2021 PÄÄTÖKSET

Langettava 7837 & 7838 & 7840–7842 & 7844 & 7845/UL/21
Ilta-Sanomat

Ihmisarvo

Lehden huumoripalstalla vitsailtiin ilmaisesta sähköstä mielenosoittajien sähkötuoliin. Tekstin yhteydessä julkaistiin lähietäisyydeltä otettu kuva nuorista mielenosoittajista. Kuvaan yhdistetty teloituksella vitsailu loukkasi mielenosoittajien ihmisarvoa.

Vapauttava 7829 & 7855/A/21
Suomen Kuvalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi kriittisen jutun Kiinan valtion roolista ”perinteisen kiinalaisen lääkinnän” markkinoinnissa. Jutun olennaiset asiavirheet korjattiin kahdessa vaiheessa ja korjauksista kerrottiin lukijoille asianmukaisesti. Korjauksissa oli viivettä, mutta tässä tapauksessa pikainen korjaus ei ollut välttämätöntä.

Vapauttava 7822/UL/21
Salon Seudun Sanomat

Totuudenmukaisuus, mielipiteet ja tosiasiat

Salon Seudun Sanomien juttukokonaisuudessa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja otsikoille löytyi riittävä kate jutuista. Juttukokonaisuus oli paikoin tulkinnanvarainen, mutta mielipiteet eivät sekoittuneet tosiasioihin. Tiedotusvälineillä on oikeus valita haastateltavansa ja näkökulmansa.

Vapauttava 7821/UL/21
STT

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Tietotoimisto kuvaili Liettuaan pyrkiviä ihmisiä termillä pakolainen. Vaikka termi oli peräisin ministeriön tiedotteesta, se oli epätarkkaa kielenkäyttöä. Osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei kuitenkaan ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7819/A/21
Tekniikan Maailma

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, otsikko, piilomainonta

Lehden laitetestijutun kirjoittaneella freelancetoimittajalla oli aiheen suhteen kaksoisrooli, mikä oli omiaan rapauttamaan yleisön luottamusta tiedotusvälineisiin. Juttuun oli linkitetty toimittajan tekemä koneen markkinointivideo, jota oli pienin muutoksin käytetty koneen markkinoinnissa. Jutun otsikolle ei löytynyt katetta jutusta.

Vapauttava 7807/MTV/21
MTV Uutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Uutisessa esitettiin väitteitä hyvinvointiyrittäjän toiminnasta. Osa väitteistä oli tulkittavissa monin tavoin, mutta niille oli perusteet. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Tiedotusvälineillä on oikeus tehdä tulkintoja ja valita käyttämänsä ilmaisut.

Vapauttava 7805/YLE/21
Yle

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, poikkeuksellinen tiedonhankinta, lähdekritiikki, tosiasiat ja mielipiteet

Yle käytti dokumenttisarjassaan kertojana ja haastattelijana sarjassa käsiteltyjen aikojen pääministeriä. Käsittelyn painottaminen sarjan kahdessa jaksossa entisen pääministerin näkökulmaan oli Ylen journalistinen valinta, johon sillä oli oikeus. Läpinäkyvyyden vuoksi olisi ollut syytä tuoda yleisölle esiin korostetummin, että haastatteluja oli tehnyt myös entinen pääministeri. 

Vapauttava 7804/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti havainnollisti kahden meren välistä syvyyseroa virheellisesti, ja oikaisupyynnöt jäivät lehdeltä huomiotta. Merten syvyydet kävivät kuitenkin jutusta selväksi, joten kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7799/EJ/21
Kirkkonummen Sanomat

Mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi kuntavaalimainoksia Facebook-seinällään. Osaan niistä oli liitetty jakoteksti, joka oli osa mainosta, mutta ei ollut sellaiseksi merkitty. Tämä antoi vaikutelman, että kyseessä oli toimituksen kommentti. Menettely hämärsi toimituksellisen sisällön ja mainosten rajaa.

