2021 PÄÄTÖKSET

Langettava 7837 & 7838 & 7840–7842 & 7844 & 7845/UL/21
Ilta-Sanomat

Ihmisarvo

Lehden huumoripalstalla vitsailtiin ilmaisesta sähköstä mielenosoittajien sähkötuoliin. Tekstin yhteydessä julkaistiin lähietäisyydeltä otettu kuva nuorista mielenosoittajista. Kuvaan yhdistetty teloituksella vitsailu loukkasi mielenosoittajien ihmisarvoa.

Vapauttava 7829 & 7855/A/21
Suomen Kuvalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi kriittisen jutun Kiinan valtion roolista ”perinteisen kiinalaisen lääkinnän” markkinoinnissa. Jutun olennaiset asiavirheet korjattiin kahdessa vaiheessa ja korjauksista kerrottiin lukijoille asianmukaisesti. Korjauksissa oli viivettä, mutta tässä tapauksessa pikainen korjaus ei ollut välttämätöntä.

Vapauttava 7822/UL/21
Salon Seudun Sanomat

Totuudenmukaisuus, mielipiteet ja tosiasiat

Salon Seudun Sanomien juttukokonaisuudessa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja otsikoille löytyi riittävä kate jutuista. Juttukokonaisuus oli paikoin tulkinnanvarainen, mutta mielipiteet eivät sekoittuneet tosiasioihin. Tiedotusvälineillä on oikeus valita haastateltavansa ja näkökulmansa.

Vapauttava 7821/UL/21
STT

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Tietotoimisto kuvaili Liettuaan pyrkiviä ihmisiä termillä pakolainen. Vaikka termi oli peräisin ministeriön tiedotteesta, se oli epätarkkaa kielenkäyttöä. Osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei kuitenkaan ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7819/A/21
Tekniikan Maailma

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, otsikko, piilomainonta

Lehden laitetestijutun kirjoittaneella freelancetoimittajalla oli aiheen suhteen kaksoisrooli, mikä oli omiaan rapauttamaan yleisön luottamusta tiedotusvälineisiin. Juttuun oli linkitetty toimittajan tekemä koneen markkinointivideo, jota oli pienin muutoksin käytetty koneen markkinoinnissa. Jutun otsikolle ei löytynyt katetta jutusta.

Vapauttava 7807/MTV/21
MTV Uutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Uutisessa esitettiin väitteitä hyvinvointiyrittäjän toiminnasta. Osa väitteistä oli tulkittavissa monin tavoin, mutta niille oli perusteet. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Tiedotusvälineillä on oikeus tehdä tulkintoja ja valita käyttämänsä ilmaisut.

Vapauttava 7805/YLE/21
Yle

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, poikkeuksellinen tiedonhankinta, lähdekritiikki, tosiasiat ja mielipiteet

Yle käytti dokumenttisarjassaan kertojana ja haastattelijana sarjassa käsiteltyjen aikojen pääministeriä. Käsittelyn painottaminen sarjan kahdessa jaksossa entisen pääministerin näkökulmaan oli Ylen journalistinen valinta, johon sillä oli oikeus. Läpinäkyvyyden vuoksi olisi ollut syytä tuoda yleisölle esiin korostetummin, että haastatteluja oli tehnyt myös entinen pääministeri. 

Vapauttava 7804/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti havainnollisti kahden meren välistä syvyyseroa virheellisesti, ja oikaisupyynnöt jäivät lehdeltä huomiotta. Merten syvyydet kävivät kuitenkin jutusta selväksi, joten kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7799/EJ/21
Kirkkonummen Sanomat

Mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi kuntavaalimainoksia Facebook-seinällään. Osaan niistä oli liitetty jakoteksti, joka oli osa mainosta, mutta ei ollut sellaiseksi merkitty. Tämä antoi vaikutelman, että kyseessä oli toimituksen kommentti. Menettely hämärsi toimituksellisen sisällön ja mainosten rajaa.

