PÄÄTÖKSET

Langettava 8045/YLE/22
Yle

Olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus, oma kannanotto, haastateltavan oikeudet, lähdekritiikki

Kantelija joutui MOT-ohjelmassa erittäin kielteiseen julkisuuteen. Kantelijaa oli kuultu samassa yhteydessä mutta rajatusti ja eri näkökulmasta. Kantelija ei kuitenkaan saanut kommentoida toimintaansa kohdistettua vakavaa epäilyä eikä kantelijan omaa kannanottoa julkaistu.

Vapauttava 8044/A/22
Seiska

Yksityisyyden suoja

Lehti ei rikkonut kantelijan yksityisyyden suojaa siteeraamalla hänen sosiaalisen median päivitystään. Julkisuudessa toimivat henkilöt eivät voi itse määrittää rajoja sille, mitkä mediat saavat käsitellä heitä journalismissaan.

Vapauttava 8043/UL/22
Helsingin Sanomat

Yksityisyyden suoja, erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto, olennainen asiavirhe

Vanhemman yksityisyyttä ei loukattu jutussa, jossa haastateltava kertoi oman huostaanottonsa taustoista. Tietoja ei kohdistettu yksittäiseen henkilöön. Vanhempi ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen, jonka takia häntä olisi ollut välttämätöntä kuulla.

Langettava 8034/PL/22
Luoteis-Lappi

Oma kannanotto

Lehti julkaisi kantelijan oman kannanoton, mutta lisäsi sen yhteyteen päätoimittajan kirjoituksen, joka vähensi kannanoton uskottavuutta.

Vapauttava 8023/UL/22
Lapin Kansa

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehden seurantajutun etusivunostossa oli olennainen asiavirhe, jonka lehti korjasi heti netissä ja seuraavana päivänä lehden printtiversiossa. Korjauksen julkaiseminen lehden oikaisuille tarkoitetussa osiossa oli huomioarvoltaan riittävä suhteessa virheen vakavuuteen. Vakavuutta lievensi se, että asia oli kerrottu oikein lehden sisäsivun jutussa ja aikaisemmassa uutisoinnissa.

Vapauttava 8018/UL/22
Helsingin Sanomat

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi valokuvia Ukrainan sodassa kuolleiden ihmisten ruumiista. Julkaisemisella oli painavat journalistiset perusteet ja yhteiskunnallinen merkitys. Se ei rikkonut Journalistin ohjeiden hienotunteisuusvaatimusta.
    

Vapauttava 8016/PL/22
Meän Tornionlaakso

Tietojen tarkistaminen, erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti esitti kunnanjohtajan toiminnasta kiistanalaisia tulkintoja. Asemansa takia kunnanjohtajan täytyy sietää työnsä kärkevääkin julkista arviointia. Jutussa referoitiin myös kantelijan näkemyksiä, eikä julkisuus ollut niin kielteistä, että häntä olisi tullut kuulla samassa yhteydessä laajemmin.

Vapauttava 8015/UL/22
Turun Sanomat

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehden verkkojutussa kerrottiin kuolemaan johtaneesta liikenneonnettomuudesta. Uhri ei ollut jutusta tunnistettavissa. Jutun nopealla julkaisemisella oli paikallista merkitystä, eikä lehdellä ollut tiedossaan sellaisia syitä, joiden vuoksi jutun julkaisemista olisi ollut syytä viivyttää. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Vapauttava 7999/UL/22
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti puolusti pääkirjoituksessaan iltapäivälehtien sotauutisointia. Pääkirjoituksessa ei ollut välttämätöntä mainita, että siinä esimerkkinä mainittu iltapäivälehti kuuluu pääkirjoituksen julkaisseen lehden kanssa samaan konserniin. Lehti käsitteli aihetta yksittäistä mediaa yleisemmällä tasolla sanan- ja lehdistönvapauden ja yleisön tiedonsaantioikeuden näkökulmasta.

Vapauttava 7991 & 7992/UL/22
Ilta-Sanomat

Ihmisarvo

Pakinassa viitattiin ryssä-sanalla Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin asiayhteydessä, joka ei loukannut venäläisten ihmisarvoa. 

Vapauttava 7988/UL/22
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi verkkojuttunsa keskusteluosiossa kommentin, jossa nimimerkillä esiintynyt keskustelija halvensi toista nimimerkillä esiintynyttä keskustelijaa alatyylisesti. Kommentti oli ymmärrettävissä ylilyönniksi, eikä se loukannut ihmisarvoa tai yksityisyyttä.