Vapauttava 7796/UL/21
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi STT:n jutun, jossa kutsuttiin Liettuaan Valko-Venäjän kautta pyrkiviä ihmisiä pakolaisiksi. Termi oli epätarkkaa kielenkäyttöä, mutta osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei ollut olennainen asiavirhe.

Vapauttava 7788/UL/21
Iltalehti

Olennainen asiavirhe

Iltalehti kertoi jutussaan, että ilmasto on lämmennyt  keskimäärin 1,1 asteen verran esiteollisesta ajasta. Juttu perustui IPCC:n raportin tietoihin maapallon pintalämpötiloista 10 vuoden tarkastelujaksolla. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7783/UL/21
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kodinkonekorjaaja kertoi, minkä konetiskiaineen hän on todennut parhaaksi. Tuotteen mainitseminen nimeltä saattoi antaa lukijalle mainosmaisen vaikutelman, mutta kyse oli kuluttajajournalismista, eikä piilomainonnan kynnys ylittynyt.

Langettava 7782/UL/21
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon virheestä Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanaviensa saavutettavuudesta ja toimivuudesta sekä siitä, että toimitukselle lähetetyt viestit käsitellään huolellisesti.

Langettava 7778/UL/21
Kouvolan Sanomat

hienotunteisuus

Lehti julkaisi uutisia vain pari päivää aikaisemmin tapahtuneesta itsemurhayrityksestä. Jutuissa julkaistiin yksityiskohtia tapahtumista ja haastateltiin pelastettua henkilöä tämän ollessa haavoittuvassa tilassa. Tämä rikkoi hienotunteisuusvaatimusta sekä tietoja hankittaessa että niitä julkaistaessa.

Langettava 7757/MTV/21
MTV

Piilomainonta

Television keskusteluohjelmassa haastateltiin kirjantekijöitä, jotka olivat tunnettuja myös saman kanavan viihdetähtinä. Toimittaja kehotti lopuksi yleisöä ostamaan heidän kirjansa. Haastattelun kokonaisuudessa suora ostokehotus ylitti piilomainonnan kynnyksen ja oli omiaan heikentämään luottamusta tiedotusvälineiden uskottavuuteen. Äänestyspäätös 9–1.

Langettava 7751/YLE/21
Yle

mielipiteet ja tosiasiat, ihmisarvo

Radio-ohjelman toimittajat käsittelivät poleemiseen ja osin satiiriseen sävyyn feministejä, jotka kyseenalaistavat transsukupuolisten oikeuksia. Ohjelmassa mielipiteet ja tosiasiat sekoittuivat harhaanjohtavalla tavalla. Äänestyspäätös 10–2, eriävä mielipide.

Vapauttava 7747/PL/21
Kotiseudun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe

Kotiseudun Sanomat kertoi aluehallintoviraston päätöksestä, joka koski Kinnulan kunnan päättäjien ja viranhaltijoiden toimintaan kohdistuneita kanteluita. Vaikka jutun näkökulma oli rajattu, ei jutussa ollut olennaista asiavirhettä.
 

Vapauttava 7743/UL/21
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden avioerohakemuksesta. Tapauksesta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä noin kaksi tuntia aiemmin. Lehti mainitsi asiasta ensin kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma ja se perustui myös lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 7730/YLE/21
Yle

Lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Ylen tv-uutisessa kerrottiin tutkimuksesta, jossa selvitettiin metsien hakkuumäärien vaikutuksia talouteen ja työllisyyteen. Tv-uutisessa ei kerrottu, että kyseessä oli tilaustutkimus. Tämä ei kuitenkaan ratkaisevasti heikentänyt lähdekritiikkiä. Myös ulkopuolinen asiantuntija kommentoi tutkimustuloksia.

