2021 PÄÄTÖKSET

Langettava 7837 & 7838 & 7840–7842 & 7844 & 7845/UL/21
Ilta-Sanomat

Ihmisarvo

Lehden huumoripalstalla vitsailtiin ilmaisesta sähköstä mielenosoittajien sähkötuoliin. Tekstin yhteydessä julkaistiin lähietäisyydeltä otettu kuva nuorista mielenosoittajista. Kuvaan yhdistetty teloituksella vitsailu loukkasi mielenosoittajien ihmisarvoa.

Vapauttava 7829 & 7855/A/21
Suomen Kuvalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi kriittisen jutun Kiinan valtion roolista ”perinteisen kiinalaisen lääkinnän” markkinoinnissa. Jutun olennaiset asiavirheet korjattiin kahdessa vaiheessa ja korjauksista kerrottiin lukijoille asianmukaisesti. Korjauksissa oli viivettä, mutta tässä tapauksessa pikainen korjaus ei ollut välttämätöntä.

Vapauttava 7822/UL/21
Salon Seudun Sanomat

Totuudenmukaisuus, mielipiteet ja tosiasiat

Salon Seudun Sanomien juttukokonaisuudessa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja otsikoille löytyi riittävä kate jutuista. Juttukokonaisuus oli paikoin tulkinnanvarainen, mutta mielipiteet eivät sekoittuneet tosiasioihin. Tiedotusvälineillä on oikeus valita haastateltavansa ja näkökulmansa.

Vapauttava 7821/UL/21
STT

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Tietotoimisto kuvaili Liettuaan pyrkiviä ihmisiä termillä pakolainen. Vaikka termi oli peräisin ministeriön tiedotteesta, se oli epätarkkaa kielenkäyttöä. Osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei kuitenkaan ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7819/A/21
Tekniikan Maailma

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, otsikko, piilomainonta

Lehden laitetestijutun kirjoittaneella freelancetoimittajalla oli aiheen suhteen kaksoisrooli, mikä oli omiaan rapauttamaan yleisön luottamusta tiedotusvälineisiin. Juttuun oli linkitetty toimittajan tekemä koneen markkinointivideo, jota oli pienin muutoksin käytetty koneen markkinoinnissa. Jutun otsikolle ei löytynyt katetta jutusta.

Vapauttava 7807/MTV/21
MTV Uutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Uutisessa esitettiin väitteitä hyvinvointiyrittäjän toiminnasta. Osa väitteistä oli tulkittavissa monin tavoin, mutta niille oli perusteet. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Tiedotusvälineillä on oikeus tehdä tulkintoja ja valita käyttämänsä ilmaisut.

Vapauttava 7805/YLE/21
Yle

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, poikkeuksellinen tiedonhankinta, lähdekritiikki, tosiasiat ja mielipiteet

Yle käytti dokumenttisarjassaan kertojana ja haastattelijana sarjassa käsiteltyjen aikojen pääministeriä. Käsittelyn painottaminen sarjan kahdessa jaksossa entisen pääministerin näkökulmaan oli Ylen journalistinen valinta, johon sillä oli oikeus. Läpinäkyvyyden vuoksi olisi ollut syytä tuoda yleisölle esiin korostetummin, että haastatteluja oli tehnyt myös entinen pääministeri. 

Vapauttava 7804/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti havainnollisti kahden meren välistä syvyyseroa virheellisesti, ja oikaisupyynnöt jäivät lehdeltä huomiotta. Merten syvyydet kävivät kuitenkin jutusta selväksi, joten kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7799/EJ/21
Kirkkonummen Sanomat

Mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi kuntavaalimainoksia Facebook-seinällään. Osaan niistä oli liitetty jakoteksti, joka oli osa mainosta, mutta ei ollut sellaiseksi merkitty. Tämä antoi vaikutelman, että kyseessä oli toimituksen kommentti. Menettely hämärsi toimituksellisen sisällön ja mainosten rajaa.

Vapauttava 7796/UL/21
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi STT:n jutun, jossa kutsuttiin Liettuaan Valko-Venäjän kautta pyrkiviä ihmisiä pakolaisiksi. Termi oli epätarkkaa kielenkäyttöä, mutta osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei ollut olennainen asiavirhe.

Vapauttava 7788/UL/21
Iltalehti

Olennainen asiavirhe

Iltalehti kertoi jutussaan, että ilmasto on lämmennyt  keskimäärin 1,1 asteen verran esiteollisesta ajasta. Juttu perustui IPCC:n raportin tietoihin maapallon pintalämpötiloista 10 vuoden tarkastelujaksolla. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7783/UL/21
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kodinkonekorjaaja kertoi, minkä konetiskiaineen hän on todennut parhaaksi. Tuotteen mainitseminen nimeltä saattoi antaa lukijalle mainosmaisen vaikutelman, mutta kyse oli kuluttajajournalismista, eikä piilomainonnan kynnys ylittynyt.

