2021 PÄÄTÖKSET

Langettava 7757/MTV/21
MTV

Piilomainonta

Television keskusteluohjelmassa haastateltiin kirjantekijöitä, jotka olivat tunnettuja myös saman kanavan viihdetähtinä. Toimittaja kehotti lopuksi yleisöä ostamaan heidän kirjansa. Haastattelun kokonaisuudessa suora ostokehotus ylitti piilomainonnan kynnyksen ja oli omiaan heikentämään luottamusta tiedotusvälineiden uskottavuuteen. Äänestyspäätös 9–1.

Vapauttava 7747/PL/21
Kotiseudun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe

Kotiseudun Sanomat kertoi aluehallintoviraston päätöksestä, joka koski Kinnulan kunnan päättäjien ja viranhaltijoiden toimintaan kohdistuneita kanteluita. Vaikka jutun näkökulma oli rajattu, ei jutussa ollut olennaista asiavirhettä.
 

Vapauttava 7743/UL/21
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden avioerohakemuksesta. Tapauksesta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä noin kaksi tuntia aiemmin. Lehti mainitsi asiasta ensin kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma ja se perustui myös lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 7730/YLE/21
Yle

Lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Ylen tv-uutisessa kerrottiin tutkimuksesta, jossa selvitettiin metsien hakkuumäärien vaikutuksia talouteen ja työllisyyteen. Tv-uutisessa ei kerrottu, että kyseessä oli tilaustutkimus. Tämä ei kuitenkaan ratkaisevasti heikentänyt lähdekritiikkiä. Myös ulkopuolinen asiantuntija kommentoi tutkimustuloksia.

Vapauttava 7721/PL/21
Ylä-Kainuu

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, yleisönosastokirjoitus, ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin pisteliäästi paikallista kirkkoherraa. Samanaikaista kuulemista ei kuitenkaan tarvittu, sillä vallankäyttäjän on siedettävä kärkästäkin arvostelua. Kirkkoherran vakaumusta ei kyseenalaistettu tavalla, joka olisi loukannut hänen ihmisarvoaan.

Langettava 7713/UL/21
Savon Sanomat

Olennainen asiavirhe, tosiasiat ja mielipiteet, erittäin kielteinen julkisuus

Lehden kommenttikirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei vaatimuksesta huolimatta korjannut. Kirjoituksessa esitettiin mielipiteitä tosiasioina. Kantelijat eivät olleet selvästi tunnistettavissa tekstin perusteella.

Vapauttava 7706/UL/21
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, lähdekritiikki, yksityisyyden suoja

Näkökulmakirjoituksessa ei ollut välttämätöntä kuulla samanaikaisesti koirankouluttajaa, vaikka hän saattoikin olla lajipiireissä tunnistettavissa. Kritiikki ei kohdistunut henkilöön, vaan ennen kaikkea hänen edustamaansa koulukuntaan.
 

Vapauttava 7704/UL/21
Helsingin Sanomat

Toimittajan tiedonhankinta, haastateltavan oikeudet

Jutussa siteerattiin viranhaltijan sähköpostiviestiä, joka oli vastaus toimittajan lähettämään tietopyyntöön. Kyse ei ollut haastattelusta. Toimittajalla oli perusteet pitää tietoa ja sen lähdettä julkisena ja julkaistavissa olevana. Tieto välittyi lukijalle sisällöltään oikeana.
Äänestyspäätös 7–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 7698/UL/21
Helsingin Uutiset

Piilomainonta, lähdekritiikki, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi autoiluaiheisen jutun julkisuuden henkilöstä. Haastateltava esitteli omaa autoaan mainosmaisesti. Juttuaihe oli journalistisesti perusteltu, mutta lehti laiminlöi lähdekritiikin. Haastateltava teki markkinointiyhteistyötä automerkin kanssa.

Langettava 7687/UL/21
Kaleva

Piilomainonta, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi terveysaiheisen jutun julkisuuden henkilöstä. Lehti antoi haastateltavan esitellä mainosmaisesti luontaistuotetta. Juttuaihe oli journalistisesti perusteltu, mutta lehti laiminlöi lähdekritiikin, mikä johti piilomainontaan.

Vapauttava 7683/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, mielipiteet ja tosiasiat

Helsingin Sanomien jutut sivusivat kiistanalaisia ja politisoituneita tapauksia Intiassa. Lehden näkökulma oli rajattu, mutta jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 7679/UL/21
Hufvudstadsbladet

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Hufvudstadsbladetin kolumnissa oli olennainen asiavirhe, jonka lehti korjasi vasta viisi kuukautta oikaisupyynnön jälkeen saatuaan tiedon kantelun käsittelyynotosta Julkisen sanan neuvostolta.

Vapauttava 7678/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, otsikko, mielipiteet ja tosiasiat

Helsingin Sanomien kolumnissa ei ollut olennaista asiavirhettä ja kolumnin otsikolle löytyi jutusta kate. Kolumnissa ei esitetty mielipiteitä tosiasioina.