Vapauttava 7721/PL/21
Ylä-Kainuu

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, yleisönosastokirjoitus, ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin pisteliäästi paikallista kirkkoherraa. Samanaikaista kuulemista ei kuitenkaan tarvittu, sillä vallankäyttäjän on siedettävä kärkästäkin arvostelua. Kirkkoherran vakaumusta ei kyseenalaistettu tavalla, joka olisi loukannut hänen ihmisarvoaan.

<< 1 2 3 >> 

Vapauttava 7747/PL/21

Vastaaja: Kotiseudun Sanomat

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 29.9.2021

Kotiseudun Sanomat kertoi aluehallintoviraston päätöksestä, joka koski Kinnulan kunnan päättäjien ja viranhaltijoiden toimintaan kohdistuneita kanteluita. Vaikka jutun näkökulma oli rajattu, ei jutussa ollut olennaista asiavirhettä.
 

Kantelu 23.6.2021

Kantelu kohdistuu Kotiseudun Sanomien 23.6.2021 julkaisemaan juttuun ”Aluehallintovirastolta Kinnulalle puhtaat paperit”. Kantelija on jutussa mainittu yksityishenkilö. Kantelun mukaan jutussa kerrottiin virheellisesti, että Kinnulan kunnalla olisi puhtaat paperit koulukyyditystapauksessa, joka koskee kantelijan perhettä.

Kantelun mukaan Kinnulan kunta on saanut vuosien varrella noin kymmenen vakavaa huomautusta AVIlta, ja kantelun kohteena olevassa jutussa mainitusta koulukyyditystapauksesta kolme vakavaa huomautusta muun muassa viivyttelystä, oikeuden päätösten kumoamisesta ja valehtelusta. Kantelun mukaan päätoimittajalla on ollut näistä tieto, mutta päätoimittaja levittää asiasta kantelijan mukaan puolitotuutta eikä oikaise valheitaan, vaan kertoo ettei huomioi totuutta/kokonaisuutta.

Kantelun mukaan kaikki hänen kotikunnassaan tietävät, kenestä jutussa on kysymys, koska asiaa on puitu jo vuosia. Kantelun mukaan jutussa oli ikävää maalitusta, sillä kaikki tietävät koululaisen, jonka kyydityksessä oli ongelmia.

Kantelija on ollut yhteydessä lehteen ja tuonut esiin tyytymättömyytensä lehden näkökulmaan.


Kantelija täydensi kanteluaan luettuaan päätoimittajan vastauksen 13.9.2021:

Kantelijan mukaan lukija ei voinut mitenkään käsittää, että jutussa ei ollut kyse kokonaisuudesta vaan muutaman kuukauden mittaisesta ajanjaksosta, kun kiista koulukyydityksestä on kestänyt kuusi vuotta. Kantelija toteaa, että vaikka kaikki oikeusjutut on voitettu ja koulukuljetus saatu toimimaan vuosien työllä, tämä juttu manipuloi Kinnulan kunnan tappiot voitoksi yleisessä mielipiteessä. Kantelija toteaa, että AVI kertoo kaikille, kuinka monta vakavaa huomautusta Kinnulan kunta on saanut. Tämä tieto vain unohtui, kun lehti otsikoi, että ”Kinnulalla (on) puhtaat paperit”, ikään kuin aiemmat rikokset olisi kuitattu olankohautuksella.
 
Kantelija toteaa, että Kotiseudun Sanomien entinen ja nykyinen päätoimittaja ovat olleet tietoisia kaikista tapahtumista asiassa alusta alkaen ja viittaa tällä liitteinä toimittamiinsa mielipidekirjoituksiin. Kantelija huomauttaa, että Kotiseudun Sanomat ei ole kirjoittanut Kinnulan kunnan toistuvasti saamista huomautuksista, ja lainvoimaisten päätösten toistuvasta kumoamisesta, jotka ovat kohdistuneet koululaisen oikeuksien laiminlyöntiin. Vasta nykyisen päätoimittajan aikana asiasta on kerrottu nyt rajatusti, siten että kunta näyttäisi olevan nuhteeton.
 