Vapauttava 7796/UL/21
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi STT:n jutun, jossa kutsuttiin Liettuaan Valko-Venäjän kautta pyrkiviä ihmisiä pakolaisiksi. Termi oli epätarkkaa kielenkäyttöä, mutta osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei ollut olennainen asiavirhe.

Vapauttava 7788/UL/21
Iltalehti

Olennainen asiavirhe

Iltalehti kertoi jutussaan, että ilmasto on lämmennyt  keskimäärin 1,1 asteen verran esiteollisesta ajasta. Juttu perustui IPCC:n raportin tietoihin maapallon pintalämpötiloista 10 vuoden tarkastelujaksolla. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7783/UL/21
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kodinkonekorjaaja kertoi, minkä konetiskiaineen hän on todennut parhaaksi. Tuotteen mainitseminen nimeltä saattoi antaa lukijalle mainosmaisen vaikutelman, mutta kyse oli kuluttajajournalismista, eikä piilomainonnan kynnys ylittynyt.

Langettava 7782/UL/21
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon virheestä Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanaviensa saavutettavuudesta ja toimivuudesta sekä siitä, että toimitukselle lähetetyt viestit käsitellään huolellisesti.

Langettava 7778/UL/21
Kouvolan Sanomat

hienotunteisuus

Lehti julkaisi uutisia vain pari päivää aikaisemmin tapahtuneesta itsemurhayrityksestä. Jutuissa julkaistiin yksityiskohtia tapahtumista ja haastateltiin pelastettua henkilöä tämän ollessa haavoittuvassa tilassa. Tämä rikkoi hienotunteisuusvaatimusta sekä tietoja hankittaessa että niitä julkaistaessa.

Langettava 7757/MTV/21
MTV

Piilomainonta

Television keskusteluohjelmassa haastateltiin kirjantekijöitä, jotka olivat tunnettuja myös saman kanavan viihdetähtinä. Toimittaja kehotti lopuksi yleisöä ostamaan heidän kirjansa. Haastattelun kokonaisuudessa suora ostokehotus ylitti piilomainonnan kynnyksen ja oli omiaan heikentämään luottamusta tiedotusvälineiden uskottavuuteen. Äänestyspäätös 9–1.

Langettava 7751/YLE/21
Yle

mielipiteet ja tosiasiat, ihmisarvo

Radio-ohjelman toimittajat käsittelivät poleemiseen ja osin satiiriseen sävyyn feministejä, jotka kyseenalaistavat transsukupuolisten oikeuksia. Ohjelmassa mielipiteet ja tosiasiat sekoittuivat harhaanjohtavalla tavalla. Äänestyspäätös 10–2, eriävä mielipide.

Vapauttava 7747/PL/21
Kotiseudun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe

Kotiseudun Sanomat kertoi aluehallintoviraston päätöksestä, joka koski Kinnulan kunnan päättäjien ja viranhaltijoiden toimintaan kohdistuneita kanteluita. Vaikka jutun näkökulma oli rajattu, ei jutussa ollut olennaista asiavirhettä.
 

Vapauttava 7743/UL/21
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden avioerohakemuksesta. Tapauksesta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä noin kaksi tuntia aiemmin. Lehti mainitsi asiasta ensin kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma ja se perustui myös lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 7730/YLE/21
Yle

Lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Ylen tv-uutisessa kerrottiin tutkimuksesta, jossa selvitettiin metsien hakkuumäärien vaikutuksia talouteen ja työllisyyteen. Tv-uutisessa ei kerrottu, että kyseessä oli tilaustutkimus. Tämä ei kuitenkaan ratkaisevasti heikentänyt lähdekritiikkiä. Myös ulkopuolinen asiantuntija kommentoi tutkimustuloksia.

