PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7721/PL/21
Ylä-Kainuu

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, yleisönosastokirjoitus, ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin pisteliäästi paikallista kirkkoherraa. Samanaikaista kuulemista ei kuitenkaan tarvittu, sillä vallankäyttäjän on siedettävä kärkästäkin arvostelua. Kirkkoherran vakaumusta ei kyseenalaistettu tavalla, joka olisi loukannut hänen ihmisarvoaan.

Vapauttava 7706/UL/21
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, lähdekritiikki, yksityisyyden suoja

Näkökulmakirjoituksessa ei ollut välttämätöntä kuulla samanaikaisesti koirankouluttajaa, vaikka hän saattoikin olla lajipiireissä tunnistettavissa. Kritiikki ei kohdistunut henkilöön, vaan ennen kaikkea hänen edustamaansa koulukuntaan.
 

Langettava 7698/UL/21
Helsingin Uutiset

Piilomainonta, lähdekritiikki, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi autoiluaiheisen jutun julkisuuden henkilöstä. Haastateltava esitteli omaa autoaan mainosmaisesti. Juttuaihe oli journalistisesti perusteltu, mutta lehti laiminlöi lähdekritiikin. Haastateltava teki markkinointiyhteistyötä automerkin kanssa.

Langettava 7687/UL/21
Kaleva

Piilomainonta, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi terveysaiheisen jutun julkisuuden henkilöstä. Lehti antoi haastateltavan esitellä mainosmaisesti luontaistuotetta. Juttuaihe oli journalistisesti perusteltu, mutta lehti laiminlöi lähdekritiikin, mikä johti piilomainontaan.

Vapauttava 7683/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, mielipiteet ja tosiasiat

Helsingin Sanomien jutut sivusivat kiistanalaisia ja politisoituneita tapauksia Intiassa. Lehden näkökulma oli rajattu, mutta jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7678/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, otsikko, mielipiteet ja tosiasiat

Helsingin Sanomien kolumnissa ei ollut olennaista asiavirhettä ja kolumnin otsikolle löytyi jutusta kate. Kolumnissa ei esitetty mielipiteitä tosiasioina.

Langettava 7675/UL/21
Karjalainen

Tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti uutisoi tutkintapyynnöstä tietämättä, että esitutkinta asiasta oli jo edellisellä viikolla lopetettu. Vanhentuneen tiedon päätyminen juttuun johtui siitä, ettei lehti tarkistanut tietoja tutkintapyynnöstä muusta lähteestä kuin sen tekijältä ja tämän asianajajalta. Jutussa lueteltiin myös syytä epäillä -tutkintanimikkeitä, joista poliisi ei tosiasiassa ollut edes kirjannut rikosilmoitusta. Lehti ei korjannut juttua Journalistin ohjeiden mukaisesti.

Vapauttava 7663/UL/21
Iltalehti

Uhrin ihmisarvo ja hienotunteinen kohtelu

Iltalehti julkaisi kuvan kuolleesta George Floydista sairasautossa. Uhri oli kuvassa tunnistettavissa. Kuva liittyi meneillään olevaan oikeudenkäyntiin, jossa syytettiin poliisia Floydin surmasta. Kuvan julkaisu oli sen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi perusteltavissa.
 

Langettava 7661/PL/21
Östnyland

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisee säännöllisesti tietoja kaikista tietyillä alueilla tehdyistä vähintään 150 000 euron arvoisista kiinteistönluovutuksista, joista se hankkii Maanmittauslaitokselta tiedot. Lehti julkaisee ostajien ja myyjien nimet, kiinteistön tarkan osoitteen ja kauppahinnan. Lehden valitsema hintaraja ei yksinään ollut riittävä journalistinen peruste asuinkiinteistön ostaneen yksityishenkilön nimen julkaisemiseen yhdessä osoitteen kanssa.

