myös yksittäisiin moderointipäätöksiin.

Vapauttava 7906/UL/21
Iltalehti

Ihmisarvo, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Toimittajan kommenttikirjoitus ei ollut ihmisarvoa loukkaava eikä siinä tuotu kansanedustajan adhd:tä esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. Mainitsemalla kansanedustajan adhd kirjoituksessa viitattiin siihen, miten kansanedustaja itse on selittänyt sillä käytöstään julkisuudessa. Kyseessä oli kansanedustajan julkisen toiminnan arviointi, joka ei synnyttänyt hänelle oikeutta kannanottoon.

Langettava 7901/MTV/21
MTV

Piilomainonta, konserniyhteys

Juttu perustui valmisruokasarjan markkinointimateriaaliin, eikä lähdettä kerrottu lukijalle muiden kuin kuvien osalta. Lukijalla ei ollut mahdollisuutta esimerkiksi päätellä, etteivät sitaatit olleet haastattelusitaatteja vaan tuotetta markkinoivaa tiedotemateriaalia.

Vapauttava 7885/UL/21
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe

Toimittajan kommenttikirjoituksessa ei ollut olennaista asiavirhettä, vaan kyseessä oli tulkinta, johon oli perusteet.

Langettava 7871/UL/21
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Lehti väitti rokottamattomien koronapotilaiden vieneen kaikki yliopistosairaalan tehohoitopaikat. Väitteessä ei ollut perää. Lehti korjasi juttuaan vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7870/UL/21
Helsingin Sanomat

Toimittajan asema, oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Vastaava päätoimittaja kommentoi kirjoituksessaan lehtensä toimittajiin kohdistuvia syytteitä ja puolusti niiden perusteena ollutta lehden journalistista työtä. Journalististen päätösten perusteleminen ja puolustaminen julkisesti kuuluu päätoimittajalta odotettuihin tehtäviin, eikä se ole journalistin aseman väärinkäyttöä. Kirjoittajan kytkös käsiteltävään aiheeseen perustui hänen ammattiasemaansa lehden vastaavana päätoimittajana. Syytteen yhteiskunnallisten vaikutusten kriittinen arvioiminen ei ollut Journalistin ohjeiden vastainen asiaton pyrkimys vaikuttaa tuomioistuimen ratkaisuihin. 

Vapauttava 7863/UL/21
Suomenmaa

Mielipiteet ja tosiasiat, lähdekritiikki, ihmisarvo

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jonka osana psykiatri käsitteli pääministerin mielenterveyttä ja ulkomuotoa. Arvion pääministerin pakko-oireesta saattoi psykiatrin esittämänä käsittää tosiasiaksi, joten lehti osoitti huonoa harkintaa julkaistessaan sen. Kirjoituksesta kuitenkin ilmeni, että arviossa oli kyse mielipiteestä, joka perustui julkisuudessa esillä olleisiin tietoihin. Lehti poisti jälkeenpäin osan kirjoituksesta. Äänestyspäätös 10–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7860/UL/21
Ilkka-Pohjalainen

Lähdekritiikki

Lehti julkaisi jutun, jossa tutkija esitti arvioitaan perussuomalaisesta puolueesta. Jutussa ei ollut välttämätöntä mainita, että tutkija itse toimii toisessa puolueessa. Lehdellä oli perusteet suhtautua haastateltavaan tutkijana, jolla on akateemisten ansioidensa ja tutkimusaiheidensa vuoksi asiantuntemusta arvioida perussuomalaisia tutkijan ominaisuudessa.

Langettava 7848/UL/21
Ilta-Sanomat

Otsikko

Lehti kertoi liikennemerkkiuudistuksen kustannusarvioista. Lehden otsikolle "Sukupuolettomien liikennemerkkien vaihtotöistä jo miljoonalasku" ei löytynyt katetta jutusta.

Vapauttava 7847/UL/21
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, virheen korjaus, uutistapahtuman seuraaminen, otsikko, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi analyysikirjoituksen, jossa kritisoitiin ministeriön antamaa vastausta lehden tekemään tietopyyntöön. Tietopyyntö oli koskenut kansliapäällikön ja ministerin sähköpostikirjeenvaihtoa toistensa sekä ministeriön ulkopuolisten henkilöiden kanssa. Kantelija mainittiin jutussa yhtenä tietopyynnössä nimetyistä henkilöistä. Tämä ei asettanut häntä erittäin kielteiseen julkisuuteen. Jutussa oli epätarkkaa ilmaisua, mutta lehti tarkensi muotoiluja nopeasti.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7757/MTV/21

Vastaaja: MTV

Asia: Piilomainonta

Ratkaistu: 29.9.2021

Television keskusteluohjelmassa haastateltiin kirjantekijöitä, jotka olivat tunnettuja myös saman kanavan viihdetähtinä. Toimittaja kehotti lopuksi yleisöä ostamaan heidän kirjansa. Haastattelun kokonaisuudessa suora ostokehotus ylitti piilomainonnan kynnyksen ja oli omiaan heikentämään luottamusta tiedotusvälineiden uskottavuuteen. Äänestyspäätös 9–1.