Langettava 7675/UL/21
Karjalainen

Tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti uutisoi tutkintapyynnöstä tietämättä, että esitutkinta asiasta oli jo edellisellä viikolla lopetettu. Vanhentuneen tiedon päätyminen juttuun johtui siitä, ettei lehti tarkistanut tietoja tutkintapyynnöstä muusta lähteestä kuin sen tekijältä ja tämän asianajajalta. Jutussa lueteltiin myös syytä epäillä -tutkintanimikkeitä, joista poliisi ei tosiasiassa ollut edes kirjannut rikosilmoitusta. Lehti ei korjannut juttua Journalistin ohjeiden mukaisesti.

Vapauttava 7663/UL/21
Iltalehti

Uhrin ihmisarvo ja hienotunteinen kohtelu

Iltalehti julkaisi kuvan kuolleesta George Floydista sairasautossa. Uhri oli kuvassa tunnistettavissa. Kuva liittyi meneillään olevaan oikeudenkäyntiin, jossa syytettiin poliisia Floydin surmasta. Kuvan julkaisu oli sen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi perusteltavissa.
 

Langettava 7661/PL/21
Östnyland

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisee säännöllisesti tietoja kaikista tietyillä alueilla tehdyistä vähintään 150 000 euron arvoisista kiinteistönluovutuksista, joista se hankkii Maanmittauslaitokselta tiedot. Lehti julkaisee ostajien ja myyjien nimet, kiinteistön tarkan osoitteen ja kauppahinnan. Lehden valitsema hintaraja ei yksinään ollut riittävä journalistinen peruste asuinkiinteistön ostaneen yksityishenkilön nimen julkaisemiseen yhdessä osoitteen kanssa.

Vapauttava 7656/YLE/21
Yle

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, kielteinen julkisuus, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, uutisen seuranta

Yle liitti Suojelupoliisin uhka-arvioita käsitteleviin juttuihin poliitikkojen puheiden arviointia. Supon uhkakuvat ja Ylen huomiot esiintyivät rinnan, mutta niitä ei samaistettu harhaanjohtavasti. Kyse oli tavanomaisesta poliittisen toiminnan arvioinnista, eikä se synnyttänyt kantelijalle oikeutta samanaikaiseen kuulemiseen tai omaan kannanottoon.

Langettava 7619/UL/21
Helsingin Uutiset

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanavien toimivuudesta ja siitä, että niiden viestit tarkistetaan riittävän huolellisesti.

Vapauttava 7618/YLE/21
Yle

Virheen korjaus, otsikko

Ylen kolumnissa esitettiin kärjekkäitä ja tulkinnanvaraisia väitteitä lääketeollisuuden osuudesta koronapandemian pitkittymiseen. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja otsikolle löytyi kate jutusta. 

Langettava 7610/SMF/21
Nelonen

Journalistinen päätösvalta

Energiayhtiö rahoitti ilmastopäästöjä käsittelevää tv-ohjelmasarjaa. Vaikka ohjelma oli journalistinen ja käsitteli yhtiötä myös kriittisesti, sponsori on yhteistyökuvion vuoksi käytännössä vaikuttanut ohjelmasarjan ideointiin ja tekijätahon valintaan.
Kokonaisuus oli omiaan heikentämään yleisön luottamusta journalismin riippumattomuuteen, etenkin kun energiayhtiön edustajat olivat ohjelmasarjassa vahvasti edustettuina.

<< 1 2 3 >> 

Vapauttava 7743/UL/21

Vastaaja: Iltalehti

Asia: Lainaaminen

Ratkaistu: 29.9.2021

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden avioerohakemuksesta. Tapauksesta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä noin kaksi tuntia aiemmin. Lehti mainitsi asiasta ensin kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma ja se perustui myös lehden omaan tiedonhankintaan.

Kantelu 21.6.2021

Kantelu kohdistuu Iltalehden verkkosivuillaan 17.6.2021 kello 8.22  julkaisemaan juttuun ”Sokkikäänne! Angela-vaimo hakee avioeroa Andy McCoysta”. Kantelun mukaan kyseinen juttu oli julkaistu Seiska-lehden verkkosivuilla kaksi tuntia aikaisemmin, 17.6.2021 klo 6.06 otsikolla ”Andy McCoyn järkytys! Angela-vaimo hakee avioeroa!”. 

Kantelun on tehnyt Seiska-lehti ja sen toimituspäällikkö Anne Pennanen. Kantelussa vedotaan Journalistin ohjeiden kohtaan 7 ja periaatelausumaan lainaamisesta.

