PÄÄTÖKSET

Vapauttava 8018/UL/22
Helsingin Sanomat

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi valokuvia Ukrainan sodassa kuolleiden ihmisten ruumiista. Julkaisemisella oli painavat journalistiset perusteet ja yhteiskunnallinen merkitys. Se ei rikkonut Journalistin ohjeiden hienotunteisuusvaatimusta.
    

Vapauttava 8016/PL/22
Meän Tornionlaakso

Tietojen tarkistaminen, erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti esitti kunnanjohtajan toiminnasta kiistanalaisia tulkintoja. Asemansa takia kunnanjohtajan täytyy sietää työnsä kärkevääkin julkista arviointia. Jutussa referoitiin myös kantelijan näkemyksiä, eikä julkisuus ollut niin kielteistä, että häntä olisi tullut kuulla samassa yhteydessä laajemmin.

Vapauttava 7999/UL/22
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti puolusti pääkirjoituksessaan iltapäivälehtien sotauutisointia. Pääkirjoituksessa ei ollut välttämätöntä mainita, että siinä esimerkkinä mainittu iltapäivälehti kuuluu pääkirjoituksen julkaisseen lehden kanssa samaan konserniin. Lehti käsitteli aihetta yksittäistä mediaa yleisemmällä tasolla sanan- ja lehdistönvapauden ja yleisön tiedonsaantioikeuden näkökulmasta.

Vapauttava 7991 & 7992/UL/22
Ilta-Sanomat

Ihmisarvo

Pakinassa viitattiin ryssä-sanalla Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin asiayhteydessä, joka ei loukannut venäläisten ihmisarvoa. 

Vapauttava 7988/UL/22
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi verkkojuttunsa keskusteluosiossa kommentin, jossa nimimerkillä esiintynyt keskustelija halvensi toista nimimerkillä esiintynyttä keskustelijaa alatyylisesti. Kommentti oli ymmärrettävissä ylilyönniksi, eikä se loukannut ihmisarvoa tai yksityisyyttä.

Vapauttava 7984/EJ/22
Aamun Koitto

Lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehden julkaisemassa sitaatissa ei ollut olennaista asiavirhettä, mutta lehden käyttämillä, sitaattia levittäneillä lähteillä saattoi olla vahingoittamistarkoitus. Ne olivat tehneet sitaatista vääristyneen tulkinnan, joka välittyi myös lehteen. Lehden lähdekritiikki oli moitittavan heikkoa. Lehti kuitenkin pyrki korjaamaan tilanteen kertomalla lähteistään lukijoille selvästi ja niin nopeasti kuin oli mahdollista.

Langettava 7983/UL/22
Kainuun Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehden julkaisemassa mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut korjauspyynnöstä huolimatta. Lehti korjasi virheen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7979/MTV/22
MTV

Uutistapahtuman seuraaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat, tietojen tarkistaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

MTV:llä ei ollut velvollisuutta seurata oma-aloitteisesti uutistapahtumaa uutisoimalla siitä, että käräjäoikeus peruutti uhkasakon, johon oli viitattu aiemmin kanavan haastattelussa. Kyse oli varsinaisen uutistapahtuman sivujuonteesta.

Vapauttava 7946/YLE/22
Yle

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Jutuissa oli kantelijan irtisanoutumisen ajankohtaan liittyvä virhe, jonka Yle korjasi. Jutuissa ei otettu kantaa siihen, mikä oli kantelijan irtisanoutumisen syy, joten jutuissa ei ollut tältä osin korjausta vaativaa olennaista asiavirhettä. Kantelijaa ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla jutuissa, sillä hän ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 7939/UL/22
Helsingin Sanomat

Tietojen tarkistaminen, virheen korjaaminen

Lehti julkaisi virheellisesti lähteytetyn sitaatin. Tieto virheestä ei saanut toimituksen huomiota, sillä se sisältyi viestiin, joka oli otsikoitu mielipidekirjoitukseksi. Lehti korjasi virheen näkyvästi kokonaan uutena juttuna saatuaan siitä tiedon Julkisen sanan neuvostolta. Korjauksen huomioarvo oli riittävä suhteessa virheen vakavuuteen.