Kantelija toteaa, että on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävää, että kunta noudattaa lakeja ja oikeuden päätöksiä. Kinnulan kunta ei ole edes koulukuljetusasiassa näin toiminut. Voiko siis joku oikeasti otsikoida Kinnulan saaneen puhtaat paperit?
 
Kantelijan mielestä on selvää, että kyseisellä jutulla ja otsikolla oli tarkoitus julkistaa propagandan keinoin Kinnulan kunnan saaneet puhtaat paperit AVIsta. Jos kuntalaiset tietäisivät totuuden, erityiskoululaista ei häirittäisi enää toistuvilla laittomuuksilla.


Päätoimittajan vastaus 25.8.2021

Vastaavan päätoimittajan Hanna Kankaanpään mukaan on totta, että Kinnulan kunta on saanut huomautuksia aluehallintovirastolta aiemmin. Kyse on myös silloin ollut ainakin yhdessä tapauksessa koulukuljetuksen järjestämisestä. Asia on kuitenkin aluehallintoviraston mukaan päättynyt vuonna 2019.

Päätoimittajan mukaan jutussa oli kyse erillisestä tapauksesta ja myös erillisen hakemuksen käsittelystä tehdystä valituksesta. Päätoimittajan mukaan tapahtumat on rajattu jutussa ajallisesti vuodenvaihteeseen, sekä laajuudeltaan ”valituskokonaisuuksia oli käsiteltävänä kaikkiaan viisi”, jolloin lukija ymmärtää, että nyt ei palata vuosien taakse historiaan.

Päätoimittajan mukaan myös aluehallintoviraston dokumentissa todettiin, että nyt ei puhuta aiemmista kanteluista, vaan niiden jälkeisestä ajasta. Jutussa ei siis ollut kysymys aiemmista, kantelussa mainituista tapauksista, joissa osasta kunnalle on seurannut huomautuksia. Päätoimittajan mukaan ne ovat loppuun käsiteltyjä. Päätoimittajan mukaan kaikilta osin vanhimmista viitatuista diaareista toimitus ei pystynyt edes todentamaan, oliko kantelija ollut sama henkilö, vai joku muu ja mikä kantelun aihe on ollut, sillä yksityisyydensuojan vuoksi lehti ei ole saanut aluehallintovirastosta kaikkia tietoja.

Päätoimittaja toteaa, että tapausta arvioidessa on huomioitava, että Kinnulassa on 1626 asukasta, joten kunnassa useimmat tuntevat toisensa. Päätoimittajan mukaan mikään jutussa ei yhdistänyt kantelijaa aiempiin tapauksiin, vaan kantelija teki sen itse.

Päätoimittaja kertoo, että kantelija on ollut yhteydessä häneen, mutta ei ole pystynyt osoittamaan oikaistavaa virhettä lehdessä julkaistussa jutussa. Kantelija on todennut otsikon olevan virheellinen, mutta ei ole kyennyt perustelemaan väitettään. Kantelija ei ole päätoimittajan mukaan myöskään toimittanut mahdollista vastinettaan lehteen. Päätoimittajan mukaan olisi ollut virheellistä liittää tapaukseen aiempia kokonaisuuksia uutisointiin, koska ne eivät suoraan liity käsiteltävänä olevaan tapaukseen siten, että yhteyden olemassaolo olisi voitu todistaa tai että niillä olisi ollut vaikutusta käsiteltävään asiaan.

Päätoimittajan mukaan uutinen ei myöskään asettanut kantelijaa negatiiviseen valoon, vaan siinä kerrottiin lyhyesti ja objektiivisesti valituksen aiheista ja niiden käsittelystä aluehallintovirastossa. Kyseessä oli lyhyt uutisjuttu, jossa ei esitetty mielipiteitä, vaan se perustui pelkästään esitettyihin faktoihin. Päätoimittaja toteaa, että hän ei voi vastata siitä, jos joku pahoittaa faktojen uutisoinnista mielensä. Päätoimittajan mukaan asia oli yhteiskunnallisesti merkittävä, kun valitukseen oli sisällytetty kaikki kunnan virkamiehet ja luottamushenkilöt.