Kantelu 6.7.2021

MTV3:n Kesäterassi-ohjelmassa 5.7.2021 oli haastateltavina kaksi julkisuuden henkilöä, jotka aikoivat julkaista syksyllä ruokakirjan. Kantelun mukaan ohjelma oli vastoin Journalistin ohjeiden piilomainontaa koskevaa kohtaa 16, jonka mukaan ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Ohjelmassa ei esitetty tietoa kaupallisesta yhteistyöstä.

Kantelun mukaan kirjantekijät saivat mainostaa kirjaansa koko haastattelun ajan ilman, että haastattelijat puuttuivat siihen mitenkään. Haastateltavat myös kehuivat estoitta toisiaan ja ansioitaan kokkeina ja ruokakirjan toimittajina. Tähän toimittaja lisäsi: "Ihan totta, on se guru." (Neuvoston tarkennus: "Ihan totta? On se guru.")  

Kantelussa mainitaan otteita haastateltavien puheesta:

"Kirjasta tulee superhyvä kuvineen teksteineen päivineen, ihan maagisen hieno kirja."

"Se on kirja, kuinka ruokaa oikeasti laitetaan."

"Siitä tulee tosi makee kirja, hienot kuvat."

"Me ollaan tehty tietynlainen vallankumous keittiössä, setupit, siivous jne." (Neuvoston tarkennus: "... XX:n (toinen kirjantekijä) keittiössä...")

Toimittaja: "Nyt on kyllä kirjaa promottu niin, että puhutaan jostain muusta (korona-ajasta)." Kirjantekijä: "Jos nyt ei saa enää promota kirjaa, niin sanon vielä sen, että tämä tulee just niille ihmisille, jotka nyt on innostuneet ruoanlaitosta tai olleet sitä pitkään." (Neuvoston tarkennus: "Itse asiassa nyt jos ei enää saa promota kirjaa niin mä kuitenkin sanon et tää tulee just niille kaikille ihmisille myös niinku äärettömän hyvin jotka nyt on innostuneet ruuanlaitosta tai ne jotka on harrastaneet sitä pitkään koska tässä yritetään vastata siihen kysymykseen miten ruokaa oikeesti valmistetaan, kun on eri asia tehdä ruokaa kun kokata.")  

Ohjelman lopuksi toimittaja vielä muistutti katsojia: ”Muistakaa käydä syyskuussa ostamassa kirja.” (Neuvoston tarkennus: "Muistakaa käydä syyskuussa ostamassa (kirjan nimi) -kirja kirjakaupoista.")  

Kantelussa huomautetaan, että kirjojen ja muiden kulttuurituotosten mainostaminen on yleistä kaikissa medioissa. Joissakin tapauksissa promootioilla on aitoa informaatioarvoa kulttuurisesta tai yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Näissä tapauksissa esittely on yleensä neutraalia ja mahdollisesti kriittisiä kysymyksiä esittävää. Kesäterassi-ohjelmassa saatettiin kantelun mukaan ylittää jokin raja tuotteen mainostamisessa televisio-ohjelmassa. Vaikutti kuin toimittajat eivät olisi tutustuneet kirjaan etukäteen, mikä kaiketi on toimittajan perustehtäviä.  

MTV:n mukaan Kesäterassi on keskusteluohjelma, joka tuo ruutuun kesän mielenkiintoisimmat vieraat ja puheenaiheet. Kantelun mukaan ilmoitus kaupallisesta yhteistyöstä olisi auttanut katsojaa ymmärtämään, että kyseessä on mainos.

Päätoimittajan vastaus 2.9.2021

MTV Uutisten vastaavan päätoimittajan Tomi Einosen mukaan kyseessä ei ollut kaupallinen yhteistyö vaan keskusteluohjelma, johon kutsutaan vieraita puhumaan rentoon sävyyn ajankohtaisista asioista. Kesäterassin ohjelmissa julkisuudesta tuttujen, kiinnostavien vieraiden kanssa puhutaan heihin liittyvistä tapahtumista, mutta niitä laajennetaan myös yhteiskunnallisesti merkittäviin suuntiin sekä puheenaiheissa oleviin ilmiöihin. 

MTV:n mukaan kantelun kohteena ollut Kesäterassin jakso noudatti tätä linjaa. Kaksikko oli kutsuttu ohjelmaan vieraaksi syksyllä ilmestyvän kirjansa tiimoilta, mutta miesten kanssa puhuttiin ohjelmassa myös muista aiheista, joita ruokakirjasta keskustelu herätti. Kirjan johdattamana ohjelmassa puhuttiin mm. korona-ajan vaikutuksesta ruoanlaittoon sekä miesten ajankohtaisista kuulumisista ja urasta. 

