PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7821/UL/21
STT

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Tietotoimisto kuvaili Liettuaan pyrkiviä ihmisiä termillä pakolainen. Vaikka termi oli peräisin ministeriön tiedotteesta, se oli epätarkkaa kielenkäyttöä. Osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei kuitenkaan ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7799/EJ/21
Kirkkonummen Sanomat

Mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi kuntavaalimainoksia Facebook-seinällään. Osaan niistä oli liitetty jakoteksti, joka oli osa mainosta, mutta ei ollut sellaiseksi merkitty. Tämä antoi vaikutelman, että kyseessä oli toimituksen kommentti. Menettely hämärsi toimituksellisen sisällön ja mainosten rajaa.

Vapauttava 7796/UL/21
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi STT:n jutun, jossa kutsuttiin Liettuaan Valko-Venäjän kautta pyrkiviä ihmisiä pakolaisiksi. Termi oli epätarkkaa kielenkäyttöä, mutta osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei ollut olennainen asiavirhe.

Vapauttava 7783/UL/21
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kodinkonekorjaaja kertoi, minkä konetiskiaineen hän on todennut parhaaksi. Tuotteen mainitseminen nimeltä saattoi antaa lukijalle mainosmaisen vaikutelman, mutta kyse oli kuluttajajournalismista, eikä piilomainonnan kynnys ylittynyt.

Langettava 7782/UL/21
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon virheestä Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanaviensa saavutettavuudesta ja toimivuudesta sekä siitä, että toimitukselle lähetetyt viestit käsitellään huolellisesti.

Langettava 7778/UL/21
Kouvolan Sanomat

hienotunteisuus

Lehti julkaisi uutisia vain pari päivää aikaisemmin tapahtuneesta itsemurhayrityksestä. Jutuissa julkaistiin yksityiskohtia tapahtumista ja haastateltiin pelastettua henkilöä tämän ollessa haavoittuvassa tilassa. Tämä rikkoi hienotunteisuusvaatimusta sekä tietoja hankittaessa että niitä julkaistaessa.

Langettava 7757/MTV/21
MTV

Piilomainonta

Television keskusteluohjelmassa haastateltiin kirjantekijöitä, jotka olivat tunnettuja myös saman kanavan viihdetähtinä. Toimittaja kehotti lopuksi yleisöä ostamaan heidän kirjansa. Haastattelun kokonaisuudessa suora ostokehotus ylitti piilomainonnan kynnyksen ja oli omiaan heikentämään luottamusta tiedotusvälineiden uskottavuuteen. Äänestyspäätös 9–1.

Langettava 7751/YLE/21
Yle

mielipiteet ja tosiasiat, ihmisarvo

Radio-ohjelman toimittajat käsittelivät poleemiseen ja osin satiiriseen sävyyn feministejä, jotka kyseenalaistavat transsukupuolisten oikeuksia. Ohjelmassa mielipiteet ja tosiasiat sekoittuivat harhaanjohtavalla tavalla. Äänestyspäätös 10–2, eriävä mielipide.

Vapauttava 7747/PL/21
Kotiseudun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe

Kotiseudun Sanomat kertoi aluehallintoviraston päätöksestä, joka koski Kinnulan kunnan päättäjien ja viranhaltijoiden toimintaan kohdistuneita kanteluita. Vaikka jutun näkökulma oli rajattu, ei jutussa ollut olennaista asiavirhettä.
 

Vapauttava 7743/UL/21
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden avioerohakemuksesta. Tapauksesta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä noin kaksi tuntia aiemmin. Lehti mainitsi asiasta ensin kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma ja se perustui myös lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 7730/YLE/21
Yle

Lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Ylen tv-uutisessa kerrottiin tutkimuksesta, jossa selvitettiin metsien hakkuumäärien vaikutuksia talouteen ja työllisyyteen. Tv-uutisessa ei kerrottu, että kyseessä oli tilaustutkimus. Tämä ei kuitenkaan ratkaisevasti heikentänyt lähdekritiikkiä. Myös ulkopuolinen asiantuntija kommentoi tutkimustuloksia.

Vapauttava 7721/PL/21
Ylä-Kainuu

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, yleisönosastokirjoitus, ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin pisteliäästi paikallista kirkkoherraa. Samanaikaista kuulemista ei kuitenkaan tarvittu, sillä vallankäyttäjän on siedettävä kärkästäkin arvostelua. Kirkkoherran vakaumusta ei kyseenalaistettu tavalla, joka olisi loukannut hänen ihmisarvoaan.

