PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7721/PL/21
Ylä-Kainuu

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, yleisönosastokirjoitus, ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin pisteliäästi paikallista kirkkoherraa. Samanaikaista kuulemista ei kuitenkaan tarvittu, sillä vallankäyttäjän on siedettävä kärkästäkin arvostelua. Kirkkoherran vakaumusta ei kyseenalaistettu tavalla, joka olisi loukannut hänen ihmisarvoaan.

Vapauttava 7706/UL/21
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, lähdekritiikki, yksityisyyden suoja

Näkökulmakirjoituksessa ei ollut välttämätöntä kuulla samanaikaisesti koirankouluttajaa, vaikka hän saattoikin olla lajipiireissä tunnistettavissa. Kritiikki ei kohdistunut henkilöön, vaan ennen kaikkea hänen edustamaansa koulukuntaan.
 

Langettava 7698/UL/21
Helsingin Uutiset

Piilomainonta, lähdekritiikki, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi autoiluaiheisen jutun julkisuuden henkilöstä. Haastateltava esitteli omaa autoaan mainosmaisesti. Juttuaihe oli journalistisesti perusteltu, mutta lehti laiminlöi lähdekritiikin. Haastateltava teki markkinointiyhteistyötä automerkin kanssa.

Langettava 7687/UL/21
Kaleva

Piilomainonta, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi terveysaiheisen jutun julkisuuden henkilöstä. Lehti antoi haastateltavan esitellä mainosmaisesti luontaistuotetta. Juttuaihe oli journalistisesti perusteltu, mutta lehti laiminlöi lähdekritiikin, mikä johti piilomainontaan.

Vapauttava 7683/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, mielipiteet ja tosiasiat

Helsingin Sanomien jutut sivusivat kiistanalaisia ja politisoituneita tapauksia Intiassa. Lehden näkökulma oli rajattu, mutta jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7678/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, otsikko, mielipiteet ja tosiasiat

Helsingin Sanomien kolumnissa ei ollut olennaista asiavirhettä ja kolumnin otsikolle löytyi jutusta kate. Kolumnissa ei esitetty mielipiteitä tosiasioina.

Langettava 7675/UL/21
Karjalainen

Tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti uutisoi tutkintapyynnöstä tietämättä, että esitutkinta asiasta oli jo edellisellä viikolla lopetettu. Vanhentuneen tiedon päätyminen juttuun johtui siitä, ettei lehti tarkistanut tietoja tutkintapyynnöstä muusta lähteestä kuin sen tekijältä ja tämän asianajajalta. Jutussa lueteltiin myös syytä epäillä -tutkintanimikkeitä, joista poliisi ei tosiasiassa ollut edes kirjannut rikosilmoitusta. Lehti ei korjannut juttua Journalistin ohjeiden mukaisesti.

Vapauttava 7663/UL/21
Iltalehti

Uhrin ihmisarvo ja hienotunteinen kohtelu

Iltalehti julkaisi kuvan kuolleesta George Floydista sairasautossa. Uhri oli kuvassa tunnistettavissa. Kuva liittyi meneillään olevaan oikeudenkäyntiin, jossa syytettiin poliisia Floydin surmasta. Kuvan julkaisu oli sen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi perusteltavissa.
 

Langettava 7661/PL/21
Östnyland

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisee säännöllisesti tietoja kaikista tietyillä alueilla tehdyistä vähintään 150 000 euron arvoisista kiinteistönluovutuksista, joista se hankkii Maanmittauslaitokselta tiedot. Lehti julkaisee ostajien ja myyjien nimet, kiinteistön tarkan osoitteen ja kauppahinnan. Lehden valitsema hintaraja ei yksinään ollut riittävä journalistinen peruste asuinkiinteistön ostaneen yksityishenkilön nimen julkaisemiseen yhdessä osoitteen kanssa.