Vapauttava 7656/YLE/21
Yle

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, kielteinen julkisuus, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, uutisen seuranta

Yle liitti Suojelupoliisin uhka-arvioita käsitteleviin juttuihin poliitikkojen puheiden arviointia. Supon uhkakuvat ja Ylen huomiot esiintyivät rinnan, mutta niitä ei samaistettu harhaanjohtavasti. Kyse oli tavanomaisesta poliittisen toiminnan arvioinnista, eikä se synnyttänyt kantelijalle oikeutta samanaikaiseen kuulemiseen tai omaan kannanottoon.

Langettava 7619/UL/21
Helsingin Uutiset

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanavien toimivuudesta ja siitä, että niiden viestit tarkistetaan riittävän huolellisesti.

Vapauttava 7618/YLE/21
Yle

Virheen korjaus, otsikko

Ylen kolumnissa esitettiin kärjekkäitä ja tulkinnanvaraisia väitteitä lääketeollisuuden osuudesta koronapandemian pitkittymiseen. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja otsikolle löytyi kate jutusta. 

Langettava 7610/SMF/21
Nelonen

Journalistinen päätösvalta

Energiayhtiö rahoitti ilmastopäästöjä käsittelevää tv-ohjelmasarjaa. Vaikka ohjelma oli journalistinen ja käsitteli yhtiötä myös kriittisesti, sponsori on yhteistyökuvion vuoksi käytännössä vaikuttanut ohjelmasarjan ideointiin ja tekijätahon valintaan.
Kokonaisuus oli omiaan heikentämään yleisön luottamusta journalismin riippumattomuuteen, etenkin kun energiayhtiön edustajat olivat ohjelmasarjassa vahvasti edustettuina.

Vapauttava 7605/YLE/21
Yle

Nimi rikosuutisissa, kielteinen julkisuus

Yle kertoi professuurihankkeen rahoitukseen liittyvästä esitutkinnasta. Kantelija mainittiin nimeltä uutisessa, joka oli osa pitkään kestänyttä saman asiakokonaisuuden seurantaa. Kantelijan nimen mainitseminen oli perusteltua hänen ammatillisen ja paikallisen asemansa sekä tapauksen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

Langettava 7601/UL/21
Mikkelin Kaupunkilehti

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, konserniyhteys

Päätoimittaja käsitteli kirjoituksissaan asiaa, jonka yhteen osapuoleen hänellä oli sidonnaisuus. Lehti ei kertonut sidonnaisuudesta juttujen yhteydessä.
    

Vapauttava 7600/UL/21
Turun Sanomat

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi juttuja uimahallissa tapahtuneesta välikohtauksesta ja sen vuoksi tehdystä korvausvaatimuksesta ja muista toimenpiteistä. Ensimmäisessä jutussa taustalla olleista uimahallin tapahtumista oli kerrottu virheellisesti, mutta lehti korjasi virheen pikaisesti. Myöhemmissä seurantajutuissa tapahtumat oli kerrottu osin epätarkasti, mutta jutuista kävi ilmi, että kyseessä ei ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista, eikä jutuissa ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 7590/PL/21
Tejuka

Virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, kun siinä väitettiin, että koronavirusta ei olisi eristetty eikä siten todennettu. Lehti ei korjannut tätä olennaista asiavirhettä pyynnöstä huolimatta. Myös lehden harjoittama lähdekritiikki oli moitittavan vähäistä.
    

Vapauttava 7582/YLE/21
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen ulkomaanuutisessa oli kerrottu kiistanalaisesta asiasta rajatusta näkökulmasta, mutta kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe vaan epätarkkuus.

Langettava 7577/EJ/21
Kirkko ja kaupunki

Journalistinen päätösvalta, sananvapaus

Päätoimittajan päätös poistaa laajaa yhteiskunnallista keskustelua aikaansaanut kolumni hankaloitti yleisön mahdollisuutta käyttää sananvapauteen kuuluvaa tiedonsaantioikeuttaan. Poistamiseen ei ollut riittäviä journalistisia perusteita.