Kantelussa kaupalliseksi sisällöksi katsotaan juontajien johdannot sekä mm. kehut miesten osaamisesta. MTV katsoo, että miehiin liittyvät kehut kohdistuvat molempien vieraiden monilahjakkuuteen sekä näkyvyyteen ja menestykseen eri aloilla ja formaateissa. Kesäterassi-ohjelmassa juontajien roolina on olla lähellä vierasta ja eläytyä aidosti tunteisiin, joita vieraan kertomukset ja kokemukset herättävät. 

Kantelussa mainitaan myös lauseet, joiden tulkitaan ohjaavan keskustelua pois kaupallisuudesta. Ohjelmassa kaikki esiintyjät ovat ruudussa rennolla, jutustelevalla ja hauskalla otteella, joten kantelussa mainittuihin juontajien lausahduksiin liittyy ohjelmassa kevyempi, jopa humoristinen sävy, jolla pyritään ennen kaikkea alleviivaamaan sitä, että vieraat ja ohjelma eivät ole promoamassa kirjaa tai sen tekijöitä. Vieraat on valittu ajankohtaisuuden perusteella (syksyllä julkaistava kirja), mutta myös tunnettuuden (molemmat esillä lukuisissa suosituissa ohjelmissa) sekä kiinnostavuuden (moniosaajia, joiden urat ja alat eivät ole aiemmin kohdanneet, nyt ruoan kautta nämä kaksi tunnettua suomalaista ovat ryhtyneet yhteistyöhön).

Päätoimittajan mukaan tuore kirja ja sen sisällöt ovat luonnollisesti yksi haastattelun punaisesta langasta. Se, että haastateltavat ovat innoissaan kirjasta kuvineen ja periaatteineen, on osa haastattelua, jota ei aiheessa voi välttää. Myös kahden julkisuudessa paljon esillä olleen vieraan innostuminen ruoanlaitosta ja yllättävästä yhteistyöstä on ohjelman sisällön kannalta oleellista. Kantelussa sanotaan, että juontajat eivät puutu promoamiseen millään tavoin, mikä ei pidä paikkaansa, vaan juontajat pyrkivät ohjaamaan keskustelua myös muihin aiheisiin avoimesti toteamalla, että ohjelma ei ole kirjan mainostamista varten vaan mielenkiintoisia keskusteluja varten. 

Kantelijan mukaan ilmoitus kaupallisesta yhteistyöstä olisi auttanut katsojaa ymmärtämään, että kyseessä on mainos. Päätoimittajan mielestä tätä ei kuitenkaan ohjelmaan olisi voinut missään tapauksessa laittaa, sillä Kesäterassilla ei ole yhteistyötä kirjan kustantamon tai ohjelmassa esiintyneiden vieraiden kanssa. Heidät on valittu ohjelmaan puhtaasti ajankohtaisuuden sekä kiinnostavuuden perusteella, eikä kutsuun tai toteutukseen ole sisältynyt minkäänlaisia kaupallisia velvoitteita puoleen eikä toiseen. 

Ratkaisu

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

MTV3:n Kesäterassi-ohjelmassa 5.7.2021 haastateltiin kahta ruokakirjan tekijää, jotka olivat tunnettuja myös saman kanavan viihdetähtinä. Haastattelussa käsiteltiin kirjan syntyprosessia, ruuanlaittoa ja ruokakulttuuria. Toimittaja kehotti lopuksi yleisöä ostamaan kirjan kirjakaupasta, kun se ilmestyy.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että toisin kuin kantelija esittää, haastattelun takana ei ollut senkaltaista yhteistyötä, että ohjelman olisi voinut merkitä kaupalliseksi yhteistyöksi. Neuvosto kuitenkin muistuttaa, että piilomainonnan kynnys voi ylittyä, vaikka siihen ei liittyisi osapuolten välistä sopimusta tai yhteistyötä.

Neuvosto katsoo, että kirjahaastattelut ovat vakiintunut kulttuuri- ja viihdejournalismin muoto. Vaikka ne tulevat markkinoineeksi kirjoja, ne myös palvelevat yleisön tiedontarvetta. Tässä kokonaisuudessa toimittajan esittämä suora ostokehotus ylitti kuitenkin selvästi piilomainonnan kynnyksen ja oli omiaan heikentämään luottamusta tiedotusvälineiden uskottavuuteen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 16, ja antaa sille huomautuksen.

 

Aänestyspäätös 9–1.

Langettavaa äänestivät:  Eero Hyvönen (pj), Kyösti Karvonen, Heidi Finnilä, Tuomas Rantanen, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Alma Onali, Hanna Parhaniemi ja Harto Pönkä.

Vapauttavaa äänesti: Jukka Ruukki
 

Tämä päätös on avattu 3234 kertaa