Vapauttava 7656/YLE/21
Yle

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, kielteinen julkisuus, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, uutisen seuranta

Yle liitti Suojelupoliisin uhka-arvioita käsitteleviin juttuihin poliitikkojen puheiden arviointia. Supon uhkakuvat ja Ylen huomiot esiintyivät rinnan, mutta niitä ei samaistettu harhaanjohtavasti. Kyse oli tavanomaisesta poliittisen toiminnan arvioinnista, eikä se synnyttänyt kantelijalle oikeutta samanaikaiseen kuulemiseen tai omaan kannanottoon.

Langettava 7619/UL/21
Helsingin Uutiset

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanavien toimivuudesta ja siitä, että niiden viestit tarkistetaan riittävän huolellisesti.

Vapauttava 7618/YLE/21
Yle

Virheen korjaus, otsikko

Ylen kolumnissa esitettiin kärjekkäitä ja tulkinnanvaraisia väitteitä lääketeollisuuden osuudesta koronapandemian pitkittymiseen. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja otsikolle löytyi kate jutusta. 

Langettava 7610/SMF/21
Nelonen

Journalistinen päätösvalta

Energiayhtiö rahoitti ilmastopäästöjä käsittelevää tv-ohjelmasarjaa. Vaikka ohjelma oli journalistinen ja käsitteli yhtiötä myös kriittisesti, sponsori on yhteistyökuvion vuoksi käytännössä vaikuttanut ohjelmasarjan ideointiin ja tekijätahon valintaan.
Kokonaisuus oli omiaan heikentämään yleisön luottamusta journalismin riippumattomuuteen, etenkin kun energiayhtiön edustajat olivat ohjelmasarjassa vahvasti edustettuina.

Vapauttava 7605/YLE/21
Yle

Nimi rikosuutisissa, kielteinen julkisuus

Yle kertoi professuurihankkeen rahoitukseen liittyvästä esitutkinnasta. Kantelija mainittiin nimeltä uutisessa, joka oli osa pitkään kestänyttä saman asiakokonaisuuden seurantaa. Kantelijan nimen mainitseminen oli perusteltua hänen ammatillisen ja paikallisen asemansa sekä tapauksen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

Langettava 7601/UL/21
Mikkelin Kaupunkilehti

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, konserniyhteys

Päätoimittaja käsitteli kirjoituksissaan asiaa, jonka yhteen osapuoleen hänellä oli sidonnaisuus. Lehti ei kertonut sidonnaisuudesta juttujen yhteydessä.
    

Vapauttava 7600/UL/21
Turun Sanomat

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi juttuja uimahallissa tapahtuneesta välikohtauksesta ja sen vuoksi tehdystä korvausvaatimuksesta ja muista toimenpiteistä. Ensimmäisessä jutussa taustalla olleista uimahallin tapahtumista oli kerrottu virheellisesti, mutta lehti korjasi virheen pikaisesti. Myöhemmissä seurantajutuissa tapahtumat oli kerrottu osin epätarkasti, mutta jutuista kävi ilmi, että kyseessä ei ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista, eikä jutuissa ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 7590/PL/21
Tejuka

Virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, kun siinä väitettiin, että koronavirusta ei olisi eristetty eikä siten todennettu. Lehti ei korjannut tätä olennaista asiavirhettä pyynnöstä huolimatta. Myös lehden harjoittama lähdekritiikki oli moitittavan vähäistä.
    

Vapauttava 7582/YLE/21
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen ulkomaanuutisessa oli kerrottu kiistanalaisesta asiasta rajatusta näkökulmasta, mutta kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe vaan epätarkkuus.

Langettava 7577/EJ/21
Kirkko ja kaupunki

Journalistinen päätösvalta, sananvapaus

Päätoimittajan päätös poistaa laajaa yhteiskunnallista keskustelua aikaansaanut kolumni hankaloitti yleisön mahdollisuutta käyttää sananvapauteen kuuluvaa tiedonsaantioikeuttaan. Poistamiseen ei ollut riittäviä journalistisia perusteita.