Langettava 7782/UL/21
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon virheestä Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanaviensa saavutettavuudesta ja toimivuudesta sekä siitä, että toimitukselle lähetetyt viestit käsitellään huolellisesti.

Langettava 7778/UL/21
Kouvolan Sanomat

hienotunteisuus

Lehti julkaisi uutisia vain pari päivää aikaisemmin tapahtuneesta itsemurhayrityksestä. Jutuissa julkaistiin yksityiskohtia tapahtumista ja haastateltiin pelastettua henkilöä tämän ollessa haavoittuvassa tilassa. Tämä rikkoi hienotunteisuusvaatimusta sekä tietoja hankittaessa että niitä julkaistaessa.

Langettava 7757/MTV/21
MTV

Piilomainonta

Television keskusteluohjelmassa haastateltiin kirjantekijöitä, jotka olivat tunnettuja myös saman kanavan viihdetähtinä. Toimittaja kehotti lopuksi yleisöä ostamaan heidän kirjansa. Haastattelun kokonaisuudessa suora ostokehotus ylitti piilomainonnan kynnyksen ja oli omiaan heikentämään luottamusta tiedotusvälineiden uskottavuuteen. Äänestyspäätös 9–1.

Langettava 7751/YLE/21
Yle

mielipiteet ja tosiasiat, ihmisarvo

Radio-ohjelman toimittajat käsittelivät poleemiseen ja osin satiiriseen sävyyn feministejä, jotka kyseenalaistavat transsukupuolisten oikeuksia. Ohjelmassa mielipiteet ja tosiasiat sekoittuivat harhaanjohtavalla tavalla. Äänestyspäätös 10–2, eriävä mielipide.

Vapauttava 7747/PL/21
Kotiseudun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe

Kotiseudun Sanomat kertoi aluehallintoviraston päätöksestä, joka koski Kinnulan kunnan päättäjien ja viranhaltijoiden toimintaan kohdistuneita kanteluita. Vaikka jutun näkökulma oli rajattu, ei jutussa ollut olennaista asiavirhettä.
 

Vapauttava 7743/UL/21
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden avioerohakemuksesta. Tapauksesta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä noin kaksi tuntia aiemmin. Lehti mainitsi asiasta ensin kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma ja se perustui myös lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 7730/YLE/21
Yle

Lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Ylen tv-uutisessa kerrottiin tutkimuksesta, jossa selvitettiin metsien hakkuumäärien vaikutuksia talouteen ja työllisyyteen. Tv-uutisessa ei kerrottu, että kyseessä oli tilaustutkimus. Tämä ei kuitenkaan ratkaisevasti heikentänyt lähdekritiikkiä. Myös ulkopuolinen asiantuntija kommentoi tutkimustuloksia.

Vapauttava 7721/PL/21
Ylä-Kainuu

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, yleisönosastokirjoitus, ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin pisteliäästi paikallista kirkkoherraa. Samanaikaista kuulemista ei kuitenkaan tarvittu, sillä vallankäyttäjän on siedettävä kärkästäkin arvostelua. Kirkkoherran vakaumusta ei kyseenalaistettu tavalla, joka olisi loukannut hänen ihmisarvoaan.

<< 1 2 3 >> 

Vapauttava 7743/UL/21

Vastaaja: Iltalehti

Asia: Lainaaminen

Ratkaistu: 29.9.2021

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden avioerohakemuksesta. Tapauksesta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä noin kaksi tuntia aiemmin. Lehti mainitsi asiasta ensin kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma ja se perustui myös lehden omaan tiedonhankintaan.

Kantelu 21.6.2021

Kantelu kohdistuu Iltalehden verkkosivuillaan 17.6.2021 kello 8.22  julkaisemaan juttuun ”Sokkikäänne! Angela-vaimo hakee avioeroa Andy McCoysta”. Kantelun mukaan kyseinen juttu oli julkaistu Seiska-lehden verkkosivuilla kaksi tuntia aikaisemmin, 17.6.2021 klo 6.06 otsikolla ”Andy McCoyn järkytys! Angela-vaimo hakee avioeroa!”. 

Kantelun on tehnyt Seiska-lehti ja sen toimituspäällikkö Anne Pennanen. Kantelussa vedotaan Journalistin ohjeiden kohtaan 7 ja periaatelausumaan lainaamisesta.

Kantelun mukaan Seiskan verkkoartikkelissa kuvattiin avioerohakemuksesta saatuja tietoja ja uutisoitiin, että Angela-vaimo on hakenut eroa yksin maaliskuussa. Lisäksi jutussa kerrottiin taustatietoina ko. pariskunnan asumisjärjestelyistä eri kaupungeissa. 