Päätoimittajan mukaan väite siitä, että lehdessä kirjoitetaan mitä kunnasta sanellaan, on virheellinen ja hyvin ikävä. Faktoilla perusteltavissa olevia tosiasioita ei kukaan voi keksiä päästään. Aluehallintoviraston asiakirjassa on hyvin yksiselitteisesti todettu, ettei Kinnulan kunnan osalta ole aihetta huomautuksiin tai toimenpiteisiin käsittelyssä olleiden valitusten osalta. Otsikolle löytyy jutusta sekä katetta että perustelut.

Päätoimittajan mukaan Kotiseudun Sanomissa uutisoidaan myös kunnan saamista huomautuksista ja rikkeistä, mikäli niillä on yhteiskunnallista merkitystä. Päätoimittaja kertoi, ettei löytänyt tietoja tai erillisiä uutisia kantelussa mainituista tapauksista, eikä osaa kertoa mikä tilanne on ollut aiemman päätoimittajan aikana.

Päätoimittajan lisäys vastaukseen ja huomiot kantelijan kommenteista 21.9.2021

Päätoimittajan mukaan kaikki viisi kohtaa, jotka jutussa lueteltiin, todettiin AVIn päätöksessä aiheettomiksi, eikä niistä ollut seurauksia kunnalle. Jutun alussa ajanjakso ja käsiteltävät kohdat rajataan selvästi. Jutussa on kate otsikolle.

Päätoimittaja mukaan kantelijan väitteet, kuten ”kaikki oikeusjutut” ja ”toistuva kumoaminen” ovat myös sellaisia, joihin olisi hyvä löytyä vähän vahvempaa näyttöä. Päätoimittajan mukaan lehden tiedossa ei kovin montaa oikeusjuttua ole. Lehden tietojen mukaan kunta on myös korjannut toimintaansa ohjeiden mukaan. Ohjeistaminen ja huomauttaminen eivät myöskään ole keskenään synonyymejä, vaikka termit näyttävät välillä menevän hieman sekaisin.

Päätoimittajan mukaan lehti ei voi mitenkään saada tietoa kaikista yksittäistä koululaista koskevista päätöksistä, sillä päätökset eivät ole julkisia. Kun väitteissä on ”toistuvia merkittäviä rikoksia”, olisi hyvä, jos väitteiden tueksi olisi esittää muutakin kuin lista diaarinumeroita, joiden tietoja ei saa mistään, edes arkistosta.

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. 

Kotiseudun Sanomat kertoi uutisessaan aluehallintoviraston päätöksistä viiden valituksen kokonaisuuteen, jossa käsiteltiin kantelijan tekemiä valituksia Kinnulan kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden toiminnasta. Jutun mukaan kunta on toiminut valituksen kohteina olleissa tapauksissa asianmukaisesti eikä jatkotoimenpiteisiin ollut aihetta.

Jutussa todettiin, että valitusten taustalla oli koulukyytikeskustelu. Aluehallintovirastolle valitukset tehnyt kantelija ei ollut tyytyväinen jutun rajaukseen ja piti jutun otsikkoa virheellisenä, koska kunta oli saanut samaan asiaan liittyneistä valituksista vakavia huomautuksia.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kyse oli yhteiskunnallisesti tärkeästä asiasta, josta lehti kertoi rajatusta näkökulmasta. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä ja otsikko tarkentui jutussa. Yleisölle olisi kuitenkin syntynyt tarkempi kuva tapahtuneesta, jos lehti olisi taustoittanut sitä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kotiseudun Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisu tehty:
29.9.2021


Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj), Kyösti Karvonen, Heidi Finnilä, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Alma Onali,  Harto Pönkä, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt.
 

Tämä päätös on avattu 1653 kertaa