Vapauttava 7984/EJ/22
Aamun Koitto

Lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehden julkaisemassa sitaatissa ei ollut olennaista asiavirhettä, mutta lehden käyttämillä, sitaattia levittäneillä lähteillä saattoi olla vahingoittamistarkoitus. Ne olivat tehneet sitaatista vääristyneen tulkinnan, joka välittyi myös lehteen. Lehden lähdekritiikki oli moitittavan heikkoa. Lehti kuitenkin pyrki korjaamaan tilanteen kertomalla lähteistään lukijoille selvästi ja niin nopeasti kuin oli mahdollista.

Langettava 7983/UL/22
Kainuun Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehden julkaisemassa mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut korjauspyynnöstä huolimatta. Lehti korjasi virheen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7979/MTV/22
MTV

Uutistapahtuman seuraaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat, tietojen tarkistaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

MTV:llä ei ollut velvollisuutta seurata oma-aloitteisesti uutistapahtumaa uutisoimalla siitä, että käräjäoikeus peruutti uhkasakon, johon oli viitattu aiemmin kanavan haastattelussa. Kyse oli varsinaisen uutistapahtuman sivujuonteesta.

Vapauttava 7946/YLE/22
Yle

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Jutuissa oli kantelijan irtisanoutumisen ajankohtaan liittyvä virhe, jonka Yle korjasi. Jutuissa ei otettu kantaa siihen, mikä oli kantelijan irtisanoutumisen syy, joten jutuissa ei ollut tältä osin korjausta vaativaa olennaista asiavirhettä. Kantelijaa ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla jutuissa, sillä hän ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 7939/UL/22
Helsingin Sanomat

Tietojen tarkistaminen, virheen korjaaminen

Lehti julkaisi virheellisesti lähteytetyn sitaatin. Tieto virheestä ei saanut toimituksen huomiota, sillä se sisältyi viestiin, joka oli otsikoitu mielipidekirjoitukseksi. Lehti korjasi virheen näkyvästi kokonaan uutena juttuna saatuaan siitä tiedon Julkisen sanan neuvostolta. Korjauksen huomioarvo oli riittävä suhteessa virheen vakavuuteen.

Vapauttava 7918/UL/21
Itä-Savo

Journalistinen päätösvalta

Verkkomoderoinnin teettäminen toimituksen ulkopuolella ei ollut journalistisen päätösvallan luovuttamista. Lehti oli hyväksynyt moderointilinjan itse ja sillä oli lopullinen päätösvalta myös yksittäisiin moderointipäätöksiin.

Vapauttava 7906/UL/21
Iltalehti

Ihmisarvo, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Toimittajan kommenttikirjoitus ei ollut ihmisarvoa loukkaava eikä siinä tuotu kansanedustajan adhd:tä esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. Mainitsemalla kansanedustajan adhd kirjoituksessa viitattiin siihen, miten kansanedustaja itse on selittänyt sillä käytöstään julkisuudessa. Kyseessä oli kansanedustajan julkisen toiminnan arviointi, joka ei synnyttänyt hänelle oikeutta kannanottoon.

Langettava 7901/MTV/21
MTV

Piilomainonta, konserniyhteys

Juttu perustui valmisruokasarjan markkinointimateriaaliin, eikä lähdettä kerrottu lukijalle muiden kuin kuvien osalta. Lukijalla ei ollut mahdollisuutta esimerkiksi päätellä, etteivät sitaatit olleet haastattelusitaatteja vaan tuotetta markkinoivaa tiedotemateriaalia.

Vapauttava 7885/UL/21
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe

Toimittajan kommenttikirjoituksessa ei ollut olennaista asiavirhettä, vaan kyseessä oli tulkinta, johon oli perusteet.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7687/UL/21

Vastaaja: Kaleva

Asia: Piilomainonta, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Ratkaistu: 25.8.2021

Lehti julkaisi terveysaiheisen jutun julkisuuden henkilöstä. Lehti antoi haastateltavan esitellä mainosmaisesti luontaistuotetta. Juttuaihe oli journalistisesti perusteltu, mutta lehti laiminlöi lähdekritiikin, mikä johti piilomainontaan.