Kantelun mukaan Iltalehti julkaisi oman verkkoartikkelinsa noin kaksi tuntia Seiskaa myöhemmin. Jutun sisältö oli kantelun mukaan identtinen Seiskan jutun kanssa. Iltalehdessä kerrottiin niin ikään, että Angela-vaimo oli hakenut eroa maaliskuun lopussa sekä se, että pariskunta on asunut eri kaupungeissa jo ennen erohakemusta. Iltalehden artikkelissa viitattiin lisäksi lehden aiempaan omaan artikkeliin. Mitään uusia, omia tietoja avioerohakemukseen liittyen ei Iltalehden artikkelissa ole, vaan jutun kärki – avioerohakemuksen vireilläolo – oli suoraan kopioitu Seiskan jutusta vailla minkäänlaista omaa sisältöä. 

Kantelun mukaan Iltalehden artikkelin leipätekstissä mainittiin, että asiasta uutisoi ensimmäisenä Seiska. Jutun otsikossa lähdeviittausta ei kuitenkaan ollut. 

Kantelun mukaan Seiskan toimituksesta oltiin yhteydessä Iltalehteen heti juttujen julkaisun jälkeen 17.6.2021 klo 12.30 ja pyydettiin lähdeviittauksen lisäämistä otsikkoon. Iltalehden vt. uutispäätoimittaja Tuukka Matilaisen vastauksen mukaisesti jutun otsikkoon ei lisätty lähdeviittausta, koska Iltalehden jutun tiedot olivat ilmoituksen mukaan peräisin käräjäoikeudesta. 

Kantelun mukaan Iltalehden toimituksessa on siten nähtävästi tarkistettu avioerohakemuksen vireilläolo käräjäoikeuden kansliasta. Ottaen huomioon julkaisujen ajankohdat (Seiska klo 6.06 ja IL klo 8.22) ei Iltalehdessä ole ehditty mitään muuta omaa tiedonhankintaa suorittaa eikä omaa tietoa Iltalehden jutussa olekaan. Kantelun mukaan käräjäoikeuden kanslia aukeaa klo 8.00, joten soitto sinne on juuri ja juuri ehditty tehdä. Verkkoartikkeli on julkaistu välittömästi tämän jälkeen. 


Päätoimittajan vastaus 30.8.2021

Iltalehden vastaavan päätoimittajan Perttu Kauppisen mukaan Iltalehti on hankkinut uutisensa tiedot itse Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudesta. 

Päätoimittaja toteaa myös, että sen lisäksi, että IL:n uutinen käsitteli käräjäoikeuteen jätettyä avioerohakemusta, IL taustoitti Andy McCoyn ja Angela Nicoletti-Hulkon eroa tiedoilla, joita Seiskan uutisessa ei ollut. 

Päätoimittajan mukaan Iltalehti noudatti hyviä journalistisia käytöstapoja ja kertoi heti uutisen alussa, että Seiska on uutisoinut erosta aiemmin, vaikka Journalistin ohjeet ja JSN:n periaatelausuma eivät  sitä hänen mukaansa edellytäkään.


Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

Periaatelausuma lainaamisesta (2010): http://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen/

Iltalehti kertoi nettijutussaan julkisuuden henkilön vireille panemasta avioerosta. Seiska oli kertonut samasta asiasta pari tuntia aikaisemmin. Iltalehti oli merkinnyt Seiskan lähteekseen jutun leipätekstin ensimmäiseen kappaleeseen. 

Neuvoston periaatelausuma lainaamisesta edellyttää, että jos lähdemateriaalilla on jutussa hallitseva rooli, verkossa lähde on kerrottava jo otsikossa ja printissä joko jutun otsikossa tai heti jutun alussa. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tässä tapauksessa, vaikka uutisen kertoi ensimmäisenä Seiska, lähteen kertominen Iltalehden verkkojutun leipätekstin alussa oli riittävää. Iltalehden jutussa oli eri näkökulma ja se perustui myös lehden omaan tiedonhankintaan. Seiskan juttu perustui käräjäoikeudesta saatuihin yksityiskohtaisiin tietoihin, ja jutussa pohdiskeltiin eron syytä. Iltalehti oli puolestaan varmistanut erohakemuksen käräjäoikeudesta, mutta päivitteli jutussa sitä, että vielä vajaa kuukausi aiemmin pariskunta oli vakuuttanut Iltalehden jutussa elävänsä onnellisessa suhteessa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisu tehty:
29.9.2021


Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj.), Kyösti Karvonen, Heidi Finnilä, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Alma Onali, Hanna Parhaniemi, Harto Pönkä, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki ja Henrik Rydenfelt.


 

Tämä päätös on avattu 1750 kertaa