Vapauttava 7918/UL/21
Itä-Savo

Journalistinen päätösvalta

Verkkomoderoinnin teettäminen toimituksen ulkopuolella ei ollut journalistisen päätösvallan luovuttamista. Lehti oli hyväksynyt moderointilinjan itse ja sillä oli lopullinen päätösvalta myös yksittäisiin moderointipäätöksiin.

Vapauttava 7906/UL/21
Iltalehti

Ihmisarvo, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Toimittajan kommenttikirjoitus ei ollut ihmisarvoa loukkaava eikä siinä tuotu kansanedustajan adhd:tä esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. Mainitsemalla kansanedustajan adhd kirjoituksessa viitattiin siihen, miten kansanedustaja itse on selittänyt sillä käytöstään julkisuudessa. Kyseessä oli kansanedustajan julkisen toiminnan arviointi, joka ei synnyttänyt hänelle oikeutta kannanottoon.

Langettava 7901/MTV/21
MTV

Piilomainonta, konserniyhteys

Juttu perustui valmisruokasarjan markkinointimateriaaliin, eikä lähdettä kerrottu lukijalle muiden kuin kuvien osalta. Lukijalla ei ollut mahdollisuutta esimerkiksi päätellä, etteivät sitaatit olleet haastattelusitaatteja vaan tuotetta markkinoivaa tiedotemateriaalia.

Vapauttava 7885/UL/21
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe

Toimittajan kommenttikirjoituksessa ei ollut olennaista asiavirhettä, vaan kyseessä oli tulkinta, johon oli perusteet.

Langettava 7871/UL/21
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Lehti väitti rokottamattomien koronapotilaiden vieneen kaikki yliopistosairaalan tehohoitopaikat. Väitteessä ei ollut perää. Lehti korjasi juttuaan vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7870/UL/21
Helsingin Sanomat

Toimittajan asema, oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Vastaava päätoimittaja kommentoi kirjoituksessaan lehtensä toimittajiin kohdistuvia syytteitä ja puolusti niiden perusteena ollutta lehden journalistista työtä. Journalististen päätösten perusteleminen ja puolustaminen julkisesti kuuluu päätoimittajalta odotettuihin tehtäviin, eikä se ole journalistin aseman väärinkäyttöä. Kirjoittajan kytkös käsiteltävään aiheeseen perustui hänen ammattiasemaansa lehden vastaavana päätoimittajana. Syytteen yhteiskunnallisten vaikutusten kriittinen arvioiminen ei ollut Journalistin ohjeiden vastainen asiaton pyrkimys vaikuttaa tuomioistuimen ratkaisuihin. 

Vapauttava 7863/UL/21
Suomenmaa

Mielipiteet ja tosiasiat, lähdekritiikki, ihmisarvo

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jonka osana psykiatri käsitteli pääministerin mielenterveyttä ja ulkomuotoa. Arvion pääministerin pakko-oireesta saattoi psykiatrin esittämänä käsittää tosiasiaksi, joten lehti osoitti huonoa harkintaa julkaistessaan sen. Kirjoituksesta kuitenkin ilmeni, että arviossa oli kyse mielipiteestä, joka perustui julkisuudessa esillä olleisiin tietoihin. Lehti poisti jälkeenpäin osan kirjoituksesta. Äänestyspäätös 10–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7860/UL/21
Ilkka-Pohjalainen

Lähdekritiikki

Lehti julkaisi jutun, jossa tutkija esitti arvioitaan perussuomalaisesta puolueesta. Jutussa ei ollut välttämätöntä mainita, että tutkija itse toimii toisessa puolueessa. Lehdellä oli perusteet suhtautua haastateltavaan tutkijana, jolla on akateemisten ansioidensa ja tutkimusaiheidensa vuoksi asiantuntemusta arvioida perussuomalaisia tutkijan ominaisuudessa.

Langettava 7848/UL/21
Ilta-Sanomat

Otsikko

Lehti kertoi liikennemerkkiuudistuksen kustannusarvioista. Lehden otsikolle "Sukupuolettomien liikennemerkkien vaihtotöistä jo miljoonalasku" ei löytynyt katetta jutusta.