Vapauttava 7721/PL/21
Ylä-Kainuu

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, yleisönosastokirjoitus, ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin pisteliäästi paikallista kirkkoherraa. Samanaikaista kuulemista ei kuitenkaan tarvittu, sillä vallankäyttäjän on siedettävä kärkästäkin arvostelua. Kirkkoherran vakaumusta ei kyseenalaistettu tavalla, joka olisi loukannut hänen ihmisarvoaan.

<< 1 2 3 >> 

Vapauttava 7721/PL/21

Vastaaja: Ylä-Kainuu

Asia: Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, yleisönosastokirjoitus, ihmisarvon kunnioittaminen

Ratkaistu: 25.8.2021

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin pisteliäästi paikallista kirkkoherraa. Samanaikaista kuulemista ei kuitenkaan tarvittu, sillä vallankäyttäjän on siedettävä kärkästäkin arvostelua. Kirkkoherran vakaumusta ei kyseenalaistettu tavalla, joka olisi loukannut hänen ihmisarvoaan.

Kantelu 31.5.2021

Kantelu koskee mielipidekirjoitusta "Suomussalmen seurakunta", jonka Ylä-Kainuu julkaisi printtilehdessään 20.5.2021. Kantelun mukaan kirjoitus piti sisällään paljon väärää tietoa ja sen kirjoitustyyli oli ala-arvoinen. Kantelija kokee, että kirjoituksessa viitattiin häneen henkilökohtaisesti useamman kerran loukkaavaan sävyyn. Kantelijan mielestä kirjoitus lähenteli kunnianloukkauksen rajaa ja täytti ainakin osaltaan vihapuheen merkkejä. Kirjoitus asetti hänet todella huonoon valoon ja antoi kuvan, että hän ei pysty hoitamaan tai osaa hoitaa työtään. Kirjoituksen julkaiseminen Ylä-Kainuu-lehdessä loukkasi kantelijaa henkilökohtaisesti ja ammatillisesti.

Kantelija ei saanut kirjoitusta etukäteen luettavaksi, joten hän ei saanut tehdä siihen suoraa vastinetta. Hänen mukaansa vastineen kirjoittaminen jälkeen päin olisi ollut turhaa. Kantelijan mukaan mielipidekirjoitus järkytti koko hänen työyhteisöään ja useat häneen yhteyttä ottaneet ihmiset ovat kertoneet hänelle olevansa myös pahoillaan kirjoituksen tyylistä.

Kantelija ihmettelee, miten tällainen kirjoitus on otettu lehteen ja sille on annettu niin suuri palstatila. Kantelun mukaan lehti olisi voinut lyhentää juttua ja karsia siitä pahimmat henkilökohtaiset loukkaukset pois. Kantelija huomauttaa, että kyseinen lehden numero jaettiin kaikkiin koteihin, joten levikki oli todella suuri.

Päätoimittajan vastaus 6.7.2021

Ylä-Kainuun päätoimittaja Sirkku Rautio kertoo, että mielipidekirjoituksessa käsitellyt asiat kuten kirkkojen myyminen, vanhojen hautapaikkojen hautaoikeuksien uusiminen ja seurakunnan taloudellinen tilanne ovat olleet esillä julkisuudessa useita kertoja. Keskustelu ja uutisointi kirkkojen myymisestä ja sen herättämistä tunteista alkoi syyskuussa 2019, kun Suomussalmen kirkkoneuvosto esitti Vuokin kirkon myymistä.

Päätoimittajan mukaan kirkkoherra on saanut kertoa näkemyksiään Suomussalmen seurakunnan ajankohtaisesta tilanteesta ja kirkkovaltuuston sekä kirkkoneuvoston päätöksistä useissa Ylä-Kainuu-lehdessä julkaistuissa jutuissa. Lehti on uutisoinut myös kirkkovaltuuston kokouksissa käytyjä keskusteluja.