Langettava 7576/UL/21
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi netti- ja printtiversioissaan jutun, joka perustui sen omasta tiedonhankinnasta huolimatta selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lehti mainitsi lähteen puutteellisesti ja vain jutun leipätekstissä. Lähde olisi pitänyt mainita myös nettijutun otsikossa ja printtilehden kansinostossa.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7721/PL/21

Vastaaja: Ylä-Kainuu

Asia: Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, yleisönosastokirjoitus, ihmisarvon kunnioittaminen

Ratkaistu: 25.8.2021

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin pisteliäästi paikallista kirkkoherraa. Samanaikaista kuulemista ei kuitenkaan tarvittu, sillä vallankäyttäjän on siedettävä kärkästäkin arvostelua. Kirkkoherran vakaumusta ei kyseenalaistettu tavalla, joka olisi loukannut hänen ihmisarvoaan.

Kantelu 31.5.2021

Kantelu koskee mielipidekirjoitusta "Suomussalmen seurakunta", jonka Ylä-Kainuu julkaisi printtilehdessään 20.5.2021. Kantelun mukaan kirjoitus piti sisällään paljon väärää tietoa ja sen kirjoitustyyli oli ala-arvoinen. Kantelija kokee, että kirjoituksessa viitattiin häneen henkilökohtaisesti useamman kerran loukkaavaan sävyyn. Kantelijan mielestä kirjoitus lähenteli kunnianloukkauksen rajaa ja täytti ainakin osaltaan vihapuheen merkkejä. Kirjoitus asetti hänet todella huonoon valoon ja antoi kuvan, että hän ei pysty hoitamaan tai osaa hoitaa työtään. Kirjoituksen julkaiseminen Ylä-Kainuu-lehdessä loukkasi kantelijaa henkilökohtaisesti ja ammatillisesti.

Kantelija ei saanut kirjoitusta etukäteen luettavaksi, joten hän ei saanut tehdä siihen suoraa vastinetta. Hänen mukaansa vastineen kirjoittaminen jälkeen päin olisi ollut turhaa. Kantelijan mukaan mielipidekirjoitus järkytti koko hänen työyhteisöään ja useat häneen yhteyttä ottaneet ihmiset ovat kertoneet hänelle olevansa myös pahoillaan kirjoituksen tyylistä.

Kantelija ihmettelee, miten tällainen kirjoitus on otettu lehteen ja sille on annettu niin suuri palstatila. Kantelun mukaan lehti olisi voinut lyhentää juttua ja karsia siitä pahimmat henkilökohtaiset loukkaukset pois. Kantelija huomauttaa, että kyseinen lehden numero jaettiin kaikkiin koteihin, joten levikki oli todella suuri.

Päätoimittajan vastaus 6.7.2021

Ylä-Kainuun päätoimittaja Sirkku Rautio kertoo, että mielipidekirjoituksessa käsitellyt asiat kuten kirkkojen myyminen, vanhojen hautapaikkojen hautaoikeuksien uusiminen ja seurakunnan taloudellinen tilanne ovat olleet esillä julkisuudessa useita kertoja. Keskustelu ja uutisointi kirkkojen myymisestä ja sen herättämistä tunteista alkoi syyskuussa 2019, kun Suomussalmen kirkkoneuvosto esitti Vuokin kirkon myymistä.

Päätoimittajan mukaan kirkkoherra on saanut kertoa näkemyksiään Suomussalmen seurakunnan ajankohtaisesta tilanteesta ja kirkkovaltuuston sekä kirkkoneuvoston päätöksistä useissa Ylä-Kainuu-lehdessä julkaistuissa jutuissa. Lehti on uutisoinut myös kirkkovaltuuston kokouksissa käytyjä keskusteluja.