Langettava 7713/UL/21
Savon Sanomat

Olennainen asiavirhe, tosiasiat ja mielipiteet, erittäin kielteinen julkisuus

Lehden kommenttikirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei vaatimuksesta huolimatta korjannut. Kirjoituksessa esitettiin mielipiteitä tosiasioina. Kantelijat eivät olleet selvästi tunnistettavissa tekstin perusteella.

Vapauttava 7706/UL/21
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, lähdekritiikki, yksityisyyden suoja

Näkökulmakirjoituksessa ei ollut välttämätöntä kuulla samanaikaisesti koirankouluttajaa, vaikka hän saattoikin olla lajipiireissä tunnistettavissa. Kritiikki ei kohdistunut henkilöön, vaan ennen kaikkea hänen edustamaansa koulukuntaan.
 

Vapauttava 7704/UL/21
Helsingin Sanomat

Toimittajan tiedonhankinta, haastateltavan oikeudet

Jutussa siteerattiin kaupungin työntekijän sähköpostiviestiä, joka oli vastaus toimittajan lähettämään tietopyyntöön. Kyse ei ollut haastattelusta. Toimittajalla oli perusteet pitää tietoa ja sen lähdettä julkisena ja julkaistavissa olevana. Tieto välittyi lukijalle sisällöltään oikeana. Äänestyspäätös 7–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Ratkaisua on muutettu neuvoston päätöksellä 3.11.2021 korjaamalla kantelijan palvelussuhde virkasuhteesta työsuhteeksi.
 

Langettava 7698/UL/21
Helsingin Uutiset

Piilomainonta, lähdekritiikki, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi autoiluaiheisen jutun julkisuuden henkilöstä. Haastateltava esitteli omaa autoaan mainosmaisesti. Juttuaihe oli journalistisesti perusteltu, mutta lehti laiminlöi lähdekritiikin. Haastateltava teki markkinointiyhteistyötä automerkin kanssa.

Langettava 7687/UL/21
Kaleva

Piilomainonta, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi terveysaiheisen jutun julkisuuden henkilöstä. Lehti antoi haastateltavan esitellä mainosmaisesti luontaistuotetta. Juttuaihe oli journalistisesti perusteltu, mutta lehti laiminlöi lähdekritiikin, mikä johti piilomainontaan.

Vapauttava 7683/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, mielipiteet ja tosiasiat

Helsingin Sanomien jutut sivusivat kiistanalaisia ja politisoituneita tapauksia Intiassa. Lehden näkökulma oli rajattu, mutta jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 7679/UL/21
Hufvudstadsbladet

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Hufvudstadsbladetin kolumnissa oli olennainen asiavirhe, jonka lehti korjasi vasta viisi kuukautta oikaisupyynnön jälkeen saatuaan tiedon kantelun käsittelyynotosta Julkisen sanan neuvostolta.

Vapauttava 7678/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, otsikko, mielipiteet ja tosiasiat

Helsingin Sanomien kolumnissa ei ollut olennaista asiavirhettä ja kolumnin otsikolle löytyi jutusta kate. Kolumnissa ei esitetty mielipiteitä tosiasioina.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7743/UL/21

Vastaaja: Iltalehti

Asia: Lainaaminen

Ratkaistu: 29.9.2021

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden avioerohakemuksesta. Tapauksesta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä noin kaksi tuntia aiemmin. Lehti mainitsi asiasta ensin kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma ja se perustui myös lehden omaan tiedonhankintaan.

Kantelu 21.6.2021

Kantelu kohdistuu Iltalehden verkkosivuillaan 17.6.2021 kello 8.22  julkaisemaan juttuun ”Sokkikäänne! Angela-vaimo hakee avioeroa Andy McCoysta”. Kantelun mukaan kyseinen juttu oli julkaistu Seiska-lehden verkkosivuilla kaksi tuntia aikaisemmin, 17.6.2021 klo 6.06 otsikolla ”Andy McCoyn järkytys! Angela-vaimo hakee avioeroa!”. 

Kantelun on tehnyt Seiska-lehti ja sen toimituspäällikkö Anne Pennanen. Kantelussa vedotaan Journalistin ohjeiden kohtaan 7 ja periaatelausumaan lainaamisesta.

Kantelun mukaan Seiskan verkkoartikkelissa kuvattiin avioerohakemuksesta saatuja tietoja ja uutisoitiin, että Angela-vaimo on hakenut eroa yksin maaliskuussa. Lisäksi jutussa kerrottiin taustatietoina ko. pariskunnan asumisjärjestelyistä eri kaupungeissa. 