Langettava 7576/UL/21
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi netti- ja printtiversioissaan jutun, joka perustui sen omasta tiedonhankinnasta huolimatta selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lehti mainitsi lähteen puutteellisesti ja vain jutun leipätekstissä. Lähde olisi pitänyt mainita myös nettijutun otsikossa ja printtilehden kansinostossa.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7663/UL/21

Vastaaja: Iltalehti

Asia: Uhrin ihmisarvo ja hienotunteinen kohtelu

Ratkaistu: 16.6.2021

Iltalehti julkaisi kuvan kuolleesta George Floydista sairasautossa. Uhri oli kuvassa tunnistettavissa. Kuva liittyi meneillään olevaan oikeudenkäyntiin, jossa syytettiin poliisia Floydin surmasta. Kuvan julkaisu oli sen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi perusteltavissa.
 

Kantelu 4.4.2021

Kantelu kohdistuu Iltalehdessä 2.4.2021 julkaistuun juttuun ”Maallikkotermein hän oli kuollut” – ensihoitajien mukaan George Floyd oli jo poissa, kun he saapuivat paikalle https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/26df7925-1862-4e62-ab5f-0397aa15faf4 

Kantelu kokonaisuudessaan: ”Uutis-artikkelissa on selkeästi rikottu ainakin journalistin ohjeiden kohtaa 28, mikä koskee hienotunteisuutta, kun käsitellään sairaus- ja kuolematapauksia. Jutussa on näytetty selkeästi kuolon uhrin kasvot. Tämä on täysin tarpeetonta ja erittäin ahdistavaa, varsinkin kun otetaan huomioon tapauksen korkea profiili.”


Päätoimittajan vastaus 5.5.2021

Iltalehden päätoimittaja Perttu Kauppinen katsoo lehden toimineen hyvän journalistisen tavan mukaisesti ja pitää kantelua aiheettomana.

Päätoimittajan vastauksen mukaan Journalistin ohjeet lähtevät siitä, että sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta, ja hyvä journalistinen tapa perustuu jokaisen oikeuteen vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä. Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen, joilla on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

Päätoimittaja myöntää, että valokuva tuo esiin George Floydin sukupuolen ja ihonvärin. Kun ottaa huomioon kuvan kontekstin – poliisiväkivallan vastaiset mielenosoitukset, Black Lives Matter -liikkeen ja Floydin surmaamisesta syytetyn poliisin oikeudenkäynnin, Floydin kuvan julkaisemista ei voi pitää hänen etnisyyttään, sukupuoltaan tai ihmisarvoaan halventavana – onhan kuva kuolleesta Floydista noussut jo aiemmin juuri rasismia vastustavan liikkeen ikoniksi.  

Iltalehden vastauksen näkökulmasta julkaistu kuva on luonteeltaan dokumentaarinen uutiskuva yhteiskunnallisesti merkittävästä tapahtumasta. Se liittyy olennaisesti uutiseen, joka koski ensihoitajien todistusta siitä, että Floyd oli kuollut jo ambulanssin saapuessa paikalle.

Kantelussa arvioidaan päätoimittaja Kauppisen mukaan Journalistin ohjeiden kohtaa omasta subjektiivisesta lähtökohdasta. Kantelijan mielestä George Floydin kuvan julkaiseminen oli ”tarpeetonta ja ahdistavaa” etenkin, koska kyse oli ”korkean profiilin tapauksesta”.

Päätoimittajan vastauksen mukaan George Floydin kuolemaan johtaneet tapahtumat, poliisiväkivalta ja rakenteellinen rasismi ovat epäilemättä tarpeettomia ja ahdistavia. Lisäksi ne ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita. Journalismi ei demokratian perustana voi Kauppisen mukaan lähteä siitä, että ahdistavista asioista vaietaan ja ne sensuroidaan pois ihmisten näkyvistä. Yleisön tarve saada tietoja korkean profiilin uutistapahtumista on pikemminkin suurempi kuin pienempi – samoin journalistin vastuu ja velvollisuus näyttää tapahtumat. Kuvan voima uutisten välittäjänä on voimakkaampi kuin pelkän tekstin.