Vapauttava 7847/UL/21
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, virheen korjaus, uutistapahtuman seuraaminen, otsikko, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi analyysikirjoituksen, jossa kritisoitiin ministeriön antamaa vastausta lehden tekemään tietopyyntöön. Tietopyyntö oli koskenut kansliapäällikön ja ministerin sähköpostikirjeenvaihtoa toistensa sekä ministeriön ulkopuolisten henkilöiden kanssa. Kantelija mainittiin jutussa yhtenä tietopyynnössä nimetyistä henkilöistä. Tämä ei asettanut häntä erittäin kielteiseen julkisuuteen. Jutussa oli epätarkkaa ilmaisua, mutta lehti tarkensi muotoiluja nopeasti.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7747/PL/21

Vastaaja: Kotiseudun Sanomat

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 29.9.2021

Kotiseudun Sanomat kertoi aluehallintoviraston päätöksestä, joka koski Kinnulan kunnan päättäjien ja viranhaltijoiden toimintaan kohdistuneita kanteluita. Vaikka jutun näkökulma oli rajattu, ei jutussa ollut olennaista asiavirhettä.
 

Kantelu 23.6.2021

Kantelu kohdistuu Kotiseudun Sanomien 23.6.2021 julkaisemaan juttuun ”Aluehallintovirastolta Kinnulalle puhtaat paperit”. Kantelija on jutussa mainittu yksityishenkilö. Kantelun mukaan jutussa kerrottiin virheellisesti, että Kinnulan kunnalla olisi puhtaat paperit koulukyyditystapauksessa, joka koskee kantelijan perhettä.

Kantelun mukaan Kinnulan kunta on saanut vuosien varrella noin kymmenen vakavaa huomautusta AVIlta, ja kantelun kohteena olevassa jutussa mainitusta koulukyyditystapauksesta kolme vakavaa huomautusta muun muassa viivyttelystä, oikeuden päätösten kumoamisesta ja valehtelusta. Kantelun mukaan päätoimittajalla on ollut näistä tieto, mutta päätoimittaja levittää asiasta kantelijan mukaan puolitotuutta eikä oikaise valheitaan, vaan kertoo ettei huomioi totuutta/kokonaisuutta.

Kantelun mukaan kaikki hänen kotikunnassaan tietävät, kenestä jutussa on kysymys, koska asiaa on puitu jo vuosia. Kantelun mukaan jutussa oli ikävää maalitusta, sillä kaikki tietävät koululaisen, jonka kyydityksessä oli ongelmia.

Kantelija on ollut yhteydessä lehteen ja tuonut esiin tyytymättömyytensä lehden näkökulmaan.


Kantelija täydensi kanteluaan luettuaan päätoimittajan vastauksen 13.9.2021:

Kantelijan mukaan lukija ei voinut mitenkään käsittää, että jutussa ei ollut kyse kokonaisuudesta vaan muutaman kuukauden mittaisesta ajanjaksosta, kun kiista koulukyydityksestä on kestänyt kuusi vuotta. Kantelija toteaa, että vaikka kaikki oikeusjutut on voitettu ja koulukuljetus saatu toimimaan vuosien työllä, tämä juttu manipuloi Kinnulan kunnan tappiot voitoksi yleisessä mielipiteessä. Kantelija toteaa, että AVI kertoo kaikille, kuinka monta vakavaa huomautusta Kinnulan kunta on saanut. Tämä tieto vain unohtui, kun lehti otsikoi, että ”Kinnulalla (on) puhtaat paperit”, ikään kuin aiemmat rikokset olisi kuitattu olankohautuksella.
 
Kantelija toteaa, että Kotiseudun Sanomien entinen ja nykyinen päätoimittaja ovat olleet tietoisia kaikista tapahtumista asiassa alusta alkaen ja viittaa tällä liitteinä toimittamiinsa mielipidekirjoituksiin. Kantelija huomauttaa, että Kotiseudun Sanomat ei ole kirjoittanut Kinnulan kunnan toistuvasti saamista huomautuksista, ja lainvoimaisten päätösten toistuvasta kumoamisesta, jotka ovat kohdistuneet koululaisen oikeuksien laiminlyöntiin. Vasta nykyisen päätoimittajan aikana asiasta on kerrottu nyt rajatusti, siten että kunta näyttäisi olevan nuhteeton.
 