Kantelun mukaan Iltalehti julkaisi oman verkkoartikkelinsa noin kaksi tuntia Seiskaa myöhemmin. Jutun sisältö oli kantelun mukaan identtinen Seiskan jutun kanssa. Iltalehdessä kerrottiin niin ikään, että Angela-vaimo oli hakenut eroa maaliskuun lopussa sekä se, että pariskunta on asunut eri kaupungeissa jo ennen erohakemusta. Iltalehden artikkelissa viitattiin lisäksi lehden aiempaan omaan artikkeliin. Mitään uusia, omia tietoja avioerohakemukseen liittyen ei Iltalehden artikkelissa ole, vaan jutun kärki – avioerohakemuksen vireilläolo – oli suoraan kopioitu Seiskan jutusta vailla minkäänlaista omaa sisältöä. 

Kantelun mukaan Iltalehden artikkelin leipätekstissä mainittiin, että asiasta uutisoi ensimmäisenä Seiska. Jutun otsikossa lähdeviittausta ei kuitenkaan ollut. 

Kantelun mukaan Seiskan toimituksesta oltiin yhteydessä Iltalehteen heti juttujen julkaisun jälkeen 17.6.2021 klo 12.30 ja pyydettiin lähdeviittauksen lisäämistä otsikkoon. Iltalehden vt. uutispäätoimittaja Tuukka Matilaisen vastauksen mukaisesti jutun otsikkoon ei lisätty lähdeviittausta, koska Iltalehden jutun tiedot olivat ilmoituksen mukaan peräisin käräjäoikeudesta. 

Kantelun mukaan Iltalehden toimituksessa on siten nähtävästi tarkistettu avioerohakemuksen vireilläolo käräjäoikeuden kansliasta. Ottaen huomioon julkaisujen ajankohdat (Seiska klo 6.06 ja IL klo 8.22) ei Iltalehdessä ole ehditty mitään muuta omaa tiedonhankintaa suorittaa eikä omaa tietoa Iltalehden jutussa olekaan. Kantelun mukaan käräjäoikeuden kanslia aukeaa klo 8.00, joten soitto sinne on juuri ja juuri ehditty tehdä. Verkkoartikkeli on julkaistu välittömästi tämän jälkeen. 


Päätoimittajan vastaus 30.8.2021

Iltalehden vastaavan päätoimittajan Perttu Kauppisen mukaan Iltalehti on hankkinut uutisensa tiedot itse Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudesta. 

Päätoimittaja toteaa myös, että sen lisäksi, että IL:n uutinen käsitteli käräjäoikeuteen jätettyä avioerohakemusta, IL taustoitti Andy McCoyn ja Angela Nicoletti-Hulkon eroa tiedoilla, joita Seiskan uutisessa ei ollut. 

Päätoimittajan mukaan Iltalehti noudatti hyviä journalistisia käytöstapoja ja kertoi heti uutisen alussa, että Seiska on uutisoinut erosta aiemmin, vaikka Journalistin ohjeet ja JSN:n periaatelausuma eivät  sitä hänen mukaansa edellytäkään.


Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

Periaatelausuma lainaamisesta (2010): http://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen/

Iltalehti kertoi nettijutussaan julkisuuden henkilön vireille panemasta avioerosta. Seiska oli kertonut samasta asiasta pari tuntia aikaisemmin. Iltalehti oli merkinnyt Seiskan lähteekseen jutun leipätekstin ensimmäiseen kappaleeseen. 

Neuvoston periaatelausuma lainaamisesta edellyttää, että jos lähdemateriaalilla on jutussa hallitseva rooli, verkossa lähde on kerrottava jo otsikossa ja printissä joko jutun otsikossa tai heti jutun alussa. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tässä tapauksessa, vaikka uutisen kertoi ensimmäisenä Seiska, lähteen kertominen Iltalehden verkkojutun leipätekstin alussa oli riittävää. Iltalehden jutussa oli eri näkökulma ja se perustui myös lehden omaan tiedonhankintaan. Seiskan juttu perustui käräjäoikeudesta saatuihin yksityiskohtaisiin tietoihin, ja jutussa pohdiskeltiin eron syytä. Iltalehti oli puolestaan varmistanut erohakemuksen käräjäoikeudesta, mutta päivitteli jutussa sitä, että vielä vajaa kuukausi aiemmin pariskunta oli vakuuttanut Iltalehden jutussa elävänsä onnellisessa suhteessa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisu tehty:
29.9.2021


Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj.), Kyösti Karvonen, Heidi Finnilä, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Alma Onali, Hanna Parhaniemi, Harto Pönkä, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki ja Henrik Rydenfelt.


 

Tämä päätös on avattu 666 kertaa