Journalistin ohjeiden kohdan 28 mukaan kuolemantapauksista ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta. Iltalehti ei päätoimittajan mukaan ole tehnyt George Floydin surmaoikeudenkäyntiin liittyen omaa tiedonhankintaa, vaan uutisointi on perustunut pelkästään uutistoimistotietoihin ja ulkomaiseen mediaan.

Toimitus harkitsee aina erityisen tarkkaan kuvien käyttöä silloin, kun kyse on onnettomuuksista ja rikosten uhreista. Päätoimittaja kirjoittaa, että lehti tekee julkaisupäätökset itsenäisesti. Ulkomaiden tapahtumista uutisoitaessa yksi pohdintaan vaikuttava asia kuitenkin on, lisääkö Iltalehden tapa uutisoida ja käyttää uutiskuvia esimerkiksi uhrin omaisten kärsimystä.

George Floydin tapauksessa ei päätoimittaja Kauppisen mukaan voida ajatella, että Iltalehden uutisointi lisäisi merkittävästi esimerkiksi kantelun kohteena olevan kuvan saamaa julkisuutta. Kuva kuolleesta George Floydista on levinnyt laajalti ulkomaisessa mediassa ja esimerkiksi mielenosoitusten kylteissä ja seinämaalauksissa.  Kuvan saama yleisö on verrattomasti suurempi kuin Iltalehden yleisö. Rasismia vastustavan ja ihmisarvoa kunnioittavan globaalin kansaliikkeen symboliksi nousseen kuvan julkaisematta jättäminen ei olisi päätoimittajan mukaan hienotunteisuutta vaan oleellisen ja yhteiskunnallisesti merkittävän uutisen peittelyä.


Ratkaisu

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.  

JO 28: Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.

Iltalehden julkaisemassa kuvassa poliisin Yhdysvalloissa surmaama George Floyd makaa sairasauton sisällä paareilla. Hänen kasvonsa ja koko kehonsa ovat kuvassa nähtävissä. Myös ensihoidon työntekijä näkyy kuvassa, joka julkaistiin noin vuosi surman jälkeen poliisia vastaan nostetun oikeudenkäyntiuutisen yhteydessä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että väkivaltaisesti kuolleen ja tunnistettavissa olevan henkilön kuvan julkaisu on aina poikkeustapaus, joka vaatii tarkkaa harkintaa. Neuvosto on korostanut, että jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava ja tämä periaate voi koskea journalistisessa etiikassa myös vainajaa. Myös hienotunteisuusvaatimus on aina otettava huomioon, vaikka uhrin läheiset eivät välttämättä näkisikään julkaistua kuvaa.

Neuvosto katsoo, että tässä tapauksessa Iltalehdellä oli perusteet julkaista poliisin surmaaman ihmisen valokuva. Kuva liittyy tapaukseen, joka herätti laajaa kansainvälistä keskustelua ja mielenilmauksia rasismia ja poliisiväkivaltaa vastaan. Se on osa jatkumoa, jossa mm. videomateriaalilla on ollut keskeinen rooli erittäin tärkeän yhteiskunnallista aihetta koskevassa keskustelussa. Kuvan julkaisulla oli journalistinen asiayhteys, sillä kyse oli tapaukseen liittyneestä oikeudenkäynnistä, jossa kuvassa näkynyt ensihoitaja kertoi omista havainnoistaan surmapaikalla.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa. 

 

Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj), Valtteri Kujansuu, Kyösti Karvonen, Marja Keskitalo, Arttu Saarinen, Riikka Mäntyneva, Kari Pyrhönen, Harto Pönkä, Marja Aarnipuro, Henrik Rydenfelt ja Tuomo Törmänen.

Tämä päätös on avattu 1863 kertaa