Kantelija toteaa, että on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävää, että kunta noudattaa lakeja ja oikeuden päätöksiä. Kinnulan kunta ei ole edes koulukuljetusasiassa näin toiminut. Voiko siis joku oikeasti otsikoida Kinnulan saaneen puhtaat paperit?
 
Kantelijan mielestä on selvää, että kyseisellä jutulla ja otsikolla oli tarkoitus julkistaa propagandan keinoin Kinnulan kunnan saaneet puhtaat paperit AVIsta. Jos kuntalaiset tietäisivät totuuden, erityiskoululaista ei häirittäisi enää toistuvilla laittomuuksilla.


Päätoimittajan vastaus 25.8.2021

Vastaavan päätoimittajan Hanna Kankaanpään mukaan on totta, että Kinnulan kunta on saanut huomautuksia aluehallintovirastolta aiemmin. Kyse on myös silloin ollut ainakin yhdessä tapauksessa koulukuljetuksen järjestämisestä. Asia on kuitenkin aluehallintoviraston mukaan päättynyt vuonna 2019.

Päätoimittajan mukaan jutussa oli kyse erillisestä tapauksesta ja myös erillisen hakemuksen käsittelystä tehdystä valituksesta. Päätoimittajan mukaan tapahtumat on rajattu jutussa ajallisesti vuodenvaihteeseen, sekä laajuudeltaan ”valituskokonaisuuksia oli käsiteltävänä kaikkiaan viisi”, jolloin lukija ymmärtää, että nyt ei palata vuosien taakse historiaan.

Päätoimittajan mukaan myös aluehallintoviraston dokumentissa todettiin, että nyt ei puhuta aiemmista kanteluista, vaan niiden jälkeisestä ajasta. Jutussa ei siis ollut kysymys aiemmista, kantelussa mainituista tapauksista, joissa osasta kunnalle on seurannut huomautuksia. Päätoimittajan mukaan ne ovat loppuun käsiteltyjä. Päätoimittajan mukaan kaikilta osin vanhimmista viitatuista diaareista toimitus ei pystynyt edes todentamaan, oliko kantelija ollut sama henkilö, vai joku muu ja mikä kantelun aihe on ollut, sillä yksityisyydensuojan vuoksi lehti ei ole saanut aluehallintovirastosta kaikkia tietoja.

Päätoimittaja toteaa, että tapausta arvioidessa on huomioitava, että Kinnulassa on 1626 asukasta, joten kunnassa useimmat tuntevat toisensa. Päätoimittajan mukaan mikään jutussa ei yhdistänyt kantelijaa aiempiin tapauksiin, vaan kantelija teki sen itse.

Päätoimittaja kertoo, että kantelija on ollut yhteydessä häneen, mutta ei ole pystynyt osoittamaan oikaistavaa virhettä lehdessä julkaistussa jutussa. Kantelija on todennut otsikon olevan virheellinen, mutta ei ole kyennyt perustelemaan väitettään. Kantelija ei ole päätoimittajan mukaan myöskään toimittanut mahdollista vastinettaan lehteen. Päätoimittajan mukaan olisi ollut virheellistä liittää tapaukseen aiempia kokonaisuuksia uutisointiin, koska ne eivät suoraan liity käsiteltävänä olevaan tapaukseen siten, että yhteyden olemassaolo olisi voitu todistaa tai että niillä olisi ollut vaikutusta käsiteltävään asiaan.