Viikkoa ennen mielipidekirjoituksen julkaisemista ilmestyneessä Ylä-Kainuu-lehdessä oli juttu, joka kertoi Suomussalmen seurakunnan taloudellisesta tilanteesta. Siinä oman näkemyksensä seurakunnan taloudesta ja sen vaatimista toimista kertoivat kantelija eli kirkkoherra ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Talousluvut toimitti seurakunnan talousjohtaja. Kantelun kohteena oleva mielipidekirjoitus on syntynyt tuon uutisen ja edellisten seurakuntaa koskevien Ylä-Kainuussa julkaisujen juttujen innoittamana.

Päätoimittajan mukaan kantelija ei saanut mahdollisuutta vastata 20.5.2021 julkaistussa mielipidekirjoituksessa esitettyihin näkemyksiin samassa yhteydessä, mutta mahdollisuutta vastineeseen tarjottiin hänen 21.5.2021 lähettämänsä palautteen jälkeen.

Päätoimittajan mielestä kirkkoherra on julkisessa asemassa toimiva henkilö, jonka täytyy kestää myös kovaakin julkista arvostelua, joka liittyy seurakunnan toimintaan.

Päätoimittajasta on ymmärrettävää, että kantelun kohteena olevassa mielipidekirjoituksessa kritiikkiä kohdistetaan kirkkoherraan, sillä kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoherra toimii kirkkoneuvoston puheenjohtajana ja siinä asemassa valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa. Pitää myös muistaa, että seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet joko välillisellä tai välittömällä vaalilla. Mielipidekirjoituksen on kirjoittanut ns. tavallinen seurakuntalainen.

Kantelija perustelee kanteluaan myös Journalistin ohjeiden kohdan 26 rikkomisella. Päätoimittaja ei tunnista, että henkilön vakaumusta tai siihen verrattavaa ominaisuutta tuotaisiin kantelun kohteena olevassa mielipidekirjoituksessa esille halventavasti. Ylä-Kainuu-lehti ei ole rikkonut kantelijan ihmisarvoa, vaikka kirjoituksen sävy on jokseenkin hyökkäävä.

Päätoimittaja toteaa, että Ylä-Kainuu-lehti suhtautuu kanteluun vakavasti. Päätoimittajan mukaan se osoittaa, että lehdellä on tarve päivittää mielipidekirjoittamisen pelisäännöt ja saattaa ne mielipidekirjoittajien tietoon.

Ratkaisu  

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

JO 23: Kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä.

JO 24: Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon.

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.  

Ylä-Kainuu-lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin paikallisen seurakunnan kirkkoherraa. Lehti oli uutisoinut aiemmin seurakunnan taloudesta ja kirkkoherran näkemyksistä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kirjoitus oli kärkevä ja hyökkäävä. Kirkkoherran osaksi tullut kriittinen julkisuus ei kuitenkaan ollut niin kielteistä, että häntä olisi täytynyt kuulla samassa yhteydessä. Vallankäyttäjän asemansa takia kirkkoherran on kestettävä työroolissaan kovasanaistakin arvostelua. Lehti tarjosi kirkkoherralle tilaisuuden omaan kannanottoon jälkikäteen, mutta hän ei halunnut käyttää sitä.

Neuvosto katsoo, että vaikka kirjoitus oli omiaan loukkaamaan tunteita, ihmisarvon loukkaamisen kynnystä se ei ylittänyt. Kirkkoherran asema huomioon ottaen hänen vakaumustaan ei tuotu esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. Kirjoittajan tulkinnat kirkkoherran arvomaailmasta olivat ymmärrettävissä kirjoittajan henkilökohtaisiksi mielipiteiksi, joita sananvapauden nimissä tulee sietää. Mahdollisiin asiavirheisiin neuvosto ei ota kantaa, sillä niitä ei yksilöity kantelussa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ylä-Kainuu ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:  

Eero Hyvönen (pj), Mona Haapsaari, Kyösti Karvonen, Marja Keskitalo, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Aija Pirinen, Harto Pönkä, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki ja Henrik Rydenfelt.

Tämä päätös on avattu 692 kertaa