Viikkoa ennen mielipidekirjoituksen julkaisemista ilmestyneessä Ylä-Kainuu-lehdessä oli juttu, joka kertoi Suomussalmen seurakunnan taloudellisesta tilanteesta. Siinä oman näkemyksensä seurakunnan taloudesta ja sen vaatimista toimista kertoivat kantelija eli kirkkoherra ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Talousluvut toimitti seurakunnan talousjohtaja. Kantelun kohteena oleva mielipidekirjoitus on syntynyt tuon uutisen ja edellisten seurakuntaa koskevien Ylä-Kainuussa julkaisujen juttujen innoittamana.

Päätoimittajan mukaan kantelija ei saanut mahdollisuutta vastata 20.5.2021 julkaistussa mielipidekirjoituksessa esitettyihin näkemyksiin samassa yhteydessä, mutta mahdollisuutta vastineeseen tarjottiin hänen 21.5.2021 lähettämänsä palautteen jälkeen.

Päätoimittajan mielestä kirkkoherra on julkisessa asemassa toimiva henkilö, jonka täytyy kestää myös kovaakin julkista arvostelua, joka liittyy seurakunnan toimintaan.

Päätoimittajasta on ymmärrettävää, että kantelun kohteena olevassa mielipidekirjoituksessa kritiikkiä kohdistetaan kirkkoherraan, sillä kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoherra toimii kirkkoneuvoston puheenjohtajana ja siinä asemassa valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa. Pitää myös muistaa, että seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet joko välillisellä tai välittömällä vaalilla. Mielipidekirjoituksen on kirjoittanut ns. tavallinen seurakuntalainen.

Kantelija perustelee kanteluaan myös Journalistin ohjeiden kohdan 26 rikkomisella. Päätoimittaja ei tunnista, että henkilön vakaumusta tai siihen verrattavaa ominaisuutta tuotaisiin kantelun kohteena olevassa mielipidekirjoituksessa esille halventavasti. Ylä-Kainuu-lehti ei ole rikkonut kantelijan ihmisarvoa, vaikka kirjoituksen sävy on jokseenkin hyökkäävä.

Päätoimittaja toteaa, että Ylä-Kainuu-lehti suhtautuu kanteluun vakavasti. Päätoimittajan mukaan se osoittaa, että lehdellä on tarve päivittää mielipidekirjoittamisen pelisäännöt ja saattaa ne mielipidekirjoittajien tietoon.

Ratkaisu  

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

JO 23: Kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä.

JO 24: Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon.

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.  

Ylä-Kainuu-lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin paikallisen seurakunnan kirkkoherraa. Lehti oli uutisoinut aiemmin seurakunnan taloudesta ja kirkkoherran näkemyksistä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kirjoitus oli kärkevä ja hyökkäävä. Kirkkoherran osaksi tullut kriittinen julkisuus ei kuitenkaan ollut niin kielteistä, että häntä olisi täytynyt kuulla samassa yhteydessä. Vallankäyttäjän asemansa takia kirkkoherran on kestettävä työroolissaan kovasanaistakin arvostelua. Lehti tarjosi kirkkoherralle tilaisuuden omaan kannanottoon jälkikäteen, mutta hän ei halunnut käyttää sitä.

Neuvosto katsoo, että vaikka kirjoitus oli omiaan loukkaamaan tunteita, ihmisarvon loukkaamisen kynnystä se ei ylittänyt. Kirkkoherran asema huomioon ottaen hänen vakaumustaan ei tuotu esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. Kirjoittajan tulkinnat kirkkoherran arvomaailmasta olivat ymmärrettävissä kirjoittajan henkilökohtaisiksi mielipiteiksi, joita sananvapauden nimissä tulee sietää. Mahdollisiin asiavirheisiin neuvosto ei ota kantaa, sillä niitä ei yksilöity kantelussa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ylä-Kainuu ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:  

Eero Hyvönen (pj), Mona Haapsaari, Kyösti Karvonen, Marja Keskitalo, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Aija Pirinen, Harto Pönkä, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki ja Henrik Rydenfelt.

Tämä päätös on avattu 2145 kertaa