Kantelun mukaan Seiskan verkkoartikkelissa kuvattiin avioerohakemuksesta saatuja tietoja ja uutisoitiin, että Angela-vaimo on hakenut eroa yksin maaliskuussa. Lisäksi jutussa kerrottiin taustatietoina ko. pariskunnan asumisjärjestelyistä eri kaupungeissa. 

Kantelun mukaan Iltalehti julkaisi oman verkkoartikkelinsa noin kaksi tuntia Seiskaa myöhemmin. Jutun sisältö oli kantelun mukaan identtinen Seiskan jutun kanssa. Iltalehdessä kerrottiin niin ikään, että Angela-vaimo oli hakenut eroa maaliskuun lopussa sekä se, että pariskunta on asunut eri kaupungeissa jo ennen erohakemusta. Iltalehden artikkelissa viitattiin lisäksi lehden aiempaan omaan artikkeliin. Mitään uusia, omia tietoja avioerohakemukseen liittyen ei Iltalehden artikkelissa ole, vaan jutun kärki – avioerohakemuksen vireilläolo – oli suoraan kopioitu Seiskan jutusta vailla minkäänlaista omaa sisältöä. 

Kantelun mukaan Iltalehden artikkelin leipätekstissä mainittiin, että asiasta uutisoi ensimmäisenä Seiska. Jutun otsikossa lähdeviittausta ei kuitenkaan ollut. 

Kantelun mukaan Seiskan toimituksesta oltiin yhteydessä Iltalehteen heti juttujen julkaisun jälkeen 17.6.2021 klo 12.30 ja pyydettiin lähdeviittauksen lisäämistä otsikkoon. Iltalehden vt. uutispäätoimittaja Tuukka Matilaisen vastauksen mukaisesti jutun otsikkoon ei lisätty lähdeviittausta, koska Iltalehden jutun tiedot olivat ilmoituksen mukaan peräisin käräjäoikeudesta. 

Kantelun mukaan Iltalehden toimituksessa on siten nähtävästi tarkistettu avioerohakemuksen vireilläolo käräjäoikeuden kansliasta. Ottaen huomioon julkaisujen ajankohdat (Seiska klo 6.06 ja IL klo 8.22) ei Iltalehdessä ole ehditty mitään muuta omaa tiedonhankintaa suorittaa eikä omaa tietoa Iltalehden jutussa olekaan. Kantelun mukaan käräjäoikeuden kanslia aukeaa klo 8.00, joten soitto sinne on juuri ja juuri ehditty tehdä. Verkkoartikkeli on julkaistu välittömästi tämän jälkeen. 


Päätoimittajan vastaus 30.8.2021

Iltalehden vastaavan päätoimittajan Perttu Kauppisen mukaan Iltalehti on hankkinut uutisensa tiedot itse Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudesta. 

Päätoimittaja toteaa myös, että sen lisäksi, että IL:n uutinen käsitteli käräjäoikeuteen jätettyä avioerohakemusta, IL taustoitti Andy McCoyn ja Angela Nicoletti-Hulkon eroa tiedoilla, joita Seiskan uutisessa ei ollut. 

Päätoimittajan mukaan Iltalehti noudatti hyviä journalistisia käytöstapoja ja kertoi heti uutisen alussa, että Seiska on uutisoinut erosta aiemmin, vaikka Journalistin ohjeet ja JSN:n periaatelausuma eivät  sitä hänen mukaansa edellytäkään.


Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

Periaatelausuma lainaamisesta (2010): http://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen/

Iltalehti kertoi nettijutussaan julkisuuden henkilön vireille panemasta avioerosta. Seiska oli kertonut samasta asiasta pari tuntia aikaisemmin. Iltalehti oli merkinnyt Seiskan lähteekseen jutun leipätekstin ensimmäiseen kappaleeseen. 

Neuvoston periaatelausuma lainaamisesta edellyttää, että jos lähdemateriaalilla on jutussa hallitseva rooli, verkossa lähde on kerrottava jo otsikossa ja printissä joko jutun otsikossa tai heti jutun alussa. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tässä tapauksessa, vaikka uutisen kertoi ensimmäisenä Seiska, lähteen kertominen Iltalehden verkkojutun leipätekstin alussa oli riittävää. Iltalehden jutussa oli eri näkökulma ja se perustui myös lehden omaan tiedonhankintaan. Seiskan juttu perustui käräjäoikeudesta saatuihin yksityiskohtaisiin tietoihin, ja jutussa pohdiskeltiin eron syytä. Iltalehti oli puolestaan varmistanut erohakemuksen käräjäoikeudesta, mutta päivitteli jutussa sitä, että vielä vajaa kuukausi aiemmin pariskunta oli vakuuttanut Iltalehden jutussa elävänsä onnellisessa suhteessa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisu tehty:
29.9.2021


Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj.), Kyösti Karvonen, Heidi Finnilä, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Alma Onali, Hanna Parhaniemi, Harto Pönkä, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki ja Henrik Rydenfelt.


 

Tämä päätös on avattu 453 kertaa