Kantelu 20.4.2021

Kantelu kohdistuu Kalevan 19.4.2021 julkaisemiin printti- ja verkkojuttuihin, jotka kertoivat erään luontaistuotteen käytöstä. Juttu ilmestyi painetussa lehdessä otsikolla ”Esa Keskisen suolistosairaus parani ravinnolla” ja verkossa otsikolla ’”Entinen ammattikiekkoilija Esa Keskinen kärsi vuosia kroonisesta suolistosairaudesta, kunnes isä antoi kallisarvoisen vinkin – "On ihme, että olen tolpillani"’.

Artikkelin alussa kuvataan entisen jääkiekkoilijan vakavaa sairautta ja kuinka mies on päätynyt radikaaliin leikkaushoitoon. Ennen leikkaushoitoa mies on kuitenkin juonut luontaistuotetta kuusi päivää, minkä jälkeen miehen wc-käynnit ovat loppuneet kuin seinään. Edellä mainittu kohta on erikseen korostettu tekstissä. Edelleen kirjoitetaan, että miehen suolen on myöhemmin todettu olevan täysin puhdas ja että juoman taustoja on tutkittu runsaasti.

Kantelun mukaan juttu yhdistää täysin kritiikittömästi vakavan sairauden lähes ihmeenomaisen paranemisen luontaistuotteen nauttimiseen. Artikkelissa mainittua klinikkaa ja sen lääkäriä ei voida pitää riittävänä, objektiivisena, tutkimustietoon perustavana näkemyksenä luontaistuotteen tehosta. Sen sijaan jutussa mainittu Tampereen yliopistollisen sairaalan gastroenterologian lääkäri
olisi voinut tuoda esille tutkimusperusteisen näkemyksen asiasta, mutta häneltä saadut sitaatit eivät käsittele juomaa lainkaan, vaan yleisemmin haavaista paksusuolentulehdusta sairautena.

Kantelun mukaan jutun ohessa julkaistussa tekstissä kerrotaan kritiikittömästi, kuinka tuotteen kehittäjä on joutunut myrskyn silmään, kun julkisuuteen oli alkanut tulla tietoja ihmisten kokemista terveyshyödyistä. Lisäksi kerrotaan, kuinka kehittäjä on joutunut selättämään jokaisen viranomaistahon, ikään kuin tuote olisi siten käyttötarkoituksessaan toimiva. Kantelun mukaan tekstissä verrataan luontaistuotteen terveyshyötyjä kalsiumin terveyshyötyihin, jotka ovat kuitenkin laajalti tunnustettuja toisin kuin kyseisen luontaistuotteen.

Artikkelin tunnettu mieshenkilö esiintyy artikkelin suuressa kuvassa luontaistuotteen valmistajan logolla varustetussa T-paidassa. Mies esiintyy myös tuotetta valmistavan yrityksen internet-sivuilla markkinointitarkoituksissa, ja on pitänyt tuotetta koskevan teemapäivän luontaistuotteita myyvälle yritykselle. Kantelija huomauttaa, että lyhyellä internet-haulla on löydettävissä myös muita vastaavia esimerkkejä miehen toiminnasta juoman valmistajan lukuun. Artikkelissa ei käsitellä lainkaan sitä, millainen suhde miehellä ja juoman valmistavalla yrityksellä on.

Kantelun mukaan artikkelit rikkovat ainakin journalistin ohjeiden kohtia 8, 10, 11, 12 ja 16. Artikkelit eivät pyri tutkimustietoon perustuvaan totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Tietoja ja haastateltavan henkilön taustoja ei ole tarkistettu riittävästi, eikä yleisö pysty erottamaan tosiasioita sepitteestä. Kiistanalaisessa asiassa ei ole suhtauduttu kriittisesti tietolähteisiin. Kantelijan mielestä juttua kokonaisuutena arvioitaessa myös ilmoituksen ja toimituksellisen aineiston raja on sekoittunut.

Juttuja on editoitu 20.4.2021. Kantelija huomauttaa, että jutuista ei ilmene edelleenkään haastatellun henkilön yhteys tuotteen valmistajaan, minkä lisäksi jutut antavat edelleen ymmärtää, että miehen paraneminen on syy-yhteydessä juoman nauttimiseen.