Päätoimittajan mukaan uutinen ei myöskään asettanut kantelijaa negatiiviseen valoon, vaan siinä kerrottiin lyhyesti ja objektiivisesti valituksen aiheista ja niiden käsittelystä aluehallintovirastossa. Kyseessä oli lyhyt uutisjuttu, jossa ei esitetty mielipiteitä, vaan se perustui pelkästään esitettyihin faktoihin. Päätoimittaja toteaa, että hän ei voi vastata siitä, jos joku pahoittaa faktojen uutisoinnista mielensä. Päätoimittajan mukaan asia oli yhteiskunnallisesti merkittävä, kun valitukseen oli sisällytetty kaikki kunnan virkamiehet ja luottamushenkilöt.

Päätoimittajan mukaan väite siitä, että lehdessä kirjoitetaan mitä kunnasta sanellaan, on virheellinen ja hyvin ikävä. Faktoilla perusteltavissa olevia tosiasioita ei kukaan voi keksiä päästään. Aluehallintoviraston asiakirjassa on hyvin yksiselitteisesti todettu, ettei Kinnulan kunnan osalta ole aihetta huomautuksiin tai toimenpiteisiin käsittelyssä olleiden valitusten osalta. Otsikolle löytyy jutusta sekä katetta että perustelut.

Päätoimittajan mukaan Kotiseudun Sanomissa uutisoidaan myös kunnan saamista huomautuksista ja rikkeistä, mikäli niillä on yhteiskunnallista merkitystä. Päätoimittaja kertoi, ettei löytänyt tietoja tai erillisiä uutisia kantelussa mainituista tapauksista, eikä osaa kertoa mikä tilanne on ollut aiemman päätoimittajan aikana.

Päätoimittajan lisäys vastaukseen ja huomiot kantelijan kommenteista 21.9.2021

Päätoimittajan mukaan kaikki viisi kohtaa, jotka jutussa lueteltiin, todettiin AVIn päätöksessä aiheettomiksi, eikä niistä ollut seurauksia kunnalle. Jutun alussa ajanjakso ja käsiteltävät kohdat rajataan selvästi. Jutussa on kate otsikolle.

Päätoimittaja mukaan kantelijan väitteet, kuten ”kaikki oikeusjutut” ja ”toistuva kumoaminen” ovat myös sellaisia, joihin olisi hyvä löytyä vähän vahvempaa näyttöä. Päätoimittajan mukaan lehden tiedossa ei kovin montaa oikeusjuttua ole. Lehden tietojen mukaan kunta on myös korjannut toimintaansa ohjeiden mukaan. Ohjeistaminen ja huomauttaminen eivät myöskään ole keskenään synonyymejä, vaikka termit näyttävät välillä menevän hieman sekaisin.

Päätoimittajan mukaan lehti ei voi mitenkään saada tietoa kaikista yksittäistä koululaista koskevista päätöksistä, sillä päätökset eivät ole julkisia. Kun väitteissä on ”toistuvia merkittäviä rikoksia”, olisi hyvä, jos väitteiden tueksi olisi esittää muutakin kuin lista diaarinumeroita, joiden tietoja ei saa mistään, edes arkistosta.

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. 

Kotiseudun Sanomat kertoi uutisessaan aluehallintoviraston päätöksistä viiden valituksen kokonaisuuteen, jossa käsiteltiin kantelijan tekemiä valituksia Kinnulan kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden toiminnasta. Jutun mukaan kunta on toiminut valituksen kohteina olleissa tapauksissa asianmukaisesti eikä jatkotoimenpiteisiin ollut aihetta.

Jutussa todettiin, että valitusten taustalla oli koulukyytikeskustelu. Aluehallintovirastolle valitukset tehnyt kantelija ei ollut tyytyväinen jutun rajaukseen ja piti jutun otsikkoa virheellisenä, koska kunta oli saanut samaan asiaan liittyneistä valituksista vakavia huomautuksia.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kyse oli yhteiskunnallisesti tärkeästä asiasta, josta lehti kertoi rajatusta näkökulmasta. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä ja otsikko tarkentui jutussa. Yleisölle olisi kuitenkin syntynyt tarkempi kuva tapahtuneesta, jos lehti olisi taustoittanut sitä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kotiseudun Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisu tehty:
29.9.2021


Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj), Kyösti Karvonen, Heidi Finnilä, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Alma Onali,  Harto Pönkä, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt.
 

Tämä päätös on avattu 1399 kertaa