Päätoimittajan vastaus 25.5.2021

Kalevan vastaava päätoimittaja Sanna Keskinen kertoo, että juttu oli Lännen Median yhteistuotantoa. Päätoimittaja myöntää, että juttu ei vastannut Kalevan journalistista linjaa, ja siinä oli selkeitä journalistisia puutteita. Kalevan prosessi petti aineiston tarkistamisessa ja juttu päätyi julkaistavaksi. Päätoimittaja kertoo, että jutun verkkoversiosta poistettiin 20.4.2021 jutussa olleet mainonnalliset elementit tekstistä. Lisäksi poistettiin kaksi jutussa ollutta kuvaa, joita saattoi pitää markkinoinnillisina. Verkkojuttua editoitiin siten, että päätoimittajan mielestä käsitellystä jutusta lukijalla on mahdollisuus saada todenmukainen kuva asiasta.

Päätoimittaja huomauttaa, että jutussa sanotaan useassa kohdassa, ettei kyseisessä luontaistuotteessa ole kyse lääkkeestä eikä aineen parantavasta vaikutuksesta ole näyttöä. Tämä nostetaan esiin verkkojutussa myös väliotsikkotasolla.

Juttuun on haastateltu kahta eri lääketieteen asiantuntijaa, joista toinen on levikkialueella tunnettu yleislääkäri. Kumpikin asiantuntija tuo esiin sen, että tutkimustuloksia tuotteen parantavista ominaisuuksista ei ole. Näin ollen voi päätoimittajan mielestä arvioida, että tiedot on riittävällä tavalla tarkistettu, lukijalle tarjoutuu editoidun jutun kautta totuudenmukainen kuva asiasta ja hän pystyy erottamaan tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta.

Päätoimittajan mukaan lähteitä voi pitää aiheen asiantuntijoina, ja jutussa on aihetta lähestytty usean lähteen kautta eri näkökulmista. Päätoimittajan mielestä tietolähteisiin kohdistuu editoidussa jutussa riittävä kriittisyys, kun alkuperäisessä jutussa olleet mainonnalliset elementit on tekstistä poistettu.

Päätoimittajan mukaan jutussa käsitellään tärkeää aihetta, joka koskettaa monia ihmisiä, eli suolistosairauksien yleistymistä. Siinä nostetaan esiin ruokavalion merkitys ihmisen terveydelle. Lisäksi kerrotaan monien ihmisten käyttämistä luontaistuotteista muun muassa muistuttaen, että niistä tulee kertoa lääkärille sairauden hoitamisen yhteydessä kielteisten yhteisvaikutusten estämiseksi. Siten jutussa on ihmisten terveyden kannalta relevanttia tietoa eikä sen poistaminen kokonaan verkosta ollut päätoimittajan mielestä perusteltua. Päätoimittaja huomauttaa, että tiedotusvälineillä on oikeus käsitellä sisällössään myös luontaishoitojen kaltaisia aihepiirejä.

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Kaleva julkaisi Lännen median jutun julkisuuden henkilöstä, joka kertoi saaneensa luontaistuotteesta apua suolistosairauteensa. Samassa yhteydessä kerrottiin, että tuote ei ole lääke, eikä sen tehosta suolistosairauksien hoidossa ole tutkimustuloksia. Haastateltu on esiintynyt julkisuudessa kaupallisissa yhteyksissä tuotteen esittelijänä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että haastatellun kertomus esitetään hänen omana kokemuksenaan. Juttu antaa ymmärtää, että kyseinen luontaistuote on saattanut parantaa haastatellun, mutta  juttukokonaisuus ei suoranaisesti väitä tuotteen parantavan suolistosairautta. Haastatellun viestiin kohdistuu jutussa riittävä vaikkakin niukka kriittisyys. Mielipiteet ja tosiasiat eivät sekoitu. Lehti kuitenkin laiminlöi lähdekritiikin haastatellun taustojen osalta, minkä tuloksena juttu näyttää mainonnalta. Mainosmaista vaikutelmaa lisäsi, että haastateltava esiintyi kuvissa tuotteen mainospaita yllään.

Lähdekritiikin puute johti piilomainontaan. Vaikka lehti muokkasi juttuaan, se ei edes tuolloin kertonut lukijoilleen haastatellun roolista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kaleva on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 12 ja 16, ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj), Mona Haapsaari, Marja Keskitalo, Valpuri Mäkinen, Aija Pirinen, Harto Pönkä, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt ja Tuomo Törmänen.

Tämä päätös on avattu 2049 kertaa